Rusya Cumhuriyetçi Partisi v. Rusya 2011

Avrupa mahkemesi kararı siyasi partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı

Sağduyu ve hukuk nihayet kazandı.

Vladimir Ryzhkov, Rusya Cumhuriyetçi Partisi, eski eş-başkanı, BBC Rusya Servisi’nden alıntı yapılmıştır, 2012 – Fotoğraf Wikimedia Commons

Davaya ilişkin genel bilgiler

Rusya Cumhuriyetçi Partisi 1990’da kuruldu.

Aralık 2005’te parti bazı iç değişikliklere gitme kararı verdiği bir kongre düzenledi. Parti Adalet Bakanlığı’ndan resmi kayıtlarındaki bilgileri değiştirmesini talep etti, ancak Bakanlık partinin kongrenin yasal olarak yapıldığını göstermediğini ileri sürerek bu değişiklikleri yapmayı reddetti.

Parti, daha fazla belge ekleyerek yeni bir başvuru yaptı, ama Bakanlık bir kere daha gerekli değişiklikleri yapmayı reddetti. Bakanlık parti üyeliği için daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Parti hukuk yoluna başvurdu. Parti kanuna göre Adalet Bakanlığı’nın talep ettiği belgelerin tedarik edilmesi gerekmediğini ve Adalet Bakanlığı’nın böyle bir bilgiyi doğrulama yetkisi olmadığını iddia etti. Parti Bakanlığın değişikliği kaydetmeyi reddetmesinin parti faaliyetlerini doğru düzgün yapmasını engellediğini ve toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürdü.

2006’da Rus mahkemeleri Adalet Bakanlığı’nın kararını savundu.

Ayrıca Bakanlık partinin faaliyetleri hakkında bir teftiş yaptı. Bu teftişin sonunda Rusya Yüksek Mahkemesi’nden asgari üyelik yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle partinin kapatılmasını talep etti.

23 Mart 2007’de Rusya Yüksek Mahkemesi partiyi kapatma kararı aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa Mahkemesi Rus yetkili makamlarının resmi kayıtları değiştirmeme kararının yasal dayanağının belirsiz olduğuna karar verdi. Partinin iç işlerine bu boyutta müdahale etmek için doğru düzgün hiçbir neden yok. Partinin sonuçta kapatılması gereksiz ve haksız bir durumdur.

Mahkeme Rusya’nın, partinin toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Siyasi partiler demokrasinin doğru düzgün işlemesi için şart olan bir kurum biçimidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Eylül 2011

Takip 

Rusya Cumhuriyetçi Partisi Avrupa mahkemesinin kararına dayanarak Rusya Yüksek Mahkemesi’ne mahkemenin daha önce verdiği kapatma kararını iptal etmesi için başvurdu.

2012’de Rusya Yüksek Mahkemesi önceki kararını iptal etti. Bunun anlamı Adalet Bakanlığı’nın partiyi yeniden kaydetmesi demekti. Sonunda parti söz konusu bilgileri resmi kayıtlarda değiştirebildi.

Avrupa mahkemesi kararının ardından Rusya siyasal partilerin kayıtlarına ilişkin daha açık kurallar getirdi. 2012 Siyasal Partiler Kanunu’na göre yetkili makamlar bir partiyi kaydetmeyi reddederken gerekçe göstermek ve söz konusu partiye sorunları gidermek üzere üç ay süre tanımak zorundalar.

Rusya Cumhuriyetçi Partisi o tarihten sonra adını Halkın Özgürlük Partisi  (PARNAS) olarak değiştirdi.

Themes:

İlgili örnekler

Çevre örgütüne yasal statü verilmemesini müteakiben dernek kurma özgürlüğünü korumaya yönelik reformlar yapılması

Dört Ukraynalı yerel çevrelerini korumak için bir grup oluşturdular. Ancak derneklerini tescil ettirmek istediklerinde yetkililer idari bir takım teknik konuları gerekçe göstererek isteklerini reddetti. Grup dağılmak zorunda kaldı. AİHM bunun grubun dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. 2013 yılında yeni Dernekler Yasası bu tür grupları korumaya yönelik daha uygun kurallar içeriyordu.

Read more

Protesto gösterisinin yasaklanmasından sonra özgür toplanma hakkını korumaya yönelik reformlar yapıldı

2001 yılında Moldova Hıristiyan Demokrat Halk Partisi erken seçim yapılmasını ve Avrupa’nın demokratik değerlerinin uygulanmasını isteyen barışçı toplantılar düzenlediler. Yetkililer toplantıları yasakladı. Strazburg Mahkemesi yasakların orantısız olduğuna ve özgür toplanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bu dava ve diğer davalar sonucunda Moldova’da toplanma özgürlüğünü korumaya yönelik...

Read more