Проверката за нашия прогрес не се състои в това да прибавяме още към изобилието на тези, които имат много, а в това да осигуряваме достатъчно за тези, които имат малко.

Франклин А. Рузвелт

Общ преглед

По време на настоящата дейност участниците рисуват, обмислят и обсъждат надеждите и загрижеността си за бъдещето на своето поколение. Включени са следните въпроси:
• Екологичните проблеми, които засягат бъдещите поколения
• Как местното правителство посреща или не посреща нуждите на местните хора
• Силите, които задвижват развитието

Свързани права

• Правото на мнение и достъп до информация
• Правото на изслушване по всички въпроси,   свързани с благото на детето
• Правото на задоволително жизнено равнище

Задачи

• Развиване на познанията за живота на общността, правата и задълженията
• Създаване на умения за открита дискусия, работа в групи и умение за изграждане на визия
• Поощряване на любопитството и вярата, че бъдещето е  в ръцете на всеки млад човек и че от значение е това, което вършат младите хора

Материали

• Листове за чернова
• Големи листове хартия за крайния проект
• Бои, четки, моливи, химикалки и маркери
• Материали за колаж, например, цветна хартия, списания, клонки, ориз, бобчета, окапали листа, мидени черупки, сламки за напитки и др.
• Ножици
• Лепило и лента
• Рисунки или снимки на квартала/града преди 10-20 години (по желание)
• Карти на мястото, в което живеете, стари и нови карти (по желание)

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 12 августМеждународен ден на младежта

Инструкции

1. Въведете концепцията за промяната с течение на времето. Помолете участниците да си помислят за времето, когато са били по-млади, и за това как са изглеждали домовете им и улиците на града, както и за начина, по който са се променили. Пребоядисани ли са някои от помещенията или има ли нови мебели в стаите в училището или учебния център, където се срещате? Има ли нови сгради в квартала, например, търговски центрове, жилищни квартали, пътища, паркове за игри или велоалеи?
2. Накарайте участниците да си помислят защо тези неща са се променили и кой е взел решение какво да се поднови и как точно да стане това. Например, предоставя ли конкретна схема за жилищно строителство действително нужно, евтино жилищно строителство за местните хора или са били изградени луксозни апартаменти или почивни домове като инвестиция от финансова компания?
3. Накратко обсъдете един или два примера кой е извлякъл полза от разработките и как? Какво биха направили те, ако упражняваха контрол в тази ситуация?
4. Сега направете връзка с вземането на решения, засягащи другите хора и правата на човека. Дали участниците смятат, че правата на човека създават полезна рамка при вземането на решения? Дали правата на човека ще бъдат по-важни или по-малко важни в бъдеще за тези, които вземат решения? Защо?
5. Кажете на участниците, че в момента разполагат с уникална възможност! Сега е моментът да се замислят и да повлияят върху бъдещето, в което може да живеят.
6. Помолете участниците да се разделят на групи от по 3-4 души.
7. Раздайте листовете и химикалите и помолете участниците да нахвърлят или скицират идеи за идеалния според тях квартал/град на бъдещето. Те са свободни да направят каквото пожелаят. Единственото ограничение е собственото им въображение.
8. След като групите одобрят дадена чернова, трябва да прехвърлят рисунката си върху голям лист и да я изработят с бои и материали за колаж.
9. След като работата приключи, помолете всяка група поред да представи проекта си и да обясни откъде е почерпила идеите си и как ги е разработила. Предвидете време за кратки въпроси и отговори след всяка презентация, но оставете общата дискусия за фазата на обсъждане.

Обсъждане и оценка Goto top

Goto top

Започнете с това как участниците са работили заедно по групи. След това продължете да говорите за това как проектите отговарят или не отговарят на нуждите на хората за здравословна околна среда.
• Всички ли са имали възможност да участват и да дадат своя принос? Как са се възползвали различните малки групи от индивидуалните заложби на членовете си?
• Какво е било усещането, когато са получавали коментари за проектите си? Готови ли са на компромиси относно някои от идеалите си, ако сега трябва да разработят проект от името на целия клас/група, който да удовлетворява нуждите и аспирациите на всички в класа или групата?
• Вземат ли проектите под внимание защитата на околната среда, например, нуждата да се намалят емисиите на въглероден двуокис, да използват възобновяеми и устойчиви ресурси и да рециклират?
• Изпитвали ли са радост от факта, че са „архитекти на своето бъдеще“? Вярват ли, че идеалите им може да се сбъднат един ден? Защо? Защо не?
• Смятат ли, че възрастните биха имали желание да обсъдят проектите им? Защо? Защо не?
• Коя е най-голямата изненада в проектите?
• Какви ще са правата им като граждани в бъдеще?
• Какви ще са задълженията им като граждани в бъдеще?
• Имат ли думата в училището (клуба или общността ви) в пряко свързаното с тях развитие или в общото развитие? Какви права биха искали те да им се дадат, за да придобият правото да участват в свързаните с вземане на решения процеси?
• Какви мерки могат да предприемат младите хора сега, за да повлияят върху демократичните процеси, които формират техния живот и бъдеще?
• Какъв вид подобрения са необходими, за да се осигурят правата на всички хора на здраве, отдих, почивка и културен живот?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Заглавието на упражнението е „Нашето бъдеще“. Идеята е да се наблегне върху това, че бъдещето не е предопределено, а по-скоро е това, което ние създаваме. Следователно съществуват много възможни алтернативи и предизвикателството за младите хора се състои в това да изградят бъдеще, съответстващо на идеалите и стремежите им.

За да подкрепите концепцията за промяната, можете да покажете стари снимки на квартала ви отпреди 10-20 години. Освен това може да помолите участниците да помислят за глобалните промени. Така например могат да се досетят за факта, че преди 30 години Интернет е представлявал просто елемент на научната фантастика, докато след няколко години всяко училище и библиотека на света ще бъдат свързани с мрежата.

Ако участниците не са сигурни как ще изглежда градът на бъдещето, можете да им помогнете със следните насочващи въпроси:
• Кой ще живее в него? Местни хора или хора, дошли от други места? На каква възраст ще бъдат? Сами ли ще живеят или в семейства?
• Какво ще представлява ежедневието им? Откъде ще пазаруват хранителни продукти? Как ще се придвижват?
• От какви социални услуги (болници, зъболекари и т.н.) ще се нуждаят?
• Как ще пътуват?
• Какво ще представляват къщите им?
• Какъв ще бъде социалният им живот? Какво ще правят през свободното си време?
• Ще имат ли домашни любимци?
• Какво ще работят?
• Какви технологически нововъведения може да има?
• Какво ще стане с околната среда? Заобикалящата ги естествена природна среда?

ВариацииGoto top

Вместо колаж, можете да изработите модели, като използвате скрап материали, например, картонени кутии / опаковки, ролки тоалетна хартия, или сгънати карти, или можете да използвате строителни тухли, например блокчета Лего.

Вместо да правят общи планове за това как биха искали да изглежда кварталът им, участниците могат да изберат местен обект, който не се използва понастоящем и който може да се разработи. Оставете групата да проучи нуждите на различните раздели на общността и излезте с предложение, което те могат да представят пред местния съвет. Опциите за това какво да поставят в обекта може да включват търговски център, център за отдих, училище, жилищна сграда, паркинг за коли, зелена площ на открито, игрище, спортна площадка, спокойна розова градина с пейки за възрастни хора, градска ферма, резерват, увеселителен парк, обект за пътешественици, или боулинг на зелена площ. Ако искате да разработите това като проект за дейности, ще намерите информация за планиране и осъществяване на такива проекти в Глава 3.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Може да поискате да разследвате как кварталът ви може да се приспособи към бъдещите предизвикателства свързани с нефта и промяната на климата. Инициативата за град в преход включва разглеждане от местните хора на всички аспекти от общността им (храна, енергия, транспорт, здравеопазване, сърце и душа, икономика и прехрана и прочие) и намиране на креативни начини за лансиране на определен от общността, осъществим от нея „План за действие за намаляване на енергията“ за от 15 до 20-годишен период. Инициативите досега включват следното: създаване на общински градини за отглеждане на храна; обмен на отпадъци от бизнеса с цел да се съчетаят отпадъците от една индустрия с тези от друга, която да ги използва; по-скоро ремонтиране на стари продукти, отколкото изхвърлянето им, и разработка на местни търговски системи за обмен (LETS). За повече информация и примери за това как хората да разработят тази концепция в цял свят, вижте www.transitiontowns.org или поставете „Градове в преход“ в търсачката си.
Друга последваща идея е да помолите участниците да начертаят персонализирана, характерна, илюстрирана и анотирана карта в голям мащаб къде живеят, за да покажете характеристиките от значение за тях. Например, графити на стена, конкретно дърво по пътя, или неофициално трасе, което използват за пряко пресичане на града. Вземането под внимание на съществуването на дадено нещо е първата стъпка, за да покажете, че то е оценено; това е начин то да се защити от разрушаване в бъдещо „развитие”. Вижте www.commonground.org.uk и проекта им за Енорийски карти.

Друг начин за разглеждане и отчитане на местоположението и разпределянето на ресурсите, характеристиките, ландшафта и основното използване на земята в областта е инструментът, познат като „напречен обход“, използван в анализа на бедността и социалното влияние на Световната Банка. Опитайте го един следобед, ако искате да излезете сред природата! Потърсете „transect walk” (напречен обход) на http://web.worldbank.org

Научете още за свързаните с планиране процеси за местното развитие и как да окажете влияние върху тях. Участвайте във вземането на решения в училище, клуба или асоциацията, като присъствате на събранията на съветите или дори кандидатствате за избори. Има други упражнения упражненията, които са свързани с проучване на възможните алтернативи за бъдещето. Например "Път към страната на равенството" разглежда въпроса как може да се постигне равенство на равенството.

Ако искате друго упражнение , което включва младите хора в демократичното вземане на решения – този път какъв вид образование искат те посредством участие в ученическите съвети – погледнете "Да чуем гласа на всеки".

Докато градим мечтите си за бъдещето, можем да поставим началото на изграждане на едно по-справедливо общество. Ако групата има желание да се занимае с проблема за тормоза в училище и иска да научи как се развива чувството на съпричастност и уважение към всички хора, можете да направите упражнението "Имаме ли алтернативи?".

Идеи за действиеGoto top

Направете изложба на колажите и поканете местните съветници да дойдат и да изслушат идеите ви.

Направете копия на проектите за стратегия (годишни и дългосрочни) за общността ви. Анализирайте ги в рамките на групата и след това се консултирайте с приятелите и семействата си. Предоставете обратна връзка като създадете блог, напишете съобщение в местен вестник, организирате публична среща по този въпрос или участвате в публично събрание, организирано от властите.

Свържете се с местната група за Дневен ред 21 или друга свързана с околната среда група и участвайте в работата за устойчиво бъдеще.

Goto top