L.E. /Yunanistan Davası   | 2016

İnsan ticaretiyle mücadeleye yönelik, pratikte uygulanabilir reformlar

İnsan ticareti özelinde, insan tacirlerini cezalandırmaya, insan ticaretini önlemeye ve mağdurları korumaya yönelik ilave tedbirler alarak bu olayla mücadele için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ocak 2016 tarihli Kararı

Ön bilgiler

L.E. 22 yaşındayken bir insan taciri tarafından kandırılarak Yunanistan’a götürülmüştü. Yunanistan’a vardıklarında insan taciri, L.E.’nin pasaportuna el koymuş ve L.E.’ye iki yıl boyunca fahişelik yaptırmıştı. L.E. bu süre boyunca fahişelikle ilgili yasaları pek çok kez ihlal etmiş ve nihayetinde sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmıştı. Yetkililere daha sonra L.E.’nin insan ticareti mağduru olduğu bilgisi verilmişti.

Soruşturma başlatıldı ve L.E.’nin sınır dışı edilme işlemi askıya alındı. Ancak savcıların L.E.’yi insan ticareti mağduru olarak resmen kabul etmeleri ancak önemli bir gecikmeden sonra gerçekleşti. Bu da L.E.’nin belirli koruma haklarından dokuz ay süreyle mahrum bırakılmasına neden oldu.

Aynı zamanda, yetkililere ilgili kanıtların sunulmasına rağmen, savcı şüpheli insan tacirine karşı ceza kovuşturması başlatmadı. Soruşturmanın başlamasından sonra önemli noksanlıklar ve gecikmeler yaşandı. Polis, şüphelinin adını bir listeye dahil etmenin ötesinde, şüphelinin adaletin önüne çıkartılması için somut adımlar atmadı.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi o zaman yürürlükte olan Yunan yasalarının L.E.’yi insan ticareti mağduru olarak koruyacak güçte olmadığına hükmetti. Ancak, bir dizi noksanlık ve gecikme nedeniyle yetkili makamların olaya müdahalesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin insan ticaretiyle mücadele standartlarının gerisinde kaldı – bu da L.E.’nin temel haklarının ihlaline yol açtı.

Müteakip gelişmeler

Bu gelişmelerden sonra Yunan makamları insan ticaretiyle mücadele etmek üzere yeni yasalar ve uygulamaları yürürlüğe koydular ve mağdurları teşhis sistemini denetleme ve koordine etmek üzere yeni bir milli raportör tayin ettiler.

İlgili makamların ileride karşılaşılacak vakalarda süratle ve dikkatli bir biçimde hareket etmelerine yardımcı olmak üzere, AİHM kararı devlet kurumlarına iletildi. Yunan Polisi, ülke çapında insan ticaretiyle mücadele amacıyla, ondurt ekipte faaliyet gösteren özel bir birim oluşturdu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunan makamlarının insan ticaretiyle mücadelesini izlemeye devam etmektedir. Yunanistan aynı zamanda Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA) tarafından da izlenmektedir.

Themes: