Назва Теми Огляд Відповідні права

3 явища

•    Міграція
•    Війна та тероризм
•    Навколишнє середовище

У цьому завданні застосовується дискусія та ранжування, щоб допомогти людям зрозуміти, на що схожа раптова втеча з дому

Право на пошук притулку в інших країнах. Свобода віри та релігії. Свобода переконань та інформації

Мечеть у Сліпвілі

•    Релігія та віра
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Громадянство та участь

Ця завдання досліджує спір щодо будівництва нової мечеті у традиційній християнській зоні шляхом скликання зборів міської ради

Свобода від дискримінації. Свобода віри та релігії. Свобода переконань та інформації

Доступ до лікарських засобів •    Здоров’я
•    Глобалізація
•    Дискримінація та нетолерантність
Це завдання — симуляція на основі випробування 2001 «ліків від СНІДУ» у Південній Африці. Завдання фокусується на аспектах ВІЛ/СНІДу, доступу до медичних препаратів та суперечливих вимог щодо прав Права на життя та гідність. Право на захист моральних та матеріальних інтересів, отриманих на основі роз­витку науки. Право на здоров'я
Інсценування •    Загальні права людини
•    Діти
•    Громадянство та участь
За допомогою цього артистичного завдання учасники/учасниці пред­ставляють своє бачення концепції прав людини Усі права людини
Всі рівні — всі різні •    Дискримінація та нетолерантність
•    Глобалізація
•    ЗМІ
Це короткий тест, досить прово- кативний, щоб бути цікавим сам по собі, який також є основою для ефективного групового обговорення сприйняття і стереотипів Рівність у гідності. Право на права та свободи без якихось розмежувань. Право на громадянство.
Історія Ашика •    Діти
•    Праця
•    Глобалізація
Це дискусійне завдання. Початковою точкою є аналіз проблеми дитячої некваліфікованої робочої сили. Учасники/учасниці переходять до дослідження аспектів дитячої праці, причин та шляхів припинення цього Захист від економічної експлуатації. Право на освіту. Право на відпочинок та дозвілля
Віруючі •    Релігія та віра
•    Культура та спорт
•    Дискримінація та нетолерантність
Учасники/учасниці порівнюють і про­тиставляють свої різні вірування Свобода віри та релігії. Свобода переконань та інформації. Свобода від дискримінації
Увага, ми все бачимо! •    Глобалізація
•    Навколишнє середовище
•    Громадянство та участь
У цьому завданні учасники/учасниці дізнаються про соціальні, економічні витрати та вплив на навколишнє се­редовище виробництва бавовняної футболки. Потім вони переходять до планування та покращення дій, спрямованих проти порушення прав людини Право на отримання бажаної роботи та приєднання до профспілок. Право на належний рівень життя. Право на безпеку та здорове навколишнє середовище
Можна увійти? •    Міграція
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Мир та насильство
Це рольова гра про групу біженців/ біженок, які намагаються втекти до іншої країни. Вона сфокусована на тяжкому становищі біженців/ біженок та соціальних і економічних аргументах щодо надання притулку чи відмові в ньому Право на пошук притулку в інших країнах. Право на невисилання. Свобода від дискримінації
Чахал проти Великобританії •    Війна і тероризм
•    Мир та насильство
•    Демократія
Симуляція (мінівипробування), що розглядає реальні кейси, які постали перед Європейським судом з прав людини Свобода від катувань. Право на по­шук притулку. Право на справедливе відкрите слухання
Змініть свої окуляри •    Бідність
•    Інвалідність та стигматизация у зв’язку з інвалідністю
•    Міграція
Це дуже просте завдання на вулиці, яке може використовуватися у полі інформаційної навчальної діяльності. Учасники/учасниці виходять на вулицю та досліджують місцевість з точки зору іншої особи

Усі права людини

Права дитини •    Діти
•    Загальні права людини
•    Освіта
У цьому завданні застосовується ранжування для поглиблення знання та обговорення Конвенції про права дитини Права дитини (всі). Право вільно виражати свою думку щодо всіх важ­ливих для відповідної особи питань. Право на захист від економічної експлуатації. Право на відпочинок, дозвілля та прихильність до власної культури.
Різна заробітна плата •    Праця
•    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
Це симуляція, що зіштовхує людей з реаліями трудового ринку. Вона сфокусована на проблемах різної заробітної плати за виконання однакової роботи, дискримінації на робочому місці та політиці низької оплати праці молодих робітників/ робітниць Право на отримання бажаної роботи та приєднання до профсоюзів. Право на чесну заробітну платню та рівну оплату за рівний обсяг роботи. Право на захист від дискримінації на основі віку та гендеру
А які у нас альтернативи? •    Релігія та віра
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Громадянство та участь
Це рольова гра, що спрямована на проблеми міжособового насильства та погроз Право на гідність. Право на захист від всіх форм фізичного чи психологічного насильства
Домашні справи •    Гендер
•    Мир та насильство
•    Здоров’я
Учасники/учасниці обговорюють конкретні випадки для того, щоб проаналізувати причини виникнення та шляхи уникнення різних типів домашнього насильства Право на життя, свободу та особисту безпеку. Свобода від катувань та приниження. Право на рівність перед законом
«Доста!» •    Пам’ять
•    Війна і тероризм
•    Дискримінація та нетолерантність
У цьому завданні учасники/учасниці планують і створюють проєкт дій для підвищення рівня обізнаності про жертв Голокосту у Румунії Право на відсутність дискримінації. Право на життя. Культурні права
«Намалюй слово» •    Загальні права людини Це командна гра, у якій учасники/ учасниці мають креативно зобразити світ із точки зору прав людини Свобода переконань та самовира­ження. Свобода мислення. Рівність у гідності та правах
Освіта для всіх? •    Освіта
•    Діти
•    Громадянство та участь
У цьому завданні учасники/учасниці мають розмістити та зіставити пари карток таким чином, як, на їхню думку, виглядає ситуація з нерівністю у забезпеченні освіти у світі та як добитися можливості «освіти для всіх» Право на освіту. Право на повний фізичний, розумовий, духовний, моральний та соціальний розвиток. Право на рівність
Виборча кампанія •    Демократія
•    Громадянство та участь
•    Загальні права людини
Це дискусійне завдання, націлене на права та обов'язки, пов'язані з демократією та демократичними перемовинами Право на участь у правлінні та вільних виборах. Свобода переконань та самовираження. Свобода мислення
Борці за права •    Загальні права людини
•    ЗМІ
•    Громадянство та участь
У цьому завданні використовуються інформаційні картки для стимулю­вання інтересу до борців за права людини Свобода переконань та самови­раження. Право на рівність перед законом та право на справедли­вий судовий розгляд. Свобода від катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження
«Пальці та долоні» •    Навколишнє середовище
•    Мир та насильство
•    Міграція
Це імітація змагань для виявлення недосвідченої молодої групи. Вони будуть чесними чи будуть обманювати? Право на рівність перед законом. Право на життя та виживання. Право на міжнародний порядок, у якому права та свободи можуть бути реалізовані повністю
Сила квітів •    Загальні права людини
•    Релігія та вірування
•    Діти
Це креативне завдання, яке веде до обговорення прав людини в цілому: що вони собою являють, чому вони існують та як ми маємо їх захищати

Усі права людини

Перша шпальта •    ЗМІ
•    Глобалізація
•    Навколишнє середовище
Це симуляція створення групи журналістів/журналісток, які працюють над підготовкою першої шпальти для передання до друку Право на свободу мислення та само­вираження. Захист від порушення приватності, вторгнення у сім'ю, дім та кореспонденцію. Право на участь у культурному житті товариства
Героїні та герої •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•   Громадянство та участь
До цього завдання включена індиві­дуальна робота, робота в малих групах та робота всієї групи, мозко­вий штурм та обговорення героїнь і героїв як символів соціалізації та культури, а також обговорення того, як гендерні стереотипи вкоріняються у нашій історичній культурі та повсякденному житті Право на рівність. Захист від дискримінації. Свобода переконань та самовираження
Як багато нам потрібно? •    Війна і тероризм
•    Здоров’я
•    Освіта
У цьому завданні проводиться обговорення та прийняття рішень. Робота в невеликих групах, учасники/учасниці вирішують, як би вони перерозподілили світовий воєнний бюджет до фонду восьми Цілей розвитку тисячоліття Право на життя, свободу та осо­бистий захист. Право на розвиток. Право на належний рівень життя. Права на здоров'я та освіту
Я хочу працювати •    Інвалідність
•    Праця
•    Дискримінація та нетолерантність
У цьому завданні застосовується рольова гра для дослідження питань права на працевлаштування людей з інвалідністю Право на роботу. Право на захист від дискримінації. Право на належний рівень життя
Хвилиночку! •    Культура та спорт
•    Глобалізація
•    Загальні права людини
У цьому завданні необхідно бути швидкими та винахідливими у розмові про взаємовідносини між спортом та правами людини, що відбувається протягом однієї хвилини

Усі права людини

Мовний бар’єр •    Міграція
•    Війна і тероризм
•    Дискримінація та нетолерантність
Це імітація труднощів, з якими стика­ються біженці/біженки під час запиту на надання притулку. Порушені питання включають невіру у свої сили та емоційні фактори, з якими мають стикатися біженці/біженки, долаючи мовний бар'єр та дискримінацію під час процедури подання заявки Право на пошук та використання притулку. Право на захист від дискримінації на основі расової приналежності чи країни походжен­ня. Право на статус невинного до доказу вини
Нехай кожен голос буде почутий •    Освіта
•    Громадянство та участь
•    Діти
Це дискусійне завдання в невеликих групах та в повній групі, у якому обговорюється, що таке освіта та як вона задовольняє чи не задовольняє потреби людей. Також обговорюється участь у процесах прийняття рішень Право на освіту, включаючи право на освіту з прав людини. Свобода пере­конань та самовираження. Право на участь в управлінні країною
Поговоримо про секс! •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Здоров'я
У цьому завданні використову­ється техніка «у всіх на очах» для дослідження сексуальних уподобань, включаючи гомофобію Право на рівність. Захист від дискри­мінації. Свобода самовираження та асоціацій
Мака-китобої •    Культура та спорт
•    Навколишнє середовище
•    Глобалізація
У цьому завданні задіяна робота невеликої групи, рольова гра, обговорення та досягнення згоди щодо питань постійного використання морських ресурсів та прав корінних народів на вільне визначення свого економічного, соціального та куль­турного розвитку Право брати участь у культурному житті громади. Право на продукти харчування та доступ до природних ресурсів. Право на життя, свободу та особисту безпеку
Узи співпраці •    Культура та спорт
•    Глобалізація
•    Загальні права людини
Це завдання включає перемовини щодо прав та обов'язків громадян, уряду, неурядових організацій та ЗМІ в демократичному суспільстві Право на участь у правлінні та у віль­них виборах. Свобода інформації та самовираження. Кожен має обов'яз­ки перед суспільством
Теги для запам’ятовування •    Пам’ять
•    Війна і тероризм
•    Культура та спорт
Учасники/учасниці колективно створюють «хмаринку тегів», щоб виразити свої думки та почуття, які в них викликають меморіали, що нагадують про міждержавні війни Право на життя, свободу та особисту свободу. Право на участь у культурному житті. Свобода мислення та свідомості
Моє життя — не шоу! • ЗМІ
• Мир та насильство
• Освіта
Це завдання спрямоване на розвиток інформування людей про зловживан­ня інформаційно-комунікаційними технологіями (ICT) загалом та кібербулінгом зокрема Право на свободу мислення, погляди та самовираження. Свобода від втру­чання у приватне життя, сім'ю, дім та кореспонденцію. Захист від нелюдського чи принизливого поводження
На сходинках •    Громадянство та участь
•    Демократія
•    Культура та спорт
Це завдання включає рольову гру та обговорення. Учасники/учасниці роздумують над значенням участі молодих людей та обговорюють шляхи підвищення їхньої участі в місцевому суспільстві Право на участь у правлінні та вільних виборах. Право на участь у культурному житті. Свобода переко­нань та інформації
Наше майбутнє •    Діти
•    Навколишнє середовище
•    Здоров’я
У цьому завданні учасники/учасниці роздумують та обговорюють свої надії та занепокоєння щодо майбутнього їхнього покоління. До розглянутих питань відносять проблеми навко­лишнього середовища, які впливають на майбутні покоління, місцевий розвиток та потреби людей Право на власний погляд та доступ до інформації. Право на те, щоб бути вислуханим стосовно всіх питань, пов'язаних з інтересами дитини. Право на високий рівень життя
Шлях до країни рівності •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Освіта
Це завдання включає роботу в невеликій групі, уявлення та обрис для дослідження питань гендерної рівності та дискримінації жінок Свобода від дискримінації на основі статі і гендеру. Право на одруження і створення сім'ї. Право на рівність перед законом
Гра з картиками •    Загальні права людини У цьому завданні люди знаходять картинки, які відображають статті Загальної декларації прав людини

Усі права людини

Електростанція •    Мир та насильство
•    Громадянство та участь
•    Загальні права людини
Учасники/учасниці згадують випадки насильства, які трапляються в їхньому повсякденному житті, а потім шукають креативні шляхи їхнього усунення та рішення цих проблем Право на життя, свободу та особисту безпеку. Захист від дискримінації. Свобода від втручання у приватне життя, сім'ю, дім та кореспонденцію
Відповідь расизму •    Дискримінація та нетолерантність
•    Культура та спорт
•    Мир та насильство
У цьому завданні учасники/учасниці у рольовій грі розігрують критич­ний випадок для розгляду проблем расизму та упередженого ставлення, зокрема проти Румунії, та шукають шляхи подолання расизму у школі чи інших навчальних закладах Рівність у гідності та правах. Свобода від дискримінації. Свобода думки, совісті та релігії
«Бінго!» •    Загальні права людини Це просте опитування та варіант гри у «Бінго!», у якій люди діляться своїми знаннями та досвідом з прав людини Усі права людини
Боротьба за багатство та владу •    Бідність
•    Глобалізація
•    Здоров’я
Це завдання імітує боротьбу за багат­ство та владу; нерівність і несправед­ливість бідності Рівність у гідності та правах. Право на задовільний рівень життя. Право на здоров'я, продукти харчування та притулок
Шукайте можливості! •    Інвалідність
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Діти
Практичне завдання для пробуджен­ня співчуття до осіб з інвалідністю. Розглянуті питання включають перепони, з якими стикаються люди з інвалідністю під час спілкування із суспільством, та сприйняття прав людей з інвалідністю як основних прав людини Право на захист від дискримінації. Рівність у повазі та правах. Право на соціальне забезпечення
Планується оновлення •    Релігія та віра
•    Глобалізація
•    Освіта
У цьому завданні люди обговорюють, як розвиваються вірування, як вони посилюються та як і чому вони зміню­ються з часом Свобода думки, совісті та релігії. Сво­бода переконань та самовираження. Право на вільну участь у культурно­му житті суспільства
Спорт для всіх •    Інвалідність
•    Культура та спорт
•    Здоров’я
Це енергійне завдання. Учасники/ учасниці використовують свою уяву та креативність для розроблення нових ігор Право на використання фізичного та розумового здоров'я. Рівність у по­вазі та правах. Право на відпочинок та дозвілля
Зробіть крок вперед •    Дискримінація та нетолерантність
•    Бідність
•    Загальні права людини
Усі ми рівні, але деякі більш рівні, ніж інші. Учасники/учасниці грають ролі та просуваються вперед, залежно від своїх шансів та можливостей у житті Право на рівність у гідності та правах. Право на освіту. Право на відповід­ний рівень життя для забезпечення хорошого здоров'я та існування
Повість про два міста •    Громадянство та участь
•    Навколишнє середовище
•    Робота
Це настільна гра, у якій гравці/ гравчині голосують за тип міста, у якому вони бажають жити, та блага, які вони бажають мати. Розглянуті питання включають соціальну солідарність, стягування податків та цінність місцевої демократії Право на соціальний захист. Право на власне майно. Право на задовіль­ний рівень життя
Тероризм •    Війна і тероризм
•    Мир та насильство
•    Глобалізація
Застосування аналізу проблем, учасники/учасниці обговорюють, що визначає терористичний акт, та фор­мулюють визначення тероризму Право на життя, свободу та особисту безпеку. Свобода від катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження. Право на мир
Кидання каміння •    Війна і тероризм
•    Мир та насильство
•    Діти
У цьому завданні застосовується рольова гра, спрямована на розгля­дання причин того, чому дехто бере участь у насильницьких діях Право на життя, свободу та особисту безпеку. Право на визнання право- суб'єктності. Право на рівноцінний захист законодавства
Хронологія •    Загальні права людини
•    Пам’ять
•    Релігія та віра
Учасники/учасниці складають колек­тивний план подій, які відмічають розвиток концепції прав з 2000 р. до н. е. до нашого часу, та розміркову­ють щодо майбутнього Право на освіту, включаючи право на освіту з прав людини. Право на життя, свободу та особистий захист. Свобода релігії та віри
Голосувати чи не голосувати? •    Демократія
•    Громадянство та участь
•    Загальні права людини
Це завдання включає дослідження людей у суспільстві для вивчення питань щодо голосування на виборах та громадянської участі Право на участь у правлінні та віль­них виборах. Свобода мислення та самовираження. Право на мирні збори та створення асоціацій
Переговори з профспілками •    Робота
•    Демократія
•    Громадянство та участь
Це симуляція зустрічі між керів­ництвом та персоналом разом із представниками/представницями їхньої профспілки для обговорення заробітної плати та умов роботи Право на роботу. Право на справед­ливі умови роботи. Право на форму­вання та приєднання до профспілок. Право на проведення страйків
Насильство у моєму житті •    Мир та насильство
•    Війна і тероризм
•    Здоров’я
Це завдання, у якому необхідно використати свої знання про міжособове насильство Право на життя, свободу та особисту безпеку. Свобода мислення, совісті та релігії. Свобода від катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження
Павутина життя •    Навколишнє середовище
•    Глобалізація
•    Здоров’я
У цьому завданні учасники/учасниці відтворюють зв'язок у світовому харчовому ланцюзі. Вони досліджують незалежність живих та неживих пред­метів та вплив усієї людської діяльності на навколишнє середовище Право на життя, свободу та особисту безпеку. Право на вільне користу­вання природними багатствами та ресурсами. Свобода віри та релігії
Коли настане завтра •    Мир та насильство
•    Глобалізація
•    ЗМІ
У цьому завданні використовуються інформаційні листи та обговорення для дослідження питань про захист суспільства від криміналу, прав людини у кримінальній сфері та смертної кари Право на життя. Свобода від катувань, жорстокого та такого, що принижує гідність, поводження. Право на рівність у повазі
Де ви стоїте? •    Загальні права людини
•    Громадянство та участь
•    Бідність
У цьому дискусійному завданні учас­ники/учасниці буквально відстоюють свої погляди щодо громадянських, політичних, соціальних та економіч­них прав

Усі права людини

Хто я? •    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
•    Релігія та віра
У цьому завданні задіяні дискусійні групи, мозковий штурм, зображення та групове обговорення для дослідження питань індивідуальності Рівність у гідності та правах. Захист від дискримінації. Право на життя, свободу та особисту безпеку
Робота та діти •    Праця
•    Гендер
•    Дискримінація та нетолерантність
Це рольова гра, у якій розглядаються питання репродуктивних прав та дискримінації жінок на робочому місці Право на бажану роботу та при­єднання до профспілок. Право на одруження і створення сім'ї. Захист від дискримінації
Календар прав людини •    Усі Перелік днів, у які люди у всьому світі вшановують права людини; вшано­вуються борці за права, згадуються порушення прав людини та вшано­вуються сподівання. Ключові дати були зібрані з офіційного календаря Міжнародних дат ООН, світових днів, визнаних неурядовими організаціями та річниць історичних подій

Усі права людини

Вправи для початку •    Підтримка будь-кого, за допомогою будь-якого іншого завдання КОМПАСу Вправи, які тут описуються, не лише допомагають створити позитивну ат­мосферу в групі, а й представляють ідеї щодо прав людини у веселій формі

Усі права людини

Вправи для повторення •    Підтримка будь-кого, за допомогою будь-якого іншого завдання КОМПАСу Повторення є важливою частиною експериментального циклу навчан­ня, що створює основу підходу, який застосовується у цьому посібнику з освіти з прав людини. Наступні завдання є простим та веселим способом допомогти людям навчи­тися, застосовуючи власний досвід. Вони можуть використовуватися після проходження одного завдання КОМПАСу, але не мають замінювати детальний розгляд та оцінку Право на освіту з прав людини. Право на освіту. Право на участь