Началото е половината от всяко действие.

Гръцка поговорка

Общ преглед

Упражненията за начало, описани по-долу, не само подпомат създаването на положителна атмосфера в групата, но и служат за въвеждане на идеите за правата на човека по забавен начин.

Свързани права

Всички

Задачи

• Да подбудят любопитство към идеите за правата на човека
• Да развият сътрудничество
• Да насърчат духа на творчество, да стимулират и мотивират