Koretskyy ve diğerleri/Ukrayna  | 2008

Çevre örgütüne yasal statü verilmemesini müteakiben dernek kurma özgürlüğünü korumaya yönelik reformlar yapılması

…Sivil Komite barışçı ve tamamen demokratik amaç ve eylemlere yönelik bir niyetle hareket ediyordu… Ancak yetkili makamlar AİHM’ye dava başvurusunda bulunanların kurduğu bu derneğin ana faaliyetlerine başlamasını bile önleyecek derecede, davacıları etkileyen radikal bir tedbir aldılar.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Nisan 2008 tarihli kararı

Ön bilgiler

Yerel çevrelerini korumaya ilgi duyan dört Ukraynalı, bir grup oluşturmak üzere bir araya geldiler. Kuruluşlarını “Bereznyaky’deki Doğal Yaban (yöreye mahsus) Alanlarını Koruma Sivil Komitesi” olarak adlandırarak tescil ettirmek istediler.

Ancak yetkililer derneği tescil etmeyi reddettiler. Kiev Adalet Müdürlüğü bazı teknik nedenleri ileri sürerek grubun oluşmasını fiilen önledi. Grup ulusal mahkemelere başvurdu ancak istekleri reddedildi.

Grup faaliyetlerine son verdi ve kısa süre sonra da dağıldı.

AİHM kararı

Çevre grubunun amacı tamamen barışçı ve demokratikti. Ukrayna makamları grubun kurulmasının önlenmesiyle ilgili uygun nedenler vermemiştir. Grupların tescil edilmesine ilişkin ulusal yasalar çok müphem olup, yetkililere, insanların ortak gayelerine ulaşmak için bir araya gelmelerini önleyebilecek, makul ölçüleri aşan yetkiler vermektedir.

Karşılıklı olarak ilgi duyulan bir alanda topluca hareket edebilme maksadıyla yasal bir kuruluş oluşturma imkanı toplanma özgürlüğünün en önemli yanlarından biridir…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Nisan 2008 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

2013 yılında kabul edilen yeni Sivil Toplum Dernekleri Yasasında derneklerin kurulmasına ilişkin düzgün kurallar getirilmiştir. Yasa derneklere çalışmalarını yapabilmeleri için yeni özgürlükler vermiştir. Yasa aynı zamanda derneklerin ne zaman yasal olarak tanınamayacaklarına ve çalışmalarına ne zaman müdahale edilebileceğine de sıkı sınırlar getirmiştir. Yetkili makamların derneklere müdahalesi bundan böyle yargı denetimine tabi olacaktır.

Linkler

Themes:

İlgili örnekler

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Avrupa mahkemesi kararı siyasi partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rus yetkili makamlarının bir siyasi parti hakkındaki resmi kayıtlarındaki bilgileri değiştirmeyi reddederek ve daha sonra partiyi kapatma kararı alarak o partinin toplanma özgürlüğünü ihlal ettiklerine karar verdi. Avrupa Mahkemesi’nin kararı partinin yeniden kayıt edilmesini sağladı. Karar aynı zamanda Rusya’nın siyasi partilerin kaydına ilişkin daha açık...

Read more

İfade özgürlüğü grubunun kamuya açık alanlarda protesto yapma hakkını güçlendirmesi

Hyde Park bir ifade özgürlüğü STK’sıdır. Bu STK 2005-2006 yıllarında Chişinău’da bir dizi protesto etkinliği düzenlemiştir. Ancak yetkililer protestonun yapılma nedeniyle aynı görüşte olmadıkları gibi nedenler ileri sürerek bu etkinlikleri yasaklamışlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkinliklerin yasaklanmasının toplanma özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Bu ve diğer davalar...

Read more