Темa
Размер на групата
Сложност
Времетраене
Всякакъв (малки групи: 4- 5)Всякакъв (малки групи: 4- 5)
Ниво 3Ниво 3
180 минути180 минути
Всякакъв (малки групи 5-8)Всякакъв (малки групи 5-8)
Ниво 3Ниво 3
Част 1: 45 минути. Част 2: варира. Част 3: варираЧаст 1: 45 минути. Част 2: варира. Част 3: варира
Всякакъв (малки групи: 3-4)Всякакъв (малки групи: 3-4)
Ниво 2Ниво 2
60 минути60 минути
9 – 24 (3 под-групи)9 – 24 (3 под-групи)
Ниво 3Ниво 3
90 минути90 минути
6 – 30 (малки групи 2-6)6 – 30 (малки групи 2-6)
Ниво 3Ниво 3
120 минути120 минути
9 – 24 (3 подгрупи)9 – 24 (3 подгрупи)
Ниво 3Ниво 3
90 минути90 минути
8+ (малки групи 4-5)8+ (малки групи 4-5)
Ниво 1Ниво 1
45 минути45 минути

Темa
Размер на групата
Сложност
Времетраене
Всякакъв (малки групи: 5)Всякакъв (малки групи: 5)
Ниво 4Ниво 4
60 минути60 минути
Всякакъв (малки групи: 3-4)Всякакъв (малки групи: 3-4)
Ниво 2Ниво 2
80 минути80 минути
10 - 24 (малки групи 4-8)10 - 24 (малки групи 4-8)
Ниво 3Ниво 3
180 минути180 минути
Всякакъв (малки групи: 5-6)Всякакъв (малки групи: 5-6)
Ниво 3Ниво 3
60 минути60 минути
6+ (малки групи 3-4)6+ (малки групи 3-4)
Ниво 2Ниво 2
60 минути60 минути
ВсякакъвВсякакъв
Ниво 1Ниво 1
30 минути30 минути

Темa
Размер на групата
Сложност
Времетраене
Всякакъв (малки групи: 5-6)Всякакъв (малки групи: 5-6)
Ниво 2Ниво 2
90 минути90 минути
Всякакъв (малки групи: 4-5)Всякакъв (малки групи: 4-5)
Ниво 2Ниво 2
90 минути90 минути
12 – 20 (малки групи: 6-7)12 – 20 (малки групи: 6-7)
Ниво 2Ниво 2
90 минути90 минути
КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи