Нищо не е загуба на време, ако използвате опита мъдро.

Огюст Роден

  • Сложност level1 level1
  • Размер на групата Всякакъв Всякакъв
  • Времетраене
Общ преглед

Преговорът е много съществена част от цикъла на обучение чрез опит, който е в основата на подхода, използван в това ръководство за обучение по човешки права. Следващите упражнения са лесен и забавен начин хората да бъдат подпомогнати да се учат от опита си. Могат да бъдат ползвани след завършване на дадено упражнение, но не бива да заменят подробното обсъждане и оценка. Най-полезни са в края на обучителен ден или в края на по-дълъг обучителен период с цел да се накарат участниците да помислят по-общо относно това какво и как научават, както и когато фасилитаторът има нужда от бърза обратна връзка.

Свързани права

• Право на обучение относно човешките права
• Право на образование
• Право на участие

Задачи

• Развитие на познание и разбиране на проблемите на човешките права чрез опит
• Развитие на критично мислене
• Развитие на навик да се мисли за опита като за източник на познание
• Подкрепа на оценката на учебните процеси