Nachova ve Diğerleri/Bulgaristan Davası   | 2005

Polisin silahsız insanları vurarak öldürmesi üzerine silah yasalarında reform yapılması

Tam burada onları …köpek gibi vurarak öldürdü. Gözlerinde çılgın bir ifadeyle bağırıyor, “bütün Çingeneleri geberteceğini” söylüyordu. Hatta silahını bana bile doğrulttu.

mağdurlardan birinin teyzesi olan Nedka, yeğeninin ve arkadaşının, evlerinin bahçesinde öldürülmelerini anlatırken. ‘SEGA’, gazetesinin internet yayınındaki haber

Ön bilgiler

Askerden kaçtıklarında Kuncho Angelov ve Kiril Petkov 21 yaşında iki celp askeriydiler. Büyükannelerini görmeye gelmişlerdi. Yetkililer geldiğinde gençler silahsızdı, şiddete başvurmadılar ve kaçmaya çalıştılar. Ancak askeri inzibat birliğinin komutanı Kalaşnikof tüfeğiyle her ikisini de vurarak öldürdü. Biri göğsünden diğeri ise sırtından vurulmuştu.

Ölen iki genç de Roman kökenliydi. Subay genci vurduktan sonra iddiaya göre tüfeğini gence doğrulttu ve “Allahın belası çingeneler!" diye bağırdı. İnzibat erlerinden hiç kimse kovuşturulmadı.

AİHM kararı

AİHM askeri inzibatın son derece aşırı güç kullanarak ölümlere neden olduğuna hükmetti. Yetkililer daha sonra gençlerin neden öldürüldüğü veya ayrımcılığın gençlerin vurulmasında bir rolü olup olmadığına dair düzgün bir soruşturma da yapmadılar.

Bu noksanlıklar yetersiz mevzuattan kaynaklanıyordu. O sırada yürürlükte olan kurallar yetkililere, hiçbir tehlike oluşturmasalar ve kaçsalar bile, tutuklamaya karşı koyan silahlı kuvvetler mensuplarına ateş etme hakkı veriyordu. Bu konu AHM’nin önüne gelen, nizami polis kuvvetlerinin karıştığı bir vakada da vurgulanmıştı.

Müteakip gelişmeler

Polisin (2012 ve 2014) ve askeri inzibatın (2016) silah kullanmasıyla ilgili yasalarda değişiklik yapıldı. Bu değişikliklere göre ateşli silahlar ancak “kesinlikle gerekli” olduğu zamanlarda kullanılabilecek. Yasada ayrıca tutuklamalar esnasında aşırı güç kullanılmasının ardında ırkçı nedenler olup olmadığına dair etkili soruşturma yapılmasını da gerekli kılmakta.

Themes:

İlgili örnekler

Protesto gösterisinin reddedilmesinden sonra barışçı gösterilere daha iyi koruma sağlanmıştır

Bir STK kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek üzere Varşova’da yapılmak üzere bir dizi gösteri düzenledi. Belediye başkanının bu gösterilerin homoseksüellerin haklarını savunduğu için karşı olduğunu açıklamasından sonra gösteriler yasaklandı. Strazburg Mahkemesi yasağın kamunun toplanma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bunun sonucunda protesto hakkının korunması için...

Read more

Ebeveynin, oğullarının ölümü üzerine adalet arayışını kazanmaları

Gregor Šilih 20 yaşındayken hastanede öldü. Gregor Šilih’in anne babası olaya hastanenin ihmalinin neden olduğuna inanıyordu. Gerçeği öğrenmek üzere yasal girişimde bulundular. Aradan onaltı yıl geçtikten sonra girişimleri hala bir sonuç vermemişti. AİHM, yetkililerin gerçeği ortaya çıkarmak için etkili adımlar atmadıklarına hükmetti. Dava sonucunda aynı olayın bir daha tekrarlanmasını...

Read more

Bir kadına ve oğluna yönelik ölümcül saldırı sonucunda aile içi şiddete yönelik halen süregelen reformların yapılması

Kocası Elisaveta Talpis’i yıllarca fiziksel şiddete maruz bıraktı. Elisaveta Talpis polise şikayetçi oldu ancak polis aylarca herhangi bir girişimde bulunmadı. Kocası bir gece Elisaveta Talpis’e bıçakla saldırdı ve yaraladı, müdahale etmek isteyen oğlunu da öldürdü. AİHM polisin pasifliğini kınadı, bunun sonucunda İtalya’da aile içi şiddete yönelik reformlar yapıldı.

Read more