Добре дошли в КОМПАС, наръчника за обучение по човешки права за млади хора!

Добре дошли в Компас, наръчника за обучение по човешки права на младежи, в неговото напълно преработено и актуализирано издадение!
Компас бе първоначално публикуван през 2002 г. в рамките  на Програмата за Образование по Правата на Човека към Дирекцията за младежта и спорта на Съвета на Европа. Програмата е създадена, защото образованието по правата на човека - което означава образователни програми и упражненията, фокусирани върху насърчаване на равенството на човешкото достойнство - е имало и има неизмерима стойност при оформянето на измерението на демократичното гражданство за всички млади хора и при насърчаването на култура на универсални човешки права. (Повече)

Показване на уеб съдържанието Показване на уеб съдържанието

Image:Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe

Едно от най-големите предизвикателства на 21-ви век е гарантирането на правата на човека за всички.
Постоянно предизвикателство за Съвета на Европа е да отговори на новите предизвикателства, поставени пред правата на човека. Но човешките права не могат да бъдат приложени само чрез законови процедури. Правата на човека са уважавани, защитени и оценени в максимална степен, когато всички ние ги разбираме, борим се за тях и да ги прилагаме в действие.

В този смисъл образованието по човешките права – добиването на знания с, чрез и относно правата на човека – е от съществено значение за предотвратяване на нарушения на правата на човека и за превръщането на демокрацията в устойчив начин на живот. Това е от особена важност за децата и младите хора. Образованието по човешките права само по себе си е право, залегнало в член 26 от Всеобщата Декларация за Правата на Човека. Хартата за Образование за Демократично Гражданство и Образование по човешките Права, приета от Комитета на министрите през 2010 г., призовава държавите-членки да осигурят на всяко лице в рамките на тяхната територия възможност за образование за демократично гражданство и човешки права . Това следва да се случи чрез всички образователни средства, включително и информално образование. Хартата също така признава и незаменимата роля в този процес на неправителствените организации и младежките организации.

„Компас“ беше публикуван за първи път през 2002 г. в подкрепа на работата на фасилитаторите за образование на младите хора по човешките права. Наръчникът се предлага на повече от 30 езика и по тази начин предостави възможност за образование по човешките права за многобройни млади хора в Европа и други региони на света. Неговата версия за деца - „Compasito“ – също се радва на подобен успех.

Израстването в Европа днес може да бъде трудно и болезнено. Твърде много млади хора гледат в бъдещето с тревога и страх, вместо с доверие. Рамката за Правата на човека на Съвета на Европа осигурява етична и нормативна база на младежката политика и младежката работата, която е насочена към правата и отговорностите на младите хора. Образователните практики по правата на човека за младите хора, предоставени от „Компас“, са примери за овластяването им като отговорни граждани, обучители и защитници на човешките права.

Вярвам, че това ново издание на наръчника ще вдъхнови и мотивира практикуващите в областта на обучението по човешки права в процеса на тяхната важна работа.


Торбьорн Ягланд