Baralija/Bosna Hersek Davası | 2019

Yerel halktan birinin AİHM’de açtığı tarihi davayı müteakiben, demokrasinin Mostar’a geri dönüşü

Hiç vaz geçmedik ve bireysel eylemlerin önemli olduğunu ve değişimi mümkün kıldığını ve bu eylemlerin bizim vakamızda, Mostar’a yeniden demokrasiyi getirebileceğini kanıtladık.

Irma Baralija’nınin liberalforum.eu’daki yazısından

Konunun arka planı 

Irma Baralija da diğer Mostar sakinleri gibi, on yılı aşkın süredir yerel seçimlerde yasal bir boşluk nedeniyle oy kullanamıyor veya aday olamıyordu. Bu yasal boşluk kenti demokrasiden mahrum ediyordu.
2010 yılında Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Mostar’ın savaş sonrası yürürlükte olan oy kullanma düzenlemelerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi parlamentoya seçim kanununu değiştirmesi gerektiğini bildirdi. 

Parlamentonun harekete geçmemesi üzerine mahkeme, seçim kanununun bazı bölümlerini iptal etti. 

Mostar’lılar 2012 ve 2016 seçimlerinde oy kullanamadılar. Bu dönemde kent demokratik meşruiyeti olmayan bir belediye başkanı tarafından yönetildi. 

Mostar’da yerel siyasette de faal olan lise öğretmeni Irma Baralija,  hükümete karşı açtığı davayı Strazburg’a taşımaya karar verdi. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı 

Mahkeme Bosna Hersek hükümetinin, Mostar’da demokratik seçimlerin yapılmasını sağlayamamasının, Irma’ya karşı yaşadığı yer yüzünden bir ayrımcılık teşkil ettiğine hükmetti. 

Mostar demokratik normalleşmeye doğru ilk adımı attı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı, Anders Knape (İsveç, EPP (Avrupa Halk Partisi Grubu)-CCE)

Müteakip gelişmeler

AİHM kararını müteakiben altı ay sonra, Bosna Hersek 2001 yılı Seçim Kanununu değiştirdi. Yapılan değişikliklerle, Avrupa Konseyinin ve AGİT/DKİHB’nin tavsiyelerine uygun bir biçimde, Mostar’lıların 2008 yılından beri ilk kez belediye konseyi seçimlerinde oy kullanmalarını sağlayacak bir yasal çerçeve oluşturuldu. 

Mostar’da, on yılı aşkın süredir ilk defa Aralık 2020’de yerel seçimler gerçekleştirildi. Irma bu seçimlere aday olarak katılabildi. 

Themes: