Добре дошли в КОМПАС, наръчника за обучение по човешки права за млади хора!

Добре дошли в Компас, наръчника за обучение по човешки права на младежи, в неговото напълно преработено и актуализирано издадение!
Компас бе първоначално публикуван през 2002 г. в рамките  на Програмата за Образование по Правата на Човека към Дирекцията за младежта и спорта на Съвета на Европа. Програмата е създадена, защото образованието по правата на човека - което означава образователни програми и упражненията, фокусирани върху насърчаване на равенството на човешкото достойнство - е имало и има неизмерима стойност при оформянето на измерението на демократичното гражданство за всички млади хора и при насърчаването на култура на универсални човешки права. (Повече)

Съвет на Европа - Генералният секретар

Image:Secretary General of the Council of Europe

За децата и младежите не е достатъчно само да притежават права на човека. За да се утвърди култура на права на човека и да се гарантира, че нашите младежи  знаят как да имат достъп до тези права – и как да ги подкрепят, защитават и насърчават – те се нуждаят от образование, подходящо за тази цел.

Наръчникът КОМПАС е публикуван за първи път през 2002 г. Оттогава той се използва в подкрепа на многобройни специалисти и участници от гражданското общество за включването на образованието по правата на човека в живота на безброй млади хора в Европа и по света. Наръчникът, който е преведен на 31 езика, е изиграл основна роля за формирането на основани на правата подходи към политиката за младежта и работата с младежта. Така се създава информираност за правата на човека, която овластява учещите, остава с тях през целия живот и може да бъде предадена на бъдещите поколения. Не става въпрос само за учене, а и за укрепване на демократичното гражданство в по-дългосрочен план.

Жизненоважно е младежите да имат възможност да видят живота в тази перспектива.

В бързо променящия се свят има голямо безпокойство и страх, породени както от дългосрочните тенденции, така и от актуалните събития. Тези предизвикателства могат да изглеждат непреодолими.

Разглеждането им в перспективата на правата на човека може да осигури увереност и сигурност, че нашите общества могат да прилагат етични принципи към много сложни проблеми и че хората могат и трябва да бъдат подкрепяни и защитавани дори и във времена на най-тежки изпитания.


Това знание е ценен дар.


Вярвам, че КОМПАС ще продължи да подпомага с насоки специалистите в областта на образованието по правата на човека в тяхната важна работа.

 

Мария Пейчинович-Бурич