Човешките права са засегнати в почти всички човешки дейности и реалности.

Темите, около които са организирани упражненията в Компас, предоставят на читателите и фасилитаторите обща информация по различните въпроси, достатъчна, за да бъдат проведени упражненията и да се дискутират темите от гледна точка на правата на човека.

Фасилитаторите се насърчават да направят допълнително проучване и да ползват допълнителни източници на информация.

Основната информация по темата 'Общи права на човека' се намира в глава 4 на ръководството.

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи