Geri

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Kopp/İsviçre Davası  | 1998

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Bay Kopp … demokratik bir toplumda hukukun üstünlüğünün gerekli kıldığı asgari koruma hakkından yararlanamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 25 Mart 1998 tarihli kararı - © fotoğraf Lys Wiedmer-Zingg

Ön bilgiler

Hans Kopp bir avukattı. Yetkililer avukatın karısıyla ilgili bir soruşturmada avukatın şirketinin telefonlarını dinledi. Soruşturmada her hangi bir yanlış davranış saptanamadı. Ancak yetkililer Bay Kopp’la, hukuk bürosundaki ortakları ve müşterileri arasındaki özel hukuki görüşmeleri kaydetmişti. Bay Kopp mesleki hukuki görüşmelerin gizli kalması gereği göz önüne alındığında, bu durumun kendi haklarını ve müşterilerinin haklarını ihlal ettiğine dair şikayette bulundu.

AİHM kararı

İsviçre yasalarında yetkililerin bir avukatla müşterileri arasında ne tür görüşmeleri dinleyebilecekleri net olarak tanımlanmamış veya bu işlemin bir hakim tarafından denetlenebileceği bir süreç oluşturulmamıştı. Bu da devletin gizli görüşmeleri dinlemede fazla geniş yetkilere sahip olduğu ve bunun da Bay Kopp’un özel yaşam hakkını ihlal ettiği anlamına geliyordu.

Müteakip gelişmeler

2000 yılında telefon dinlemesiyle ilgili yeni bir yasa kabul edildi. Yasada telefonların ne zaman dinlenebileceği açık ve net bir biçimde belirtiliyor, herhangi bir dinlemenin kapsamı ve düzenlenmesi açık bir biçimde tarif ediliyor ve uyulması gereken usuller anlatılıyordu. Yasada mesleki gizliliğe uymak durumunda olan insanlarla ilgili özel koruma tedbirleri yer alıyordu.