Представеният тук календар е актуализиран опит да се създаде списък от дати, които хората по целия свят честват във връзка с правата на човека; почетени са борци за права, припомнят се злоупотреби с права, честват се надежди и радост. Важните дати са взети от официалните Международни дни на ООН, Световните дни, чествани от различни НПО, годишнини от исторически събития и рождени дни на някои изтъкнати правозащитни активисти. Този календар не трябва да се възприема като нещо завършено или неизменно, а по-скоро като отправна точка, към която вие можете свободно да добавите свои паметни дати.
Календарът може да се копира, направи под формата на постер и да се окачи на стената, за да стимулира първоначалния интерес към темите, свързани с правата на човека, тъй като показва нагледно тяхното многообразие. Стимулирайте коментарите на вашите участници: всички ли описани дати значат нещо за тях? Кои важни местни и национални дати биха искали да добавят?
За всяко упражнение в Раздел 2 е определена важна дата. По този начин календарът може да се използва като инструмент за разработване на целогодишна програма за образование за правата на човека. В началото на всяка седмица или месец може да има „тематична” дейност: например на 3 май - Световен ден на свободата на пресата -можете да направите упражнението "Заглавна страница", а на 25 ноември -Международен ден за ликвидиране на насилието срещу жените - може да направите упражнението "Домашни дела". Друг вариант е групата да реши да ,,предприеме действия”, като се включи в събития или дейности, организирани от други организации на съответните дати - например за честване Деня на Земята на 22 април - да се присъедини към екологична организация.
Ако желаете някои първоначални идеи за предприемане на действия, погледнете "Дейности от А до Я" в образователния наръчник „Всички различни – всички равни“. За съвети и насоки относно ефективни дейности, прочетете Раздел 3 от ръководството "Предприемане на действия".
Както разбирането за правата на човека се променя и развива всяка година, така трябва да се променя и настоящият календар. Предизвикателството за вас -ползващите това ръководство, е да откриете как всеки ден от годината да бъде празник на правата на човека.

 
Дата Празник/Важна дата Информация за датата Упражнения
27 януари Възпоменателен ден за Холокоста 27 януари отбелязва годишнината от освобождението на Аушвиц-Биркенау, най-големия нацистки концентрационен лагер. През 2005 г. Общото събрание на ООН определи този ден за Международен възпоменателен ден на Холокоста, за да се почетат жервите на нацизма. Маркери на паметта
8 февруари Ден за по-безопасен интернет Денят за по-безопасен интернет е организиран от Insafe, за да насърчи по-безопасната и отговорна употреба на онлайн технологии и мобилни телефони, особено от деца и младежи. Животът ми не е представление
12 февруари Ден на червената ръка

Организациите, подкрепящи Глобалната кампания „Червена ръка“, която цели да се спре използването на деца като войници, включват: Human Rights Watch, Amnesty International, Youth Red Cross Germany, Terre des Hommes и Plan International.

Хвърляне на камъни
21 февруари Международен ден на майчиния език От 1999 г. UNESCO популяризира този ден с цел да окуражи широк международен ангажимент за насърчаване многоезичието и езиковото разнообразие, включително опазването на застрашени езици. Езикова бариера
8 март Международен ден на жените Международният ден на жените (8 март) е глобален ден, в който се отдава почит на икономическите, политическите и социалните постижения на жените в миналото, настоящето и бъдещето. За първи път е отбелязан през 1911 г. ООН го чества от 1975 г. Път към Страната на равенството
12 март Световен ден против кибер-цензурата Световният ден против кибер-цензурата се отбелязва на 12 март 2009 г. по молба на Репортери без граници и Amnesty International  
18 март Първи парламентарни избори с универсално избирателно право в Европа Финландия, 1917 г.
 
Да гласуваш или да не гласуваш?
21 март Световен ден на поезията Обявен от UNESCO през 1999 г. Идеята е този ден е да насърчи четенето, писането, публикуването и преподаването на поезия.  
21 март Международен ден за ликвидиране на расовата дискриминацията На този ден през 1960 г. полицията открива огън и убива 69 души по време на мирна демонстрация срещу „законите за пропуските“ на апартейда в Шарпвил, Южна Африка. Чрез обявяването на този ден през 1966 г., Общото събрание на ООН призовава международната общност да удвои усилията си за елиминране на всички форми на расова дискриминация. В отговор на расизма
22 март Световен ден на водите Формално предложен за пръв път в Дневен ред 21 на Конференцията на Обединените нации, посветена на околната среда и развитието през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Наблюдението започва през 1993 г. и цели да увеличи осведомеността относно степента, в която развитието на водните ресурси допринася за икономическата продуктивност и социалното благополучие.  
23 март Световен ден на метеорологията Световната метеорологична организация. Работата ѝ върху прогнозирането на времето е важна за осигуряване на сигурността на храните, водните ресурси и транспорта.  
24 март Световен ден за борба с туберкулозата На този ден през 1882 г. д-р Роберт Кох представя откритието си на туберкулозния бацил пред група лекари в Берлин. Обявен е за официален празник от Световната здравна организация през 1992 г..  
Вторият вторник на април Европейски ден на равноправното заплащане Обявен от BPW Европа (Business and Professional Women). Различни надници
7 април Световен ден на здравеопазването Обявен за пръв път през 1950 г.от Световната здравна организация (СЗО) с цел да увеличи осведомеността относно ненужното страдания и усилията, които трябва да положат всички, за да осигурят живот и добро здраве. Само минута
8 април Световен ден на ромите Денят е официално обявен през 1990 г., за да почете ромската култура и да увеличи осведомеността относно проблемите, пред които са изправени ромите. Доста!
23 април Световен ден на книгата и авторското право Чествайки този ден, UNESCO цели да популяризира четенето, публикуването и защитата на интелектуалната собственост чрез авторски права. Отбелязан за пръв път през 1995 г.. Известен още и като Световен ден на книгата.  
28 април Международен ден на здравето и безопасността на работното място Обявен от Международната организация на труда.  
1 май  Международен ден на труда Известен още като "Денят на май". Празник на международното работническо движение. Събрание на профсъюзите
Втората събота на май Световен ден на справедливата търговия Обявен от Световната организация за справедлива търговия. Внимавайте, ние ви наблюдаваме!
3 май Световен ден на свободата на пресата Обявен от UNESCO през 1993 г., за да популяризира свободата на пресата в света и да oтбележи факта, че свободната, плуралистична и независима преса е основна компонента на всяко демократично общество. Заглавна страница
5 май Ден на Европа (Съвет на Европа) Годишен празник, посветен на мира и обединението в Европа. Съществуват две отделни подразделения на Деня на Европа: 5 май- за Съвета на Европа и 9 май – за Европейския съюз. Всички различни - всички равни
8 май Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец Световният ден на Червения кръст почита и награждава усилията на обществата на Националния Червен кръст и Червения полумесец в световен мащаб. Бинго за правата
8-9 май Възпоменание и помирение за жертвите на Втората световна война Обявен през 2004 г. от Общото събрание на ООН, за да отдаде почит на жертвите на Втората световна война. Маркери на паметта
15 май Международен ден на семейството Обявен през 1994 г. от Общото събрание на ООН, за да увеличи осведомеността относно семейните проблеми. Работа и бебета
15 май Международен ден на лицата, които отказват да служат в армия поради своите убеждения Обявен от War Resisters‘ International с цел да популяризира ненасилствените действия, насочени против причините за война, както и да подкрепи и свърже хората по света, които отказват да участват във военна подготовка или конфликти.  
17 май Международен ден против хомофобията и трансфобията UNAID Съвместна програма на ООН за ХИВ/СПИН. Координирана от базирания в париж "IDAHO Committee". Да си поговорим за секс!
17 май Световен ден на информационното общество Обявен от ООН през 2005 г. с цел да повиши глобалната осведоменост относно обществените промени, до които водят Интернет и новите технологии. Целта му също така е и да подпомогне намаляването на цифровото разделение.  
21 май Световен ден срещу тероризма Световният ден срещу тероризма се противопоставя на всички форми на тероризъм и насилие. Началото му е поставено в Индия, тъй като „хиляди младежи биват примамени в лоното на терористичните лагери и организации всяка година“. Тероризъм
21 май Световен ден на културното разнообразие за диалог и развитие Обявен през 2002 г.от ООН с цел да защити културното многообразие като начин за постигане на просперитет, устойчиво развитие и глобално мирно съжителство. Нашето бъдеще
22 май Международен ден на био-разнообразието Обявен през 2000 г.от Общото събрание на ООН с цел популяризиране проблемите на био-разнообразието. Преди денят е бил отбелязван на 29 декември.  
26 май Световен ден на предизвикателството Организиран всяка година от Международната организация „Спорт за всички“. Общности от всяка част на света се състезават, за да мотивират възможно най-много хора да бъдат физически активни. Спорт за всички
28 май Европейски ден на съседите Спонсориран от Съвета на Европа. Целта на този ден е градовете и организациите за социално настаняване да укрепят местните общности, като насърчат междусъседски партита и други подобни събития. Силата на цветята
29 май Международен ден на миротворците на ООН Създаден от ООН през 2002 г.и предназначен да отдаде почит на всички мъже и жени, служили в миротворческите операции на ООН за тяхното високо ниво на професионализъм, отдаденост и кураж, както и да почете паметта на тези от тях, които са загубили живота си в борба за мирната кауза.  
31 май Световен ден без тютюнопушене Иницииран през 1987 г. от Световната здравна организация, за да насърчи 24-часов период на въздържание от всички форми на тютюневи продукти, както и да привлече световното внимание към широкоразпространената употреба на тютюн и свързаните с нея здравни рискове.  
4 юни Международен ден на невинните децажертви на агресия Отбелязван от 1982 г. с цел да потвърди и напомни на хората за страданието на множество деца - жертви на физическа, умствена и емоционална злоупотреба, както и за нуждата да се защитят правата на децата. Имаме ли алтернативи?
5 юни Световен ден на околната среда Постановен през 1972 г. от  Общото събрание на ООН с цел да увеличи общественото знание относно нуждата да се опазва и подобрява околната среда. Пръсти и палци
12 юни Международен ден срещу детския труд Международната трудова организация отбелязва първия Международен ден срещу детския труд през 2002 г. Историята на Ашик
17 юни Световен ден за борба с опустиняването и сушата Обявен през 1995 г. от ООН с цел да повиши осведомеността относно нуждата от международно сътрудничество за борба с опустиняването и ефектите на сушата, включително прилагане на Конвенцията за борба с опустиняването.  
20 юни Световен ден на бежанците Обявен през 2000 г. от Общото събрание на ООН, за да отбележи петдесетата годишнина на Конвенцията от 1951 г., касаеща статута на бежанците. Може ли да вляза?
23 юни Ден на обществените услуги на ООН Създаден от ООН и предназначен да изтъкне приноса на обществените услуги в процеса на развитие  
26 юни Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик През 1987 г. Общото събрание на ООН решава да чества този ден, за да засили действията и сътрудничеството, целящи постигане на общество без злоупотреба  с наркотици в международен мащаб.  
26 юни Международен ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезания Обявен през  1997 от ООН, целта на този ден е премахване на изтезанията и ефективно функциониране на Конвенцията от 1984 г. против  изтезанията и други форми на жестоко, нехуманно или унзително отношение или наказание. Денят е отбелязан за пръв път на 26 юни 1987 г. Чахал срещу Великобритания
Първата събота на юли Международен ден на кооперативите Обявен през 1992 г. от Общото събрание на ООН.  Датата отбелязва стогодишнината на Международния кооперативен алианс в признание на факта, че кооперативите са незаменим фактор за развитието.  
11 юли  Световен ден на населението Обявен през 1989 г. от Програмата на ООН за развитие (ПРООН) с цел да насочи вниманието върху неотложността и важността на проблемите на населението.  
18 юли Международен ден на Нелсън Мандела През 2009 г. ООН обявява 18 юли за „Международен ден на Нелсън Мандела“ в признание на приноса на бившия президент на ЮАР към културата на мир и свобода. Героини и герои
2 август Възпоменателен ден на геноцида срещу ромите и синтите Датата отбелязва унищожаването на т.нар. „Лагер на циганското семейство“, когато нацистите избиват близо 3000 мъже, жени и деца в газовите камери на Биркенау през нощта на втори срещу трети август 1944 г.  
6 август Ден на Хирошима Възпоменателен ден, посветен на жертвите на първата атомна бомбардировка в Хирошима, Япония през 1945 г.  
9 август Международен ден на коренното население Обявен през 1994 г. от Общото събрание на ООН, за да даде гласност и защита на правата на световното коренно население. Мака - ловци на китове
12 август Международен ден на младежта Обявен от ООН през 1999 г. и предназначен към насочване на вниманието върху проблемите на младежта в международен мащаб. Нашето бъдеще
23 август Международен ден в памет на търговията с роби и нейната забрана Денят е предназчен от UNESCO да отбележи трансатлантическата търговия с роби. Toй ознаменува въстанието от 23 август 1791 г., когато робите в Санто Доминго на Карибските острови предприемат метеж, който впоследствие води до Хаитянската революция и популяризира каузата на човешките права. Времеви линии
23 август Европейски ден за възпоменание на жертвите на нацизма и сталинизма Обявен от Европейския парламент през 2008 г.  
8 септември Международен ден на грамотността Обявен от UNESCO, този ден е отбелязан за пръв път през 1966 г. Целта му е да изтъкне важността на грамотността за хората, общностите и обществата. Образование за всички?
15 септември Международен ден на демокрацията Обявен от ООН през 2007 г. Създаване на връзки
19 септември Ден на избирателното право Денят през 1893 г., когато Нова Зеландия дава на жените правото да гласуват, първата страна в света, която въвежда универсалното избирателно право. Предизборна кампания
21 септември Mеждународен ден на мира Този ден е обявен през 1981 г. от Общото събрание на ООН с цел да бъде отбелязван с всеобщо прекратяване на огъня и ненасилие, и е покана към всички нации и хора да го почетат с прекъсване на всяка враждебна проява в неговите рамки. Джамия в Града на сънищата
28 септември Ден на правото да бъдеш информиран Основан от глобалните защитници на правото на достъп до информация. За пръв път е честван през 2003 г., а целта му е да се повиши осведомеността относно правото на всеки човек на достъп до информация от обществения сектор. По стълбата
Първият понеделник на октомври Световен ден на местообитанията - „Градове без бедняшки квартали” Празник, определен от ООН и честван за пръв път през 1986 г. Целта му е да предизвика размисъл относно състоянието на нашите малки и големи градове, и основното човешко право на нормален подслон. Приказка за два града
Втората сряда на октомври Международен ден за намаляване на природните бедствия Постановен от ООН през 2002 г. с цел да популяризира глобална култура на намаляване на природните бедствия, включително подготовка за тях и предотвратяването и смекчаването им. Мрежа на живота
1 октомври Международен ден на възрастните хора През 1990 г. Общото събрание на ООН обявява този ден, за да повиши осведомеността относно проблемите на възрастните хора и за да дължимото на техния принос към обществото.  
1 октомври Международен ден на музиката Иницииран през 1975 г. от Международния съвет за музика, за да популяризира музиката във всички части на обществото.  
2 октомври Международен ден на не-насилието Международният ден на не-насилието на ООН популяризира не-насилие чрез образование и обществена осведоменост. Той съвпада с рождения ден на индийския лидер Махатма Ганди. Насилието в моя живот
5 октомври Световен ден на учителите Основан през 1994 г. от UNESCO с цел да мобилизира подкрепа за учителите и да гарантира, че те ще посрещнат нуждите на бъдещите поколения. Скоро ще бъде отживелица
7 октомври Световен ден на достойния труд Международната конфедерация на профсъюзите слага началото на празника през 2008 г. На този ден профсъюзите по света застават за правото на достоен труд. Искам да работя!
Вторият четвъртък на октомври Световен ден на зрението Световната здравна организация: ден на информираността, целящ да предизика международно внимание към слепотата, уврежданията на зрението и рехабилитацията на хората с увредено зрение. Сменете си очилата
10 октомври Световен ден срещу за борба със смъртното наказание Организиран от 2002 г.от Световната коалиция за борба със смъртното наказание. Когато дойде утрешния ден
10 октомври Световен ден на психичното здраве Отбелязан за пръв път през 1992 г. по инициатива на Световната федерация за психично здраве. Кои сме аз?
Седмицата, включваша 15 октомври Европейска седмица на местната демокрация Подпомогнат от Съвета на Европа. Целта му е да развие познанието за местната демокрация и да популяризира идеята за демократично участие на местно ниво. Да чуем гласа на всеки
16 октомври Световен ден на храната Обявен през 1979 г., за да увеличи публичната осведоменост относно световния проблем с храната и да укрепи солидарността в борбата срещу глада, недохранването и бедността. Направете крачка напред
17 октомври Международен ден за премахване на бедността Обявен от Общото събрание на ООН през 1992 г. с цел да увеличи осведомеността относно нуждата от изкореняване на бедността и нищетата във всички страни и по-специално в развиващите се такива. Борба за богатство и власт
24 октомври Ден на Обединените нации Обявен през 1947 г. като годишнината от Хартата на Обединените нации. Денят „ще бъде посветен на това всички хора по света да узнаят за целите и постиженията на Организацията на обединените нации, и да се спечели тяхната подкрепа за нейната работа“.  
24-30
октомври
Седмица на разоръжаването През 1978 г. ООН обявява Седмица на разоръжаването, за да изтъкне опасностите от надпреварата във въоръжаването, разпространи нуждата от неговото прекратяване и да увеличи публичното разбиране на спешните задачи на разоръжаването.  
25 октомври Международен ден на творците Mеждународният ден на творците е движение на обикновените хора. 25 октомври е рожденият ден на Пикасо. Игра с  картини
3 ноември Световен ден на мъжете Световният ден на мъжете започва през 1999 г. в Тринидад и Тобаго. Подкрепен е от ООН. Целта му е фокус върху здравето на мъжете и момчетата, подобряване на взаимоотношенията между половете, популяризиране на равенството между тях и изтъкване на положителни мъжки модели за подражание. Път към Страната на равенството
4 ноември Европейска конвенция за правата на човека Европейската конвенция за правата на човека е подписана на този ден през 1950 г. Екетроцентрала
6 ноември Meждународен ден за предотвратяване експлотацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти Този ден е обявен от ООН през 2001 г., за да насърчи защитата на общата среда по време на въоръжени конфликти, когато екосистемите и природните ресурси са увредени за много дълги периоди, като така проблемът прекрачва границите на националните територии и настоящите поколения.  
9 ноември Международен ден за борба с фашизма и антисемитизма (Kristallnacht) На този ден през 1938 г. се инициира програма, насочена срещу евреите. Еврейски магазини (Нощта на счупените стъкла). Този ден е признат от Съвета на Европа.  
9 ноември 1989 – падането на Берлинската стена Този ден символизира началото на разрушаването на преградите между Западна и Източна Европа.  
11 ноември Международен ден на науката и мира Основан от UNESCO през 2001 г., за да укрепи обществената информираност относно ролята на науката за мирни и устойчиви общества. Той насърчава националната и международната солидарност в името на наука, споделена между държавите.  
16 ноември  Международен ден на толерантността Обявен от UNESCО през 1995 г., за да създаде обществена информираност отнсно опасностите от нетолерантността. Вярващи
18 ноември Ден за борба с трафика Основан през 2007 г. след препоръка на Европейския парламент. Той е възможност за подобряване на осведомеността относно необходимостта за по-добра политика, насочена към предотвратяването на и борбата с трафика на хора.  
20 ноември Всеобщ ден на децата Обявен от ООН през 1954 г. за ден на честване на международното братство и разбиране между децата, и на дейности, насърчаващи благосъстоянието на децата по света. Правата на децата
21 ноември Световен ден на телевизията Обявен от ООН през 1996 г. , за да насърчи световния обмен на телевизионни програми, посветени на проблеми като мир, сигурност, икономическо и социално развитие, и подобрението на културния обмен. Игра с картини
25 ноември Международен ден за ликвидиране на насилието срещу жените Жените-активисти отбелязват 25 ноември като ден за ликвидиране на насилието от 1981 г. Той е добавен в списъка на ООН през 1999 г., за да увеличи обществената информираност и да „каже ‘Не’ на насилието срещу жените“. Домашни дела
29 ноември Международен ден за солидарност с палестинския народ Обявен от ООН през 1977 г., за да покаже солидарност чрез организиране на демонстрации за палестинските права или други културни мероприятия.  
1 декември Световен ден за борба със СПИН Обявен от ООН (Световната здравна организация) през 1988 г., поради нарастващото безпокойство относно епидемичното разпространение на синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Достъп до медикаменти
2 декември Международен ден за премахване на робството Припомня датата през 1949 г., когато се приема Конвенцията на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на хора.  
3 декември Международен ден на хората с увреждания Обявен през 1992 г. от ООН, за да повиши осведомеността и задейства мерки за подобряване положението на хората с увреждания, и да им осигури равни възможности. Вижте способността!
5 декември Международен ден на доброволеца за икономическо и социално развитие Обявен през 1985 г. от ООН с цел да увеличи информираността относно приноса на доброволните служби, като така стимулира хора от всички области на живота да предложат своите доброволни услуги и у дома, и в чужбина. Къде ще застанеш?
9 декември Международен ден за борба с корупцията Обявен от ООН през 2003 г., с цел да подобри осведомеността относно корупцията, да спре възприемането ѝ като неизбежен житейски факт и да я идентифицира като основна пречка пред развитието.  
10 декември Ден на правата на човека Всички държави и заинтересовани организации са поканени от Общото събрание на ООН през 1950 г., за да отбележат този ден, почитайки годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека на Общото събрание от 1948 г. Игра "Нарисувай думата" , Изиграй го!, Борци за права
18 декември Международен ден на мигрантите Oбявен от ООН през 2002 г., за да осигури уважение към човешките права и основните свободи на всички мигранти. 3 неща
20 декември Международен ден на човешката солидарност Инициатива на ООН в борбата срещу бедността , подета през 2005 г., за да ознаменува нашето обединение в мнoгообразието, и да насърчи солидарността в стремежа за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. Колко ни е нужно?