Ciubotaru/Moldova Davası  | 2010

Tescil edilmiş etnik özelliğin hükümet tarafından makul olmayan bir şekilde kontrol altına alınmasından sonra reformlar yapılması

Ön bilgiler

Sovyet döneminde Moldova’da halkın çoğu sistematik bir biçimde Moldovalı etnik kimliğiyle nüfus kaydına geçiriliyorlardı.

Mihai Ciubotaru bir yazar ve Fransızca profesörüdür. Kendisi Chisinau kentinde yaşamaktaydı. Anne babası o sıralarda Romanya’ya ait olan bir bölgede doğmuşlardı. Ancak bu bölge daha sonra Sovyetler Birliğinin bir parçası oldu ve bugün de günümüz Moldova’sının bir parçası. Bay Ciubotaru ve ebeveyni Sovyet Makamlarınca Moldova etnik kökenli olarak nüfus kaydına geçirilmişlerdi.

Bay Ciubotaru 2002 yılında etnik kimliğinin “Moldovalı”dan “Romanyalı”ya değiştirilmesi için başvuruda bulundu. İsteği gerek devlet makamlarınca gerekse mahkemelerce reddedildi. Neden olarak Ciubotaru’nun ebeveyninin nüfus kayıtlarının Romanyalı etnik kökene ait olarak yapılmamış olması gösterildi. Yetkililere göre Bay Ciubotaru’nun bu kayıtlara itiraz hakkı ve farklı bir etnik kimlikle kayıt yaptırması mümkün değildi.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bay Ciubotaru’nun Romen etnik grubuyla açık seçik bağları olduğuna hükmetti. Ancak Moldova yasalarına göre etnik kökeni ebeveyninin nüfus kayıtlarına göre belirleniyordu. Bu da Bay Ciubotaru’yu, değiştirme imkanının olmadığı, bir önceki bir hükümet politikasıyla belirlenen bir kimlikle karşı karşıya bırakıyordu. Bu şartlarda, Moldova yetkili makamları bu kişinin özel yaşam hakkının koruyamamıştı.

Müteakip gelişmeler

Moldova Parlamentosu 2012 yılında kanunda değişiklik yaptı. Bireylerin 16 yaşına geldiklerinde, etnik kimliklerini kendi arzularına göre nüfus kaydına geçirebileceklerine karar verildi. Aynı zamanda nüfus belgelerindeki ve diğer belgelerdeki bilgiler de bireyin isteği üzerine değiştirtilebilmektedir.

Bay Ciubotaru’nun davası yeniden görülmeye başlandı ve Moldova mahkemeleri Bay Ciubotaru’nun lehine karar verdi. Mahkeme Moldova makamlarından Bay Ciubotaru’nun nüfus kağıdındaki etnik kimliğini Romen olarak değiştirmesini istedi.

Themes:

İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

1992 yılı Şubat ayında Slovenya’da 25.671 kişi otomatik olarak bu ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldılar. Ana Mezga dahil—pek çok insan kişisel mallarını kaybetti veya aileleri parçalandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve bir tazminat sistemi oluşturuldu.

Read more