Thlimmenos/Yunanistan Davası  | 2000

Vicdani retçiye makul ölçüleri aşan ceza verilmesinden sonra yapılan reformlar

Dini veya felsefi nedenlerle askeri üniforma giymeme nedeniyle mahkumiyet, suçlunun bu mesleği icra etmesini baltalayacak bir namussuzluk veya ahlak bozukluğu içinde olduğu anlamına gelemez.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 6 Mayıs 2000 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Iakovos Thlimmenos bir Yahova Şahidiydi. Dini inançları nedeniyle askerlik yapmak istemedi. Iakovos Thlimmenos itaatsizlikle suçlandı ve dört yıl hapse mahkum edildi. Serbest bırakıldıktan sonra sınavlarını vererek muhasebeci oldu. Ancak ilgili kurul ağır bir suçtan hüküm giymiş olduğu gerekçesiyle kendisini bu göreve tayin etmeyi reddetti.

AİHM kararı

AİHM Bay Thlimmenos’un askerlik hizmeti yapmayı reddetmesinin muhasebeci olarak çalışma yeteneğini olumsuz etkileyecek bir namussuzluk içinde olduğunu göstermediğine hükmetti. Kendisinin meslekten men edilmesi o nedenle makul nedenlere dayanmıyordu ve haklı bir gerekçesi yoktu. Meslekten men edilmesi Bay Thlimmenos’un dini inançlarından kaynaklandığından, kendisine karşı dini inancına dayalı ayrımcılık da yapılmış oluyordu.

Müteakip gelişmeler

AİHM’nin kararı karşısında yasada yapılan değişiklikle, vicdani retçilere adli sicillerinin silinmesi, askerlik hizmetini yapmayı reddetmeleriyle bağlantılı suçların kaldırılması hakkı verildi.

2001 yılında Anayasada değişiklik yapılarak vicdani retçilere askerlik yerine sivil işlerde çalışabilme hakkı verildi.

Themes: