„Докато сред лъвовете не се пръкнат историци, ловните истории винаги ще превъзнасят ловеца.“

Африканска поговорка

Общ преглед

Участниците колективно създават „таг облак“, за да представя мислите и чувствата им, предизвикани от публични военни паметници

Свързани права

• Право на живот, свобода и сигурност на личността
• Право на участие в културния живот
• Свобода на мисълта и съзнанието

Задачи

• Отразяване на националните факти и митове за минали войни и ролята на публични военни паметници
• Разработка на творчеството и умения за самостоятелно мислене
• Насърчаване развитието на въображението и съчувствието

Материали

• Листове хартия за флипчарт
• Лента
• Много цветни маркери
• Снимки на военни паметници (по желание)
• Примери на таг облаци (по желание)

Подготовка

Направете голям лист хартия (с размери приблизително 1.5 м x 1.5 м), като съедините няколко листа хартия за флипчарт. Той трябва да е достатъчно голям, за да могат всички членове на групата да намерят мястото си около него. Начертайте тънка линия през средата му.

КЛЮЧОВА ДАТА
 • 8-9 майВъзпоминание и помирение за тези, които са дали живота си по време на Втората световна война

Инструкции

1. Проверете дали всички знаят какво представлява „таг облакът” и обяснете, че групата ще създаде не-електронен таг облак, за да илюстрира асоциациите и спомените, предизвикани от публичните военни паметници.
2. Помолете хората да мислят, поотделно, за национален паметник в квартала им, който е бил издигнат в памет на война, например, Втората световна война. Те трябва да се опитат да си припомнят как изглежда и да идентифицират чувствата, идеите и асоциациите – положителни и отрицателни, които този паметник предизвиква в тях.
3. Поканете всички да вземат по един цветен маркер и да намерят място около хартията. Като продължават да работят поотделно, те трябва сега да поставят индивидуалните си „тагове” на общия лист хартия, съобразно следните общи принципи:
а. Таговете са изцяло индивидуални: те показват просто как възприемате даден обект.
б. Отрицателните асоциации трябва да се напишат от лявата страна на централната линия; колкото са по-отрицателни, толкова по-далеч, към левия край на хартията трябва да са разположени те.
в. Положителните чувства трябва да се напишат от дясната страна на страницата; колкото са по-положителни, толкова по-далеч към десния край на хартията трябва да са разположени те.
г. Чувствата, които са силно предизвикани от паметника, трябва да се напишат в по-голям (по-удебелен) текст от чувствата, които са единствено слабо предизвикани.
4. Когато участниците са записали таговете си, ги помолете да седнат и да погледнат колективните резултати. Попитайте:
а. Има ли силни послания или шаблони в „облака“?
б. Изненадани ли са те от някои от таговете?
в. Има ли предизвикани повече положителни от отрицателни чувства или обратно?
г. Каква е тенденцията за най-силните предизвикани чувства?
д. Това ли е начинът, по който смятате, че трябва да се помни войната от бъдещите поколения? Какво липсва – или къде трябва да се коригира балансът?
5. Сега поканете участниците отново да вземат маркерите. Този път те трябва да мислят не за действителните съществуващи паметници, а за въображаем паметник, който да изпрати – на всеки от тях – най-важните послания за войната. Те трябва да повторят процеса с таговете, през който са преминали преди и отново да поставят таговете си поотделно на същия лист, където са поставили първите си послания. Обяснете, че първият таг облак сега е публично пространство и не може да се изтрие, така че новите тагове трябва да се поставят над първите.
6. Когато „облакът“ е пълен, поканете участниците отново да погледнат цялата картина и след това преминете към обсъждането и оценката.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете като обсъждате процеса на оформяне на таг облака и след това продължете като се насочите към въпроси с историческата памет историческата памет и правата на човека:

 • • Какъв контрол усетихте, че можете да упражнявате върху формата на окончателния облак? Бяхте ли разочаровани от другите послания, които звучат по-силно от тези, които пожелахте да поощрите?
  • Действахте ли поотделно в случая на втория облак или се изкушавахте или да обсъдите идеи с други хора, или да комбинирате силите си в свързаното с „таговете” действие?
  • До каква степен се повлияхте от таговете на другите хора или от тези, които вече са на страницата?
  • Колко различен е приключеният облак от първия и какви са главните послания?
  • Представлява ли окончателният облак посланията, които смятате, че бъдещите поколения трябва да получат във връзка с Втората световна война подобре от първия? Защо? Защо не?
  • Защо официалните паметници имат тенденция да „величаят” войната? Смятате ли, че войната трябва да бъде възвеличавана?
  • Осъзнавате ли, че дори по време на война, има определени минимални стандарти, определени в Женевските конвенции, които се предполага, че ръководят действията на воюващите страни? Можете ли да опишете някои от тях?
  • Мислите ли, че е правилно войниците ефективно да губят правото си на живот по време на война?
  • Какви послания предоставят официалните паметници за другата страна, „врагът”? Как трябва да разбираме това послание днес?
  • Колко лесно ви беше да си представите различен вид паметник? Какво биха представлявали тези паметници? Какво мислехте, че е важно и какво намерихте за най-трудно в тази връзка?
  • Може ли паметник наистина винаги да ни напомня за ужасите на войната? Мислите ли, че трябва да се опитват да направят това?
  • Как мислите, че тези, които са преживели войната или които са дали живота си воювайки за нея, биха искали да се помни този период от историята? Как би се различавал техния таг облак от вашия?
  • Ако сте загубили близък човек във война, как бихте искали да се помни това лице и как бихте искали да разкажете на следващото поколение за войната?
  • Разшири ли тази дейност разбирането ви за правата на човека? Как?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Може да пожелаете да проведете играта с цветове. Например, бихте могли да предложите всички отрицателни асоциации да се напишат с черен химикал, а всички положителни такива в друг цвят; или бихте могли да използвате по-тъмни или по-светли нюанси, като се отдалечавате от централната линия; или, ако искате вторият облак да се различава от първия, може да помолите всички тагове за първия облак да се напишат в един цвят, и всички тагове, добавени в точка 5 в различен цвят.

Можете да използвате снимки на паметниците, ако мислите, че ще помогнат, но може да установите, че е по-ефективно да помолите участниците да приключат първия свързан с таговете етап по памет; това наистина ще подложи на изпитание кои послания са най-дълготрайни!

Проведете накратко първото обсъждане (в точка 4). Използвайте го, за да се опитате да извлечете различни идеи свързани с начина, по който се помни миналото и да стимулирате творческо мислене за алтернативни видове паметници. Ако хората чувстват, че първият облак точно представя начина, по който те биха искали да се помнят събитията, опитайте се да използвате някои от идеите в общата информация по темата Историческа памет в Глава 5.

По време на втория свързан с таговете въпрос, дайте на хората свободата да адаптират или изменят съществуващия облак, както желаят и да обсъдят идеите един с друг – дори ако работата им в крайна сметка трябва да е индивидуална.

Трябва да има много място за добавяне на нови думи във втория кръг. Може да почувствате, че има вероятност облакът да се замъгли, но това отразява това, което се случва, когато тагвате в действителния живот – трябва да се придържате към това, което другите хора преди това са тагвали. Поставянето на новите думи върху старите може да помогне да комуникирате посланието, че възприятията са много културни, и, тъй като всеки мисли по различен начин, е много трудно да се чуе гласът ви. Ако смятате, обаче, че това ще улесни групата ви да анализира идеите и чувствата си, считайте се свободни да направите два отделни таг облака.

ВариацииGoto top

Вместо да пишат директно върху хартията, хората могат да напишат таговете си на етикети, които могат лесно да се придвижват. Това ще предостави възможност да се правят промени по време на втория етап на тагването, например, поставянето на подобни тагове близо един до друг за по-добра очебийност.

Можете да използвате други събития в историята, ако това ви изглежда поподходящо от Втората световна война – например, Холокоста, Първата световна война, гражданска война или регионална война. Единственото важно нещо е, че тези събития трябва да се отбелязват по даден публичен начин.

Би било интересно младите хора да сравнят възприятията си за войната с хора, които са я преживели. Можете да прекратите дейността след първия таг облак и да оставите участниците да интервюират членове от по-старото поколение за това как те биха искали да се помни войната от бъдещите поколения и дали съществуващите военни паметници са удовлетворителни по мнението им.

Можете да използвате идеята да направите таг облак (ръчен или електронен) като продължение на много от другите упражненията на Compass (Компас), особено, когато искате да създадете вид визуален материал за изложба.

Алтернативни ключови дати са, например, 27 януари, Паметен ден за Холокоста или 23 август, Международен ден за възпоминание на търговията с роби и премахването й.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Направете проучване на квартала си, за да преброите улиците, които носят наименования за възпоминание на командири от армията или известни битки и броя улици, които носят имената на известни хора работили за свобода. Установете кой в общината взема решение как да се наричат улиците и предложете хора, които смятате, че трябва да се почитат и помнят.

Ако младите хора проявяват интерес да видят как наистина изглежда таг облакът им, може да помолите двама доброволци да напечатат таговете в документ и го поставете на екрана на http://www.wordle.net/create. Те могат след това да го разпечатат или да го запазят за публичната галерия като запис на мислите им за паметниците.

Може да поискате да погледнете упражнението "Само една минута", където ще намерите предложение да разгледате въпросите свързани с възпоминанието и Олимпия щтадион на Хитлер в Берлин и какво трябва да се направи със сградата.

Ако групата иска да мисли за героите и героините ни и какво помним за тях и с какво ги почитаме, можете да проведете упражнението "Героини и герои".

Идеи за действиеGoto top

Дори, ако провеждате упражнението като една сесия, младите хора могат все пак да се насърчат да разговарят с хора от по-възрастното поколение и да бъдат по-добре информирани.

Проведете мемориално събитие, за да почетете герой, който е работил за свобода. Това може да е фестивал с музика и танци, изложба или „хепънинг”, където да изградите колективен паметник за възпоминание. Рекламирайте събитието и помолете хората да допринесат с предмет, който за тях символизира възпоминанието. Може да е всичко, например, бял мак, снимка на роднина, загинал във войната или обувките, носени от някого, когато за пръв път е пристигнал в страната ви и е потърсил център за бежанци.

Допълнителна информацияGoto top

«Таг облак“ или „облак от думи“ (или „претеглен списък“ във визуалния дизайн) представлява визуално изображение на „тагове“ или ключови думи. Нормално думите са описани в азбучен ред и значението на тага е показано с размер на шрифта или в определен цвят; по този начин таг облакът може да се смята като творческа графика. В Интернет, където е разработена идеята, таговете обикновено са хиперлинкове, които водят до събиране на предмети, асоциирани с тага.

На следващата страница е посочен пример как би могъл да изглежда тагът.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Инструкции

• Начертайте бледа линия пред средата на страницата.
• Отрицателните асоциации трябва да се записват в лявата страна на централната линия; колкото поотрицателни са те, толкова по-далеч трябва да се намират към левия ръб на хартията.
• Положителните чувства трябва да се записват в дясната страна на страницата; колкото по-положителни са те, толкова по-далеч трябва да се намират към десния ръб на хартията.
• Чувствата, които са силно предизвикани от паметника, трябва да са изписани в по-голям (по-удебелен) текст от чувствата, които са били единствено слабо предизвикани.

Пример на таг лист

Image: Example of a tag sheet