Никой не е правил по-голяма грешка от този, който не е направил нищо, защото е можел да направи само малко.

Едмънт Бърк

Общ преглед

По време на това упражнение участниците научават за социалните, икономически и екологични разходи   за една памучна тениска. Те планират и прилагат дейности за борба с последиците от нарушаването на човешките права.

Свързани права
 • Правото на упражняване на желана професия и участие в профсъюзите
 • Правото на адекватен стандарт на живот
 • Правото на безопасна и здравословна среда
Задачи
 • Добиване на знания за глобалния характер на текстилната индустрия и разбиране на истинската цена на дрехите, които купуваме
 • Развитие на умения за анализ на информация, планиране и прилагане на дейности
 • Насърчаване на творческата изобретателност, въображението и ангажираност с активно участие
Материали
Подготовка
 • Направете копия от листа с фактите, по едно за всеки участник
 • Внимавайте за вашата роля при подпомагане на обучение с участие на хората!
КЛЮЧОВА ДАТА
 • Втората неделя от майДен на световните търговски изложения

Инструкции

Част 1: С поглед към проблемите

 1. Обяснете, че групата ще направи по-задълбочен поглед върху дрехите, които те купуват, и социалните, икономическите и екологичните последици от техния избор.
 2. Помолете хората да погледнат етикетите на техните тениски или пуловери, за да видят къде са произведени и от какво са направени. Колко са стрували те ? Направете диаграма на флип чарт, изброяваща всички страни и цени.
 3. Попитайте дали парите са единственото съображение; след това раздайте информационните листа „за проследяване на истинската цена на памука „ и „ Истинската цена на една памучна тениска „ и дайте на участниците 5 минути, за да ги прочетат.
 4. Стартирайте мозъчна атака по въпросите, които е повдигнала информацията, например трудовите права, включително детския труд, използването на ресурси (вода и гориво), увреждане на околната среда от пестициди и други токсини, както и последиците от глобализацията.
 5. Попитайте хората от групата как се чувстват да закупуват тениски в светлината на това ново знание. Какво могат да направят, за да се предприемат дейности срещу нарушенията? Направете мозъчна аката относно техните идеи за предприемане на дейности, например да обръщат повече внимание на дрехите си, така че те не се износват толкова бързо, да купуват тениски само от справедлива търговия в бъдеще или да се започне кампания на местно ниво за повишаване на осведомеността за проблемите сред техните връстници. Обсъдете с кои идеи мислят, че биха искали да се ангажират. Нека ги проучат за повече информация и да помислят за осъществимостта на техните идеи.

Част 2: Решения за предприемане на действия
6. Помолете участниците да прегледат проучванията, да прецизират идеите си и да стигнат до решения какви действия да предприемат.
7. Разделете участниците в малки групи в зависимост от типа действие, което желаят да предприемат и да оформят  и запишат кратко предложение, което да съдържа:
-ясни цели и задачи;
-описание на предложеното действие (бойкот, концерти, телевизионни или радио програми, уличен театър, брошури и др.), както и причините за техния избор;
-график за подготовката и провеждането на действието;
-местата, където то ще се проведе (училища, обществени сгради и др.);
-прогнозни разходи и необходими ресурси.
8. Поканете всяка група да представи предложението си и всеки да коментира и да даде идеи за подобрения.

Част 3 : Изпълнение

 • Изберете едно действие, в което да участва цялата група, или организирайте участниците да работят в малки групи в зависимост от действието, което ще предприемат.
 • На края на кампанията оценете как тя е протекла и какви резултати е постигнала групата.

Обсъждане и оценкаGoto top

След първата част:

 • Парите най-важният разход ли са? Ако не, защо?
 • Какво е значението на социалните, икономически и екологични разходи? Дали едните са по-важни от другите? Какви човешки права са нарушени?
 • Колко сте готови да платите за една тениска?
 • Какво е в основата на една добра кампания?
 • Мислите ли, че има значение работата на институции в областта на защита на правата на трудещите се, като например неправителствени организации, агенции на ООН и организации, които провеждат антиглобализационни кампании? Защо? Ако не, защо?

След втора част:

 • Лесно ли приехте плана за действие? Доволен ли е всеки участник от начина, по който се взеха решенията в малките групи? Защо? Ако не, защо?
 • Защо хората избраха точно това действие?
 • Всеки ли се чувства съпричастен? Защо? Ако не, защо?
 • Какви нарушения на правата на човека са взели под внимание отделните групи?

След трета част:

 • Как протече действието или кампанията? Спази ли се замисления план? Защо ? Ако не, защо?
 • Какво трябва да запомните за следващия път?
 • Чувстваше ли се всеки от участниците ангажиран и дали са използвани способностите на всички хора от групите? Ако отговорът е отрицателен, защо и какво би могло да се направи по-добре следващия път?
 • Какво друго научихте от провеждането на действието и от приложените дейности?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Подгответе се добре. Прочетете раздела в Глава 3 за предприемане на действия за обстоен преглед относно начините за предприемане на действие и как това да се организира. Може също да прочетете и за стълбата на участието на Харт и допълнителната информация за Гражданство и Участие.
В допълнителната информация за Глобализацията ще откриете информация за транснационални компании. Преди да започнете тази дейност, прегледайте дали фирма  "Кампания за чисти дрехи" или подобна организация има клонове във вашата страна.

Осведомете се относно действията, които предприема "Кампания за чисти дрехи" и помислете дали можете да взаимствате нейния инструментариум. По-лесно ще бъде да предприемете действие като например да качите на сайта или блога на групата видео материали за спортни дрехи на "Кампания за чисти дрехи" отколкото самите вие да направите материал, с който да привличете общественото внимание. Въпреки това, една от основните задачи на тази дейност е да се стимулира участие и творчество. В този смисъл трябва да акцентирате, че участниците имат пълната свободата да измислят нови кампанийни стратегии.

Ако искате да разгледате генерираните въглеродни емисии,  Екометрика е направила оценка на въглерода, отделян при дрехите, като използва за пример 3 чифта долни гащи. Гащите и тениските показват сходен профил на емисиите – предполага се, че гащите да се перат малко по-често, но за сметка на това се гладят по-рядко! Резултатът е 57 килограма въглероден двуокис от началото до края на един човешки живот. Посетете сайта www.ecometrica.co.uk и търсете за "apparel fact sheet".

ВариантиGoto top

Може да разработите част 1 от упражнението, като насърчите хората да се замислят по-задълбочено върху реалните разходи. За целта:

 1. Започнете с въпрос към участниците за цените на техните тениски и определете една средна цена.
 2. След това ги помолете да погледнат етикетите на тениските си и да видят от къде идват.
 3. Разделете хората в малки групи и направете мозъчна атака за изготвяне на списък с всички стъпки в производствения процес – от отглеждането на памука до продажбите на дребно по магазините.
 4. В обща група сравнете тези списъци и съставете общ списък, който обобщава отделните елементи под заглавия като транспорт, разходи за труд, енергийни разходи и др.
 5. След това се върнете отново в малките групи и помолете участниците да поставят цени за всяка позиция, например за отглеждането на памук, общи разходи за труд, транспорт и т.н.
 6. Отново в обща група – обсъдете ценообразуването, направени в малките групи.
 7. Накрая раздайте материалите с информация и помолете за коментар.

Предложения за последващи  упражненияGoto top

Установете връзка с клона на „ Кампания за чисти дрехи „ във вашата страна и доразвийте работата, която е започнала групата.
Може да проучите въпросите за честна търговия при спортните обувки, като ползвате следния сайт за статистика относно реалните разходи за спортни обувки: http://www.vetementspropres.be

Групата може да проучи въпроси и дилеми, свързани с корпоративната социална отговорност. Например, много добри каузи и събития се спонсорират от фирми, които са отговорни за нарушаване на правата на човека. Такива фирми може и да замърсяват околната среда при производствения си  процес. Групата има възможност и да обсъди някои от въпросите, повдигнати в следното изказване на Джереми Джили, филмов продуцент и основател на "Мир за един ден": "От позицията на Мир за един ден, ние не можем да съществуваме или функционираме без корпоративно спонсорство. Моята гледна точка е съвсем ясна. Напълно съзнавам, че за да можем да влияем на веригата на снабдяването, ние трябва да сме „вътре”. Много е трудно, дори може би невъзможно, да се намери компания, чиято цялостна производствена верига от горе до долу да отговаря 100% на международните човешки права  и търговски закони, въпреки че това е позиция, която разбира се, е желателна."
Специфична информация към този пример можете да потърсите на www.peaceoneday.org и http://www.clearingthehurdles.org.

Ако групата изяви желание да проучи правото на желан труд и на профсъюзно сдружаване, може да се направи упражнението "Историята на Ашик", което разглежда въпроса за детския труд, или упражнението "Събрание на профсъюзите".  В случай, че е повдигнат въпроса за спортното облекло и хората проявяват интерес към други аспекти на човешките права, свързани със спорта, подходящо е упражнението "Само една минута".

Идеи за действиеGoto top

Продължете работата, която сте започнали, като се обедините с други местни заинтересовани групи и отбележете Деня на Справедливата световна търговия. Ще намерите изобилие от вдъхновение на http://www.wftday.org/.

Можете също да използвате знанията и опита, натрупани от току-що свършената работа за кампания за друг въпрос, който се отнася до групата. През цялата година има много възможности да се присъедините към другите за повишаване на информираността относно въпроси за правата на човека, например правата на жените на Международния ден на жената 8 март; на бежанците на 20 юни и правата на човека на 10 декември. При съвместната работа с други хора можете да демонстрирате солидарността си с всички, които се борят за правата на човека, ще намерите нови приятели, а освен това ще ви е забавно и ще научите още неща.

Допълнителна информация Goto top

Има много организации, които работят за справедливо производство и справедлива търговия. Използвайте вашата търсачка да намерите организации, които работят във вашето населено място. Следните организации имат партньори в много европейски страни:

 • www.cleanclothes.org има много информация и провежда кампании, в които можете да участвате
 • Кампанията "Дрехи за промяна" включва статията: "Дали вашата риза е направена с детски труд? “http://www.organicconsumers.org
 • People Tree е пионер в справедливата търговия при международната мода: http://www.peopletreefoundation.org/
 • Докладът на Фондацията за екологична справедливост справедливост „Децата зад нашия памук“ описва подробно шокиращите условия, при които живеят повече от около един милион деца - някои от тях само на петгодишна възраст, които работят по 12 часа на ден в екстремно топло и студено време, изложени на физическо, словесно, а понякога и сексуално страдание и насилие: http://www.ejfoundation.org
 • Мисията на Fair Wear Foundation’s е да се подобрят условията на труд в шивашката промишленост: http://fairwear.org
 • Fair Network Trade Resource е информационен център, който има за цел да се наложи справедлива търговия и да "създаде пазар, оценяващ хората, които правят храната, която ядем и стоките, които използваме:: www.ftrn.org
 • Кампанията „Честна игра“ е коалиция от защитници на трудови права, която се стреми да принуди производители на маркови спортни облекла за Олимпийските игри да премахнат тежките условия в производствените си вериги и да уважават правата на труд: www.clearingthehurdles.org

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Проследяване на истинската цена на памука
Памучните тениски са продукт на няколко различни глобални индустрии, с производство в почти всяка страна по света. Ето пример:

Типичната памукова ферма в Буркина Фасо е с безусловно право на собственост и се обработва от едно семейство, което култивира шест или осем хектара земя. Един килограм суров памук, произведен в Буркина Фасо, струва €0,23. За много от производителите на памук паричните средства, които получват от продажбата на памука, са единствените пари, които получават през цялата година.

От фермата памукът се транспортира до завода за първична преработка, при което цената за килограм памук се повишава до €0,56. На работниците се плащат по €73,40 на всеки две седмици.

След това памукът се транспортира за износ в пристанището Того в Ломе, където се продава на търговци по €0,88 за килограм. Над половината от него се продава на Китай: зарежда се в товарни кораби за пристанища, например Шанхай, от където се доставя на местните предачни фабрики за €0,97за килограм. Повечето от работниците в този бизнес идват от по-бедните райони, често обширни селски райони от вътрешността на Китай. Те живеят в общежития в завода и да работят в продължение на много часове за ниско заплащане.

Самите дрехи, произведени за много от най-известните марки на Запада, често в същата масивна фабриката, където се предат влакната, след това се закарват до пристанищата и се товарят за износ. Средната цена на една тениска, внесена в САЩ, е €1,10, но универсаленият магазин в центъра на Манхатън ще продаде две за €14,70.

Така памукът, който започна в Африка на цена €0,56на килограм, сега вече е на стойност €18,40 на килограм.

Тази информация е от програма по новинарския канал на ВВС „Проследяване на истинската цена на памука” от 2 май 2007

Истинската стойност на една памучна тениска                                                                                                                                                                                                             • Разход на вода: 2,157 литра (45% се използват за напояване)
• Разход на енергия: 8 киловатчаса (28,800,000 джаула) електроенергия за предене и шевни машини 41.6 - 110 литра гориво за транспорт по суша и море
• Транспортни разстояния: 8,851 – 15,128+ км
• Емисии на газ: NOx, CO, CO2, (парникови газове) SO2, N2O, летливи съединения
• Токсини: 1-3 g пестициди, дизелови изпарения, тежки метали (багрила)
• Разходи за внос: €0,44 - 0,77
• Детски труд: в 17 страни, средната работна заплата е € 0,37 на ден
• Други: 53-91 г тор

Източник: Мрежа за проучване на Земята
http://true-cost.re-configure.org/
http://forum.re-configure.org