Geri

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Kopp/İsviçre Davası  | 1998

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Bay Kopp … demokratik bir toplumda hukukun üstünlüğünün gerekli kıldığı asgari koruma hakkından yararlanamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 25 Mart 1998 tarihli kararı - © fotoğraf Lys Wiedmer-Zingg

Ön bilgiler

Hans Kopp bir avukattı. Yetkililer avukatın karısıyla ilgili bir soruşturmada avukatın şirketinin telefonlarını dinledi. Soruşturmada her hangi bir yanlış davranış saptanamadı. Ancak yetkililer Bay Kopp’la, hukuk bürosundaki ortakları ve müşterileri arasındaki özel hukuki görüşmeleri kaydetmişti. Bay Kopp mesleki hukuki görüşmelerin gizli kalması gereği göz önüne alındığında, bu durumun kendi haklarını ve müşterilerinin haklarını ihlal ettiğine dair şikayette bulundu.

AİHM kararı

İsviçre yasalarında yetkililerin bir avukatla müşterileri arasında ne tür görüşmeleri dinleyebilecekleri net olarak tanımlanmamış veya bu işlemin bir hakim tarafından denetlenebileceği bir süreç oluşturulmamıştı. Bu da devletin gizli görüşmeleri dinlemede fazla geniş yetkilere sahip olduğu ve bunun da Bay Kopp’un özel yaşam hakkını ihlal ettiği anlamına geliyordu.

Müteakip gelişmeler

2000 yılında telefon dinlemesiyle ilgili yeni bir yasa kabul edildi. Yasada telefonların ne zaman dinlenebileceği açık ve net bir biçimde belirtiliyor, herhangi bir dinlemenin kapsamı ve düzenlenmesi açık bir biçimde tarif ediliyor ve uyulması gereken usuller anlatılıyordu. Yasada mesleki gizliliğe uymak durumunda olan insanlarla ilgili özel koruma tedbirleri yer alıyordu.


İlgili örnekler

Emekli çiftin telefonlarının dinlenmesi üzerine özel yaşam konusunda reform yapılması

Jacques ve Janine Huvig daha önceleri manav dükkanı çalıştırmış olan emekli bir çift idi. Polis telefon hatlarına girdi ve görüşmelerini dinledi. O sıralarda soruşturmayı yapan yetkililer hemen hemen her hangi bir insanın telefonunu, her hangi bir neden için dinlemek üzere sınırsız yetkiye sahiptiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insanların özel yaşamını korumak için bu konuda net yasal...

Read more

14 yaşındaki kızın Paris’te evde esaret altında çalıştırılması üzerine insan ticaretinin suç sayılması

Henriette Akofa Siliadin 14 yaşından itibaren ev hizmetlerinde esarete tabi tutuldu. 4 yıl para almaksızın haftada yedi gün, bütün gün boyunca çalıştı. Bundan sorumlu olanlar gerektiği gibi adalet önüne çıkartılamadı. Dava sayesinde insan ticaretiyle mücadele alanında yasal reformlar yapıldı.

Read more

Gazetecilere karşı yapılan aşırı ölçüde polis operasyonları sonucunda medya kaynaklarını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Polis tarafından devlete ait bilgilerin kimin tarafından sızdırıldığını belirlemeyi amaçlayan çok büyük bir arama ve el koyma operasyonunda dört gazeteci hedef alındı. Strazburg Mahkemesi operasyonun yeterli gerekçeye sahip olmadığına ve orantısız olduğuna hükmetti. Dava gazetecilerin ve haber kaynaklarının korunmasına yönelik yeni yasaların çıkarılmasını tetikledi.

Read more

Yanlış uygulamaları ve eksiklikleri haber vererek ortaya çıkaran hemşirenin işten atıldıktan sonra tazmin edilmesi

Brigitte Heinisch bir geriyatri hemşiresiydi. Çalıştığı yaşlılar evindeki uygulamaların hastaların yaşamını tehlikeye attığını iddia etti. İddialarını kamuya açıkladıktan sonra işten atıldı. Buna rağmen Alman mahkemeleri işten atılmasının yasal olduğuna hükmetti—bunun üzerine Bayan Heinisch Strazburg Mahkemesine başvurdu. Davası yeniden görüldü ve kendisine tazminat ödendi.

Read more

Şirketin yayının önlenmesinden sonra medyada çoğulculuğu korumak üzere yeni kuralların konması

İtalyan televizyonunda, sahipleri arasında çok fazla çeşitlilik olmayan az sayıda kanal hakim konumdaydı. Centro Europa 7 şirketi yeni kanallar kurmak istediğinde kendilerine yayın frekansı tahsis edilmedi. Şirket Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak yetkililerin İtalya’da medya gücünün belli bir yerde yoğunlaşmasını sağladıklarına dair şikayette bulundu. Dava sayesinde medyada...

Read more

Bir kamu yetkilisiyle ilgili eleştiri yayınladığı için çok büyük para cezasına çarptırılan şahsın adalete kavuşması

Zoran Lepojić bir belediye başkanının kamu parasını heba ettiğini iddia eden bir yazı yayınladı. Belediye Başkanı Zoran Lepojić’e karşı hakaret davası açtı ve Zoran Lepojić ortalama maaşın sekiz katından fazla bir miktarı tazminat olarak ödemeye mahkum edildi. Strazburg Mahkemesi bu cezanın makul sınırları aştığına ve Bay Lepojić’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Sırbistan Yüksek...

Read more

Bir çocuğun banyoda gizlice filminin çekilmesi ve özel yaşam yasalarında reform yapılması

Eliza Söderman üvey babasının kendisini soyunurken kaydetmek üzere gizli kamera kullandığını öğrendiğinde 14 yaşındaydı. Olaya polis müdahale etti ancak eylemleri İsveç yasalarına göre suç sayılmadığından suçlanmadan beraat etti. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bn Söderman’ın özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava bu alanda yasak reformlar yapılması gereğine dikkat çekti.

Read more

Özel yaşamla ilgili dava açılmasından sonra suçsuz insanların DNA kayıtlarının imha edilmesi

Sheffield’lı iki şahsın polis tarafından DNA örnekleri alınır. Şahıslarla ilgili suçlamalar kaldırılır. Ancak Britanya yasalarına göre polis DNA örneklerini süresiz olarak saklayabilmektedir. Strazburg Mahkemesi suçsuz insanların DNA örneklerinin saklanmasının bu insanların özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Devlet gözetlemesinin sınırlanması ve bilgiye erişim hakkı

R.V. bir posta memuruydu. Diğer 200 kişi ile birlikte – iddiaya göre Barış Hareketine bağlı olmaları nedeniyle güvenlik birimlerince gizli gözetlemeye alındı. Avrupa İnsan Hakları Komiserliği Hollanda yasalarının davacıları gereken biçimde korumadığı ve özel yaşam haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Gizli gözetlemenin hangi durumlarda ve hangi koşullara bağlı olarak yapılabileceğinin açık...

Read more

İntihar girişimine ait kamera görüntülerinin kamunun izlemesi maksadıyla kullanımı

Yerel yönetime ait kapalı devre televizyon kameraları intihar girişiminde bulunan bir şahsın görüntülerini kaydeder. Yerel yönetim daha sonra resim ve görüntüleri basına verir ve bu görüntüler daha sonra gazetelerde ve televizyon yayınlarında yer alır. Strazburg Mahkemesi görüntülerin medyaya verilmesinin şahsın özel yaşamını gereksiz bir biçimde ihlal ettiğine hükmeder.

Read more

Güvenlik birimlerinin özel bilgileri gerekçe göstermeden saklamasına son verilmesi

1960’lı-70’li yıllarda gizli servislerce beş İsveçliyle ilgili gözetleme bilgileri toplanmıştı. Strazburg Mahkemesi bunlardan dördüyle ilgili malzemelerin saklanmaya devam edilmesinin haklı gerekçeye dayanmadığına ve bu şahısların özel yaşam hakkını ihlal etiğine hükmetti. Bireylere devletin elindeki kişisel bilgileri üzerinde daha fazla kontrol yetkisi veren reformlar yapıldı.

Read more