Единственото нещо, което ни учи историята е, че ние не научаваме нищо от историята.

Хегел

Общ преглед

В тази дейност участниците планират и изпълняват проект за действие за повишаванена информираността за ромите, жертви на Холокоста.

Свързани права

• Право на недискриминация
• Право на живот
• Културни права

Задачи

• Получаване на познания за всички жертви на нацисткия Холокост – по-специално от ромското население
• Практикуване на умения, избор, планиране и извършване на публично действие
• Развитие на чувство за човешко достойнство и чувство   за справедливост

Материали

• Флипчарт хартия и маркери
• Копия от материали за раздаване „Кратка история на преследването на X“ (по избор)
• За Част 2: Избор и планиране на дейности, може да е полезно да се осигури достъп до Интернет или печатните референтни материали.
• Копия от примера на прокета за действие в глава 3 (по желание)

Подготовка

• Кажете на групата преди сесията, че планирате   да обсъждате Холокоста и поговорете поотделно с всеки, който може да има затруднения с темата.
• Направете копия от материалите за раздаване, по едно   копие на всяка малка група.
• Консултирайте се глава 3 от Компас „Предприемане на дейности“.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 8 априлСветовен ден на ромите
  • 2 августДен на възпоминание на геноцида срещу роми и синти

Инструкции

Инструкции Част 1: Подготовка на групата (90 минути)
1. Помолете участниците да образуват малки групи от 2 до 3 души, които споделят еднакво чувство за идентичност. То може да се базира на тяхната етническа принадлежност или националност, но може също така да бъде свързано и с различни социални или религиозни групи. Дайте им няколко минути, за да споделят чувствата си за тази идентичност в малките си групи.
2. Раздайте материалите „Кратка история на преследването на X“, или да изберете някаква информация, която да представи на участниците чувството за последователното брутално отношение, на което е било подложено населението X. Все още не им казвайте името на групата, която е обект на дейността (ромите).
3. Накратко обсъдете техните реакции, а след това в малки групи им дайте 15 минути за решаване на следните въпроси:
 

• Какво бихте почувствали, ако „вашите“ хора са били обект на такова отношение в определен момент в новата история? (Помолете участниците да се концентрира върху групата, която са избрали в точка 1)
• Кои ще са най-трудните аспекти за една общност, която е преживяла това,и какво може да е от помощ или да е необходимо - например дейности на подкрепа от членовете на други общности - местни, национални или международни?

4. След това питайте малките групи да споделят своите отговори. Дайте им още 15 минути, като ги насърчите да направят от конкретни предложения, които ще помогнат на членовете на една общност, която е преживяла такова отношение.
5. Събете цялата група обобщете всички предложения на флипчарта. Обяснете, че част 2 на упражнението ще включва избор на едно от предложенията, по което да работи цялата група. Но преди да продължите, задайте следните въпроси:

• Можете ли да познаете за кои хора става въпрос в раздадените материали?
• Кои други групи са били набелязани от нацистите за изтребление?
• Какво се е случило с тези групи във вашата страна по време на Втората световна война?

6. Попитайте участниците какво знаят за положението на ромите днес. Кои човешки права са нарушени?
7. Разкажете на групата за кампанията Доста! кампания и им предложете да направят проект за действие в подкрепа на кампанията.

Част 2: Избор и планиране на проект за действие
Тази част от упражнението се основава на глава 3 от Компас - предприемане на дейности. В нея можете да се консултирате за по-подробни идеи.
8. Обяснете, че проектът за действие, който те ще организират, не може да има за цел да разреши напълно въпросите идентифицирани в предходната сесия, а трябва да се опита да постигне конкретни и измерими резултати, които ще са от полза за ромската общност.
9. Помолете участниците да идентифицират някакви предложения в списъка, които мислят, че са постижими за групата. Те може да искат някои от предложенията да отпаднат или да добавят нови.
10. Обсъдете предложенията и се постарайте да постигнете консенсус за действията на цялата група. Използвайте графиката на дейности по проекта в глава 3. Уверете се, че:

• действието, което те са установили, ще допринесе за решаване на проблема
• действието е реалистично, предвид ресурсите на групата и като се имат предвид пречките, които могат да възникнат
• „решението“ е достатъчно конкретно, така че те ще знаят дали са го постигнали или не.

11. Напишете Лист на решенията, така че всеки да знае какво и кога трябва да се прави.
12. Заловете се за работа!

Част 3: Провеждане на проекта за действие

Обсъждане и оценкаGoto top

Въпроси за действието:

• Чувствате ли се удовлетворени от действието като цяло? Защо? Защо не?
• Какво мислите за собствения си принос и за работата на групата?
• Какво са основните постижения на действието? Дали те отговарят на първоначално поставените задачи?
• Смятате ли, че бихте могли да направи нещо различно, така че действието да е по-ефективно? Моля, обяснете вашето мнение.
• Направихте ли някакви грешки?
• Какво бихте записали като основни „учебни точки“, ако ви се налага да организирате друго действие (по каквато и да е тема)?

Въпроси относно обучителния процес:

1. Кои са най-важните резултати за вас лично? Смятате ли, че вашите възгледи и нагласи са се променили по някакъв начин? Моля, обяснете вашето мнение.
2. Какво според вас беше най-трудно за цялостното упражнение, от първата сесия до самото действие?
3. Какво е най-удовлетворяващо?
4. Как мислите, че ще е възможно да се надгради това, което направихте? Чувствате ли се мотивирани да го направите?
5. Какво научихте за правата на човека от това упражнение ?
6. Трудно е да се направи кампания за правата на човека? След това упражнение ще се включите ли в кампания за правата на човека?
7. „Изключителни“ ли са правата, предявени от ромите, или могат да се прилагат и за други групи маргинализирани и преследвани хора? Обяснете вашето мнение.
8. Защо е важна работата с историческата памет за образованието по правата на човека?
9. Как вашата страна разглежда и подхожда към образованието по въпроси, свързани с Холокоста?

Съвети за фасилитатори Goto top

Трябва да отделите 90 минути за Част 1 „Подготовка на групата“, 90 минути за Част 2 „Подготовка да предприеме на дейности „и 60 минути за част 4 – обсъждане обсъждане и оценка. Продължителността на част 3 - проект за действие - ще зависи от предприетите дейности! Отделните части могат да се извършват последователно или в различни дни.

Има редица елементи, които правят това упражнение комплексна, не само от гледна точка на организацията, но и от гледна точка на съдържанието.
Предварително трябва да сте наясно със състава на групата и с възможната реакция към активността. Ако някой от групата има роднини, които са пострадали по време на Холокоста или са били жертви на други съпоставими събития, може да поискате да обсъдите упражнението с тях предварително, така че те да имат възможност да се подготвят или да отсъстват, ако не се в състояние да участват.
Освен това ще трябва да подходите към всеки етап от упражнението с чувствителност и гъвкавост. Със сигурност не трябва да се бърза и с обсъжданията, ако усетите че хората се нуждаят от повече време да изразят чувствата си. Ако групата за първи път е изправена пред такива въпроси, може да е по-ефективно да изпълните част 1 като пълна сесия за 90-120 минути, и след това да мине известно време, преди да продължите с части 2-4.

За част 1.1 ви препоръчваме да помислите предварително дали има вероятност да възникнат някакви трудности. В такива случаи може да предостави списък с определени категории, след това помолете участниците да се идентифицират с една от тях, например като поддръжник на даден футболен отбор, като френски говорител, като лице, което учи испански или като някой, който има страст към хип-хоп, играе тенис или се занимава с плуване. Можете да помолите участниците просто да се групират по категория „мъже“ и „жени“.
Ако е възможно, опитайте се да се проведе части 1.2 и 1.3 без дискусия за това кои са група X . Смисълът се състои в това да се опитате да накарате участниците да се възмутят от несправедливостите, а това въздействие може да не се постигне с пълен ефект, ако хората знаят, че X са роми. Това е така, защото предразсъдъците по отношение на ромите са толкова силни, че някои от участниците може подсъзнателно (или съзнателно) да оправдават отношението към тях.
В кратката хронология на ромския Холокост (по-долу) всяко позоваване върху ромите или „циганите“ е заменено навсякъде от X. При използване на тази информация можете да я отнасяте просто като към „група от хора „ или дори да поискате участниците да си представят, че става въпрос за тяхната група.

Целта на молба към активни страни за избор на идентичност, която е важна за тях, е да се опитате да ги накарате да „чувстват“ какво би било да са изложени на такова отношение. Въпреки това, на тях все още може да им е трудно да се идентифицират с проблема на ромите поради силните предразсъдъци към ромите. Вие със сигурност трябва да наблегнете на този момент, и ако това е така, оставете достатъчно време в част 1.3 за участниците, за да обсъдят своите опасения. Кажете им, че има оценки, според които между 75% и 80% от ромското население в Европа е било убито по време на Холокоста, а в някои страни тази цифра надхвърля 90%. Можете да ги помолите да си представят какво би било за тях да загубят 90% от хората от своя народ, или 90% от хората в тази група: това означава, че в група от 20 човека ще оцелеят само 2 души.

Определено се препоръчва, ако изобщо е възможно, на етапа на планиране и преди реалното действие да се опитате да включите представители на ромската общност. Най-малкото трябва да се провери с членове от тази общност дали планираното от групата действие би имало добри шансове за успех.
Алтернативно, свържете се с група на локално ниво, която работи с роми или ги подкрепя по някакъв начин.

Ако времето ви е кратко или ако участниците се затрудняват да мислят в процеса планирането, можете да използвате пример от графиката в Глава 3.

ВариацииGoto top

Един очевиден възможен вариант е да промените ромите с друга група, която е била жертва на Холокоста.
Ще намерите в интернет безценния уебсайт Обединение за Деня на възпоменание на Холокоста - www.hmd.org.uk. Той предоставя информация, включително материали за училищата, за всички групи, преследвани от нацистите, включително евреи, гейове, хора с увреждания, роми и синти, чернокожи и европейци от смесена раса, Свидетелите на Йехова, не-еврейските поляци и други славянски народи, комунисти, социалисти и синдикалисти. Сайтът също така съдържа информация и за по-скорошните геноциди в Камбоджа, Босна и Херцеговина, Руанда и Дарфур/Судан.
Друга алтернатива е да се фокусирате върху хора, група или общност, чиято тежка съдба е систематично игнорирана.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Ако участниците биха искали да изследват техния квартал през очите на човек, който е в неравностойно положение или живее в периферията на обществото, тогава можете да приложите "Смени си очилата".
Алтернативно, ако групата харесва ролевите игри и се интересува от проучване на причините защо хората участват в актове на насилие, разгледайте упражнението "Хвърляне на камъни".

Допълнителна информация Goto top

„Доста“, ромска дума, означаваща „достатъчно“, е името на кампания за повишаване на осведомеността, която има за цел да скъси дистанцията между не-ромите и гражданите от ромски произход. Можете да намерите информация за кампанията Доста! в сайта http://dosta.org. Ще е полезно, ако имате достъп до Интернет, така че участниците да могат да прекарат известно време в търсене на сайта. Има и други сайтове, които съдържат информация за Холокоста, които те биха могли да използват за проучване: http://isurvived.org; http://www.preventgenocide.org

Европейският ромски информационен офис (ERIO) предоставя регулярна информация по въпросите, касаещи ромите в Европа
http://www.erionet.org

Eвропейският център по правата на ромите (ERRC) е неправителствена организация бореща се с анти-ромския расизъм и нарушаването на правата на ромите http://www.errc.org

Други организации, които се занимават с образование по въпросите на Холокоста, са Фондация Памет, Отговорност и Бъдеще (с немски акроним EVZ), www.stiftung-evz.de. Нейните области на дейност и задачи са критичен общ преглед към историята, работа за правата на човека и ангажимент към жертвите на националсоциализма. На тази интернет страница можете да прочетете на човека публикацията Човешките права и историята, която е предизвикателство за образованието.
Друга организация, занимаваща се с образование по въпросите на Холокоста, е Фондация Ане Франк (AFF) www.annefrank.ch. Нейната цел е насърчаване на благотворителна работа. Тя играе социална и културна роля в духа на Ане Франк, насочена към подпомагане на по-доброто разбиране между различните религии, служба на каузата на мира между хората и стимулиране на международни контакти между младите хора. Тя има проекти по целия свят, например с далитите в Индия, както и за деца и семейства в пренебрегваните градски гета и в селските общности в Перу.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Кратка история на преследването на Х

1890 Конференция, организирана в Германия по въпросите „X- измет“. Военни пъллномощия за регулиране на движението на X.
1909 Политическа конференция по "X – Въпроса" Препоръчва се всички Xs да бъдат маркирани с лесна идентификация.
1920 Двама академици въвеждат понятието „ недостойни за живота“, което предполага, че Xs трябва да бъдат стерилизирани и елиминирани като народ.
1922  (И през до края на 20-те години на миналия век): Правят се снимки и се вземат пръстови отпечатъци на всички Xs в германските територии.
1926 В Германия се приема закон, който да контролира „X чумата.“ (Това отношение е пряко нарушение на клаузите на Ваймарската конституция на Германия.)
1927 В Бавария, Германия, се създават специални лагери за заточение на Xs. Осем хиляди Xs са вкарани в тези лагери.
1928 Всички Xs са поставени под постоянно наблюдение от полицията. Изградени са още лагери за Xs.
1934 Xs се подлагат на стерилизация чрез инжектиране и кастрация и се изпращат в лагери в Дахау, Дизелщрасе, Заксенхаузен и на други места. Два закона, приети през тази година, забраняват на германци да се женят за хора от други раси.
1938 Между 12 юни и 18 юни, стотици Xs в цяла Германия и Австрия са арестувани, бити и хвърлени в затвора. Xs са първата набелязана група от населението, на която е забранено да посещава училище.
1939 Службата за Расова хигиена издава постановление, което гласи: "Всички Xs трябва да се третират като наследствени болни; единственото решение е тяхното унищожение. (Целта следва да бъде категоричното премахване на този дефектен елемент в популацията)."
1940 Първия масов геноцид на Холокоста: 250 Х деца са използвани като морски свинчета, за да се тества цианид газ кристал в концентрационния лагер в Бухенвалд. Същата година за Х се забранява работа от всякакъв вид.
1941 През юли нацисите вземат окончателното решение за операция, при която "да бъдат убити всички евреи, Xs и психично болни". Холокостът започва. 800 Xs са убити в акция през нощта на 24 декември в Крим.
1944 1 август 4000 - Xs са обгазени и изгорени в Аушвиц-Биркенау при масова екзекуция.
1945 До края на войната, 70-80% от населението на X е било изтребено от нацистите. Xs не са призовани да дадат показания пред Нюрнбергския трибунал, никой не свидетелства от тяхно име. На Xs не са платени никакви репарации за военни престъпления спрямо хората.
1950 Първото от редица подобни изявления през следващите години от страна на германското правителство, че те не дължат нищо на Х хората като репарации за военни престъпления.
1992 Германия „продава“ X -търсещите център за бежанци обратно в Румъния за $ 21 милиона и започва да ги превозва в белезници на 1 ноември. Някои Xs предпочитат да се самоубият и не се връщат. Немската прес-агенция инструктира западните журналисти да не се използва думата „депортиране“, защото тази дума предизвиква „неудобни исторически асоциации.“
2010 Френският президент свързва Xs с престъпностността, наричайки техните лагери източници на проституция и детската експлоатация. Френските власти разрушават над 100 лагери и депортират повече от 1000 XS, главно в Румъния.