L’Erablière A.S.B.L. v. Belçika | 2009

Çevre gruplarının yasal itirazı haksızca reddedildikten sonra adalete daha iyi erişim sağlanması

Lehimize olan bu kararın, başka karmaşık durumlarda haksızlıklarla karşılaşan diğer yurttaşları, her şeye rağmen direnmeye teşvik edebileceğini düşünmek bizi çok memnun ediyor.

Anne-Marie Wiot, Erablière’in yöneticisi- © Fotoğraf Anne-Marie Wiot

Davaya ilişkin genel bilgiler

Yerel bir çevre grubu, bir atık bertaraf şirketine katı atık depolama alanını genişletmesi için imar izni veren bir karara itiraz etti. 

Grup, bazı kamusal projelerin çevresel etkileri  ve atık yönetimi ile ilgili yasalara dayanarak Belçika Danıştay’ına kararın bozulmasını talep eden yasal bir başvuru yaptı.  

Danıştay grubun talebini reddetti çünkü grup başvurusuna olay raporunu koymamıştı. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi çevre grubunun usule uygun bir mahkemeye erişemediğine, bunun da adil yargılanma haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme grubun  imar iznini veren kararı başvuru dosyasına eklediğini, bu kararın da ayrıntılı bir olay raporunu içerdiğini belirtti. 

Dolayısıyla mahkeme Danıştay kararının adil olmadığına çünkü  Danıştay’ın başvuruyu değerlendirirken aşırı şekilci bir yaklaşım sergilediğine hükmetti.

Takip 

Karar Danıştay’ın şikayetleri değerlendirirken daha az şekilci bir yaklaşım sergilemesine yol açtı, başvuru sahiplerinin bir mahkemeye erişme haklarını güçlendirdi.

Themes:

İlgili örnekler

‘McLibel’ hakaret davasında çevre eylemcileri için adalet

McDonald’s iki çevre eylemcisi Helen Steel ve David Morris’e karşı başarılı bir hakaret davası açtı. Helen ve David mahkeme sırasında kendilerine bir avukat tutamadılar. Avrupa mahkemesi Birleşik Krallık’ın Helen ve David’e hukuksal destek sağlamayı reddetmesinin onların haklarına yönelik bir ihlal olduğuna hükmetti. Birleşik Krallık artık hakaret davalarında istisnai durumlarda hukuksal destek...

Read more