Опитвали ли сте да играете баскетбол в инвалидна количка?

Общ преглед

Това е една много енергична дейност. Участниците използват въображението и творческата си изобретателност, за да измислят нови игри.

Свързани права

• Правото на физическо и психическо здраве
• Равенство в достойнството и правата
• Правото на отдих и почивка

Задачи

• Повишаване на осведомеността за социалната   и политическа изолация от спортните упражненията
• Развиване на уменията за работа в група   и сътрудничество и на творческата изобретателност
• Насърчаване на уважение и включване, особено   на хората с увреждания

Материали

• Открито пространство
• Шапка
• Ролеви карти
• Превръзки (най-добре е еластични)
• Парче дърво (за привързване под крака на някой, прибл. 30 cm x 12 cm x височина 10 cm)   Трябва ви по един комплект оборудване за всяка малка група.
Други предложения:
• големи кофи или кошчета за отпадъци
• Кълбо дебела връв/въже
• Топки
• Вестници
• Парчета тебешир за очертаване на границите
• Ножици и тиксо за сглобяване на помощни средства

Подготовка

• Решете, кои увреждания желаете да представите в рамките на тази дейност и подгответе ролевите карти; съберете превръзките за очи, тапи за уши, превръзки и т.н., според случая.
• Подгответе комплекти ролеви карти и ги подредете в комплекти, готови за всяка група.
• Съберете на едно място останалата част от оборудването, така че да има по един комплект за всяка малка група.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 26 майСветовен ден на предизвикателствата

Инструкции

1. Разкажете на участниците за Световния ден на предизвикателства и им обяснете, че целта е измисляне на нова игра, изцяло в духа на фразата Спорт за всички. Единственият критерий е играта да включва физическа дейност, която да води до повишаване на сърдечния ритъм на участниците в продължение на 15 последователни минути.
2. Помолете участниците да се разделят в малки групи.
3. Вземете шапката, в която са сложени ролевите карти и я поднесете на всяка група, така че всеки участник да изтегли по една карта. Дайте на лицата, които са изтеглили карта за инвалидност няколко минути, да влязат в роля, например да си сложат превръзка за очи или да завържат ръката си зад гърба.
4. Разяснете, че всяка група разполага с 30 минути, за да измисли и разработи нова игра в духа на Спорт за всички, т.е. игра, в която могат да участват всички. Може да използват само част или цялото предоставено оборудване. Всяка група сама определя целите и правилата на играта. Всеки в групата трябва да участва в планирането и вземането на решения.
5. Оставете групите да изиграят характеристиките, измислени от другите.

Обсъждане и оценкаGoto top

Най-напред обсъдете как са взаимодействали един с друг участниците в различните групи и дали им е харесало упражанението. След това дискутирайте самите игри и включването и дискриминацията на инвалидите.
• Как подходихте към измислянето на играта? Какви фактори отчетохте? Имаше ли значение, че в групата имаше хора с увреждания?
• Как са работили групите - демократично ли са вземани решенията или един човек е решавал всичко?
• Участниците, които са играли роля с увреждания: Трудно ли беше да изиграете ролята си? Смятате ли, че успяхте да изиграете ролята реалистично? Доволни ли сте от приноса си за крайния резултат?
• За участниците, без увреждания: Какви съображения трябваше да вземете предвид, за да преодолеете бариерите, които можеха да възпрепятстват пълното и ефективно участие на хората с увреждания?
• Какви компромиси трябваше да правите, при създаване на играта, така че да можете да кажете спокойно, че е Спорт за Всички?
• Според вас, какво е да си млад инвалид във вашата страна? С какви конкретни трудности бихте се сблъскали?
• Смятате ли, че правата на хората с увреждания се спазват напълно.? Ако не – кои, според вас, се спазват най-малко, и какви мислите, че са основните причини?
• Как става изолацията на някои групи хора от спорта в реалния живот? Какви прояви на изолация са посегателство върху човешките права на хората?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Постарайте се групите да бъдат ,,смесени“, т.е. във всяка група да има високи и ниски хора, хора с очила и хора без очила, хора от различен джендър, възраст, спортни умения и т.н.

Ролите трябва да бъдат разделени така, че във всяка група да има не повече от двама души с увреждания. Уврежданията може да са едни и същи във всяка група или да бъдат различни. Ако всяка група е съставена от хора със сходни увреждания, след това участниците може да сравнят, как са се справили със сходни предизвикателствата. Ако в различните групи има хора с различни увреждания, то може да е интересно да се види, дали групите ще създадат игри, които могат да включват хора с всякакви увреждания или само такива, каквито са включени в конкретната група.

В зависимост от групата може да се наложи да започнете сесията с ,,мозъчна атака“ за характеристиките на характеристиките . Например: характеристиките трябва да имат ясна цел или подцели и правила. Може да се наложи да въведете ограничения - например играта трябва да се играе на определено място или да не продължава повече от 20 минути.

Ако групите не успеят да изпълнят задачата или ако не са доволни от резултата, посочете, че това се случва в реалния живот и не трябва да се мисли, че упражнението (или групата) е неуспешна. В обобщението трябва да обсъдите нещата, които са довели до непостигането на резултата или до недоволство от резултата сред някои активни страни.

По време на обсъждането може да се чуе мнението, че изолацията и дискриминацията в спорта не са истински сериозни проблеми, тъй като хората обикновено избират такива спортове, за които имат природни заложби. Високите хора например може да играят баскетбол, докато по-малко енергичните натури може да играят билярд или шах. И въпреки това съществува въпросът дали само перспективните млади хора получават цялото внимание и възможности да участват в състезания и дали тези, които обичат да играят за удоволствие, не получават по-малко възможности. Някои спортове изолират хората поради материалното им състояние, защото за практикуването им са необходими скъпа екипировка или скъпоплатени треньори.

ВариацииGoto top

Ако основната ви идея е с настоящото упражнение да развиете уменията за работа в група, помолете едната група да измисли отборна игра, в която няма противник и отборът се бори за постигане на обща цел, а другата група да измисли съревнователна игра между противници. По време на обсъждането можете да сравните колко забавна е била всяка игра.

Може да използвате упражнението за да акцентирате върху равнопоставеността, равенството и ролята на човешките права, като „правилата на играта“. В този случай може да не включвате елемента „инвалидност“ и да се концентрирате върху това, как участниците са работили заедно за да създадат своите игри и да оставите за обсъждането, проблема за това, дали всички, вкл. хората с увреждания или другите групи, са имали възможност за участие.

Добрите правила, както и правата на човека, са създадени, за да гарантират, че играта е честна, като ограничават употребата на власт/сила от страна на едни играчи спрямо други. Правилата трябва да са приложими за всички играчи, така, както правата на човека са универсални. Много правила посочват дадено право заедно със свързаните с него задължения. Футболистът например има правото да рита топката, но не и друг играч. За нарушаване на правилата са предвидени наказания.
Процесът на вземане на решения за изменение на правилата на характеристиките може да се сравни с начина, по който се променят законите в ,,реалния живот“. С указ ли се променят, от законодателния орган, или от хората посредством референдуми или консултации с НПО и други такива?
По време на обсъждането, може да обсъдите:
• Кои игри са се харесали най-много на участниците? Какво прави „добра“ една игра?
• Важно ли е да има ясна цел и справедливи правила, така че всички да имат усещането, че могат да участват?
• Правата на човека, изброени в членовете на Всеобщата декларация за правата на човека, могат да се разглеждат като правила за начина на живот в един плуралистичен свят. Добри правила ли са? Всеобщо приемливи ли са за всички играчи (всички хора по света)? Достатъчно правила ли има или твърде много? Справедливи ли са правилата? Всички играчи (всички страни) ли играят по правилата?

Предложения за последващи упражненияGoto top

Ако групата ви има желание да разгледа други проблеми, свързани с темата за равенството, можете да направите упражнението "Път към страната на равенството", която се занимава с равенството на равенството. Симулационната дейност "Борба за богатство  власт" разглежда неравенството, поради богатство. Освен това, упражнението повдига въпроси, свързани с равенството на възможностите, което може да бъде отнесено към хората с увреждания.

Идеи за действиеGoto top

Организирайте „Ден на спорта“. Поканете младежи от други клубове, за да играят измислените от вас игри. Вашата група трябва да реши как да направи мероприятието възможно най-отворено за участие. Свържете се с TAFISA и превърнете характеристиките си в принос към Световния ден на предизвикателствата.
Свържете се с местни организации, които подкрепят хората с увреждания във вашия район и установете, как да се ангажирате и да помогнете.
Извършете проучване в училището, клуба или мястото за срещи и направете предложения за прости подобрения, които биха направили съответното място по-достъпно за хора с увреждания.

Further informationGoto top

TAFISA (Сдружението за международен спорт за всички) е водещата международна организация за Спорт за Всички с над 200 члена от повече от 130 държави на всички континенти. Тя организира практически програми и събития в тясно сътрудничество с МОК, СЗО, ICSSPE (Международен съвет за спортни науки и физическо възпитание) и ЮНЕСКО.

Световният ден на предизвикателствата (СДП) се организира от TAFISA. СДП представлява приятелско международно състезания по Спорт за Всички и физическа дейност, при което общности от целия свят се състезават помежду си. Всеки може да участва. Световният ден на предизвикателствата е достъпен, както за общностите от само няколко хиляди души, до най-големите градове по света. Целта е да се насърчава физическата активност и Спорта за Всички, не само под формата на състезателни спортове или само за активни и спортуващи хора, но и като всякаква форма на активност, за всички хора на всякаква възраст, със всякакъв джендър и ниво на способности. Единственият критерии е характеристиките да включват някаква форма на физическа дейност и да увеличават сърдечния ритъм на играчите за период от 15 последователни минути.

Младежки олимпийски игри: Визията на Младежките олимпийски игри (МОИ) е да вдъхновява младежите по целия свят да участват в спорта и да възприемат и живеят според Олимпийските ценности.

Параолимпийските игри: Международният параолимпийски комитет (МПК) е ангажиран с това да дава възможност на параолимпийците да постигнат спортни постижения и да развива спортните възможности за всички хора с увреждания, от начинаещите до елитните спортисти. Освен това, МПК има за цел да популяризира параолимпийските ценности, които включват кураж, решителност, вдъхновение и равенство.

Може да намерите за полезно - за вас и участниците – да вземете предвид следните различия между Глухи хора , глухи хора и с хора с намален слух:

Глух: културна, лингвистична и политическа идентичност, получена от много от глухите. Хората, членове на общността на глухите приемат уникалните културни норми, ценности и традиции на тази група. Членовете ѝ обикновено използват жестомимичния език жестомимичния език, като свой първи език.

глух: термин, който се използва за да опише неспособността за чуване на нормална реч и звуци; медицинско описание на загубата на слуха.

С нарушен слух: отнася се до лица с различна степен на загуба на слуха, които общуват основно чрез говорим език, с помощта и на четене по четене по устните. Лице с нарушен слух може да използва слухов апарат и/или кохлеарен имплант и да подпомага остатъчния си слух с помощни слухови устройства. Подобно лице може да е медицински глухо, но – чрез технически помощни средства, интегрирано възпитание и образование, функционира като лице с нарушен слух.

Дефиниции и информация за дискриминацията на инвалидите и човешките права може да намерите в раздел Инвалидност и дискриминация на инвалидите в глава 5.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Ролеви карти

Вие сте глух.
Вземете тапи за уши. Можете да говорите (но не и да чувате).
Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Имате намален слух.
Вземете памук, който да сложите в ушите си. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие сте потребител на инвалидна количка.
Седнете в инвалидната количка и се уверете, че можете да я управлявате. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Имате само една ръка.
Използвайте превръзка, за да привържете едната си ръка зад гърба. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие сте човек, без ръце.
Използвайте превръзка за да завържете и двете си ръце зад гърба. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие куцате.
Използвайте превръзка за да привържете парчето дърво под единия си крак, така че усещането да е все едно единият ви крак е по-дълъг от другия. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие имате само един крак.
Използвайте превръзка за да завържете едното си стъпало зад бедрото, все едно сте изгубили крака си под коляното. Вземете патериците. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Имате образователни затруднения.
Нервен сте и ви липсва самочувствие и нещата трябва да ви бъдат обяснявани внимателно. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие сте сляп
Сложете си превръзката за очи. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие сте глухоням
Вземете тапи за уши. Не можете нито да чувате, нито да говорите, общувате чрез жестомимичния жестомимичния език и чрез писане и рисуване. Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.

Вие сте физически здрав, без увреждания.
Опитайте се да представите ролята си реалистично, без преувеличаване или прибягване до стереотипи.