Темa
Размер на групата
Сложност
Времетраене
Всякакъв (малки групи 5-8) Всякакъв (малки групи 5-8)
Ниво 3 Ниво 3
Част 1: 45 минути. Част 2: варира. Част 3: варира Част 1: 45 минути. Част 2: варира. Част 3: варира
Всякакъв (малки групи: 3-4) Всякакъв (малки групи: 3-4)
Ниво 2 Ниво 2
60 минути 60 минути
6 – 30 (малки групи 2-6) 6 – 30 (малки групи 2-6)
Ниво 3 Ниво 3
120 минути 120 минути
9 – 24 (3 подгрупи) 9 – 24 (3 подгрупи)
Ниво 3 Ниво 3
90 минути 90 минути
8+ (малки групи 4-5) 8+ (малки групи 4-5)
Ниво 1 Ниво 1
45 минути 45 минути
Темa
Размер на групата
Сложност
Времетраене
Всякакъв (малки групи: 5) Всякакъв (малки групи: 5)
Ниво 4 Ниво 4
60 минути 60 минути
Всякакъв (малки групи: 5-6) Всякакъв (малки групи: 5-6)
Ниво 3 Ниво 3
60 минути 60 минути
6+ (малки групи 3-4) 6+ (малки групи 3-4)
Ниво 2 Ниво 2
60 минути 60 минути
Темa
Размер на групата
Сложност
Времетраене
КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи