Да живееш е да избираш. Но за да направите добрър избор, трябва да знаете кои сте и какво отстоявате, къде искате да стигнете и защо искате да стигнете до там.

Кофи Анан

Общ преглед

Тази дейност използва дискусия и диамантено класиране,   за да помогне на хората да разберат какво внезапно да   избягаш от собствения си дом

Свързани права

• Правото на търсене на център за бежанци в други страни при преследване  
• Свобода на религията или вярата  
• Свобода на мнението и информацията

Задачи

• Да се  развие разбиране за това какво е да се наложи да бягаш от собствения си дом  
• Практикуване на вземане на решения и изграждане на умения за постигане на консенсус   
• Насърчаване на съпричастност и солидарност с бежанците

Материали

• Стикери или малки квадратчета от хартия   (около 8 см х 8 см), по 3 броя на участник  
• Химикалки или моливи, по един на участник

КЛЮЧОВА ДАТА
 • 18 декемвриМеждународен ден на мигрантите

Инструкции

1. Въведете темата за миграцията чрез мозъчна атака за причините, поради които хората се местят да живеят другаде.
2. Обяснете, че в дейността те ще трябва да си представят, че са принудени да избягат от домовете си. Приложете мозъчна атака и посочете „активиращи фактори“, които карат хората да бягат, например война, природни бедствия, преследване или тероризъм. След това помолете групата да предположи колко разселени хора има по света.
3. Сега ги разделете на малки групи и раздайте малките листчета и моливите.
4. Помолете всеки да си представи, че трябва да избяга от дома си внезапно по конкретна причина и че може да вземе със себе си само три неща. Кои три неща ще вземат? Те трябва да напишат по едно нещо за всеки лист хартия.
5. След това един по един подред ги попитайте да представят своя избор и да обяснят причините за техните решения.
6. Сега кажете на участниците да работят заедно, за да обсъдят различните избори и причини и да се опитат да стигнат до консенсус, като приоритизират нещата чрез диамантеното класиране (виж страница 65).
7. И накрая нека обиколят и да видят резултатите от работата на всяка група.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с общ преглед как всяка група е класирала нещата и след това преминете към обсъждане какво са научили участниците и какви са последиците за правата на човека.

 • Имало ли е някакви изненадващи предмети, които хората искат да вземат със себе си?
 • Беше ли лесно да се класират взетите неща? Какви видове различия в мненията имаше в рамките на групите?
 • Колко подобни или колко различни са класациите на отделните групи?
 • Колко практични са хората? Дали мислят предимно за физическото си оцеляване или мислят и за техните емоционални или духовни нужди?
 • Колко трудно ще ви бъде, ако наистина трябва да бягате?
 • Какво ще липсва най-много на хората, ако им се наложи да бягат?
 • Познават ли някой, който е бил принуден да избяга от дома си?
 • Реалистична ли е дейността? Могат ли хората винаги да избират какво да вземат със себе си?
 • Какво правят в такава ситуация децата и младите хора? Дали те имат специфични нужди, които да се вземат под внимание, когато родителите им опаковат нещата? • Какво можем да направим, за да привлечем вниманието към нуждите на бежанците в нашата общност (или в целия свят)?
 • Кои човешки права, дават специална закрила на бежанците?

Съвети към фасилитатора Goto top

При въвеждане на дейността се опитайте да накарате участниците да мислят за миграцията като цяло. Примерите защо хората се местят са често свързани с обучение и работа, защото това е техният начин на живот, поради наводнение, земетресение или суша, войни и преследване. В края на мозъчната атака обобщете различните причини, които карат хората да се преместват, в два списъка, в зависимост от това дали те са „принудителни“ (война или преследване в страната по произход) или „стимулиращи“ (по-добри възможности за работа и учене в друга държава) фактори.

Съгласно Хартата на ООН за граждански права, към края на 2010 има:
- 10, 55 милиона бежанци
- 14,7 милиона вътрешно разселени хора и 3,5 милиона хора без гражданство

В стъпка 4 трябва да зададете на сценария, така че участниците да работят в една и съща рамка. Изберете една ситуация, която ще бъде най-подходяща или интересна за групата. „Война“ би била предизвикателство, ако никой не е имал директен опит с нея, но сценарий, включващ терористическа атака би бил по-реалистичен. Опитайте се да се създадете сценарий, който участниците могат да си представят като възможност. Ако изберете сценарий „наводнение“ и вашият град е в котловина, има смисъл да кажете, че нивото на реката се покачва и внезапни наводнения заплашват да пометат мостовете, като водата ще залее цялата околност. От друга страна, ако живеете в хълмист или планински район, тогава опасността може да се свърже с проливни дъждове, които причиняват свлачище от кал, поглъщайки града. Може да се наложи да се обясните, че хората трябва да си представят как бягат от собствените си домове, че няма да бъдат в състояние да се върнат и че трябва да се преместят много далеч за дълго време, може би завинаги.

Нещата, които хората ще изберат, и колко практични са те, зависят от степента на зрялост на участниците. Какво ще вземат хората също ще зависи от много фактори,
като например времето, годишния сезон и причината за бягството. Например, ако има наводнение и не могат да плуват, те могат да вземат нещо, което да се използва като сал. Важно е да се подчертае, че няма правилни и грешни отговори, когато става дума за личен избор и предпочитание, въпреки че може да има някои решения, които са по-мъдри и по-практични, отколкото други.

Note:
В допълнителната информация за миграцията в Глава 5 са представени дефиниции и обяснения за разликата между „бежанци“, „вътрешно разселени хора“, „търсещи център за бежанци“ и „миграционни работници“.

Когато попитали за това търсещи център за бежанци в Дания, които избягали от война и преследване, всички казали, че те са взели пари като първи приоритет. Паспорт или лични карти също били важни, но „ винаги можете да си купите фалшиви документи, ако имате нужда от тях „, казали те. Същото важи и за топли дрехи и храна; с пари винаги можете да получите тези неща. За някои библията е била приоритет за поддържане на техните духовни нужди.

Предлагаме да използвате диамантеното класиране и стикери, на първо място защото абсолютният избор е труден и неестествен и на второ място, защото методът е конкретен и листчетата могат лесно да се преподредят в процеса на дискусията.

ВариацииGoto top

Този метод може да се използва, за да се проучи отношението на хората към аспекти по всички въпроси. Например:

 • Деца: Кои са 3-те най-важните характеристики на щастливото детство?
 • Гражданство и участие: Кои са 3-те най-важни качества, които човек трябва да притежава, за да живее в мултикултурно общество?
 • Култура и спорт: Кои 3 аспекта на вашата култура са най-важни за вас?
 • Демокрация: Кои са 3-те най-важни неща, от които страната се нуждае, за да бъде в състояние да поддържа добре функционираща демокрация?
 • Хора с увреждания и инвалидност: Справянето с живота е проблем за много хора с увреждания.
 • Какви са 3-те най-ефективни подобрения, които могат да бъдат направени в нашия град например за един сляп човек?
 • Дискриминация и нетърпимост: Вие заминавате на дълго пътуване с влак и ще трябва да споделите транспорта си с хора от различни страни. Изберете 3 националности, с които най-много искате да пътувате. (Дейността може да се разшири чрез добавяне на 3, с които най-малко бихте желали да споделите пътуването?)
 • Образование: За да се насърчи комуникацията и разбирателството между народите, кои 3 езици трябва да бъдат преподавани като световни езици на децата по целия свят? • Околна среда: Кои 3 застрашени видове трябва да си постави за цел да опази Световният фонд за дивата природа (WWF) в следващата си кампания?
 • Джендър Джендър: Назовете 3 основни причини, поради които все още съществува дискриминация въз основа на пола.
 • Глобализация: Кои 3 от целите на хилядолетието за развитие са най-важни за вас?
 • Здравеопазване: тютюн, кокаин, алкохол, хашиш, ефедрин, виагра? За кои 3 наркотици младите хора във вашата страна имат нужда от повече информация ?
 • Медии: Кои 3 иновации в медиите през последните 10 години са допринесли наймного за насърчаването на правата на човека?
 • Миграция: Ако трябва да избягате от вашата страна, в кои 3 страни най-много бихте искали да живеете?
 • Свобода и насилие: Кои са 3-те най-големи заплахи за световния свобода?
 • Бедност: Кои 3 стъпки/дейности биха били най-успешни за премахване на бедността?
 • Религия и убеждения: Кои са 3-те най-ефективните неща, които могат да се направят за подкрепа на борбата с разпространение на фундаментализма?
 • Историческа памет: Помислете за един паметник в града ви, който е посветен на национално-историческо събитие. Предложете 3 начина събитието да бъде публично признато, така че то да може да бъде документирано и изучавано без изкривяване или неправилна употреба.
 • Война и тероризъм: В наши дни има международно споразумение за забрана на противопехотните мини; кои 3 оръжия са следващите, които трябва да бъдат забранени?
 • Работа: Кои 3 нарушения на правото на достоен труд ви касаят най-много?

Предложения за последващи дейностиGoto top

Ако групата иска да проучи какво е да напуснеш дома си и да търсиш център за бежанци, тя може да проведе упражнението "Може ли да вляза?" или "Езикова бариера".

Мисълта за минали събития предизвиква всевъзможни спомени; ако групата желае да разсъждава какви спомени са предизвикани от паметниците на обществените войни, тогава те биха могли да използват за дейността "Маркери на паметта".

Идеи за действие Goto top

Попитайте семейството си, приятелите си или колегите си кои са 3-те неща, които те биха взели със себе си и провокирайте дискусия за правата на човека и бежанците. Намерете организация на местно ниво, която работи с търсещите център за бежанци и бежанците и разберете как можете да им помогнете с работата си.