Hokkanen/Finlandiya  | 1994

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

davacının erişim hakkının uygulatılmaması….davacının aile yaşamına saygı hakkının ihlal edilmesine yol açmıştır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Ön bilgiler

Teuvo Hokkanen çiftçilik yapıyordu. Kendisinin ve eşinin Sini adlı bir kızları vardı. İki yıl sonra Teuvo’nun karısı öldü. Sini’nin anneannesi ve dedesi Sini’nin bakımını üstlendiler. Teuvo’ya göre bu durum, eşinin ölümüyle ilgili sorunlarla uğraşırken yapılmış geçici bir düzenlemeydi.

Bundan kısa süre sonra Sini’nin anneannesi ve dedesi Teuvo’ya, Sini’yi geri vermek niyetinde olmadıklarını söylediler. Çocuğun velayetiyle ilgili hukuki anlaşmazlıklar yedi yıl sürdü. Bu süre zarfında anneanne ve dede Teuvo’nun Sini’yle herhangi bir temas kurmasına izin vermediler. Teuvo mahkemeden kızıyla buluşması için emir çıkarttı – ancak bunlar uygulatılmadı. 

Sonunda mahkemeler anneannesiyle ve dedesiyle kalmasının Sini’nin menfaati açısından en uygun çare olduğuna hükmettiler.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,   Fin mahkemelerinin Sini’nin anneannesi ve dedesiyle kalmasının Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğuna dair kararının sorgulanması için bir neden olmadığına hükmetmiştir. Ancak AİHM, Teuvo’nun kızıyla görüşebilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Zaten Fin mahkemeleri de Teuvo ile Sini arasında böyle bir temasın Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğu yönünde karar vermiştir. Ancak yetkili makamlar baba ile kızı arasında düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmasını sağlamamışlardır.

Bu da Teuvo’nun aile yaşamı hakkını ihlal etmiştir.

[Sözleşmede] bir anne veya babanın kendisinin çocukla bir araya gelmesine yönelik tedbirler aldırma hakkı ve milli makamların da böyle bir girişimde bulunma yükümlülüğü yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Fin makamları benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almışlardır. AİHM’nin kararı ilgili devlet bakanlıklarına gönderilmiştir. Sosyal hizmet görevlileri ne yönelik olarak, bu tür durumlarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlerin vurgulandığı bir seminer düzenlenmiştir. Yasada yapılan değişiklikle de, velayet davalarında mahkeme kararlarının gereken biçimde uygulatılması sağlanmıştır.

Linkler

Themes:

İlgili örnekler

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

Çocuklarını tek başına büyüten kadınların – ve çocuklarının -- haklarıyla ilgili kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanan kadın

Paula Marckx bir bebeği doğduğunda evli değildi. Paula evli olmadığı için bebeğinin kendi çocuğu olarak tanınmayacağını, tanınmasının ancak yasal bir süreçten geçtikten sonra gerçekleşebileceğini şaşkınlıkla öğrendi. Bu süreçten sonra bile kızı eksik bir sosyal statüye sahip olacaktı ve Paula’nın mirasçısı olamayacaktı. AİHM bunun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti – bunun sonucunda...

Read more

Annenin yalnızca dini nedeniyle çocuklarının velayetini kaybetmesinden sonra yapılan reformlar

Ingrid Hoffmann bir Yahova Şahidiydi. Boşandığında bir çocuk psikoloğu, çocuklarıyla yakın duygusal bağları nedeniyle çocukların velayetinin Ingrid’e verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ancak bir mahkeme, İngrid’in bağlı olduğu din nedeniyle velayetin babaya verilmesi gerektiğine hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararın ayrımcı bir karar olduğuna hükmetti – bunun sonucunda...

Read more