Rummi/Estonya  | 2015

Dul eşin, kocasının polis tarafından el konan mallarını geri almak için sürdürdüğü mücadeleyi kazanması

… AİHM’nin altın, gümüş malzemeler ve elmaslara el konmasının keyfi bir tedbir olduğuna karar vermesi kaçınılmazdır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ocak 2015 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Karol Rummi’nin kocası jeolog idi. Kendisinin kıymetli madenlerden oluşan değerli bir koleksiyonu vardı. Öldüğünde mülkiyet hakları Bn Rummi’ye ve iki oğluna geçti. Ancak polis değerli madenlere el koydu.

Bn Rummi bu malları geri almaya çalıştı ancak olayı mahkemeye taşımasına izin verilmedi. Kendisine kıymetli madenlerin artık devletin mülkiyetine geçtiği ve bunları artık göremeyeceği bildirildi.

AİHM kararı

Mahkeme yetkililerin kıymetli madenlere haklı bir gerekçeye dayandırmadan el koymasının Bn Rummi’nin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Kendisinin şikayetini mahkemede dile getirmesini de reddederek aynı zamanda mahkemeye erişim hakkını da ihlal etmiş oldular.

Mahkeme sözlü, kamuya açık bir duruşmanın Sözleşmenin 6 § 1 Maddesinde yer alan temel ilkelerden biri olduğunu yineler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ocak 2015 tarihli Kararı

Müteakip gelişmeler

Bn Rummi ve oğullarına Bn Rummi’nin müteveffa eşinden alınan kıymetli madenlerin değerine eşit miktarda bir tazminat ödendi.

Estonya parlamentosu benzer sorunların bir daha meydana gelmemesi için yasa hazırladı. Yasa insanların benzer koşullarda, malların kendilerine ait olduğunu kanıtlamak ve geri almak için mahkemeye erişimini sağlıyordu.

Additional information

Themes: