Компас се превърна в референтно ръководство за много млади хора, участващи в ценностно-базирана работа с младежта и неформалното образование. В момента то е достъпно на повече от 30 езика, като се започне от арабски и японски и се стигне до исландски и езика на баските. В някои страни наръчникът е станал част от средствата за образование по правата на човека в училищата, докато в други не е възможно да го използват в училищата. Приключенията на Компас в Европа често са огледален образ на контрастите в реалността на образованието за правата на човека: някъде насърчаван, а на други места атакуван, жънещ похвали от някои, но същевременно презиран от други.

Успехът на Компас бе последван от този на своя по-малък събрат „Compasito“ - наръчник за обучение по човешките права за деца. Той вече е на разположение на няколко езика и е на път да се превърне в друг бестселър за образование по правата на човека.

По- важният момент е, че Компас и публикуването му в различни езикови версии стана средство, чрез което образованието по правата на човека влезе в дневния ред на младежката работа и в програмата на много училища. В няколко страни се създадоха национални мрежи за образование по правата на човека, които подпомагат дейността на правозащитни организации и образователни специалисти да превърнат правото на образование по човешките права в реалност за повече деца и млади хора в цяла Европа. Форумът за обучението по човешките права за млади хора – Да живеем, учим и действаме за правата на човека, който се проведе в Будапеща през 2009 г., постави акцент върху значението на образованието по права на човека в наши дни[i]:

Човешките права не могат да бъдат защитавани и насърчавани само от законови правни инструменти. Образованието по човешки права – добиване на знания с, чрез и относно човешките права – е от съществено значение, за да се гарантира, че те са разбрани, подкрепяни и насърчавани от всички.

Работата, извършена от и за младите хора чрез Компас – наръчника за образование по правата на човека за млади хора, показва недвусмислено, че Съветът на Европа може да разчита на щедрост, страст и компетенции от страна на младите хора да превърнат обучението по човешките права в реалност за много други млади хора. [...] Опитът от младежката работа и неформалното обучение бяха успешно поставени в услуга на други общи образователни проекти за правата на човека, включително за допълване на формалното и неформалното обучение.

Образованието по правата на човека не може да бъде отговорност само на НПО-та и младежки организации. То не може да се извършва и единствено от доброволци. Държавите следва да поемат основната отговорност за обучението по човешките права. Необходимо е да се прегърне идеята за това обучение и образование, да се подкрепи и развива устойчиво по начини, които предвиждат роля в този процес както за формалните, така и за неформалните образователни сектори.

За много случайно практикуващи обучители по правата на човека, Компас се превърна в синоним на образованието за правата на човека. Въпреки това, обучението по човешки права е много повече от Компас. Компас показва пътища и предлага начини за практикуване на обучение по правата на човека, но оставя избора както на пътя, както и метода на фасилитатора, и в крайна сметка на учащите.

Компас не е човешко право; обучението по човешки права е.

Да се уверим, че Компас е актуален за второто десетилетие на 21 век

През първите десет години от живота си, Компас се сблъска с бързото развитие на проблеми и предизвикателства пред човешките права и образованието и обучението за правата на човека. Сред тях са ускоряването на процесите на глобализация, глобалния тероризъм и глобалната война срещу тероризма, световната финансова криза, причинените от хората изменения на климата, различните цветни революции в Грузия, Украйна и няколко арабски страни, разрастването на Интернет, войните в Ирак и Афганистан, цунамито и ядрената катастрофа във Фукушима и други. Компас отчаяно сочеше от една криза към друга, а през 2010 година стана очевидно, че е изостанал в много области. В резултат бе публикувана преправена и подобрена версия - Компас 2012. A през 2015 година тази версия бе подобрена още веднъж.

Би било лесно да обозначим тази версия на Компас като „2.0“ или „3.0“. Но в случая не става въпрос за това. Това, което читателите и обучителите по човешки права ще намерят в това издание на Компас е почти същото, което се съдържаше в него и преди: все още има обсъждане на спорни въпроси, фокусиране върху учащите и предприемане на действия . Взели сме под внимание оценките на потребителите (онлайн и офлайн ), както и „ускоряването на историята“ - не всичко, което беше важно през 2002 година, е толкова актуално и днес. Основната ни цел бе да направим Компас значим за второто десетилетие на 21-ви век.

Различното в този Компас:

В тази препечатка на Компас от 2015 г. ще намерите глави 1-4, така както са в изданието от 2012 година. Различното е, че обширната предварителна информация в глава 5 липсва. Това не значи, че тази информация не е била важна, напротив, много е важна! Подробната информация за 19-те теми е достъпна онлайн на www.coe.int/compass , където по-лесно може да се актуализира. В това издание от 2015 г. ще намерите по-кратка глава 5, съдържаща резюмета на темите и покана за помощ да подържаме поместената информация и материали актуални, като предоставим обратна връзка.

Надяваме се, че тази препечатка от 2015 г. ще задоволи нуждите на практикуващите обучители по човешки права за един подръчен, практически и задоволителен наръчник за обучение по човешки права. Съхранявайки информацията от наръчника на интернет страницата на Съвета на Европа гарантира, че информацията ще бъде винаги актуална. С това, че не принтирахме онези 160 страници от предишното издание, ние направихме едно издание на Компас, което тези по-малко, по-евтино е и помага за защитата на околната среда чрез пестенето на хартия.

Основните ценности и базисните подходи на Компас остават напълно валидни. Компас си запазва целта да бъде:

Достатъчен: Потребителите ще намерят всичко, което им е необходимо за въведение и прилагане на обучението по човешки права за младите хора.

Готов за употреба: Предложените упражненията не изискват допълнителни ресурси или продължителна подготовка.

Актуален за младите хора: Дейностите и въпросите за правата на човека са лесни за свързване с тревогите и гледните точки на юношите и младите хора.

Практически ориентиран и свързан с опита: Всички дейности включват предложения за действие и ангажират участниците в нещо повече от чисто когнитивни процеси.

Подходящ за формалното и неформалното образование: Практически всички упражнения могат да се управляват в училищна среда и в класните стаи; възможно е да е необходима някаква адаптация, особено по отношение на продължителността, дори ако те са били разработени за неформални образователни среди.

Адаптивен: Всички упражнения могат да бъдат адаптирани към контекста, групата и общноста, в която се „разиграват“. Предложенията за различни вариации помагат на фасилитаторите да създават свои собствени адаптации.

Изходна точка: Заинтересованите фасилитатори и обучители ще намерят изобилие от предложения и ресурси за задълбочаване в конкретни въпроси или за научаване на повече аспекти относно човешките права.

Общ и цялостен: Компас може да се използва за всякакви въпроси по човешките права и за различни нива на знания от страна на обучаемите. Той се основава на общия и цялостен подход към обучението, който интегрира ценности, нагласи, умения и знания.

Да се захващаме!

Компас е създаден за всички, които имат интерес към правата на човека и желаят да се ангажират с ОПЧ. Тези, които за пръв път ползват Компас трябва да знаят, че не се изискват предварителни знания по правата на човека, темите, които засягаме, както и предишен опит в преподаването или воденето на обучения. Предлага се широка подкрепа относно изпълнение на упражненията и за това как те да се адаптират и да се развиват в съответствие с нуждите на учащите и практическите обстоятелства. Има и специална секция със съвети за учителите. За някои 'предприемането на действия' може да звучи на пръв поглед проблематично. Ето защо ние разглеждаме тази концепция и обясняваме ролята й в обучителния процес обширно в глава 3.

Компас е източник на информация, инструменти и съвети за ОЧП. Следователно, наръчникът може да бъде използван по различни начини и няма определена начална точка. Препоръчваме ви обаче да погледнете Съдържанието на предишните страници, да се потопите в ръководството и да се запознаете с основната му структура и съдържание. Много хора са предимно заинтересовани от практическите упражнения и дейности. Това е добре, но ви препоръчваме да прочетете поне глава 1.3 "Използвайки наръчника за обучение по човешки права Компас' преди да реализирате която и да е било от дейностите.

Надяваме се да харесате това издание на Компас 2015. Споделете с нас ако сме успели да ви дадем необходимите ви информация и инструменти и ни помогнете като публикувате обратната си връзка на  www.coe.int/compass.


[i] Послание на участните във форума Живеене, Учене, Действие за Човешки права, доклад на Гейвън Тайтли, Съвет на Европа, 2010.