Назва Теми Огляд Відповідні права

3 явища

•    Міграція
•    Війна та тероризм
•    Навколишнє середовище

У цьому завданні застосовується дискусія та ранжування, щоб допомогти людям зрозуміти, на що схожа раптова втеча з дому.

Право на пошук притулку в інших країнах. Свобода віри та релігії. Свобода переконань та інформації.

Мечеть у Сліпвілі

•    Релігія та віра
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Громадянство та участь

Ця завдання досліджує спір щодо будівництва нової мечеті у традиційній християнській зоні шляхом скликання зборів міської ради.

Свобода від дискримінації. Свобода віри та релігії. Свобода переконань та інформації.

Доступ до лікарських засобів •    Здоров’я
•    Глобалізація
•    Дискримінація та нетолерантність
Це завдання — імітація на основі випробування 2001 «ліків від СНІДУ» у Південній Африці. Завдання фокусується на аспектах ВІЛ/СНІДу, доступу до медичних препаратів та суперечливих вимог щодо прав. Права на життя та гідність. Право на захист моральних та матеріальних інтересів, отриманих на основі розвитку науки. Право на здоров’я.
Інсценування •    Загальні права людини
•    Діти
•    Громадянство та участь
За допомогою цього артистичного завдання учасники представляють своє бачення концепції прав людини. Всі права людини.
Всі рівні — всі різні •    Дискримінація та нетолерантність
•    Глобалізація
•    ЗМІ
Це короткий тест, досить провокативний щоб бути цікавим самий по собі, який також є основою для ефективного групового обговорення сприйняття та стереотипів. Рівність у гідності. Право на права та свободи без якихось розмежувань. Право на громадянство.
Історія Ашика •    Діти
•    Праця
•    Глобалізація
Це дискусійне завдання. Початковою точкою є аналіз проблеми дитячої некваліфікованої робочої сили. Учасники переходять до дослідження аспектів дитячої праці; причин та шляхів припинення цього.  Захист від економічної експлуатації. Право на освіту. Право на відпочинок та дозвілля.
Віруючі •    Релігія та віра
•    Культура та спорт
•    Дискримінація та нетолерантність
Учасники порівнюють та протиставляють свої різні вірування. Свобода віри та релігії. Свобода переконань та інформації. Свобода від дискримінації.
Увага, ми все бачимо! •    Глобалізація
•    Навколишнє середовище
•    Громадянство та участь
У цьому завданні учасники дізнаються про соціальні, економічні та навколишні витрати на виробництво бавовняної футболки. Потім вони переходять до планування та покращення дій, спрямованих проти порушення прав людини. Право на бажану роботу та приєднання до профспілок. Право на одруження та створення сім’ї. Захист від дискримінації.
Можна увійти? •    Міграція
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Мир та насильство
Це рольова гра про групу біженців, які намагаються втекти до іншої країни. Вона сфокусована на тяжкому становищі біженців та соціальних і економічних аргументах щодо надання притулку чи відмові у ньому. Право на пошук та використання притулку. Право на захист від дискримінації на основі расової приналежності чи країни походження. Право на статус невинного до доказу вини.
Чахал проти Великобританії •    Війна та тероризм
•    Мир та насильство
•    Демократія
Імітація (міні-випробування), що розглядає реальні випадки, які постали перед Європейським судом з прав людини. Свобода від тортур. Право на пошук притулку. Право на справедливе відкрите слухання.
Змініть свої окуляри •    Бідність
•    Інвалідність та стигматизация у зв’язку з інвалідністю
•    Міграція
Це дуже просте завдання на вулиці, яке може використовуватися у якості інформаційної навчальної діяльності. Учасники виходять на вулицю та досліджують місцевість з точки зору іншої особи.

Всі.

Права дитини •    Діти
•    Загальні права людини
•    Освіта
В цьому завданні застосовується ранжування для поглиблення знання та обговорення Конвенції про права дитини. Права дитини (всі). Право вільно виражати свою думку щодо всіх важливих для відповідної особи питань. Право на захист від економічної експлуатації. Право на відпочинок, дозвілля та прихильність до власної культури.
Різна заробітна плата •    Праця
•    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
Це імітація, яка зіштовхує людей з реаліями трудового ринку. Вона сфокусована на проблемах різної заробітної платні за виконання однакової роботи, дискримінації на робочому місці та політиці низької оплати праці молодим робітникам. Право на отримання бажаної роботи та приєднання до профсоюзів. Право на чесну заробітну платню та рівну оплату за рівний об’єм роботи. Право на захист від дискримінації на основі віку та статевої приналежності.
А які у нас альтернативи? •    Мир та насильство
•    Діти
•    Здоров’я
Це рольова гра, що направлена на проблеми міжособового насильства та погроз. Право на гідність. Право на захист від всіх форм фізичного чи психологічного насильства.
Домашні справи •    Гендер
•    Мир та насильство
•    Здоров’я
Учасники обговорюють конкретні випадки для того, щоб проаналізувати причини виникнення та шляхи уникнення різних типів домашнього насильства. Право на життя, свободу та особисту безпеку. Захист від тортур та приниження. Право на рівність перед законом.
«Доста!» •    Пам’ять
•    Війна та тероризм
•    Дискримінація та нетолерантність
In this activity participants plan and carry out an action project to raise awareness about Roma victims of the Holocaust. Право на відсутність дискримінації. Право на життя. Культурні права.
«Намалюй слово» •    Загальні права людини Це командна гра, в якій люди мають креативно зобразити світ з точки зору прав людини. Свобода переконань та самовираження. Свобода мислення. Рівність у гідності та правах.
Освіта для всіх? •    Освіта
•    Діти
•    Громадянство та участь
У цьому завданні учасники мають розмістити та зіставити пари карток таким чином, як, на їхню думку, виглядає ситуація з нерівністю у забезпеченні освіти у світі та як добитися можливості «освіти для всіх». Право на освіту. Право на повний фізичний, розумовий, духовний, моральний та соціальний розвиток. Право на рівність.
Виборча кампанія •    Демократія
•    Громадянство та участь
•    Загальні права людини
Це дискусійне завдання, націлене на права та обов’язки, пов’язані з демократією та демократичними перемовинами. Право на участь у правлінні та вільних виборах. Свобода переконань та самовираження. Свобода мислення.
Борці за права •    Загальні права людини
•    ЗМІ
•    Громадянство та участь
В цьому завданні використовуються інформаційні картки для стимулювання інтересу до борців за права людини. Свобода переконань та самовираження. Право на рівність перед законом та право на справедливий судовий розгляд. Захист від тортур, жорстокого та принижуючого гідність поводження.
«Пальці та долоні» •    Навколишнє середовище
•    Мир та насильство
•    Міграція
Це імітація змагань для виявлення недосвідченої молодої групи. Вони будуть чесні чи будуть обманювати? Право на рівність перед законом. Право на життя та виживання.  Право на міжнародний порядок, у якому права та свободи можуть бути реалізовані повністю.
Сила квітів •    Загальні права людини
•    Релігія та вірування
•    Діти
Це креативне завдання, яке веде до обговорення прав людини в цілому: що вони собою представляють, чому вони існують та як ми маємо їх захищати.

Всі.

Перша шпальта •    ЗМІ
•    Глобалізація
•    Навколишнє середовище
Це імітація створення групи журналістів, які працюють над підготовкою першої полоси для передання до друку. Право на свободу мислення та самовираження. Захист від порушення приватності, вторгнення у сім’ю, дім та кореспонденцію. Право на участь у культурному житті товариства.
Героїні та герої •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Громадянство та участь
В це завдання включена індивідуальна робота, робота в малих групах та робота всієї групи, мозковий штурм та обговорення героїнь та героїв як символів соціалізації та культури, а також обговорення того, як гендерні стереотипи вкоріняються у нашій історичній культурі та повсякденному житті. Право на рівність. Захист від дискримінації. Свобода переконань та самовираження.
Як багато нам потрібно? •    Війна та тероризм
•    Здоров’я
•    Освіта
В цьому завданні проводиться обговорення та прийняття рішень. Робота у невеликих групах, учасники вирішують, як би вони перерозподілили світовий воєнний бюджет до фонду восьми Цілей розвитку тисячоліття. Право на життя, свободу та особистий захист. Право на розвиток. Право на належний рівень життя. Права на здоров’я та освіту.
Я хочу працювати •    Інвалідність
•    Праця
•    Дискримінація та нетолерантність
В цьому завданні застосовується рольова гра для дослідження питань права на працевлаштування людей з інвалідністю. Право на роботу. Право на захист від дискримінації. Право на належний рівень життя.
Хвилиночку! •    Культура та спорт
•    Глобалізація
•    Загальні права людини
У цьому завданні люди мають бути швидкими та винахідливими у розмові про взаємовідносини між спортом та правами людини, що відбувається протягом однієї хвилини.

Всі.

Мовний бар’єр •    Міграція
•    Війна та тероризм
•    Дискримінація та нетолерантність
Це імітація труднощів, з якими зустрічаються біженці під час запиту на надання притулку. Підняті питання включають невіру у свої сили та емоційні фактори, з якими мають зустрітись біженці, долаючи мовний бар’єр та дискримінацію під час процедури подання заявки. Право на пошук та використання притулку. Право на захист від дискримінації на основі расової приналежності чи країни походження. Право на статус невинного до доказу вини.
Нехай кожен голос буде почутий •    Освіта
•    Громадянство та участь
•    Діти
Це дискусійне завдання у невеликих групах та в повній групі, в якому обговорюється, що таке освіта та як вона задовольняє чи не задовольняє потреби людей. Також обговорюється участь у процесах прийняття рішень. Право на освіту, включаючи право на освіту в галузі прав людини. Свобода переконань та самовираження. Право на прийняття участі у правленні країною.
Поговоримо про секс! •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Здоров’я
У цьому завданні використовується техніка «у всіх на очах» для дослідження сексуальних вподобань, включаючи гомофобію. Право на рівність. Захист від дискримінації. Свобода самовираження та асоціацій.
Мака-китобої •    Культура та спорт
•    Навколишнє середовище
•    Глобалізація
У цьому завданні задіяна робота невеликої групи, рольова гра, обговорення та досягнення згоди щодо питань постійного використання морських ресурсів та прав корінного населення на вільне визначення свого економічного, соціального та культурного розвитку. Право приймати участь у культурному житті громади. Право на продукти харчування та доступ до природних ресурсів. Право на життя, свободу та особисту безпеку.
Узи співпраці •    Громадянство та участь
•    Демократія
•    Загальні права людини
Це завдання включає перемовини щодо прав та обов’язків громадян, уряду, недержавних організацій та ЗМІ у демократичному суспільстві. Право на участь у правлінні та у вільних виборах. Свобода інформації та самовираження. Кожен має обов’язки перед суспільством.
Теги для запам’ятовування •    Пам’ять
•    Війна та тероризм
•    Культура та спорт
Учасники колективно створюють «хмаринку тегів», щоб виразити свої думки та почуття, які в них викликають меморіали, що нагадують про міждержавні війни. Право на життя, свободу та особисту свободу. Право на участь у культурному житті. Свобода мислення та свідомості.
Моє життя — не шоу! • ЗМІ
• Мир та насильство
• Освіта
Це завдання націлене на розвиток інформування людей про зловживання інформаційно-комунікаційними технологіями (ICT) загалом, та кібермобінгом зокрема. Право на свободу мислення, погляди та самовираження. Свобода від втручання у приватне життя, сім’ю, дім та кореспонденцію. Захист від нелюдського чи принизливого поводження.
На сходинках •    Громадянство та участь
•    Демократія
•    Культура та спорт
Це завдання включає рольову гру та обговорення. Учасники роздумують над значенням участі молодих людей та обговорюють шляхи підвищення їхньої участі у місцевому суспільстві. Право на участь у правлінні та вільних виборах. Право на участь у культурному житті. Свобода переконань та інформації.
Наше майбутнє •    Діти
•    Навколишнє середовище
•    Здоров’я
У цьому завданні учасники роздумують та обговорюють свої надії та занепокоєння щодо майбутнього їхнього покоління. До розглянутих питань відносять проблеми навколишнього середовища, які впливають на майбутні покоління, місцевий розвиток та потреби людей. Право на власний погляд та доступ до інформації. Право на те, щоб бути вислуханим стосовно всіх питань, пов’язаних інтересами дитини. Право на високий рівень життя.
Шлях до країни рівності •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Освіта
Це завдання включає роботу у невеликій групі, уявлення та обрис для дослідження питань гендерної рівності та дискримінації жінок. Свобода від дискримінації на основі статевої приналежності та гендеру. Право на одруження та створення сім’ї. Право на рівність перед законом.
Гра з картиками •    Загальні права людини У цьому завданні люди знаходять картинки, які відображають Статті Загальної декларації прав людини.

Всі.

Електростанція •    Мир та насильство
•    Громадянство та участь
•    Загальні права людини
Учасники згадують випадки насильства,  які зустрічаються в їхньому повсякденному житті, а потім шукають креативні шляхи їхнього усунення та рішення цих проблем. Право на життя, свободу та особисту безпеку. Захист від дискримінації. Свобода від втручання у приватне життя, сім’ю, дім та кореспонденцію.
Відповідь расизму •    Дискримінація та нетолерантність
•    Культура та спорт
•    Мир та насильство
У цьому завданні учасники у рольовій грі розігрують критичний випадок для розгляду проблем расизму і упередженого ставлення, зокрема проти Ромів, та шукають шляхи подолання расизму у школі чи інших навчальних організаціях. Рівність у гідності та правах. Свобода від дискримінації. Свобода мислення, совісті та релігії.
«Бінго!» •    Загальні права людини Це просте опитування та варіант гри у «Бінго!», у якій люди діляться своїми знаннями та досвідом в галузі прав людини. Будь-які права людини.
Боротьба за багатство та владу •    Бідність
•    Глобалізація
•    Здоров’я
Це завдання імітує боротьбу за багатство та владу; нерівність та несправедливість бідності. Рівність у гідності та правах. Право на задовільний рівень життя. Право на здоров’я, продукти харчування та притулок.
Шукайте можливості! •    Інвалідність
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Діти
Практичне завдання для пробудження співчуття до людей з інвалідністю. Розглянуті питання включають перепони,  з якими зустрічаються люди з інвалідністю під час спілкування з суспільством, та сприйняття прав людей з інвалідністю як основних прав людини. Право на захист від дискримінації. Рівність у повазі та правах. Право на соціальне забезпечення.
Планується оновлення •    Релігія та віра
•    Глобалізація
•    Освіта
У цьому завданні люди обговорюють, як розвиваються переконання, як вони посилюються та як і чому вони змінюються з часом. Свобода мислення, совісті та релігії. Свобода переконань та самовираження. Право на
вільну участь у культурному житті суспільства.
Спорт для всіх •    Інвалідність
•    Культура та спорт
•    Здоров’я
Це енергійне завдання. Учасники використовують свою уяву та креативність для розроблення нових ігор. Право на використання фізичного та розумового здоров’я. Рівність у повазі та правах. Право на відпочинок та дозвілля.
Зробіть крок вперед •    Дискримінація та нетолерантність
•    Бідність
•    Загальні права людини
Всі ми рівні, але деякі більш рівні, ніж інші. Учасники грають ролі та просуваються вперед, в залежності від своїх шансів та можливостей у житті. Право на рівність у гідності та правах. Право на освіту. Право на відповідний рівень життя для забезпечення хорошого здоров’я та існування.
Повість про два міста •    Громадянство та участь
•    Навколишнє середовище
•    Робота
Це настільна гра, у якій гравці голосують за тип міста, в якому вони бажають жити та блага, які вони бажають мати. Розглянуті питання включають соціальну солідарність, стягування податків та цінність місцевої демократії. Право на соціальний захист. Право на власне майно. Право на задовільний рівень життя.
Тероризм •    Війна та тероризм
•    Мир та насильство
•    Глобалізація
Застосування аналізу проблем, учасники обговорюють, що визначає терористичний акт, та формулюють визначення тероризму. Право на життя, свободу та особисту безпеку. Захист від тортур, жорстокого та принижуючого гідність поводження. Право на мир.
Кидання каміння •    Війна та тероризм
•    Мир та насильство
•    Діти
У цьому завданні застосовується рольова гра, спрямована на розглядання причин того, чому люди беруть участь у насильницьких діях. Право на життя, свободу та особисту безпеку. Право на визнання правосуб’єктності. Право на рівноцінний захист законодавства.
Хронологія •    Загальні права людини
•    Запам’ятовування
•    Релігія та віра
Учасники складають колективний план подій, які відмічають розвиток концепції прав з 2000 р. до н. е. до нашого часу, та розмірковують щодо майбутнього. Право на освіту, включаючи право на освіту в галузі прав людини. Право на життя, свободу та особистий захист. Свобода релігії та віри.
Голосувати чи не голосувати? •    Демократія
•    Громадянство та участь
•    Загальні права людини
Це завдання включає дослідження людей у суспільстві для вивчення питань щодо голосування на виборах та громадянської участі. Право на прийняття участі у правлінні та вільних виборах. Свобода мислення та самовираження.
Право на мирні збори та створення асоціацій.
Переговори з профспілками •    Робота
•    Демократія
•    Громадянство та участь
Це імітація зустрічі між роботодавцем та робітниками разом з представниками їхньої профспілки для обговорення заробітної платні та умов роботи. Право на роботу. Право на справедливі умови роботи. Право на формування та приєднання до профспілок. Право на проведення страйків.
Насильство у моєму житті •    Мир та насильство
•    Війна та тероризм
•    Здоров’я
Це завдання, у якому люди використовують свої знання про міжособове насильство. Право на життя, свободу та особисту безпеку. Свобода мислення, совісті та релігії. Захист від тортур, жорстокого та принижуючого гідність поводження.
Павутина життя •    Навколишнє середовище
•    Глобалізація
•    Здоров’я
У цьому завданні, учасники відтворюють зв’язок у світовому харчовому ланцюзі. Вони досліджують взаємозалежність живих  та неживих предметів та вплив всієї людської діяльності на навколишнє середовище. Право на життя, свободу та особисту безпеку. Право на вільне користування природними
багатствами та ресурсами. Свобода віри та релігії.
Коли настане завтра •    Мир та насильство
•    Глобалізація
•    ЗМІ
У цьому завданні використовуються інформаційні листи та обговорення для дослідження питань про захист суспільства від криміналу, прав людини у кримінальній сфері та смертної кари. Право на життя. Захист від тортур, жорстокого та принижуючого гідність поводження. Право на рівність у повазі.
Де ви стоїте? •    Загальні права людини
•    Громадянство та участь
•    Бідність
У цьому дискусійному завданні люди буквально відстоюють свої погляди щодо громадянських, політичних, соціальних та економічних прав.

Всі.

Хто я? •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Релігія та віра
У цьому завданні задіяні дискусійні групи, мозковий штурм, зображення та групове обговорення для дослідження питань індивідуальність. Рівність у гідності та правах. Захист від дискримінації. Право на життя, свободу та особисту безпеку.
Робота та діти •    Праця
•    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
Це рольова гра, в якій розглядаються питання репродуктивних прав та дискримінації жінок на робочому місці. Право на бажану роботу та приєднання до профспілок. Право на одруження та створення сім’ї. Захист від дискримінації.
Календар прав людини •    Всі Перелік днів, у які люди у всьому світі вшановують права людини; вшановуються борці за права, згадуються порушення прав людини та вшановуються сподівання. Ключові дати були зібрані з офіційного міжнародного календаря Об’єднаних націй, світових днів, визнаних недержавними організаціями та річниць історичних подій.

Всі.

Вправи для початку •    Підтримка будь-кого, за допомогою будь-якого іншого завдання КОМПАС. The starters described here not only help create a positive group atmosphere but also function to introduce human rights ideas in a fun way.

Всі.

Вправи для повторення •    Підтримка будь-кого, за допомогою будь-якого іншого завдання КОМПАС. Reviewing is an essential part of the experiential learning cycle, which is the basis of the approach used in this manual on human rights education. The following activities are easy
and fun ways to help people learn from their experiences. They may be used after running a single Compass activity, but they should not replace a detailed debriefing and evaluation.
Право на освіту в галузі прав людини. Право на освіту. Право на участь.