Hıristiyan Demokrat Halk Partisi/Moldova Cumhuriyeti Davası  | 2006

Protesto gösterisinin yasaklanmasından sonra özgür toplanma hakkını korumaya yönelik reformlar yapıldı

Ön bilgiler

Hıristiyan Demokrat Halk Partisi (CDPP), Moldova’da bir siyasi partidir. CDPP’nin muhalefette olduğu 2001 yılında – Hükümetteki Komünist Partisi Rusçayı okullarda zorunlu dil yapmayı planladığını açıkladı. Bu kamuoyunda sert tartışmalara yol açtı.

CDPP buna tepki olarak düzenli siyasi toplantılar yaparak erken seçim, Avrupa demokratik değerleri ve demokratik diyalog talebinde bulundu.

Adalet Bakanlığı toplantıları yasakladı ve yasaklar ülke mahkemelerince desteklendi. Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin müdahalesinden sonra yasaklar üç hafta yürürlükte kaldıktan sonra kaldırıldı.

AİHM kararı

Strazburg Mahkemesi toplantıların tamamen barışçı toplantılar olduğuna ve yasaklamanın mevcut şartlarda orantılı olmadığına hükmetti. Yasak geçici olmasına rağmen CDPP’nin –özellikle de seçimlerden önce –ifade özgürlüğü üzerinde bir soğutma etkisi yaratabilirdi.

Mahkeme o nedenle yasaklamanın partinin toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

Müteakip gelişmeler

Bu ve bazı diğer davalardan sonra Moldova’da ifade özgürlüğünü korumak üzere önemli reformlar yapıldı. Özellikle de Şubat 2008’de, halka açık toplantı hakkına daha güçlü koruma sağlayan, toplanma özgürlüğüyle ilgili yeni bir yasa çıkarıldı.

2011 yılında Yüksek Mahkeme özgür toplanma hakkının gereken biçimde korunması için, yerel mahkemelerin mevzuatı nasıl uygulanacağını açıklayan bir karar aldı.

Yeni yasanın kabulünü izleyen yedi yıl içinde Chișinău belediye başkanlığına 6865 kamuya açık etkinlik bildirisinde bulunuldu. Belediye bunlardan sadece 27’sine müdahale ederek etkinliğin yer ve/veya zamanının değiştirilmesini önerdi ve bunlardan sadece 11’inde olay mahkemeye aksetti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Moldova’daki toplumsal cinsiyet azınlıklarının toplanma özgürlüklerini korumaya yönelik reformları izlemeye devam etmektedir.

Themes:

İlgili örnekler

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Avrupa mahkemesi kararı siyasi partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rus yetkili makamlarının bir siyasi parti hakkındaki resmi kayıtlarındaki bilgileri değiştirmeyi reddederek ve daha sonra partiyi kapatma kararı alarak o partinin toplanma özgürlüğünü ihlal ettiklerine karar verdi. Avrupa Mahkemesi’nin kararı partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı. Karar aynı zamanda Rusya’nın siyasi partilerin kaydına ilişkin daha açık...

Read more

İfade özgürlüğü grubunun kamuya açık alanlarda protesto yapma hakkını güçlendirmesi

Hyde Park bir ifade özgürlüğü STK’sıdır. Bu STK 2005-2006 yıllarında Chişinău’da bir dizi protesto etkinliği düzenlemiştir. Ancak yetkililer protestonun yapılma nedeniyle aynı görüşte olmadıkları gibi nedenler ileri sürerek bu etkinlikleri yasaklamışlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkinliklerin yasaklanmasının toplanma özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Bu ve diğer davalar...

Read more