Човешките права са нещо, което никой не може да ти отнеме.
Рене Касин

Няма образование по правата на човека без права на човека. Разбирането за същността на правата на човека е сред най-важните компетенции за обучителя по правата на човека. Човешките права могат да бъдат разбрани и обяснени по много прости и същевременно по много комплексни начини. Те могат да се отнасят до абстрактни и концептуални форми или да се онагледят реално чрез практически примери. Възможно е да бъдат разглеждани от глобална перспектива или от твърде локална позиция. Въпреки това е от огромно значение всеки, който навлиза в сферата на обучението по правата на човека да може да ги представи и да отговаря на въпроси, свързани с тях.

Основната работа на фасилитаторите е да увличат младите хора да изучават правата на човека, но част от работата им също включва представяне на вярна и правилна информация, разбулване на мистиката на сложността на правата на човека и обръщане на внимание на дилемите пред тях. Но това не трябва да се случва за сметка на ключовите концепции и ценности , заложени в правата на човека - универсалност, неделимост и неотменимост. Фасилитаторът по правата на човека е и своеобразен „адвокат” на човешките права. Неспособността да се разглеждат или да се отговори на въпроси за правата на човека ще доведе до провал на образованието по правата на човека. Никой не очаква фасилитаторът да отговори на всички въпроси за правата на човека, както и на всички проблеми, свързани с тях. Но е честно да очакваме от фасилитатора да знае къде да намери отговорите и да покани участниците да намерят и своите отговори.

Погрешни схващания за произхода на човешките права, по-специално тяхната „западна“ природата, за тяхната универсалност и приложимост и изпълнение могат лесно да превърнат една добре замислена дейност за образование по правата на човека в преживяване, което потвърждава съмнения и погрешни схващания, вместо да ги изяснява. Изучаването на правата на човека в процеса на образованието по правата на човека е съществено измерение и не подлежи на договорки. Без него останалото няма смисъл.

Човешките права трябва да бъдат разбирани от всички, не само от специалистите.

На потребителите на Компас в тази глава предлагаме допълнителна информация за правата на човека – какво представляват те, как са се развили и как могат да бъдат защитени и стимулирани. Разбира се, това не е цялата информация за концепциите и системите за правата на човека, която някой може да сподели. Но както и в другите раздели на Компас, тук предлагаме на потребителите важни отправни точки и основна информация. От фасилитаторите зависи да търсят допълнителна информация в зависимост от естеството на тяхната програма и нуждите на учащите. Освен това тази глава не трябва да се разбира като „това, което всеки трябва да знае за правата на човека“. Тя по-скоро се докосва до различни важни аспекти на правата на човека. На отделните активни страни и фасилитаторите може да им се наложи да знаят повече (или по-малко), особено за начина на развитие на правата на човека и защитата им в собствените им страни.

Тази глава завършва с раздел от въпроси, отговори и ребуси за правата на човека, които включват едни от най-често задаваните въпроси и съмнения за правата на човека.

Човешките права винаги са се борили с предизвикателства, развивали са се постоянно и са се стремили към съвършенство

Като (несъвършени) творения на (несъвършени) човешки същества, правата на хората са постоянно оспорвани, развивани и усъвършенствани. Ние разчитаме на потребителите на Компас да помогнат за актуализиране на собствения си наръчник, особено по отношение на нови моменти, които са се появили след издаването на тази версия на Компас.