Когато спори с камъка, яйцето винаги греши.

Африканска поговорка

Общ преглед

В това упражнение се използва ролева игра за разглеждане на причините, поради които хората вземат участие в актове на насилие.

Свързани права

• Право на живот, свобода и лична сигурност
• Право на признаване на личността пред закона
• Право на еднаква защита пред закона

Задачи

• Постигане на разбиране на причините хората да   извършват насилие и на последствията от това насилие
• Развиване на умения за реагиране на насилието   по ненасилствен начин
• Насърчаване на чувство на състрадание, справедливост   и отговорност

Материали

• Копия от материалите за раздаване, по едно за всяка малка група
• Камъни (по избор)

Подготовка

• Копирайте материалите за раздаване, по едно копие за всяка малка група.
• Достатъчно пространство, за да се даде възможност на групите да репетират и да представят малка ролева игра пред останалата част от цялата група.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 12 февруариДен на червената ръка

Инструкции

1. Помолете участниците да си спомнят случай, когато са били гневни или ядосани и когато са почувствали желание да направят нещо разрушително. Осигурете няколко минути тишина, за да дадете възможност на хората да се върнат мислено в състоянието, в което са се намирали.
2. Помолете няколко доброволци да споделят своите случки с останалите членове на групата, като опишат накратко какво се е случило и какви емоции са изпитвали тогава.
3. Сега представете ролевата игра, като застанете като човек, който се кани да хвърли камък. Позата ви трябва да представя човек, който изпитва силен гняв или яд и точно се кани умишлено да хвърли камък. Останете в това положение няколко секунди.
4. Разделете участниците на малки групи по 6-7 човека. Кажете им, че разполагат с 30 минути да подготвят кратка ролева игра, в която се показва случай, който завършва с момента точно преди хвърляне на камъка.
5. Раздайте копия от въпросите, които трябва да бъдат взети предвид и обяснете, че целта им е да помогнат на участниците при тяхната ролева игра.
6. След 30 минути съберете отново заедно малките групи и ги поканете да представят своите ролеви игри пред останалата част от групата. След всяко представяне, оставете по няколко минути време за реакция на публиката и за задаване на въпроси.
7. След това преминете към обсъждане и оценката.

Обсъждане и оценкаGoto top

• Имаха ли смисъл различните ролеви игри? Помогнаха ли ви да разберете какво може да провокира някого да хвърли камък?
• Имаше ли чувства или емоции, които са общи за различните ролеви игри и стояха в основата на желанието за проява на насилие?
• Защо, според вас, хората понякога изпитват нужда да навредят или наранят на някого или нещо? Актът на причиняване на вреда или нараняване помага ли за разрешаване на проблема, който го е причинил? Защо? Защо не?
• Упражнението помогна ли ви да разберете по-добре своите собствени прояви на насилие или тези на хората около вас? Как?
• Има ли прояви на насилие, които изобщо не можете да разберете? Можете ли да разберете какво кара хората да участват във войни или да взривяват сгради или други хора?
• Как разбирате терористичните заплахи пред които са изправени някои държави?
• Има ли разлика между разбирането на причината за акт на насилие и оправдаването на подобен акт? Важно ли е да се направи опит за разбиране на това, какво се крие зад определен акт на насилие? Защо? Защо не?
• Какъв е най-добрият начин за реакция при прояви на насилие? Какви са предимствата и недостатъците на реагирането с повече насилие, или реагирането по мирен начин?
• Кои човешки права са засегнати при всяка от ролевите игри?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Ако участниците в групата не се познават помежду си много добре, може да пропуснете първата задача, свързана с личния опит. Друг вариант е да проведете тази част, но да оставите участниците свободно да споделят чувствата си в рамките на малките групи, ако желаят.

Ролевите игри могат да дадат на участниците възможност да дадат израз на неща, които истински ги тормозят. Поради тази причина може да се наложи да оставите по-дълго време за проучване на тези емоции, без излишно бързане.

Оставяйте по няколко минути след всяка ролева игра, така че всяка група да се почувства напълно оценена и да обърне внимание на проблеми, които са специфични за тяхното представяне, но на този етап не допускайте обсъжданията да продължават твърде дълго. Най-добре е първо да се изгледат всички ролеви игри, а след това да се премине към обсъждане на общите проблеми, подчертани от всички представяния.

При обобщението може да се окаже подходящо директно да повдигнете въпроса за терористичното насилие, а може и младежите сами да повдигнат този въпрос. Опитайте се да допуснете свободна дискусия за възможните мотиви за терористичните актове, без да ги заклеймявате категорично от самото начало. Би било полезно да се отделят възможните психологически причини за съответните актове от вероятните им последствия; за целта може да използвате дърво на проблемите (виж по-долу).

Важно е да се опитате да постигнете баланс между отъждествяването с извършителите на актове на насилие в качеството им на личности и човешки същества, от една страна, и, от друга страна, идентифицирането на актовете на насилие, като неприемливи, особено в случаите, когато последствията им карат другите да страдат. И двете позиции съответстват на идеята за човешките права – и двете са необходими, за да се намерят начини да се излезе от циклите на насилие и взаимно недоверие.

ВариацииGoto top

Образът на хвърляне на камък в очите на мнозина е свързан с образи от Окупираните палестински територии и медийното отразяване на хвърлянето на камъни от страна на млади палестинци, включително много малки деца, срещу израелските войници. Може да изиграете това като сценарии – като отделна случка или като продължение на започнатата тема, така че да покажете как войната нарушава човешките права на децата.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Вземете за пример действителен случай на насилие от вашата общност и се опитайте да очертаете събитията, които са довели до него. Може да представите това като линия на времето, като всяко събитие води до друго. Помолете групата да се опита да идентифицира определени момент в линията на времето, когато е било възможно насилието да бъде предотвратено или конфликтът – разрешен.

Може да продължите темата за тероризма с упражнението "Чахал срещу Великобритания".
Хвърлянето на камъни понякога се свързва с обичая за екзекуция чрез камъни. Взаимовръзката между религиозните и културни обичаи и човешките права винаги е интересна и много често – противоречива. Ако групата иска да разгледа по-внимателно как обичаите и вярванията се променят във времето, можете да преминете към упражнението а "Скоро ще бъде отживелица".
Можете да използвате и упражнението "Животът ми не е представление", за да проучите насилието, извършвано в кибер пространството.

Идеи за действиеGoto top

Изберете измежду примерите за актове на насилие във вашата общност, които са били идентифицирани в рамките на упражнение , и установете кои организации работят за справяне с проблемите и помагат на засегнатите – както на извършителите, така и на жертвите. Установете какво може да направи групата, за да спре различните актове на насилие.

Някои организации, които подкрепят кампанията Глобална червена ръка, са Human Rights Watch, Amnesty International, Младежкия червен кръст – Германия, Terre des homes и Plan International
www.redhandday.org.

През 2008 г. по оценка на ООН има над 250,000 деца-войници в световен мащаб. Разберете повече за тези деца, които са принудени да извършват насилие и се присъединете към някоя от многото кампании за спиране на използването на малолетни като войници. Можете да разберете повече и за работата на организации, които рехабилитират деца, бивши войници. Напишете „деца-войници“ /“child soldiers“/ във вашата търсачка или започнете събирането на информация на адрес www.warchild.org, human rights watch, www.hrw.org или  www.redhandday.org.

Допълнителна информацияGoto top

Забележка

Дейността се основава на идея от Игра с огъня, Фиона Макбет и Ник Файн, New Society Publishers, 1995

Дървото на проблемите е полезен визуален инструмент за анализ на проблеми. Това е комбинация от „мозъчна атака“ и „мозъчна карта“. Стволът на дървото представлява проблема. Участниците започват да идентифицират причините за проблема, представлявани от корените, а след това идентифицират последствията, представени от клоните. Проблемите и последствията мога да се дължат, например, на социални, икономически и политически фактори. Могат да се дължат и на отношението и поведението на хората. Повече информация може да намерите на www.thechangeagency.org  и търсете “problem tree analysis“.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Въпроси за обсъждане
При планиране на ролевата игра трябва да помислите за следните въпроси:
• Кой е този човек и по кого или по какво хвърля камъка?
• Каква е връзката между човека, който хвърля камъка и предмета или лицето срещу което е насочен той?
• С тях има ли и други или са сами?
• Ако присъстват и други хора – те как са свързани с тази проява, ако изобщо има някаква връзка?
• Какво иска да постигне човекът, като хвърля камъка?
• Какви са събитията, довели до хвърлянето на камъка: това импулсивно действие ли е или е било планирано?
• Има ли едно конкретно действие, което да е предизвикало решението за хвърляне на камъка?
• Какви чувства преминават през съзнанието на човека докато той или тя се подготвя да хвърли камъка?
• Какви чувства или гняв са преминали през съзнанието на този човек във времето, довело до този акт на насилие?