Geri

Polis şiddetiyle ilgili iddiaların soruşturulmaması

Jasar/Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti Davası  | 2007

Polis şiddetiyle ilgili iddiaların soruşturulmaması

AİHM milli makamların, davacı tutuklandığında veya yaralanma meydana geldiğinde yanında kimin olduğunu tespit etmeye yönelik hiçbir girişimde bulunmadığını ve hiçbir tanığın, polis memurunun veya davacıyı muayene eden doktorun davacının yaralarıyla ilgili olarak sorgulandığına dair bir belirti bulunmadığını tespit etmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Şubat 2007 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Pejrusan Jasar, Štip’te bulunan bir bara gitmişti. Barda bir kavga çıktı. Bay Jasar kavganın barın kendisinin bulunduğu tarafında değil, barın öteki tarafında çıktığını öne sürdü. Polis geldiğinde barda bulunan herkesi gözaltına aldı. Bay Jasar’a göre kasabadaki polis karakolunda bir hücreye kondu ve öne doğru eğilmesi istendi. Daha sonra bir polis memuru iddiaya göre Bay Jasar’ı yumruklayıp copla dövdükten sonra başını tekmeledi. Ertesi gün aldığı doktor raporu Bay Jasar’ın bir dizi yara aldığını doğruluyordu.

Bay Jasar yetkililere başvurdu. Ancak savcı soruşturma yapma girişiminde bulunmadı. Bay Jasar daha fazla kanıt elde edemedi ve kendisinin mahkemeye ceza davası açması engellendi.

AİHM kararı

AİHM Bay Jasar’ın polisin zalimane davranışıyla ilgili iddiaları üzerine hiçbir soruşturma yapılmadığına bunun da Bay Jasar’ın temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Müteakip gelişmeler

Bu dava ve AİHM’nin benzer bulguları sonucunda Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetinde polis şiddetine dair iddiaların gerektiği gibi soruşturulması için çeşitli adımlar atıldı.

  • 2010 yılında özellikle AİHM’nin tespit ettiği noksanlıkları gidermeye yönelik yasal reformlar içeren yeni bir Savcılık Kanunu kabul edildi. Yasadaki bir hükme göre savcılar kendilerine iletilen bir şikayetle ilgili olarak şikayeti almalarından itibaren üç ay içerisinde karar vermek zorundalar. Savcı bunu yapmadığı takdirde şikayet sahibini ve bir üst savcıyı bilgilendirmek zorunda;
  • 2013 yılında yayınlanan bağlayıcı bir talimat uyarınca yetkililere atfedilen her türlü kötü muamele veya işkence iddiası Baş Savcıya bildirilecek;

Hakim, savcı ve polis memurları için, polis şiddeti iddialarının gereken şekilde soruşturulmasına ilişkin AİHM standartlarını açıklayan bir eğitim programı düzenlendi.

Bay Jasar’a 3,000 Euro tazminat ödenmesine hükmedildi.