Полицията винаги идва късно – ако въобще дойде.

Трейси Чапман

Общ преглед

Участниците обсъждат казуси, за да анализират причините за домашно насилие и начините за превенция на различните видове домашно насилие.

Свързани права

• Правото на живот, свобода и лична сигурност
• Неприлагане на мъчения и унизително отношение
• Право на равенство пред закона

Задачи

• Повишаване на осведомеността за различните форми на  домашното насилие
• Развитие на уменията за дискутиране и анализиране на нарушенията на правата на човека
• Стимулиране на чувството за съпричастност и себеувереност, за да се противопоставим на домашното насилие

Материали

• Големи листове хартия или дъска и химикали/маркери  за „мозъчната атака“ и работата по групи
• Изберете един или няколко казуса или напишете ваши истории. Направете достатъчно копия – по едно за всеки участник.
• Копия от „Насоки за груповите дискусии“ (по едно за малка група)

Подготовка

• Съберете информация за съществуващи центрове и организации, които се занимават с оказване на подкрепа на жертвите на домашното насилие, и открийте какви са основните проблеми в местната общност или района, в който живеете.
• Внимателно обмислете проблемите, по които искате да работите и бъдете готови за помогнете, ако някои активни страни имат твърде личните преживявания, свързани с тях.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 25 ноемвриМеждународен ден за премахване насилието срещу жени

Инструкции

1. Подгответе групата за дейността, като проведете „мозъчна атака“ за „най-често срещаните форми на насилие в нашия квартал“. Запишете всичко, което казват участниците, но на дадения етап не обсъждайте нищо. Оставете флипчарта или дъската на място, където всички могат да го виждат
2. Помолете участниците да се разделят на малки групи от 2-6 души в група.Трябва да има поне три групи.
3. Раздайте копията с казусите и „Инструкции за дискусия в групата“.
4. Участниците разполагат с 5 минути да прочетат казусите. Пояснете, че дискусиите трябва да са насочени към тези конкретни случаи. Участниците трябва да знаят, че дискусиите по тези проблеми може да са от твърде личен характер и никой не трябва да се чувства принуден да разкаже нещо повече от това, което иска.
5. Дайте на участниците един час за работа по групи.
6. Накрая съберете всички активни страни на едно място и преминете към оценка и обсъждане.

Обсъждане и оценка Goto top

Започнете с кратък общ преглед на хода на работата по групи. Можеха ли тези случаи са се разиграят във вашия град? Доколко бяха уместни въпросите? Ако отделните групи са работили по различни случаи, нека да направят коментар за начина, по който са анализирали различните престъпления. След това направете преход към социалната реалност:
• До каква степен е разпространено домашното насилие във вашата общност и в страната като цяло?
• Кои от правата на човека са изложени на опасност?
• Кои са причините за домашното насилие?
• Защо в повечето случаи мъжете проявяват насилие спрямо жените, а не жените - спрямо мъжете?
• Как може да бъде спряно домашното насилие? Какво може/трябва да направят:
– властите?
– местната общност?
– засегнатите лица?
– приятелите и съседите?
• Сравнете различните форми на насилие, повдигнати по време на дискусиите, със списъка от началната „мозъчна атака“. Могат ли в този списък да се включат нови точки?
Попитайте дали някой от участниците желае да работи допълнително по някои от повдигнатите въпроси и обсъдете как смята да продължи работата си или да предприеме дейности.

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Домашното насилие и злоупотреба не дискриминира. То се случва сред хетеросексуалните двойки и при партньорства между един и същи джендър. Наблюдава се в рамките на всички възрастови групи, етнически произходи, както и икономически нива. Жените по-често са жертви, но с мъжете също се злоупотребява- особено словесно и емоционално. За домашно насилие, известно също като злоупотреба със семейството, говорим тогава, когато един човек в интимна връзка или брак се опитва да доминира и контролира другото лице. Семейната злоупотреба, която включва физическо насилие, се нарича домашно насилие.
По-голяма част от насилствените домашни инциденти са срещу жени и се наблюдават у дома – оттам идва и заглавието „Домашни дела“. Въпреки това понякога, макар и рядко, насилникът е жена. В тази връзка семе включили историята на Ханс.

Тъй като някои активни страни може да имат лични преживявания, свързани с домашно насилие у дома или в семейството си, имайте предвид проблема с чувствителността и анонимността/неприкосновеността. Наблегнете на факта, че никой не трябва да се чувства задължен да казва нещо, ако не иска да го направи. Можете свободно да промените някои подробности или да заместите някои казуси според проблемите на участниците.

Участниците от мъжки пол може да реагират остро спрямо това упражнение или спрямо някои от дискусиите. Важното е да помните, че целта не е мъжете или момчетата да се почувстват виновни за това, което вършат други мъже. Но също така е важно да се осъзнае или да се обсъди идеята, че мъжете са част от една потисническа патриархална система и по този начин имат определена роля в нея. В контекста на тази идея може би ще бъде интересно да се разгледат последствията от насилието спрямо жените за самите мъже, по пряк или косвен начин.

Силно въздействащо е да приключите сесията с едноминутно мълчание в памет на жертвите на домашното насилие и да провокирате чувство на съпричастност и солидарност с тях.

ВариацииGoto top

Някои активни страни от групите могат да започнат с изиграване на сцените, докато останалите са публика.
Фасилитаторът спира играта на интервали и приканва зрителите да предложат алтернативно поведение, което би могло да успокои ситуацията и да доведе до положителен резултат.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Групата може да се свърже с полицията и да разбере какво правят полицаите, когато получат сигнали за помощ в случаи на домашно насилие. Другата възможност е участниците да се свържат с най-близката организация или център за подпомагане на жените и да поканят лектор, който да представи факти и цифри, отразяващи ситуацията в местната общност.

Друга тема, която е почти табу в много страни, е сексуалността и хомосексуалността в частност. Ако групата има желание да разгледа тези проблеми, може да направите упражнението "Нека да поговорим за секса!".

Идеи за действиеGoto top

Свържете се с местен приют за жени, информационен център или организация, занимаващи се с правата на жените, и открийте от какво се нуждаят и как бихте могли да им помогнете.

Допълнителна информацияGoto top

Въпреки, че насилниците могат да бъдат жени и въпреки че нараства и все по-често се признава насилието при еднополовите връзки, доказателствата в по-голямата част от случаите свидетелстват, че именно жените и момичетата са тези, които са жертви на насилие от страна на мъже. По тази причина през 1993 година Общото събрание на ООН прие Декларацията за премахване на насилието срещу жените (CEDAW). Тя определя насилието срещу жените като "всеки акт на насилие, основано на пола, което води до или е вероятно да доведе до физическо, сексуално или психологическо увреждане или страдание на жените, включително заплахи от такива дейности, принуда или произволно лишаване от свобода, както в обществения, и в личния живот". То обхваща, но не се ограничава до, "физическо, сексуално и психологическо насилие се в семейството, включително побой, сексуално малтретиране на деца от женски джендър в домакинството, насилие свързано със зестрата, изнасилване в брака, генитално осакатяване на жени и други традиционни практики, вредни за жените; несъпружеско насилие и насилие, свързано с експлоатация; физическо, сексуално и психологическо насилие, извършвано в рамките на широката общност, включително изнасилване, сексуално насилие, сексуален тормоз и сплашване на работното място, в образователните институции и на други места; трафик на жени и насилствената проституция; и физическо, сексуално и психологическо насилие, извършено или толерирано от държавата, където се случва."
Повече информация за Декларацията за премахване на насилието срещу жените (CEDAW) можете да откриете под темата "Джендър".

 

Насилието спрямо жените в различните етапи от живота им
Фаза Вид насилие
Преди раждането Селективен аборт според пола на бебето; ефекти от нанасянето на побой по време на бременността върху бебето
Ранно детство Детеубийство на бебета от женски пол; физически, сексуален и психически тормоз
Детство Бракове между деца; осакатяване на женските гениталии; физически, сексуален и психически тормоз; кръвосмешение; детска проституция и порнография
Младежки период и зряла възраст Насилие по време на любовни срещи и ухажване (напр. заливане с киселина и изнасилване на „гаджето“); секс по икономическа принуда (напр. ученички правят секс с „богати чичковци“ срещу таксите за училище); кръвосмешение; сексуална злоупотреба на работното място; изнасилване; сексуален тормоз; принудителна проституция и порнография; трафик на жени; насилие от страна на партньора; изнасилване от брачния партньор; злоупотреба със зестра и убийства; убийство на партньора; психически тормоз; злоупотреби с жени с увреждания; принудителна бременност
По-зряла възраст Склоняване към,,самоубийство“ или убийство на вдовици по икономически причини; сексуален, физически и психологически тормоз
  Източник: „Информационен наръчник за насилието по отношение на жените - Световна здравна организация“, 1997г.

 

Домашно насилие

Нарушаването на човешките права на жените не е нещо, което се случва само по време на война. Това е нещо, което се случва преди всичко и най-често у дома. „Именно „личният“ характер на това насилие винаги е правил и все още прави толкова трудна интервенцията и действията спрямо него.“1
Изследванията неизменно показват, че е по-вероятно една жена да бъде наранена, изнасилена или убита от настоящия или бившия партньор, отколкото от друго лице.2 Домашното насилие засяга не само жената, но и на децата, като особено чести са инцидентите с момичета и млади жени.

Изложба на „Безмълвните свидетели“

Тази дейност бе вдъхновена от изложба, посветена на домашното насилие и убийството на жени, която бе представена в Европейския младежки център в Будапеща от Асоциацията за права на жените NANE (Будапеща, Унгария), и в нея влизаха историите на Естер и Кати. Тази изложба имаше за цел да повиши осведомеността на обществото относно измеренията и бруталността на домашното насилие и убийство чрез представянето на историите на убитите жени – „безмълвните свидетели“.
Организирането на изложба на „Безмълвните свидетели” е много практичен и ефикасен начин да разгледате проблемите на домашното насилие във вашата общност, град или регион. Съществуват книги за това как да се подготвят свидетелствата и как да се организира изложбата, има и книга със заглавие „Резултати“, която разказва за първите години на кампанията в САЩ и съдържа списък с истории, които могат да бъдат ползвани като примери. Уеб-страницата е www.silentwitness.net. В нея може да намерите и дълъг списък от международни организации, които вече имат такива експонати.

Първият закон в Европа по въпросите на насилие, основано на пола

Структурен Закон за интегрирани мерки за защита срещу домашно насилие. На 22 декември 2004 година Испания прие закон, който предвижда създаването на специални съдилища и интегрирани рехабилитационни центрове, подобряване на помощта за жертвите, както и поредица от процедури, насочени към защита на жени под заплаха.

Специалнен докладчик на ООН за насилието срещу жените

През юни 2009 година ООН създаде Службата на специалния докладчик за насилието срещу жените. През 2010 първото назначено лице, Рашида Maнджу, състави първия тематичен доклад, изпратен до Съвета по правата на човека относно насилието срещу жените, както и свързаните с него причини и последици. Вижте доклада на www2.ohchr.org.

Допълнителни източници в Интернет

Бележки:

Историите на Кати и Естер са разказани от Морвай Кристина в „Терор в семейството – побой над съпругата и закона“ Кошут Киадо, Будапеща, 1998

  • www.wave-network.org Европейският информационен център срещу насилието разполага с база данни на помощните организации за жените в цяла Европа.
  • www.womenlobby.org Европейското женско лоби.
  • www.ewlcentreonviolence.org  е уебсайт на лобисткия Европейски център по проблемите на насилието срещу жените. Той предлага богата информация за VAW ((violence against women -насилие срещу жени), включително доклади за отделните страни.
  • www.whiteribbon.ca Кампанията The White Ribbon е "най-голямото усилие на хората за прекратяване на насилието на мъже срещу жени".
  • www.europrofem.org EuroPRO-Fem, Европейската про-феминистка мрежа на мъжете е мрежа от организации и проекти за мъже, занимаваща се с мъжкото доминиране, насилие и потисничество над жените.
  • www.hotpeachpages.net  Международната Дирекция на агенциите за домашно насилие агенции има информация за всяка страна в света.
  • www.unifem.org  Сайтът на фонда за развитие на ООН за жените е полезен сайт за информация по въпросите на пола и насилието срещу жени.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Работен казус 1 – Естер

Той започнал разправия с жена си и я обвинил, че не е изпрала, сготвила и свършила останалата домакинска работа. В същото време започнал да я бие - удрял я с ръце по главата и лицето. Скубел задачи кичури от косата ѝ и я ритал с ботушите си. След това смъкнал дрехите ѝ и я хвърлил върху леглото с намерението да продължи да я бие.
Всичко това станало пред очите на осемгодишната им дъщеря, която умолявала баща си да спре. Накрая той все пак престанал. Изхвърлил Естер от леглото и заспал. Естер починала през същата нощ.

Работен казус 2 – Кати

Кати се опитала да напусне годеника си, който ставал все по-груб с нея. Намерила си апартамент под наем в друг град, но той продължил да ѝ звъни по телефона и да я тормози. Психическото състояние на Кати се влошило.
Един ден годеникът отишъл да я вземе след работа, за да я накара да се върне при него. Завел я в една гора наблизо, където се опитал да я удуши с пуловера си. На следващия ден Кати казала на колегите си, че се страхува, че някой ден той ще я убие.
Четири дни след това годеникът изпил няколко питиета и отново изчакал Кати след работа. Когато излязла, той започнал да я бие. Вечерта решил, че трябва да отидат на гости у роднини. По пътя спирал колата няколко пъти. Кати, която виждала състоянието му, се съгласила да прави секс с него, въпреки че той бил прекалено пиян. Кати казала на годеника си, че вече не се интересува от него. Това го вбесило. Грабнал един дълъг кожен колан и я удушил.
След това завлякъл трупа ѝ в една канавка край пътя и го покрил с клони.

Работен казус 3 – Мария

Мария е на 70 години. Нейният съпруг е починал преди 10 години и тя живее в малка къща със сина си, Филип, на 40 години.Нейният син е безработен и понякога той пие много. Мария знае, че той краде пари от чантата й, но през по- голяма част от времето тя не казва нищо, защото не иска да създава проблеми. Когато е пиян, Филип може да бъде много жесток. Понякога на Мария ѝ се налага да се затваря в стаята си, за да се спаси от него.
Един ден Филип пристига у дома напълно пиян и се вбесява, защото вечерята не е готова. Когато Мария казва, че не е сготвила, защото е уморена и болна той започва да чупи нещата в стаята. Мария няма време и сили, за да избяга, и синът ѝ мята един стол към нея. Мария се опитва да се защити, но пада и удря главата си. Пристига един съсед, но вече е твърде късно. Мария умира в кома преди да я закарат до болницата.

Работен казус 4 – Леандро

Леандро е на 8 години. Той живее в малък апартамент, заедно с малката му тригодишна сестра, майка му и приятеля ѝ Ян. Леандро никога не е познавал баща си. Той харесва училището, но не харесва Ян. Всъщност Ян понякога проявява насилие и бие Леандро. Леандро наистина се страхува от Ян, има проблеми със съня и е загубил апетита си. Учителката на Леандро в училище е забелязала това и иска да се срещне с родителите, защото вижда, че Леандро не се справя така добре, както би трябвало, има затруднения с концентрация на вниманието, а понякога проявява насилие към приятелите си. Майката се среща с учителката, но не ѝ казва нищо за ситуацията у дома. Когато се връща в къщи, тя казва на Ян какво е споделила учителката. Ян се разгневява и отново започва да бие Леандро, като този път му счупва ръката. В болницата майката излъгва и казва, че Леандро е паднал.

Работен Казус 5 – Банаж

От няколко години Банаж се опитва да предупреди полицията, че животът ѝ е в опасност. През декември 2005, баща ѝ я напада и се опитва да я убие. Тя наистина е уплашена и отива в полицията. Въпреки това думите ѝ не са взети достатъчно насериозно от следователите.
Банаж бяга от дома, но по-късно се връща пак при семейството си и се опитва тайно да продължи връзката си с приятеля си, но и двамата са заплашени със смърт, ако продължават да се срещат. Банаж е принудена да се настани в тайна квартира, но тя вярва, че ще бъде в безопасност у дома си, защото майка ѝ е там.
Банаж изчезва на 24 януари. След три месеца разложеното ѝ тяло е открито в куфар, заровен в градината . На процеса баща ѝ и чичо ѝ признават, че те са поръчали убийството, защото мислят, че тя е посрамила семейството чрез любовна връзка с мъж, който нейното семейството не приема. Банаж е била само на 20 години.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6722699.stm; 11 юни 2007

Работен Казус 6 – Амира

Амира е четири години, когато семейството ѝ избягва от разкъсваната от война Сомалия и се установява в град в Европа, където ранното ѝ детство протича неизмеримо по-добре.
Когато тя става на единадесет години, една сутрин майката на Амира предлага да посетят леля й, така че Амира да може да си поиграе с братовчедка си, която е на нейната възраст. Това, което Амира не знае, е че майка ѝ и леля ѝ тайно са уредили „един хирург“ да дойде от Могадишу за обрязване на дъщерите им. Те вярват, че това е необходимо, в противен случай момичетата никога няма да намерят съпрузи.
Изведнъж майка ѝ и леля ѝ сграбчват Амира. „Те ме държаха здраво легнала, а след това една жена, която не познавах, започна да ме реже. Изкрещях, а леля ми сложи ръката си плътно върху устата ми“, разказва тя. „Обещайте ми, че никой никога няма да разбере, че съм говорила с вас“, моли Амира, ако хората в моята общност разберат, ще кажат, че съм ги предала и аз ще трябва да избягам накъде много далеч. А освен това не искам родителите ми да бъдат изпратени в затвора."
Адаптирано от http://www.dailymail.co.uk/femail/article-505796 3 януари 2008 и www.fgmnetwork.org

Казус 7 - Дениз

„Аз съм жертва на кръвосмешение. Бях изнасилена от баща ми, когато бях на петнадесет години. Това не беше първият път, нито ще е последният. Въпреки това, този път аз забременях. Една нощ се почувствах много зле и родителите ми ме заведоха в болница. Лекарят от спешното отделение откри, че освен тежък случай на грип, аз съм бременна в 19-та седмица. Лекарят ме информира, че съм бременна и ме попита какво искам. Въпреки болката и чувството за вина, отказах да направя аборт. Баща ми изпадна в неконтролируема ярост и настоя да се съглася на аборт. Лекарят отказа поради моето желание.
Баща ми настоя да намерят някой, който прави аборти, и в рамките на един час този човек пристигна в болницата. Опитах се да избягам от медицинската маса, но той накара три медицински сестри да ме държат, докато той ме завърза за леглото и ме инжектира с мускулен релаксант, за да не се съпротивлявам. Аз продължавах да крещя, че не искам да правя аборт. Той ми каза: „Затвори си устата и млъкни! След това ме поставиха под пълна упойка.”
Адаптирано от www.humanlife.org

Работен казус 8 – Ханс

Антония тормозеше и упражняваше натиск върху съпруга си Ханс в продължение на няколко години. Веднъж Антония каза, че изпитва желанието да го прегази с колата. При друг случай тя го обвини неоснователно,че е прелъстил децата си. В пощенските кутии на съседите се получаваха писма, обвиняващи Ханс в прояви на педофилия. Полицията не повярва на обвиненията, но те заподозряха, че Антония има нещо общо с писмата.
Преди три години те се разделиха, а една година по-късно се разведоха.
Преди няколко месеца Антония проследи Ханс до дома му след връщането му от работа и хвърли към него запалена пиратка, пълна с керосин . Пиратката не се запали, но по-късно детективите намериха следи от керосин на вратата и стените.
Един ден Ханс се разхождал с кучето си, когато една жена се затичала към него. Избухнал взрив . Той изкрещял и се затичал към апартамента си и се втурнал вътре, преследван от жената. Полицията и медиците го намерили умиращ на пода в дневната стая. Докторите не могли да го спасят; куршумът бил влязъл в дясното му рамо и опустошил белите му дробове, прониквайки в аортата.
Адаптирано от: http://www.seattlepi.com

Насоки за груповите дискусии

I. Анализ на престъплението (20 минути)
1. Какво мислите за престъплението, представено в казуса?
2. Къде може да се е случило това престъпление!?Може ли да се случи във вашия квартал?
3. Защо е било извършено престъплението?
4. Може ли да бъде оправдано по някакъв начин това престъпление?
5. Как е можела да се защити жертвата?

II. Преход към социалната реалност (40 минути)
6. Знаете ли/ чували ли сте наскоро за случаи на домашно насилие?
7. Какви форми приема домашното насилие в нашето общество?
8. Какво могат да направят жертвите, ако се нуждаят от помощ?
9. Трябва ли да се намеси полицията, ако научи за прояви на насилие, или една такава намеса се счита за вмешателство в домашните дела и нарушение на човешките права?
10. Какви пълномощия имат жертвите в такива ситуации? Какви са пълномощията на извършителите?
11. Чули ли сте за случаи на домашно насилие, при които жертвата да е мъж?
12. Избройте някои от причините за домашно насилие.
13. Как може да се предотврати и спре домашното насилие?
14. Какво може да направят:
а) обществените институции?
б)местната общност?
в)свързаните с това хора?
г)приятелите и съседите?