Iglesias Gil ve A.U.I./İspanya   | 2003

Çocuğundan ayrı olan bir kadının davası

Çocuklar haklarını güvence altına alan uluslar arası anlaşmalarla sağlanan korumadan yararlanacaklardır

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 29 Temmuz 2003 tarihli Kararı

Ön bilgiler

María Iglesias Gil bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğin babası eski kocasıydı. Bayan Iglesias Gil’e çocuğun velayeti verilirken babaya da çocuğu görme hakkı verilmişti. Ancak baba çocuğu kaçırarak ABD’ye götürdü.

Bayan Iglesias Gil çocuğunun velayetini tekrar elde etmek için mahkemeden babayla ilgili bir uluslar arası arama ve tutuklama emri çıkartılmasını istedi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti ve davayı kapattı.

AİHM kararı

Uluslar arası hukuka göre talepte bulunulması halinde ABD makamları çocuğun iadesi konusunda yardım etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda kalacaktı. Ancak İspanyol makamları bu talepte bulunmadı. Bu durum Bayan Iglesias Gil’in aile yaşamı ve çocuğunun iade edilmesi hakkının ihlaline yol açtı.

Müteakip gelişmeler

Strazburg Mahkemesinin davayı görmeyi kabulünden sonra İspanyol yasalarında değişiklik yapıldı. Çocuk kaçırma daha ağır bir suç haline getirildiğinden mahkemeler artık çocukları yasal anne babalarının elinden alanlara karşı uluslar arası tutuklama emri çıkartabilmektedirler.

Baba bu durumda çocuğu ABD’den İspanya’ya bir ziyaret için getirdi. Bayan Iglesias Gil polisin yardımıyla oğlunu geri alabildi.

Themes: