Нещо, което мислим за невъзможно сега, няма да е невъзможно след едно десетилетие.

Констанс Бейкър Мотли1

Общ преглед

В рамките на това упражнение, хората обсъждат проявата и развитието на вярванията, това как те укрепват и как и защо се променят във времето.

Свързани права

• Свобода на мисълта, съзнанието и религията
• Свобода на изразяване и право на собствено мнение
• Право на свободно участие в културния живот   на общността

Задачи

• Разбиране на социалното изграждане на вярванията
• Развиване на умения за критическо мислене   и водене на обсъждания
• Култивиране на широк мироглед и критичност

Материали

Карти с твърдения, по един комплект за всяка малка група
• Голям лист хартия и химикалки за всяка група

Подготовка

• Копирайте листа, предназначен за раздаване, добавете допълнителни твърдения или изтрийте някои от съществуващите, според конкретните нужди, и изрежете отделните твърдения. Подгответе по един   комплект карти за всяка малка група.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 5 октомвриСветовен ден на учителите

Инструкции

1. Обяснете, че Това упражнение се отнася за това, как вярванията се променят във времето. В началото участниците обсъждат вярванията, които са имали предишните поколения, но които вече са отживелица, а след това обсъждат вярванията, които имат сега и които децата и внуците им ще смятат за отживелица.
2. Проведете „мозъчна атака“ за това, какво разбират хората под думата „вярване“.
3. Участниците се разделят на малки групи по 5 – 6 души.
4. Всяка група избира един свой представител, който да води записки на голям лист хартия и да представя позициите на групата при разискването в цялата група.
5. Помолете групите да разгледат твърденията и да изберат 5, които са се променили от времето на техните баби и дядовци и по които желаят да работят.
6. Вземайте избраните карти една по една и обсъждайте вярванията, които бабите и дядовците им са имали, във връзка със съответното твърдение. Откъде произлизат тези вярвания? Как са се утвърдили? Сега, от позицията на времето, дали са били мъдри вярвания? Защо /защо не?
7. След това опитайте да си представите, какъв би бил живота по времето на вашите деца или внуци и обсъдете, в какво биха вярвали. По какъв начин вярванията им за избрани твърдения ще се различават от вашите? Защо ще са различни?
8. Съберете отново групите заедно и помолете всяка от тях да представи накратко своите заключения.

Обсъждане и оценка Goto top

„Популизъм“ е начин за представяне на информация или ситуация по определен начин, особено по такъв, че човек или идеите му да изглеждат добри (от Оксфордския речник)

Започнете с кратък общ преглед на упражнението и продължете с обсъждане на предизвикателствата от живота в глобализиран свят, където вярванията и ценностите се променят.

• В групите имаше ли сериозни противоречия? • По какво си приличат и по какво се различават отзивите от различните групи?
• От къде идват нашите вярвания? Има ли нещо общо, което може да се каже за това, как са стояли нещата в миналото и как ще се различават те в бъдеще?
• Защо вярванията се променят?
• Вярванията абсолютни ли са? Ако да, кой вид вярвания и защо? Ако не, защо вярванията не са абсолютни?
• Какви са предимствата от общите вярвания?
• Как нашите вярвания ни ограничават?
• Какво би ви накарало да промените вярванията си?
• Колко лесно се променят вярванията? Кои вярвания се променят по-трудно и кои – по-лесно? Защо?
• Как могат хората да се защитят от пропаганда и неверни твърдения, например популистки изявления на политици, насаждане на съмнения от скептици, отхвърлящи климатичните промени, или схеми за придобиване на парите Ви чрез измамни организации?
• Дайте примери за ограниченията в свободата на изразяване и правото на собствено мнение. Кой трябва да решава, какви да са тези ограничения?
• Можете ли да дадете примери за нарушения на свободата на мисълта, съзнанието и религията във Вашата общност, държава, в Европа или по света?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Въпреки че участниците работят на малки групи, някои отделни лица може да се притесняват да изразят мнението си по някои от проблемите. Един от начините да се избегне това е малките групи да се организират така, че приятели или активни страни, които се чувстват комфортно един с друг, да работят заедно. Друг начин е на хората да се зададат първо по-малко „застрашителни“ въпроси, а след това, с нарастване на тяхната увереност, да им бъдат представени и по-противоречивите въпроси.

Процесът по изграждане на свят, в който уважаването и спазването на правата на човека е норма, означава оспорване на вярванията на повечето хора, по един или друг начин. Следователно, целта на това упражнение е да насърчи участниците да разберат, че вярванията на хората са социални явления и продукти на обществото в епохата, в която живеят. Целта е в края на упражнението , участниците да са по-наясно с това, защо вярванията са дълбоко вкоренени и трудно могат да бъдат разглеждани обективно. Освен това, ще разберат, че е необходимо образование, представяне на ясни, точни доказателства и добри умения за критическо мислене, за да бъдат променени вярванията, които са или вредни или просто са остарели.

Думата „вярване“ често се използва по отношение на религията, както когато хората говорят за „вярата си в Бог“. Това, обаче, е твърде тясно ползване и трябва да сте сигурни, че участниците са наясно със значението на думата. Вярването е предполагаема истина. Следователно, всичко е вярване. Ние създаваме вярвания, като опора за нашето разбиране за света около нас, поради което след като сме изградили едно вярване, често го запазваме. Голямо количество информация, за това какво са вярванията, как се формират и как функционират, може да намерите на адрес: http://changingminds.org.

ВариацииGoto top

Представете някои от тези идеи пред цялата група, като използвате техниката "Упражнение за твърдение". При тази вариация на упражнението а, участниците няма нужда да казват нищо; могат да слушат гледните точки на другите, за да могат по-добре да разберат проблемите.

Предложения за последващи упражненияGoto top

В зависимост от това, как са се развили дискусиите, можете да продължите да изследвате вярванията, касаещи личните взаимоотношения в упражненията "Да поговрим за секс!" или "Вярващи".

Може да продължите да се занимавате с правото на свобода на религията и вероизповеданията с упражнението "Джамия в града на сънищата", която се занимава със спор, относно изграждането на нова джамия в традиционно християнски район, чрез симулация на събрание на Общинския съвет.

Идеи за действиеGoto top

Заедно с приятелите или съучениците си, изберете колективно вярване, което може да доведе до проява на предразсъдъци или дискриминация спрямо хората в района, където живеете, например вярвания относно хомосексуалността, използването на контрацептиви, аборта, взаимоотношенията на открито, или ролите момче/момиче. Поканете НПО или друга организация, да поговори за тази тема, така че да разберете повече за тези проблеми. След това решете, какви дейности желаете да предприемете.

Освен това може да създадете и продуцирате пиеса, относно определен проблем, и да я представите пред местната общност. Помнете, че е много по-лесно да накарате публиката да дойде и да гледа, ако изберете момента на вашето представление, така че да съвпада с международни или европейски дни за отбелязване на дадени събития.  

Ако ви се струва удачно, адаптирайте това упражнение, така че да го ползвате по време на неформални моменти с вашите приятели, семейство и колеги. Попитайте ги за тяхното мнение/вярвания по отношение на определени проблеми. Трябва, обаче, да бъдете внимателни, тъй като някои хора са много чувствителни към определени проблеми.

Допълнителна информацияGoto top

Вярването представлява убеждение, че дадено предположение, изявление или идея, е вярна. Хората могат да кажат, че вярват, че нещо е истина, по различни причини: тъй като са виждали съответното нещо или заради лично преживяване, тъй като има доказателства за това или защото имат вяра.

Вярата представлява твърдо дълбоко вярване в истината или достоверността на дадено лице, идея или нещо. Това е вярването, че нещо е истина, защото някакъв авторитет казва така. Вярата може да има строго специфично значение в определен религиозен контекст.

Разбирането как се развиват вярванията представлява важна стъпка в развиването на култура за правата на човека. Психолозите, които изучават формирането на вярванията и взаимоотношенията между вярванията действията, са установили, че вярвания се формират по редица различни начини.

• Хората имат склонност да възприемат като свои вярванията на хората около тях по време на своето детство. Често се цитира изказването на Албърт Айнщайн, че здравият разум е сбор от предразсъдъци, придобити преди човек да навърши осемнадесет години. Политическите вярвания зависят най-вече от политическите вярвания, най-широко разпространени в общността, в която живеем. Повечето хора вярват в религията, на която са били учени в тяхното детство.
• Хората могат да възприемат вярванията на харизматичен лидер, дори и тези вярвания да противоречат рязко на всички техни предишни вярвания, и да водят до дейности, които категорично не са в техен интерес. В такъв случай, рационалните хора се опитват да съгласуват пряко обграждащата ги реалност с вярванията и противоречията, условието известно, като когнитивен дисонанс.
• Повторението води до вярване, като свързването на вярвания, например с образи на секс, любов и други силни положителни емоции. Това е основния двигател на рекламната индустрия
• Физическа травма, особено на главата, може да промени радикално вярванията на човека.
• Дори добре образованите хора, обаче, които са съвсем наясно с процеса на формиране на вярванията, се придържат силно към вярванията, и действат в съответствие с тези вярвания, дори и против своя собствен интерес.

По време на честванията на Световния ден на учителите през 2010 г., Прабхакара Шишила от Мемориален колеж Сулия Нери, казва, „учителите трябва да насадят качеството за рационално мислене у техните ученици „ Не сте ли съгласни?

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Вярването, че земята е плоска Вярване, че смъртното наказание е допустимо Вярване, че сексът преди брака е грях Вярването, че хората могат да се отърват от болести, предавани по полов път, като ги предадат на девица, чрез полов акт
Вярване, че е чест да умреш за своя цар, държава или религия Вярвания, че пушенето всъщност не е толкова вредно за здравето Вярвания за използването на наркотици и алкохол Вярването, че расите могат да се отличават по цвят на кожата, тип на лицето, форма на черепа, профил, обем, текстура и цвят на косата
Вярвания за отглеждането и възпитанието на децата Вярвания, че различните раси отразяват разлики в моралните черти и интелигентността Вярвания, че психическите заболявания са срамни Вярвания за ролята на мъжа и жената в семейството
Вярвания за консумирането на месо Вярване, свързано с полицията и властите Вярването, че цунамита и торнадата са Божие наказание за греховете на човечеството Вярвания за аборта и сурогатните родители
Вярвания за противозачатъчните средства и тяхното използване Вярвания за третирането на престъпниците: затвор или рехабилитация Вярвания за порнографията и проституцията Вярвания за еднополовите бракове
Вярвания за асистираното самоубийство на нелечимо болни пациенти Вярвания, че розовото е за момиченцата, а синьото за момченцата Вярвания за способностите на мъжете и жените да извършват една и съща работа Вярвам, че момичетата и момчетата трябва да играят различни игри
Вярвания за извънбрачните връзки Вярвания за татуировките и пиърсинга Вярвания за раждането на деца извън брака Вярвания за богохулството
Вярвания за липсата на религия Вярвания за неносенето на горнище на банския/ нудизъм Вярвания за мастурбацията/сексуалността
 
Вярвания за развода/за самотни родители

 

1Констанс Бейкър Мотли, която казва, „Нещо, което мислим за невъзможно сега, няма да е невъзможно след едно десетилети“, през 1966 г., е първата чернокожа в САЩ, която заема поста Федерален съдия

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи