Всички ние може да сме дошли на различни кораби, но сега сме в една лодка.


Мартин Лутър Кинг

Общ преглед

Това е симулация на състезание за номинация на най-зелена младежка група. Ще бъдат ли те честни, или ще мамят?

Свързани права

• Право на равенство пред закона
• Право на живот и оцеляване
• Право на международен ред, при който правата и свободите могат да бъдат напълно осъществени

Задачи

• Постигане на разбиране за стойността на сътрудничество и   необходимостта за наблюдение и проверка на споразуменията
• Изграждане на умения за сътрудничество
• Стимулиране на чувството за справедливост и честност

Материали

• Копия на листа с инструкции, по едно на група
• Копия от листа с точките, по едно на група
• Една химикалка на група за записване на точките
• Пространство за работа в малки групи

КЛЮЧОВА ДАТА
 • 5 юниДен на околната среда

Инструкции

Опишете сцената: Налице е състезание за номиниране на най-зеления младежкия клуб в града (или училище или клас). Всеки участник представлява различна младежка група и това е игра за предварителни елиминации за допускане до участие в следващия етап от състезанието. Целта е да се отбележат възможно най-много точки.
1. Помолете участниците да се разделят на групипо 5 и да седнат в малки кръгове.
2. Четирима души играят представителите от четири конкуриращи се младежки клубове и един от тях записва точките. Обяснете, че записващият точките също е и съдия и отговаря за даването на сигнал за всеки кръг от играта. Той / тя отговаря за попълване на листа с резултатите и се грижи всеки да уважава правилата.
3. Помолете всяка група да се реши кой ще отбелязва точките.
4. Раздайте копия от листа с инструкции на съдията във всяка група. Помолете ги да ги прочетат на глас пред групата, за да сте сигурни, че играчите знаят как трябва да играят и че всеки разбира правилата за точкуване. Поставете листа на място, където всеки може да го види, в случай, че иска да провери нещо за точките.
5. Когато всяка група е готова, може да се започне с един практически пробен тур. Ако всеки е наясно какво трябва да се прави, състезанието може да започне.
6. Когато всички групи са изиграли всичките 10 кръга, помолете всеки съдия да сборува точките за групата и да обяви най-високите и най-ниските индивидуални резултати. След това преминете към обсъждане и обсъждане как е протекла играта и какво са научили както в своите малки групи, така и в цялата група.

Обсъждане и оценкаGoto top

Помолете участниците в малките групи да обмислят следните въпроси:

•Кой има най-много точки? Как играхте, за да спечелите?
• Кой има най-малко точки? Как се чувставате ?
• Има ли някой, който да се чувства излъган? Защо?
• Направихте ли някакви споразумения преди кръг 5, 8 и 10? Какво стана?
• Дали някой наруши споразумението? Защо?

СОР 15 е съкращение за 15та конвенция на страните по Рамковата конвенция на ООН за Промените в климата . Известна е още и като Конвенция на ООН за промените в климата, 2009

В цялата група:

 • • Попитайте съдията да съобщи най-високия и най-ниския брой точки на индивидуалите играчи и общия брой точки за групата. Запишете тези цифри ясно на флипчарта.
  • Кои групи отбелязаха най-висок общ резултат? Дали това са групите, в които играчите са сътрудничили или групите, в които играчите са излъгали?
  • По какъв начин тази игра е свързана с реалността? Дайте конкретни примери.
  • Когато хората се съгласяват да предприемат дейности за защита на околната среда, как можем да сме сигурни, че всички играчи наистина играят честно?
  • Има ли смисъл за една група да бъде „най- зелена“ за сметка на другите?
  • Една от причините, поради която политиците не успяха да постигнат така желаното споразумение за CO2 емисиите на Конференцията за климата през 2009 г. е, че страните не се договориха за контрола и проверката. Дали щеше да им помогне, ако те бяха отстъпили „крачка назад“ от фокусирането върху практическите детайли и бяха съсредоточили вниманието си върху човешките права, които са нарушени? Защо?
  • Във връзка с изменението на климата, чии права са най-засегнати? Кои права са нарушени?
  • Като се има предвид, че бедните нации страдат повече от изменението на климата и че богатите държави са причинили проблема, кой начин би бил справедлив начин за решаване на проблема за равенството?
  • Увеличаването на броя на тежките метеорологични явления, предсказани от моделите на изменението на климата, означава, че милиони хора ще станат бездомни. Как вашата страна трябва да отговори на това?
  • Има ли роля, която образованието по правата на човека да играе в борбата с изменението на климата? Ако е така, каква е тя?

Съвети за фасилитаторите Goto top

Резултатът от играта е, че тези групи, в които играчите оказват съдействие, ще получат най-висока групова оценка. Групите, в които някой е излъгал, получават по-ниска обща оценка. С други думи, един индивидуален играч може да се е представил много добре за себе си, но за сметка на другите. Учебната поука е, че ако хората си сътрудничат, ще спечелят.

При обсъждането на слабостите на доброволните споразумения и на предимствата и недостатъците на правителствените директиви и закони, можете да попитате участниците какво мислят за информационни кампании за спечелване на подкрепата на избирателите за непопулярни, но необходими мерки. Обмислете следния пример: преди няколко години групата За чиста Британия (Tidy Britain) проведе кампания „Моята малка изхвърлена обвивка няма никакво значение.” Тя показва сцена на улица, пълна с опаковки от сладки продукти, много от тях с балончета с лозунга „На никого не пречим“ върху тях. Какво щяхте да си помислите, ако видите този плакат?

• Ако си направя труда да занеса тези изхвърлени празни опаковни у дома, улиците ще бъдат малко по-чисти и това може да послужи като добър пример за другите. (Това е един палец и 3 пръста.)
• Ако някои от нас го направят, няма да има много по-съществена разлика, или изобщо няма да има никаква разлика, ако други хора всъщност увеличават количеството на изхвърления боклук. (2 пръста и 2 палци)
• Ако можем да убедим повечето хора да се грижат за боклука, тогава улиците ще бъдат чисти. Въпреки това, винаги ще има някои, които продължават да хвърлят отпадъци и които се възползват от усилията на другите. Защо трябва те да се радват на „ свободно поведение“? (3 палци и 1 пръст)
• Защо трябва аз да полагам усилия, ако никой друг не го прави? (4 пръста)

Примерът може да се излюстрира еднакво добре с лозунта : "Моята малка кола не пречи на никого" (относно намаляване на емисиите на CO2) или "Използването на сушилна машина, вместо да оставям дрехите ми да изсъхнат сами, не пречи на никого" (за пестене на енергия). Трябва да се намери един пример, с който хората във вашата група да се идентифицират най-лесно.
В много градове има глоби за изхвърляне на отпадъци и ако кучето ви оставя изпражнения на тротоара – в тези случаи доброволните дейности не са достатъчни. Трябва да има някаква регулация. Една от ключовите слабости на Споразумението от срещата на върха в Копенхаген е, че то не включва строги методи за наблюдение и проверка на емисиите на CO2.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Групата може да иска да разгледа ефективността на различни видове санкции и наказания за тези, които нарушават правилата в дома, в училище, младежка група или местната среда. Какви са най-добрите начини да накарате хората да съблюдават правилата?

Предложете на участниците най-добрият начин за постигане на най-висок резултат да бъде всеки да играе палец. В реалния свят това паралелно може да означава правителството да нареди всеки да спре автомобила си от движение (за намаляване на емисиите на CO2), да се гледа телевизия в продължение на максимум един час на ден (за спестяване на електроенергия), да се купува най-много по едно технологично устройство (например мобилен телефон, цифров музикален плейър или видео игра) на всеки три години (за спестяване на ресурси) и да станем вегетарианци (по-ефективно използване на земята и по-малко и производство на CO2 и NOx от животински отпадъци). Може ли групата да посочи примери от законодателство, в резултат от които на всички се казва, че те трябва да „играят пръсти „? (Регулирането на движението е възможна илюстрация.) Помолете групата да прецени дали тези примери нарушават човешките права ? Кои от тях и как?

Упражнението "Борба за богатство и власт" е друга симулация, която разглежда въпросите за несправедливостите, които са резултат от неравномерното разпределяне на ресурси. Ако искате да изследвате природното равновесие и как ние го унищожаваме, приложете дейността "Мрежа на живота".

Идеи за действие Goto top

Групата може да иска да се занимава с местен екологичен проблем и да се присъедини към други, за да окаже натиск върху политиците да действат.
Ако групата проявява интерес към международната политика, може да разгледа примера с неуспеха да се постигне споразумение в Копенхаген и начините за насърчаване на доверие и разбиране между нациите.

Необходимостта от дейности по изменение на климата е най-неотложното предизвикателство, пред което в момента е изправена човечеството. Накарайте групата да помисли за това, което те могат да направят, за да се намалят техните лични емисии на CO2,както и на местно, национално и международно ниво. Започнете със сайта www.footprintdiary.com - приложение за мобилен телефон и уеб приложение, което дава информация за последиците от изменението на климата и помага на потребителите придприемат дейстия относно тяхно лично потребление.

Допълнителна информация Goto top

Доброволческите дейности не са безполезни; по-добре е да се прави нещо, отколкото нищо, а вашият пример може да проправи пътя. Това е залегнало в основата на световната инициатива на приятелите на дивия свят за спасяване на климата. Целта е да бъдат принудени фирмите да редуцират въглеродните си емисии. http://www.worldwildlife.org/climate/business.html

Прозрачността бе основна тема на Конференцията на 15-те страните, преди международните лидери да стигнат до заключителната сцена от последните дни на конференцията. На предишните срещи на 15-те се прие принцип, на база на който намаляването на емисиите от развиващите се страни трябва да се „наблюдава, докладва и проверява“ – или накратко MRV. Концепцията за MRV следва конкретно да се прилага за „национално целесъобразни намаляващи ефекта дейности „, които развиващите се страни предприемат на доброволна основа, оттам и интереса за поставяне на задачи и съгласуване на режим за моноторинг и проверка на най-големите източници на емисии в бързо развиващия се индустриален свят, Китай и Индия в частност.
Този неуспех за постигане на честен процес на мониторинг илюстрира сложността на проблемите, по-специално тези за справедливост и равенство. Противопоставянето на развиващите се страни, особено на Китай, се аргументира с факта, че предложението е изключително несправедливо, тъй като техните емисии на глава от населението са далеч по-ниски от тези на развитите страни, които трябва да поемат повече отговорност за намаляване на емисиите, защото до голяма степен те са виновни за проблема.

Дейността е взаимствана от „Да вземем света в свои ръце“ , © Woodcraft Folk 1993

Фондация Екологично справедливост прави пряка връзка между необходимостта за екологична сигурност и защитата на основните човешки права. http://www.ejfoundation.org

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Лист с инструкции

Целта на играта е да се спечелят възможно най-висок брой точки.

Как се играе играта:
• След като съдията преброи до три, протегнете ръката си в юмрук напред, като сочите нагоре с пръст или с палец. Във всеки кръг трябва да играете или „пръст“ или „палец“.
• Не можете да комуникирате с другите състезатели по всяко време, а само преди кръгове 5, 8 и 10.
• Трябва да играете във всички 10 кръга.

Как се отбелязват точки

Това зависи от комбинацията от „пръсти“ и „палци“, изиграна от състезателите. Пръсти = F (от английски "fingers"); Палци = Т (от английски "thumbs")
• Ако всеки от 4-та състезатели играе „палци“ (TTTT), тогава всеки играч получава по една точка
• Ако трима играчи играят „палци“ и един играе „пръст“ (TTTF), тогава тези, които играят „палци“, получават по минус 1 точка всеки, а играещият „пръст“ получава 3.
• Ако двама играчи играят „пръсти“ и двама „палци” (TTFF), тогава „палците“, получават по минус 2 точки, а „пръстите“ по 2 точки.
• Ако един играч играе „палец“, а другите трима играчи са „пръсти“ (TFFF), „палецът“ получава минус 3 точки, а „пръстите“ по една точка всеки.
• Ако всички играчи играят „пръсти“(FFFF), всички получават минус 1 точка. Това е обобщено в таблицата по-долу (играната комбинация от пръсти и палци и съответните точки на отделните играчи):

TTTT TTTF TTFF TFFF FFFF
+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +3 -2 -2 +2 +2 -3 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1

Кръговете 5, 8 и 10 са бонус кръгове. Можете да получите допълнителни точки, както следва:
Кръг 5 - резултата ви за този кръг, умножен по 3
Кръг 8 - резултат ви за този кръг, умножен по
Кръг 10 - резултат ви за този кръг, умножен по 10
След всеки кръг съдията попълва точките в листа с резултатите.

Точки
Име на играча        
Кръг        
0 (пробен кръг)        
1        
2        
3        
4        
5 (точки x 3)        
6        
7        
8 (точки x 5)        
9        
10 (точки x 10)        
Общо точки, кръгове 1-10: