Електроцентралата генерира позитивна човешка енергия!

Общ преглед

Участниците правят „мозъчна атака“ на актовете на насилие, които се явяват обичайни в ежедневието им, след което търсят креативни начини да се справят с тях и да намерят решения на проблемите.

Свързани права

• Правото на живот, свобода и лична неприкосновеност
• Свобода от дискриминация
• Свобода от намеса в личното пространство,семейството, дома и кореспонденцията

Задачи

• Откриване актовете на насилие и техните причини, и търсене на решения
• Разработване на умения за сътрудничество и работа в екип
• Култивиране на чувство за справедливост и отговорност към другите

Материали

• Дълга здрава жица или въже, отговарящи на ширината на стаята и представляващи електрически кабел.
• Листове хартия размер A4 в 2 различни цвята, например червено и зелено
• Маркери, по един на всяка малка група
• Аксесоари: силен звънец или сирена, островърхи шапки, бял саван, клещи-резачки (истински или картонени)
• 2 ролки тиксо
• 2 стаи (ако е възможно, но е препоръчително
• Асистент-оператор на звънеца, светлинните и другите специални ефекти

Подготовка

• Подгответе едната стая като “Електроцентрала”.  В средата ѝ освободете място. Опънете жицата (представляваща електрически кабел) насред стаята на ниво човешки рамене и здраво закрепете краищата ѝ.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 4 ноемвриНа този ден е подписана Европейската Конвенция за Правата на човека през 1950.

Инструкции

1. Обяснете на участниците, че те ще работят в Електроцентрала. Обикновените Електроцентрали генерират електричество от уран, въглища, газ, отпадъци, биогаз, слънцето, вятъра или морските вълни. Тази Електроцентрала, обаче, генерира енергия от актове на насилие, и именно затова е потенциално опасна и трябва да бъде затворена или да премине на друго гориво. Вие (Фасилитаторът) сте Директор на Електроцентралата, а участниците са инженери.

Част 1. „мозъчна атака“ относно актовете на насилие
2. Помолете участниците да направят бърза персонална сесия на „мозъчна атака“ за “насилието около мен”. Обяснете ясно, че няма да се разглеждат “големите въпроси” като тероризма или геноцид, а по-скоро тези актове на насилие, с които всички ние се сблъскваме в ежедневието си в училище или пък в клубовете, на улицата, и у дома.
3. Разпределете участниците на групи от 3 до 5 души и им раздайте три листа (червена) хартия и маркер за всяка малка група. Поискайте от участниците да споделят проблемите, по които са направили своя „мозъчна атака“ и да постигнат общо съгласие за това кои форми на насилие е най-важно да бъдат изкоренени. Те следва да ги изпишат, всяка форма на отделен лист, с големи букви и използвайки ключови думи или много кратки фрази.
4. Съберете листите и проверете набързо за такива, които се дублират. Отстранете дублажите.
5. Дайте на участниците петминутна почивка, докато се подготвяте за следващата част. Окачете листовете на “кабела под напрежение” на разстояние 0.5 метра един от друг. Залепете ги със скоч, така че да останат на място и да не се изплъзват.

Част 2. В Електроцентралата
6. Когато сте готови, и всички листове с “форми на насилието” са залепени на кабела, кажете на групата, че току-що сте били уведомени от Директора по безопасността, че Централата трябва да бъде закрита, освен ако те - “инженерите” – не открият алтернативно гориво за нея.
7. Поканете “инженерите” в “Електроцентралата “. Разделете ги на 2 екипа и дайте на всеки от тях много листи (зелена) хартия, маркери и по една ролка скоч.
8. Посочете кабела на Електроцентралата и листовете, представляващи актовете на насилие.
9. Обяснете, че една от причините за високото ниво на опасност на Електроцентралата е тази, че насилието генерира енергия при силно неравномерен поток; има твърде често пренатоварване. Когато се случи такова, единственият бърз начин да се предотврати взрив на цялото съоръжение, е да се прекъсне кабела; това, обаче, е много опасна процедура, която трябва да бъде избегната на всяка цена. При натрупване на особено силно пренатоварване ще се задействат мигащите светлини и ще се чуе аларма. Тогава те – участниците - трябва бързо да разсеят натрупването на енергия. За да го постигнат, трябва да намерят начини да трансформират актовете на насилие по електрическия кабел в позитивни действия.
10. Обяснете как това действа на практика: те ще чуят алармата и ще видят мигането на предупредителните светлини. Ще посочите къде може да се наложи да прекъснете кабела, и ще прочетете написаното на двата листа, окачени на кабела от двете страни на точката на възможно прекъсване. Двата отбора тогава ще разполагат с максимум 1 минута да измислят начини за преодоляване на двете отделни форми на насилие. Те записват предложенията си, всяко на отделен лист (зелена) хартия, и се надпреварват да ги окачат възможно най-бързо на кабела там, където сте в готовност да го прекъснете.
11. Сега вече задействате Електроцентралата и я оставяте да работи само за минута-две. Дайте знак на асистента да пусне алармата и да задейства мигащите светлини. Вземете клещите-резачки и имитирайте, че сте готови да прекъснете кабела в определена точка. Прочетете отчетливо двете форми на насилие и приканете отборите да започнат спасителни работи .
12. След една минута спрете алармата и мигащите светлини и оставете клещите-резачки, застанете отпред и прочетете написаното на “листовете с решения”. Дискутирайте предложенията накратко с цялата група. Накарайте отборите да променят съдържанието или да изхвърлят всички листове, които след обсъждането изглеждат нереалистични. Махнете двата листа с “форми на насилието” и изразете облекчението си.
13. Повторете стъпки 11 и 12 до свалянето на “листовете с насилие” и замяната им с “листове с решения“.
14. Накрая съберете всички “листове с решения” от кабела и ги залепете на стената до различните изяви на насилие.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете анализа с преглед на упражнението , и след това вече преминете към обсъждане на всеки един израз на насилие и предлаганите решения:
• Как са се чувствали участниците по време на дейността? Харесала ли им е? Защо (защо не)?
• Всички ли са съгласни относно важността на отделните форми на насилие?
• Какви са причините, установени като конкретни изражения на насилие?
• Реалистични ли са предложените решения и действия? В краткосрочен план? А в дългосрочен?
• С какви предизвикателства или с каква съпротива могат да се сблъскат хората, опитвайки се да приложат тези решения?
• Как младите хора могат да предотвратят насилието и да защитят неговите мирни алтернативи по най-добрия начин?
• Кои човешки права се нарушават чрез насилие?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Трябва да дадете време от 10 минути за Част 1, „мозъчната атака“, около 60 минути за работа в Електроцентралата, и 20 минути за анализ и оценка.
Ако е необходимо да предоставите някаква помощ при първоначалната „мозъчната атака“, може да дадете примери на действия на насилие срещу личността, като например малтретиране, лични обиди, сарказъм, „шегички“ с лош вкус, обидни телефонни обаждания и текстови съобщения (SMS) и унищожаване на лична собственост. Можете да предложите и действия, които не са насочени към конкретна личност - като насилието, което гледаме във филми или слушаме в песни.

При стъпка 11 отборите имат за цел да излязат с две или три предложения за начини на преодоляване на всяка форма на насилие. Достатъчна е и една. Решенията следва да са реалистични.

Бележка

Тази техника може да се адаптира за ползване при всеки въпрос, изискващ установяване на проблеми и намиране на решения.

Ключ към успеха ви може да бъде начинът, по който успеете да пресъздадете и да генерирате усещане за това, че спешно трябва да се избегне прекъсването на кабела. Може да пуснете звук на работещи машини, както и на свирещи аларми – чрез Интернет. Като Директор можете да сте облечен в бяла манта и да носите шапка; ако разполагате с повече реквизит, дайте възможност и на инженерите да се предрешат. Може да помислите и за извършване на дейността в сутерена – между водопроводните тръби. Определено влагането на известни актьорски умения от ваша страна би направило нещата по-забавни, но не е необходимо да имате специални умения. Просто се опитайте да поддържате действието, и поддържайте кратки дискусии между всеки кръг. Сериозния дебат оставете за времето на анализа.
Ако хората имат нужда от допълнителни разяснения относно своите идеи за решения на проблемите, може да им дадете следните примери. Решения относно “хулиганството” може да са провеждането в училищата на работилници за бдителност спрямо формите на хулиганство или пък обучение на медиатори от същата среда. Решенията за “насилие по телевизията” могат да включват забрана за излъчването на такива филми преди 23 часа или пък организирането на занимания за децата, алтернативни на гледането на телевизия.
Ако групата е малка, може да работите само с една група “инженери”. Причината да работите с два отбора се състои в това, че отделните отбори често предлагат различни решения на един и същ проблем, което дава по-широки възможности. Можете, също така, да ускорите упражнението , добавяйки състезателен елемент. За да го сторите, дайте на отборите хартия в различен цвят и вижте кой отбор дава по-добрите решения.

Предложения за последващи действияGoto top

Проблемите на дискриминацията или половете може и да са достигнали до “Електроцентралата”. Дори и това да не се е случило, може да ви е интересно да изследвате въпросите на идентичността и правото на равнопоставеност между половете по отношение достойнството и уважението. Погледнете упражнението "Кои сме АЗ?".

Идеи за действиеGoto top

Занимайте се с един от проблемите, конкретизирани в това упражнение. Например, ако подбраният проблем е хулиганството, Групата може да приеме предложението да организира в своето училище работилница и да я включи в графика на следващия училищен или настойнически съвет.

Допълнителна информацияGoto top

“Електроцентрала” е разработена от дейност, създадена от Дариуж Гржемни, Сдружение на децата и младежите (Шанс), Глогов, Полша.

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи