Можете ли да говорите само една минута - без колебание и без повторения?

Общ преглед

По време на това упражнение участниците трябва да проявят бързина и изобретателност и да говорят в продължение на една минута за връзката между спорта и правата на човека.

Свързани права

Всички

Задачи

• Осъзнаване на факта за взаимовръзката и неделимостта на правата на човека
• Разване на критично мислене
• Развиване на себеувереност при изразяване на лични мнения

Материали

• Твърдения - по едно за всеки участник
• Шапка
• Часовник със секундомер или хронометър

Подготовка

• Направете копие на листа и изрежете твърденията
• Сгънете листчетата и ги поставете в една шапка

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 7 априлСветовен ден на здравето

Инструкции

1. Помолете участниците да седнат в кръг.
2. Пуснете шапката да обиколи кръга. Помолете всеки участник да бръкне в нея, без да гледа, и да извади едно листче.
3. След това участниците имат на разположение 5 минути, за да се подготвят да говорят без прекъсване в продължение на една минута по твърдението, написано на изтегленото листче. Правилото е: без колебание и без повторения.
4. Обиколете кръга и помолете всеки участник да произнесе „речта“ си.
5. След всяка „реч“ оставете 2-3 минути за кратки коментари. Ако участниците се нуждаят от повече време за обсъждане, отбележете си темата и се уговорете да се върнете към нея накрая .
6. Когато всички се изкажат, върнете се към онези въпроси за обсъждане, които се е наложило да прекратите.
7. След това преминете към обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с общ преглед на самото упражнение и след това преминете към разговор по въпросите, които са били повдигнати и накрая връзката с човешките права
• Трудно ли е било да се говори без прекъсване по дадените въпроси в продължение на една минута?
• Кои са били най-трудните въпроси за говорене? Защо?
• Кое от твърденията е било най-спорно и защо?
• Коя е най-изненадващата информация, която участниците са научили?
• Кои човешки права са изложени на опасност в твърденията?
• Правото на спорт включено ли е в човешките права? Ако да, как то е заложено в различните документи за правата на човека?
• Има ли всеки във вашата общност достъп до и избор за спортни упражненията? Ако не, защо? Какво може да се направи това да се промени?

Съвети към фасилитаторите Goto top

Това упражнение може да се разработи на различни нива нива, а въпросите могат да бъдат интерпретирани по различни начини. Важното в случая е да се работи на нивото на младите хора. Може да решите да кажете нещо, с което да провокирате по-задълбочено мислене, но трябва да имате предвид опасността от това да създадете впечатлението, че очаквате „определен отговор“.

Ако сметнете, че твърденията по-долу не представляват интерес за вашата група, може да съставите други. Ако групата е много голяма, проведете упражнението в подгрупи.

Насърчавайте тези, които нямат голямо желание да говорят. Предложете им да се опитат да говорят само половин минута или дори само двадесет секунди, или пък им кажете, че могат най-напред да се посъветват с приятел, преди да започнат да говорят. Освен това могат да говорят последни, след като мине редът на останалите. Въпреки това имайте готовност да не можете да убедите някои хора.

Добър начин за начало на упражнението е Играта на асоциации. Подгответе някои карти с думи като „спорт”, „увреждания” или „Олимпийски игри”. 

ВариацииGoto top

IВ по-малобройна група участниците могат да говорят по два или повече пъти. Във всеки „рунд“ се тегли ново листче.
Друг начин да се играе е като сложите картите в шапката, както е описано в инструкциите. Един участник тегли едно твърдение и го прочита на глас. Другите започват да говорят по темата, но вместо да говорят по една минута, възможно е да спрат, когато пожелаят, и следващият участник да продължи, като започне точно от последната дума на предишния играч.

Тази техника на вадене на твърдения от шапката може да се адаптира всяка тема или въпрос, които искате да обсъждате.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Ако участниците искат да продължат с темата за спорта и се чувстват изпълнени с енергия, опитайте упражнението "Спорт за всички".

Ако някоя от другите въпроси е провокирала особен интерес, погледнете Индекса на упражненията в края на наръчника, за да откриете съответстващото упражнение.
Групата може да искате да приложи хумористичен подход към правата на човека и да проведе упражнение с карикатурите на Панчо в Глава 5. Вижте "Игра с картинки". Ако участниците искат да разказват вицове, вижте упражнението "Eвропейско състезание за разказване на вицове"  в образователния наръчник „Всички различни - всички равни“.

Идеи за действиеGoto top

Изберете една тема, по която да работите, и определете следващия етап, в който да се предприемат дейности. Можете да разработите проект, за да продължите работата по избраната тема. Свържете се с местна организация, която работи в дадената област. Използвайте проекта като възможност за обучение и помогнете на участниците да обмислят какво ново са научили по отношение на уменията за работа в група и компетенции за провеждане на дейности.

Забележка:

Изявленията правят връзка между спорта и всичките 20 теми на Компас. Това е илюстрация до каква степен човешките права са взаимосвързани и неделими.

Допълнителна информацияGoto top

http://www.athletesunitedforpeace.org

Материали за раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Лист с твърдения

Спорт и общите права на човека
Смятате ли, че Емануел Адебайор е добър посланик на добра воля в антиспин кампанията на ООН?

Спорт и общите права на човека
Спортистите на международно равнище трябва да приемат кодекс за поведение. Тези, които след това нарушат кодекса, например като използват спортно събитие за правене на политическа декларация, се наказват. Дали това е нарушение на правото на дадено лице на свободно изразяване?

Спорт и общите права на човека
Полицията има правомощия да забрани пътуване за мачове в други страни на футболни привърженици, за които подозира, че създават проблеми с реда. Дали това не е законно отричане на тяхното право на свободно движение и сдружение?

Спорт и общите права на човека
Смятате ли, че страните трябва да бъдат избирани за домакин на Олимпийските игри в зависимост от тяхното зачитане на човешките права?

Спорт и децата
Какво бихте казали на амбициозни родители и обучители, които принуждават децата да тренират в продължение на часове? Кой има право да взима решение за здравето на младите хора и за това как те прекарват свободното си време?

Спорт и гражданство и участие
Много хора са родени в една държава, но след това създават дом и стават граждани в друга страна. Въпреки това, те продължават да подкрепят националния отбор на родната си страна, вместо този на втората страна, която им е предложила нов дом. Трябва ли един добър гражданин да подкрепя националния отбор на приелата го държава?

Спорт и култура
Културата може да се опише като набор от общи нагласи, ценности, задачи и практики, който характеризира една институция, организация или група. Култура ли е „футболната култура“?

Спорт и демокрация
Смятате ли, че политиците в страната ви използват спорта или спортни събития за разсейване и отклоняване на хората от проявяване на интерес към политически и икономически въпроси?

Спорт и инвалидност
До каква степен Параолимпиадата разгражда предразсъдъците към хората с увреждания?

Спорт и дискриминация и нетолерантност
Необходима ли е проверка на пола при спортистите, за да се гарантира лоялна конкуренция, или тя е твърде голямо нарушение на правото на човешко достойнство на хората и на правото на неприкосновеност на личния живот?

Спорт и околна среда
Голф игрищата често са критикувани като вредни както за хората, така и за околната среда, защото те обикновено са разработени върху земя, която е била използвана от местните хора за селското и горското стопанство. Те също така изискват много вода, хербициди и пестициди за тяхното поддържане. Дали поради това голфът е проблем на човешките права?

Спорт и джендър
Някои хора казват, че сред най-добрите треньори и спортни администратори има малко жени заради дискриминацията срещу жените. Съгласни ли сте с това твърдение? Ако да, какво може да се направи по този въпрос?

Спорт и глобализация
Спортните обувки и много други спортни съоръжения са изработени евтино чрез експлоатация на труда в Източна Европа и в Далечния Изток. Работниците искат да продължат да работят и не заплашват с бойкот. Какво можем да направим ние в качеството си на потребители, за да избегнем те да бъдат експлоатирани?

Спорт и здраве
Какво можем да направим на местно ниво за борбата срещу употребата на наркотици в спорта?

Спорт и медиите
Смятате ли, че конкретна телевизионна компания има право да купува изключителните права на отразяване на дадено спортно събитие?

Спорт и миграция
Счита се, че един от най-лесните и най-важните начини за интегриране на имигрантите е чрез спорта и спортните упражненията. Съгласни ли сте с това ? Защо? Защо не?

Спорт и мир и насилие
До каква степен състезателните спортове насърчават сътрудничеството и разбирателството между хората и до каква степен те засилват национализма и ксенофобията?

Спорт и бедност
В много страни спортът, но най-вече футболът, предлага на отделните хора възможността за „паспорт за излизане от бедността“. В тази връзка, трябва ли бедните страни да поставят по-голям акцент върху футбола?

Спорт и бедност
Повечето футболисти в Европа получават много високи заплати за работата си. Може ли това да бъде оправдано и справедливо ли е това?

Спорт и религия и вероизповедания
Много спортни клубове играят в края на седмицата. Дали това не е несправедлива дискриминация срещу хора, които искат да практикуват религията си в събота или в неделя?

Спорт и инвалидност
До каква степен Параолимпиадата разрушава предразсъдъците към хората с увреждания?

Спорт и историческа памет
Олимпиащадион в Берлин е бил шоуарената на Хитлер за Олимпийските игри през 1936 година, които са използвани от нацистите за пропагандни задачи. Поради това тази сграда за много хора е символ на фашизма. Сега е ремонтирана, въпреки че някои хора искаха да се разруши, а други предлагаха да се остави бавно да се руши „като Колизеума в Рим“. Какво мислите, че е трябвало да се случи с такава сграда?

Спорт и война и тероризъм
"Сериозният спорт няма нищо общо с честната игра. Той е свързан с омраза, ревност, самохвалство, незачитане на всички правила и садистично удоволствие за контакт с насилието: с други думи, това е война без стрелба", 1945, Джордж Оруел. Съгласни ли сте?

Спорт и работа
Съгласни ли сте, че професионалните спортисти трябва да имат същите права и задължения като всеки друг работник, включително работно време, плащане на данъци и правото на създаване на синдикати?