Въпрос: Ако забележите несправедливост или не смятате, че дадена политика е честна, какво ще направите? Как ще покажете на другите какво чувствате?

Да си измиеш ръцете от конфликта между силните и слабите означава, че си на страната на силните, а не, че си неутрален.
Пауло Фриер

В този раздел ще разгледаме някои от подходите, които можете да използвате, за да въведете ОПЧ в общността. Предложенията не са радикални и вероятно вие вече използвате повечето от тях в настоящата си работа: изработване на банери, дискутиране на въпроси, организиране на културни събития, срещи с различни организации, писане на писма и др. Тези очевидно прости методи всъщност са точно тези, които се използват от професионалните активисти и те наистина са ефективни!

В списъка по-долу са описани само някои от нещата, които бихте могли да правите с групата. Целта е да се раждат идеи, а не да се предлагат рецепти за действие. Бъдете креативни, питайте участниците какво считат, че би било найполезно или най-интересно да правят и какво би съответствало на уменията на тези, които ще извършват действието.

Публични дейности

Публичните дейности, например уличен театър, протестен марш, петиции или седящи протести, могат да имат различни задачи, но вероятно най-важните от тях са следните:

 • Повишаване информираността по даден въпрос
 • Привличане на други хора към каузата
 • Медиите да бъдат накарани да говорят
 • На политиците или тези, които имат власт, да бъде показано, че хората гледат!

Ако мислите за публично действие, трябва да имате предвид, че е важно да направите нещо, което ще привлече вниманието: накарайте хората да се смеят или ги накарайте да спрат и да гледат; може би дори искате да се опитате да ги шокирате. Трябва да накарате хората да говорят!

Критична маса

В много европейски градове обикновено в последния петък от всеки месец десетки, а често и стотици велосипедисти се събират, за да разчистят улиците от коли. Актът е спонтанен: няма организатори на събитието и планиран маршрут. Групата велосипедисти карат заедно по улиците, за да забавят трафика, да привлекат вниманието към замърсяването или към това колко опасно е да караш велосипед по задръстените от автомобили пътища, или просто, за да докажат силата на хората да забавят обичайния градски живот и да отпразнуват радостта от общата цел и споделените идеали. Мотивациите на хората са различни, а много от колоездачите носят свои собствени банери или послания, че те се опитват да привлекат вниманието на обществеността.
Това, което започна като няколко велосипедисти, каращи заедно, се превърна в масово събитие и месечна традиция в много градове.
Вижте www.critical-mass.info за повече информация.

Предложения за групата:

Връзки с упражнения: Много от занятията повдигат глобални въпроси, които могат да бъдат предмет на кампания за повишаване на информираността, например Историята на Ашик (детски труд), Да си поговорим за секс! (джендър/хомофобия), В отговор на расизма (раса, дискриминация).

 • Напишете песен или мюзикъл, или ваша собствена пиеса и ги представете на улицата.
 • Направете банер и проведете демонстрация извън местната общност, за да протестирате срещу замърсяването, наемане на външни изпълнители, трудови права или нещо друго, което може да бъде релевантно.
 • Направете постери или брошури за вашия проблем и ги раздайте или ги поставете на обществени места.
 • Направете страница във Facebook, за да говорите за вашия проблем; след това използвайте други форми за работа в социалните мрежи, за да привлечете последователи.

Въпрос: Хората често казват, че демонстрациите са загуба на време, но какво послание изпраща това, ако никой не демонстрира?


 

Гласът на „99%”

Движението „Окупирай” обхвана близо 1 000 града в над 80 държави през 2011г. Отчасти вдъхновено от „Арабската пролет”, където демонстраторите отказаха да се разпръснат, докато не бъдат изпълнени техните искания, активистите, младите хора и много други вдигнаха палатки и създадоха малки самодостатъчни си общности, „окупиращи” откритите пространства в центровете на градове по целия свят. Използвайки лозунга „Ние сме 99%”, те имаха за цел да изтъкнат огромното състояние, което притежават няколко души, изкривяването на демокрацията, до което води това, и несправедливостта от задълбочаването на разликите в услугите, засягащи мнозинството.

Млади хора обучават

Властта на тези, които обучават, обикновено е пречка за тези, които искат да учат.
Цицерон

Публичните дейности, описани в предишния раздел, не се отнасят само за обучението; те се отнасят по-скоро за изпращането на незабавно и несложно послание, повишаването на информираността и посяването на семената. Младите хора могат да бъдат отлични обучители обучители и често са по-ефективни при привличането на други хора към дадена кауза или при промяната на нагласите, особено когато аудиторията се състои от техни собствени връстници. Обясняването на даден проблем пред другите също ще помогне на младите хора, както да изяснят своите собствени позиции, така и да спечелят по-голямо доверие.

Проектът Powerpod- http://www.edinburgh-powerpod.org

Woodcraft Folk от Единбург спечелиха безвъзмездна финансова помощ, за да представят ремарке със соларни панели и вятърни турбини, като практически образователен инструмент при използването на устойчива енергия, пред аудитория от млади хора в Лотиан, Шотландия. Ремаркето, известно като Powerpod, беше построено от стажанти в местния университет, за да покаже соларната електрическа и соларната топлинна енергия и алтернативата на генерирането на енергия от вятър.
Първата група връстници-обучители от Woodcraft Folk отпътуваха до Центъра за алтернативни технологии, където научиха за научната обосновка и техническите аспекти на Powerpod. След завръщането си те организираха работилници, за да привлекат деца и млади хора на тяхната възраст. Те се превърнаха в предварително планирани работилници за други дърводелски групи в областта.
Работилниците привлякоха невиждан интерес, както в сектора на формалното, така и в сектора на неформалното образование.
Източник:  http://www.scotland.gov.uk/Topics/SustainableDevelopment/EWFenergytrailer

Връзки към упражнения: Използвайте Къде ще застанеш? или Предизборна кампания, за да откриете въпроси, които представляват интересза младите хора и да им помогнете да практикуват своите умения за аргументиране и дебатиране. Използвайте Изиграй го!, за да насърчите креативното мислене за правата на човека икато основа за пантомима или драма. Използвайте Образование за всички, за да започнете да мислите за образованието – какво означава то, защо е важно и каква е връзката му с различните аспекти на живота.

Предложения за групата:

 • Организирайте публични дебати по въпрос, който представлява интерес, например различията в разходите за образование, дали престъпниците заслужават човешки права, или дали военните програми трябва да бъдат орязани, за да се намали бедността. Поканете известни обществени личности и приятели да се включат в дебатите.
 • Направете ваш собствен видеофилм или организирайте театрална постановка на тема права на човека.
 • Напишете статия за местния (или национален) вестник и поискайте интервю от местната радиостанция или телевизионен канал. Можете ли да покажете снимка, за да има нещо, което да хване окото?
 • Помислете за въпрос, от който групата разбира добре, и разработете програма за обучение на друга група или ученици от местното училище, което се провежда от техни връстници. Бихте ли могли да говорите за правата на човека на група млади хора или да проведете някое от занятията, описани в Глава 2?   

Проект „Жива библиотека”

Една група във Вроцлав, Полша организира Жива библиотека, където книгите се представят от хора от различни културни, социални или други групи и биха могли да бъдат „заети“ за 30 минутен разговор. Групите бяха такива, които са склонни да бъдат изключвани от обществото и чиито права на човека често се нарушават, например хомосексуалисти, роми, хора с увреждания, религиозни малцинства и т.н.
През двата дни на библиотеката 600 души я посетиха, а над 100 заеха „книга“. За събитието беше излъчен репортаж по държавни и частни телевизионни и радио канали. То беше отразено и от печатните медии.

Идеята на Живата библиотека е да пребори предразсъдъците, като даде възможност на обществеността, която има предубеждения към хора от определени общности, да се срещне, говори и слуша. След разговор с „книгите“, „читателите“ направиха следните коментари:
„Помогна ми да взема решения за живота си“,
„Научих доста неща; разговорите с някои хора наистина разбиха моите стереотипи.“

Повече информация за методиката на Живата библиотека можете да намерите на адрес www.coe.int/compass.

Направи си сам

Партизанският театър се използва като описание за спонтанни, изненадващи представления на необичайни обществени места пред неподозираща аудитория. Обикновено, тези представления имат за цел да привлекат вниманието към политически/ социален въпрос посредством сатира, протест и карнавални техники.
Wikipedia

Съществуват редица начини, по които вашата група може да въведе промяната директно, без да се налага да преминава през политиците или през обществеността, или през други посредници. Това може да бъде най-поощряващото от всички дейности, защото резултатите могат да бъдат видени незабавно, а групата може да види, че именно нейните дейности са направили промяната възможна.

Много младежки групи, например, активно предлагат директна помощ на уязвими групи, чиито права не са спазени. Тези хора често би трябвало да получат помощ от държавата, защото в крайна сметка държавата е тази, която носи отговорност за гарантирането, че правата не се нарушават. Въпреки това, често се налага обществото да се намеси, за да предложи незабавна помощ, когато държавата не изпълнява своите задължения.

Младите хора могат да спомогнат за запълването на тази празнина – често пъти като просто са наоколо, като се срещат редовно с тези, които изпитват затруднения, като изслушвате техните проблеми или като осигуряват компания или възможности за разговор. Това винаги е обогатяващ опит и за двете страни. Посещенията при уязвими хора и провалените опити на държавата може да ги постави в по-стабилна позиция, за да лобират пред тези, които са отговорни или за да направят провалите обществено достояние, като се свържат с медиите.

Въпрос: Помислете за конкретна група: за решаването на кои проблеми, свързани с правата на човека, би могло да помогне едно посещение от страна на млади хора?

Връзки с упражнения:
Използвайте Нашето бъдеще, за да накарате хората да започнат да мислят за ситуацията на местно ниво и за това как се използва пространството. Използвайте По стълбата, за да разгледате начините, по които младите хора биха могли да участват по-пряко в местната общност. Използвайте Борба за богатство и власт, за да проучите схващанията за несправедливост и чувствата, които изпитват изключените от обществото.

Други предложения за групата:

 • Поемете част от местната общност: засадете цветя или зеленчуци и превърнете мястото в това, в което хората биха искали то да бъде.
 • Предложете вашите градинарски услуги или други умения на хората в общността. Може ли вашата група да стане център за обучение, като например Свободния университет, описан в началото на тази глава?
 • Потърсете стара боя и инструменти за декорация: стегнете младежкия център или центъра на местната общност, или дори нечия къща!
 • Изпечете някаква храна и я занесете в приют за бездомни или на място, където хората живеят сами. Или я раздайте с брошури като начин да привлечете вниманието към вашата кауза.   

Да посееш семето

В много държави по света съществуват инициативи, при които се завземат запустели обществени места и се превръщат в градини. Понякога това се нарича „герила градинарство“, произлизащо от испанската дума guerrilla, която означава „малка война“. Една малка група, наречена Брюкселските фермери, обяви първи май за Международен ден на герила засаждането на слънчоглед. През 2010 година около 5 000 души от целия свят взеха участие в събитието, като засадиха слънчогледови семена по цялата им местна територия.

Да променим политиката или поведението на държавните представители

Припомняйки си, че държавата, или представителите на държавата са длъжни да гарантират, че правата на човека се спазват, често крайната цел на една кампания за правата на човека е промяна в политиката или в закон или нормативни актове.

Светът е опасно място, не заради тези, които причиняват зло, а заради тези, които гледат и не правят нищо.
Алберт Айнщайн

Това може да изглежда прекалено „сериозна“ сфера за младите хора или сфера, в която не е вероятно те да правят разлики. Въпреки това, политическата промяна – независимо дали на национално, международно или местно ниво, в резултат на различни видове натиск, често пъти един след друг, произтича от различни източници. Младите хора, които се занимават с правата на човека, могат да допринесат за този процес, колкото и сезонните активисти. Може би е по-вероятно те да постигнат успех на местно ниво или на ниво институции, защото мрежите са по-малки, а достъпът до хората във властта е повече от реалност. Въпреки това, не изключвайте работата на национално или дори на международно ниво, ако това е нещото, което групата е решила да опита.

Понякога, най-добрият начин за оказване на натиск върху представителите на държавата е чрез сътрудничество, като се опитате на накарате представителите да разберат вашите аргументи. Понякога, това става чрез протест или натиск. Като цяло, политиките се променят в резултат на влияния, които произтичат от редица посоки – посредством сътрудничество и конфронтация.

Въпросник: Младите хора, с които работите, знаят ли кои са техните политически представители – на местно, национално и европейско ниво?

Образователни реформи отложени заради студентски протест

В много държави историята разказва за силни студентски протести и акции на стажанти, за които е доказано, че са оказали пряко влияние върху политиката или са накарали други групи да почувстват, че могат да изразят своето недоволство от политическите решения.
През 2008 година френското правителство предложи редица промени в учебната програма, включително съществени съкращения на обучители и намаляване на часовете за преподаване. Студентите окупираха улиците в градове в цялата страна и правителството беше принудено да отложи реформите.

Връзки с упражнения:
Използвайте От колко се нуждаем?, за да разгледате Целите на хилядолетието – и готовността на правителството да ги изпълни. Използвайте Чахал срещу Великобритания, за да направите ролева игра на съдебно дело в Европейския съд. Участниците могат да разгледат решенията срещу тяхната собствена държава и да разберат какво влияние е било оказано върху националната политика. Използвайте Събрание на профсъюзите, за да се упражнявате в умения за водене на преговори и да разгледате отношенията работодател – служител.

Предложения за групата:

 • Свържете се с местните фигури, отговорни за дадено решение; свържете се с политици от опозицията или други хора с влияние върху политиката. Поискайте среща или организирайте публично изслушване и поканете всички тях да присъстват.
 • Направете петиция и съберете колкото е възможно повече подписи. Поканете медиите, когато предавате петицията по една на всеки участникто, което се надявате да повлияе. Научете повече информация за законовите задължения, които правителството има по отношение на спазването на правата на човека и за това какви международни споразумения е подписало то.
 • Може би ще искате да се свържете с адвокат или НПО, работещи в тази област, и да ги помолите за съвет. След това напишете писмо до вашия член на парламента или на съответния местен политик, като отправите въпроса какво правят те, за да гарантират, че тези задължения се изпълняват. Кажете на медиите!
 • Потърсете други механизми – национални или международни, които можете да използвате, за да се оплачете за вашия проблем или за да отправите искане, което ще бъде разгледано от официален орган.
 

Да наблюдаваме полицията

“Legal Team” е група млади правни консултанти, активисти и експерти, работещи в Русия. Те специализират в предоставянето на правна помощ и защита на правата на хора, участващи в обществени сбирки или демонстрации, много от които са били обект на натиск от полицията заради това, че са участвали в тях. Подобни инициативи съществуват в много държави.

В Русия групата първоначално беше създадена, за да наблюдава и предотвратява злоупотребите с правата на човека по време на Срещата на G8 в Санкт Петербург през 2006 година. След това тя се превърна в колектив, който обучава активисти за законодателството, уреждащо протестите, и за това как да бъдат повдигани обвинения срещу властите, които може да са злоупотребили с властта си. Групата организира семинари и е разработила широк набор от информационни материали. Тяхната страница Live Journal се е превърнала в място за виртуални срещи, където се провеждат дискусии и се дават консултации, и изпълнява функцията на координационен инструмент за акции.
(http://community.livejournal.com/legal_team).

Свържете се с други групи или движения

Въпреки че е полезно младите хора да инициират свои собствени дейности, може да е от полза да предприемат действие и като част от по-голямо движение или да придобият опит, като работят с други организации. Съществуват редица организации – „професионални“ НПО и спонтанни масови движения, работещи за правата на човека, и много от тях ще с удоволствие ще включат млади хора и ще се радват да получат тяхната подкрепа. Запомнете, че една организация не винаги може да нарече своята дейност работа за „правата на човека“; въпреки това организация, работеща с бездомни, детска бедност, домашно насилие, расизъм и дискриминация или много други проблеми, е разбира се организация, работеща за правата на човека, независимо дали го е заявила изрично или не.

Ако някой има късмет, една единствена фантазия може напълно да трансформира един милион реалности.
Мая Ангелу

Младите хора могат да вземат участие в кампании, организирани от подобни организации, а за да се постигне по-устойчива ангажираност, те могат да предложат помощ при планирането и организацията на събитие. Масовите организации, които не получават достатъчно финансиране, винаги ще бъдат доволни да привлекат допълнителни помощници в лицето на желаещите доброволци, а най-общо те ще предоставят на доброволците по-голяма възможност сами да предприемат инициативата. По-големите НПО могат да предложат готов опит в замяна на доброволческа работа на половин ден. По този начин младите хора могат да получат възможност да работят с професионални активисти в областта и да получат ценен работен опит, както и задълбочен поглед върху работата на третия сектор.

Въпрос: Познавате ли местни организации, работещи по проблемите на правата на човека? Има ли конкретни проблеми, които не са разрешени ефективно?

Храна, а не бомби

„Храна, а не бомби“ е масово движение за свобода, което стартира в Съединените щати, а сега съществува в много държави по целия свят. Малки групи доброволци, въоръжени с информация за храната и бомбите, предлагат безплатни вегетариански ястия не само на бездомните, но и на всички други хора, без ограничение. Те правят това не само, за да помогнат на тези, които не могат да се нахранят, но и за да привлекат вниманието към факта, че пренасочването на средствата, отпускани за военни задачи, и слагането на край на изхвърлянето на храна може да сложи край на световния глад. Движението няма официална организация, но насърчава хората да организират „местни клонове клонове“ в своите собствени градове и да започнат да хранят други хора като политически жест. Клонове Клонове на „Храна, а не бомби“ съществуват навсякъде в Съединените щати, а и в много градове в Европа. За повече информация посетете http://www.foodnotbombs.net/ .

„Мисля, че „Храна, а не бомби“ успява да съществува, защото има възможност да види постигнатите резултати и че хората се променят, когато виждат, че могат да събират храна и да оказват пряко въздействие върху живота на хората, като споделят ястия и хранителни продукти. Друга причина за съществуването му може да бъде намерена в нашия принцип да нямаме лидери и да окуражаваме всяка група да се стреми да взима решения с консенсус. Доброволците нямат чувството, че някой им нарежда да правят нещо и не чувстват, че някой в офиса получава заплата, докато те вършат работата. Те поемат лична отговорност, за да може „Храна, а не бомби“ да се случи.“ Кейт Макхенри, учредител на „Храна, а не бомби“.

Предложения:

 • Разберете кои местни организации работят по проблеми, от които групата се интересува: организирайте среща с представители и накарайте групата да помисли как би могла да се включи.
 • Потърсете кампании, които се организират от по-големи добре известни организации за правата на човека, например Médcins sans Frontières (Лекари без граници), Амнести Интернешънъл, Спаси децата, Международна федерация на лигата за правата на човека (FIDH) или Грийн Пийс, и обсъдете с групата по кои проблеми или кампании би искала да работи.
 • Разгледайте раздела „Планиране и действие“ в тази глава и вижте дали групата би искала да създаде своя собствена организация, която да работи по конкретен проблем. Те биха могли да искат да се свържат с други младежки групи или да поканят приятели, които да допринесат с нови умения и идеи, както и да увеличат броя. В крайна сметка, така започват организациите, работещи за правата на човека!

Международното младежко движение за правата на човека

Международното младежко движение за правата на човека (YHRM) е международна мрежа от млади хора и организации, главно от Централна и Източна Европа. Младите хора работят заедно, за да защитават и насърчават идеите и принципите на правата на човека, за да подпомагат своите дейности и да образуват ново поколение защитници на правата на човека. YHRM започна през 1998 година като инициатива на малка група млади хора. Днес, то обединява повече от 1000 души от 37 държави. Повече информация можете да намерите на адрес: www.yhrm.org.

Събиране на доказателства

Младите хора и обучение с участие – „От какво имате нужда?“

В един малък град в Полша местна младежка асоциация беше разтревожена за ниските нива на участие сред младите хора. Те знаеха, че местните власти не знаят много за потребностите и профила на младите хора в града и затова решиха да съберат информация, за да обрисуват пълната картина. Те използваха редица различни инструменти и методи, например социалните мрежи, текстови съобщения, интервюта на улицата, разговори със свои приятели, колеги и семейства. След това групата организира публично представяне на резултатите от проучванията. С помощта на експерт, те съставиха официален документ, който описва резултатите, и го изпратиха на местния кмет. Това беше първият път, в който гласовете на младите хора в града бяха чути.

Изследванията и мониторингът са важни инструменти за всеки активист, както за да представи картината на потребностите и проблемите, за които дадена група предприема дейности, така и като инструмент за лобиране или средство за информиране на обществеността. Познаването на различните аспекти на един проблем е от съществено значение, за да могат да бъдат планирани ефективни дейности. Или, както се вижда от примера, самата информация може да бъде полезен начин за оказване на влияние върху хората във властта.

Как могат групите да се ангажират в събирането на информация, както е описано по-горе, и да се уверят, че информацията е полезна не само за тях, но и за разрешаването на конкретен проблем? С други думи, как може събирането на информация да се превърне в начало на едно действие, както и в учебно занимание?

Връзки с упражнения:
Опитайте упражнението Да гласуваш или да не гласуваш? за да могат младите хора да придобият опит в провеждането на изследвания. Използвайте „ Мрежа на живота, за да проучите проблемите, свързани с околната среда и замърсяването; след това намерете онлайн „въглероден калкулатор“ и помогнете на  участниците да изчислят отпечатъка, който те оставят по отношение на въглеродните емисии.

 • Като се уверите, че информацията е актуална или шокираща, не много позната – например, броят на младите хора, които спят на открито във вашия собствен град, тяхната възраст, как са се оказали на улицата и какво казват те за своите потребности.
 • Като помислите за това кой трябва да знае информацията и какво биха искали да направят с нея. Ще я използвате ли, за да убедите местен политик, или за да се опитате да окажете натиск, като използвате общественото мнение или международни организации?
 • Като помислите за това как се представя информацията: изложение, като това, което е организирала полската група, може да бъде по-привлекателно за широката общественост, вместо сухата статистика!
 • Като информирате и медиите за резултатите от вашето проучване, дори и те да не са пряката цел. Те ще гарантират, че проблемът не е просто „изчезнал“.


 

Млади хора, наблюдаващи изборите

Парламентарните избори в Армения дадоха възможност на млади хора в страната и от други страни да вземат участие в наблюдението на изборите. Първо беше разработен Наръчник за младия наблюдател, в който се съдържа цялата информация, от която участниците могат да се нуждаят, за да наблюдават изборния процес. Наръчникът съдържа правни въпроси, концепцията и необходимостта от изборите, политическите партии в Армения и задачи за наблюдаващата мисия.

Около 82 млади хора взеха участие в наблюдението на изборите. След това те публикуваха доклад със своите констатации, който беше разпространен сред засегнатите партии.

Той може да бъде намерен онлайн на интернет страницата на Федерацията на младежките клубове в Армения: www.youthclubs.am.