Аз съм всички връзки, които изграждам с останалите

Албер Жакар

Общ преглед

• Тази дейност включва малки дискусионни групи, „мозъчна атака“, рисуване и групово обсъждане за изследване на проблемите на идентичността.

Свързани права

• Равенство в човешкото достойнство и права
• Свобода от дискриминация
• Право на живот, свобода и лична сигурност

Задачи

• Да се увеличи разбирането на концепцията за идентичността и да се разшири себепознанието
• Да се развия комуникационни умения
• Да се поощрят солидарността и уважението

Материали

• Цветни химикали и маркери – ако е възможно, различен цвят за всеки участник
• Достатъчно хартия – по лист за всеки
• Флипчарт хартия и маркери

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 10 октомвриСветовен ден на психичното здраве

Инструкции

1. За загряване, помолете хората да се разделят на двойки дискусионни групи. Нека си представят, че не са се виждали и да се запознаят.
2. Сега ги помолете да помислят какво е интересно или важно да се научи за някого, когото виждаме за пръв път и направете „мозъчна атака“ за общите категории информация. Напр. име, възраст, пол, националност, семейна роля, религия, социален пол, етническа принадлежност, работа/учение, музикален вкус, хобита, спорт, общи предпочитания и неща, които не харесваме.
3. Обяснете на участниците, че ще трябва да открият колко общо има всеки един от тях с останалите в групата. Раздайте хартията и химикалите и обяснете, че първата стъпка е всеки да нарисува представяне на своята идентичност. Трябва да мислят за себе си като за звезди – аспекти от тяхната самоличност се излъчват в обществото им. Помолете ги да помислят за осем до десет най-важни страни от идентичноста си и да нарисуват своята лична звезда.
4. Нека сега участниците се разходят наоколо и сравнят звездите си. Когато открият някого, с когото споделят лъч, трябва да напишат името на този човек до него (напр. ако Джим и Парвез споделят лъча „рапър“, трябва взаимно да запишат имената си всеки до своя лъч). Отделете 15 мин. за това
5. Сега се върнете към общото обсъждане и накарайте участниците да споделят колко индивидуален е бил всеки един от тях. Можете да попитате:
• Кои страни на самоличността споделят хората и кои са уникални?
• Колко сходни и колко различни са хората в групата? Споделят ли повече прилики или имат повече различия?
6. Накрая съберете идеи от групата относно това кои аспекти на идентичността избираме и с кои сме родени. Напишете ги на флипчарта в две колони.

Обсъждане и оценка Goto top

Продължете с дискусия относно това какво хората са научили за себе си, един за друг, както и какви са изводите за човешките права.

  • Какво са научили участниците за себе си? Било ли им е трудно да определят кои са десетте най-важни страни на тяхната самоличност?
  • Били ли са изненадани от резултатите от сравненията на звездите? Повече или по-малко общо се е оказало, че имат?
  • Какво е отношението им към разнообразието в групата? Смятат ли, че то допринася за това групата да е по-интересна или затруднява съвместната им работа?
  • Имали ли е аспекти от идентичността на другите, за които участниците са се почувствали силно провокирани да кажат, че не притежават? Например, не обичам футбола, техно-музиката, кучетата, не съм хомосексуален и не съм християнин?
  • Как се развива самоличността? Кои нейни аспекти са социално обусловени и кои са вродени и постоянни? 
  • По отношение на въпросите за социалния пол, кои аспекти са социално обусловени и кои са вродени и постоянни? 
  • Какво са написали участниците – „жена“ и „мъж“? Какво асоциират хората с тези думи? Еднакви ли са асоциациите и за двата пола и за всички мъже и жени? 
  • До каква степен хората биват съдени спрямо тяхната индивидуална идентичност и до каква – според групата, към която принадлежат? 
  • До каква степен хората са свободни да избират идентичността си? Какви са последиците за тях, за обществото им и по-специално за човешките права на равенство и уважение?

Съвети за фасилитаторите Goto top

Името на тази дейност не е случайно! Целта му е да озадачи участниците. Ако желаете да пуснете някавка музика за фон, можете да използвате песента на Франк Запа „Ти си каквото ти е, аз е каквото ти съм....“.
По време на загряването можете да направите малка подсказка на участниците, като така насочите мисленето им в правилната посока. Можете да дадете себе си за пример или да ползвате въображаем персонаж, както е в примера.

Целта на това всеки участник да има различен цвят, е да се даде на хората идеята, че всеки е уникален и че групата се състои от дъга от идентичности. Ако имате голяма група и двама или повече човека трябва да ползват един и същи цвят, помолете ги да пишат с различен почерк.
Ако желатете, можете да направите упражнението по-сложно, като предложите на участниците да нарисуват личните си звезди с по-дълги или по-къси лъчи, в зависимост от това колко личен или публичен смятат, че е конкретният аспект от самоличността им. По-дългите лъчи се простират по-далеч в обществото и са съответно с по-голяма публичност.

Някои от следните точки могат да възникнат по време на последната „мозъчна атака“ (на стъпка 6).
• Аспекти от идентичността, които мога да избирам: име, приятел, работа, членство в политическа партия, любима музика, стил на обличане, футболен отбор, който подкрепям, къде живея.
• Аспекти на идентичността, с който съм роден: пол, възраст, височина, цвят на очите.
• Някои аспекти могат да предизвикат противоречие, напр. националност, социален пол и сексуалност, религия, членство в малцинство.

Дискусията относно това как се развива идентичността, както и кои нейни аспекти са социално обусловени и кои – вродени и неподлежащи на промяна, също ще бъде противоречива, особено, когато стане дума за религия и социален пол. Добре е да помолите участниците да помислят върху собствения си процес на израстване и кои аспекти на тяхната самоличност са се променили през годините - може би дори тези техни страни, за които са вярвали, че са постоянни. Направете някои изводи от разискването, например, че всички сме човешки същества с права, които не могат да бъдат подарени или отнети, независимо от расата, цвета, собствеността, рождението или друг статут.

ВариацииGoto top

В т. 3 от инструкциите, помолете участниците да си нарисуват автопортрет или да сложат своя детска снимка в центъра на звездата си. Ако пропуснете да дадете имена на звездите, участниците биха могли да се опитат да отгатнат коя на кого принадлежи.

Допълнителна информацияGoto top

Образователният наръчник „Всички различни-всички равни“, подготвен от Съвета на Европа, съдържа множество информация и още упражнения , касаещи проблемите на идентичността.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Направете това упражнение с приятелите, колегите и семейството си.
То може да служи за основа на много други дискусии, например, относно въпроси за универсалността на човешките права, дискримнацията, ксенофобията, правата на децата и гражданството.
Ако групата желае да поработи допълнително върху въпросите на идентичността и социалния пол, подходящо е упражнението “Героини и герои”.
Ако желаете да преминете от обсъждане на идентичността към индивидуалните права, впоследствие и към равноправието в човешкото достойнство и към правата на човека като цяло, едно предложение би могло да бъде да направите играта “Нарисувай думата”.
Ако в групата има представители на различни националности, би било добре да стимулирате любопитството им относно различните им култури, а подходящо последващо упражнение е „Моята история“ от образователния наръчник „Всички различни-всички равни“.