B.V. v. Belçika |2017

Polisin tecavüz iddiasını gereği gibi soruşturmamasının ardından cinsel şiddet mağdurlarının daha iyi korunması

. . . soruşturmanın . . . ciddi ve kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü düşünülememektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Mayıs ayı 2017

Davaya ilişkin genel bilgiler

1998’de, B.V. yöneticilerine bir iş arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini ve defalarca cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Yöneticileri onu işyerindeki cinsel tacize ilişkin özel bir birime sevk ettiler.

B.V. daha sonra polise gitti, polis de suçladığı adamı sorguladı. Müfettişler stajyer olarak çalışan bir psikoloji öğrencisinden B.V.’nin akıl sağlığına ilişkin bir görüş bildirmesini istediler.

Polis B.V.’nin şikayetini daha ileri götürmemeye karar  verdiler -ama bunu ona söylemediler.

Yıllar sonra B.V. tesadüfen polisin şikayetini araştırmaya devam etmediğini öğrendi. Yetkili makamların harekete geçmesini talep etti. 

B.V. davasını bir sorgu hakimine götürerek yıllarca iddialarının gereği gibi incelenmesi için çabaladı, ama olanların belirlenmesi için çok az adım atıldı. Sonunda 2008’de dava düştü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa mahkemesi Belçika yetkili makamlarının B.V.’nin iddiaları hakkında yaptıkları soruşturmanın ciddi ve kapsamlı bir şekilde yürütülmediğine, bunun da B.V.’nin haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğine karar verdi.

O sırada soruşturmayı yürütenler kendilerini stajyer bir öğrencinin görüşüyle sınırlandırdılar, bu da şikâyetin derlenmesi ve işleme konulmasına dair bir ciddiyet göstermemektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Mayıs ayı 2017  

Takip 

Bu dava tarihinden itibaren, Belçika, cinsel şiddet şikayetleri dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet iddialarına daha iyi karşılık vermek üzere birçok önlem aldı: 

  • Yetkili makamlar polis ve adalet sisteminin, işyerinde işlenen suçlar dahil olmak üzere cinsel şiddet vakalarına hızlı ve gereği gibi tepki vermesini sağlamak üzere bir dizi eylem planını yürürlüğe koydu. Bir 2021-2025 plan tasarısı, mağdurlara yardım etmek üzere cinsel şiddet yönetiminde uzmanlaşmış merkezlerin yaygınlaştırılmasını öngörüyor. 
  • Polis ve yargı teşkilatına cinsel şiddet mağdurlarına nasıl muamele edileceği ve şikayetlerinin nasıl ele alınacağına dair geliştirilmiş eğitim verildi. 
  • 2016’da, Belçika Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni (“İstanbul Sözleşmesi”) kabul etti. 
Themes:

İlgili örnekler

Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda Avrupa’ya ilham veren sembolik karar

Nahide Opuz yıllarca kocası tarafından taciz edildi. Bu şiddet trajik bir şekilde annesinin ölümüne yol açtı. Avrupa Mahkemesi Türkiye’nin Nahide ve annesini korumak için gerekenleri yapmadığına ve ilk defa toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir ayrımcılık biçimi olduğuna hükmetti. Bu karar, kadınlara yönelik şiddeti önleme ve bununla mücadeleye dair uluslararası çabalara ilham verdi.

Read more

Roman kadınların zorla kısırlaştırılması, tedaviye rıza gösterilmesine ilişkin daha katı kuralların konmasını sağladı

V.C. bir zorla kısırlaştırma mağduruydu, bu Slovakya’da onlarca yıldır yapılan ve Roman kadınları orantısız bir şekilde etkileyen bir işlemdi. Avrupa mahkemesi V.C. doğururken kendisine yapılan işlemin kötü muamele anlamına geldiğine hükmetti. Birçok başka Roman kadının yasadışı bir şekilde kısırlaştırıldığı ortaya çıktıktan sonra Slovakya hastanın tıbbi tedaviye rızasına ilişkin yeni kurallar...

Read more

Öldürülen anne ve kızın ailesi için adalet

M.T. ve kız bebeği V.T kendilerine şiddete dayalı tehditler yönelten adam tarafından, adam cezaevinden salınır salınmaz vurularak öldürüldü. M.T. ve V.T.’nin ailesi yetkili makamların onları korumak için yeterli önlemleri almadıklarına inandılar. Avrupa Mahkemesi de aynı görüşteydi. Avrupa mahkemesinin bu davadaki kararı Hırvatistan’ın aile içi şiddet mağdurlarını koruma önlemlerini artırmasına...

Read more