Поки у левів нема власних істориків, історії про полювання завжди будуть прославляти мисливців.

Африканське прислів’я

Опис

Учасники/учасниці спільно створюють «хмаринку тегів», щоб виразити свої думки та почуття, які в них викликають меморіали, що нагадують про міждержавні війни

Відповідні права
• Права на життя, свободу та особисту свободу
• Право на участь у культурному житті
• Свобода мислення та свідомості
Цілі
• Розмірковувати про факти та міфи з історії держави, про минулі війни й роль національних військових пам’ятників
• Розвивати творчість і вміння мислити незалежно
• Розвивати уяву та співчуття
Матеріали
• Папір для фліпчарту
• Скотч
• Велика кількість кольорових маркерів
• Фотокартки військових пам’ятників (на вибір)
• Приклади хмар ключових слів (на вибір)
Підготовка

З'єднавши разом кілька фліпчарт-аркушів, зробіть великий аркуш паперу (розміром приблизно 1,5 х 1,5 м). Він повинен бути достатньо великим, щоб усі члени/членкині групи змогли найти на ньому місце. Нанесіть нечітку лінію посередині

Ключова дата
  • 8–9 травняДень пам’яті та примирення тих, хто загинув під час Другої світової війни

Інструкції

1.    Поясніть усім, що означає «хмара тегів» і що група буде створювати невіртуальну хмару, щоб продемонструвати асоціації та спогади, які викликають національні військові пам'ятники.
2.    Попросіть учасників/учасниць самостійно пригадати національній меморіал, розташова­ний у вашій місцевості, який викликає спогади про війну, наприклад, Другу світову війну. Вони мають намагатися пригадати, який він має вигляд та з'ясувати почуття, думки й асоціації, як негативні, так і позитивні, які пам'ятник викликає в них.
3.    Запропонуйте взяти кольорові маркери та знайти місце на папері. Працюючи самостійно, вони мають намалювати власні «ключові слова» на загальному листі відповідно до таких принципів:
а) це мають бути ваші власні слова: вони просто показують, як ви сприймаєте певний об'єкт;
б)  негативні асоціації необхідно записувати ліворуч від центральної лінії; чим більший негативний відтінок вони мають, тим ближче до лівого краю їх слід розташовувати;
в)  позитивні асоціації необхідно записувати праворуч; чим більший позитивний відтінок вони мають, тим ближче до правого краю їх слід розташовувати;
г). асоціації, які пам'ятник викликає найдужче, необхідно записувати більшими літерами, ніж почуття, які він майже не викликає.
4.    Коли учасники/учасниці запишуть слова, попросіть їх подивитися на загальний результат і відповісти на питання:
•  Чи є у «хмарі» вражаючі послання або приклади? •  Чи здивовані ви вибором слів?
•  Яких почуттів більше – позитивних чи негативних і чому? •  Які з викликаних почуттів найбільш сильні?
•  Як ви вважаєте, чи в такий спосіб майбутні покоління мають пам’ятати про війну? Чого їм не вистачає або де необхідно відновити баланс?
5.    Запропонуйте учасникам/учасницям знову взяти маркери. Цього разу вони мають при­гадати не існуючий пам'ятник, а створити у своїй уяві меморіал, який нагадував би про най­більш важливі уроки війни. Вони мають повторити вже виконані дії, знову самостійно написати слова на тому ж аркуші паперу, на якому вже виконали перше завдання. Поясніть, що перша хмара тегів стала загальною і її не можна стерти, отже, нові слова необхідно писати вище від перших.
6.    Коли «хмара» буде завершена, запропонуйте учасникам/учасницям ще раз подивитися на всю картину і переходьте додебрифінгу та оцінки.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Почніть обговорення з процесу створення хмари ключових слів, а потім переходьте до питань стосовно пам'яті та прав людини.

•    Чи багато зусиль ви могли докласти, щоб контролювати розміри остаточної хмари? Чи були ви розлючені іншими написами, які були більш вражаючими, ніж ваші?
•    Чи діяли ви самостійно при створенні другої хмари, чи були схильні обговорити свої ідеї з іншими учасниками/учасницями, щоб об'єднати зусилля для пошуку «ключових слів»?
•    Якою мірою на вас вплинули слова інших людей чи ті, що вже були написані на аркуші?
•    Наскільки відрізняється остаточна хмара від попередньої і які її основні думки?
•    Чи підсумкова хмара репрезентує ідеї, які, на вашу думку, майбутні покоління мають краще сприймати про Другу світову війну, ніж ідеї попередньої хмари? Чому так? Чому ні?
•    Чому офіційні пам'ятники мають здатність «прославляти» війну? Ви вважаєте, що війну необхідно прославляти?
•    Чи знаєте ви, що навіть під час ведення війни існують мінімальні стандарти, які викла­дені у Женевських конвенціях, якими, як вважається, мають керуватися протилежні сторони у своїх діях?
•    Чи вважаєте ви правильним, що солдати фактично втрачають право на життя під час війни?
•    Які думки втілюють у собі офіційні пам'ятники про «ворога»? Як ми сьогодні маємо розу­міти ці ідеї?
•    Наскільки легко для вас було уявити інший пам'ятник? На що був би схожий такий пам'ятник? Що, на вашу думку, було важливим і що ви вважаєте найбільш складним?
•    Чи справді пам'ятник міг би нагадати нам про страхіття війни? Як ви вважаєте, чи мають вони це робити?
•    Як ви вважаєте, чи ті, хто вижив під час війни або загинув у бою, хотіли, щоб цей період історії згадували? Чи відрізнялися б їх хмари ключових слів від вашої?
•    Якщо ви втратили б когось з близьких під час війни, як би ви хотіли, щоб згадували про цю людину, і що ви хотіли б розказати майбутнім поколінням про війну?
•    Чи розширила ця вправа ваше розуміння прав людини? Як?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Ви можете погратися з кольорами. Наприклад, запропонувати, щоб усі негативні асоціації записували чорною ручкою, а всі позитивні – ручкою іншого кольору; або ви можете вико­ристовувати темніші чи світліші відтінки (у напрямі від центральної лінії); або, якщо ви хочете, щоб друга хмара відрізнялася від першої, ви можете попросити, щоб усі слова першої хмари були написані одним кольором, а слова, які додаються на п'ятому етапі, – іншим.

Ви можете використовувати фотокартки пам'ятників, якщо вважаєте, що вони можуть допомогти, але ви також можете вирішити, що ефективніше буде попросити учасників/учасниць завершити хмару за допомогою пам'яті; це дійсно покаже, які асоціації найбільш стійкі.

Нехай перше оцінювання (пункт 4) буде коротким. Використайте його для того, щоб сфор­мулювати різні думки щодо того, як зберігається пам'ять про минуле, і стимулювати творчий підхід для уявлення інших видів пам'ятників. Якщо учасники відчувають, що перша хмара точно висвітлює спосіб, яким вони хочуть, щоб зберігалася пам'ять про події, спробуйте вико­ристати ці ідеї у довідковій інформації підрозділу «Пам'ять» у розділі 5.

Під час створення другої хмари дозвольте учасникам/учасницям внести до існуючої хма­ри доповнення або змінити її, якщо вони забажають, а також обговорити свої думки, навіть якщо вважається, що врешті-решт вони мають працювати самостійно.

Під час проведення другого раунду має бути достатньо місця для нових слів. Ви можете відчути, що хмара перестає бути чітко вираженою, але це відображає те, що відбувається у реальному житті – ви відчуваєте, що ви «загрузли» в ідеях, які висунули інші. Розташування нових слів над попередніми може допомогти вам послати сигнал, що сприйняття кожного залежить від його культури та від способу мислення, тому важко змусити почути себе. Однак, якщо ви вважаєте, що це полегшить групі аналіз своїх почуттів та думок, зробіть дві різні хма­ри з ключовими словами.

ВаріаціїGoto top

Замість того, щоб писати безпосередньо на папері, учасники/учасниці можуть писати свої слова на картках, які можна легко пересувати. Це допоможе вносити зміни на другому етапі, наприклад, розміщувати однакові слова поряд, щоб вони краще виділялися.

Ви можете використовувати інші події, які вам здаються більш слушними, ніж Друга світо­ва війна, наприклад, Голокост, Перша світова війна, громадянська війна або регіональна війна. Важливе лише, щоб ці події вшановувалися на державному рівні.

Молодим людям було б цікаво порівняти своє сприйняття війни і тих, хто її пережив. Ви можете припинити виконання вправи після створення першої хмари і дати учасникам/учас­ницям можливість запитати у представників старшого покоління, як вони хочуть, щоб майбут­ні покоління пам'ятали війну, і чи задоволені вони існуючими пам'ятниками.

Ви можете використати ідею створення хмари ключових слів (руками або в електронному вигляді), працюючи над іншими вправами КОМПАСу, особливо якщо хочете створити наочний матеріал для виставки.

Альтернативні ключові дати, наприклад, 27 січня – День пам'яті жертв Голокосту або 23 серпня – Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Порахуйте кількість вулиць у вашому населеному пункті, які названі на честь командирів армії, яких ушановують, або відомих битв, а також кількість вулиць, названих на честь людей, які працювали в ім'я миру. Дізнайтеся, який орган у вашому населеному пункті вирішує, як нази­вати вулиці, і запропонуйте імена людей, яких, на вашу думку, слід вшановувати.

Якщо молоді люди захочуть подивитися на що схожа їхня хмара тегів, то попросіть двох волонтерів надрукувати ці слова й документі і розмістити за адресою: www.wordle.net/create. Вони можуть роздрукувати цей документ або зберегти у розділі «публічна галерея» як запис своїх думок щодо пам'ятників.

Вам може сподобатися вправа «Хвилиночку», де вам запропонують розглянути проблеми спогадів олімпійського стадіону ім. Гітлера в Берліні, і надати пропозиції стосовно того, що можна зробити з цією будівлею.

Якщо група висловить бажання поміркувати про героїв/героїнь, а також над тим, за що ми їх пам'ятаємо та шануємо, ви можете виконати вправу «Герої та героїні».

Ідеї для вправGoto top

Навіть якщо ви витратите лише одну сесію на виконання цієї вправи, молоді люди все ще будуть заохочені розмовляти з людьми старшого покоління й отримувати більше інформації.

Проведіть захід для вшанування пам'яті героя, який працював в ім'я миру. Це може бути фестиваль з музикою і танцями, вистава або «імпровізація», під час якої ви разом створите спіль­ний пам'ятник. Розкажіть про захід та попросіть запрошених принести те, що для них символізує вшанування пам'яті. Наприклад, це може бути білий мак, фотокартка близької людини, загибло­го у війні, або черевики, зношені кимось під час приїзду до вашої країни з проханням притулку.

Додаткова інформація

Goto top

«Хмара тегів» (або наочний «вичерпний перелік») – це візуальне зображення «ключових слів». Зазвичай слова перелічені у алфавітному порядку, а їх важливість визначається за допомогою розміру шрифта або кольору; таким чином, слово може розглядатися як креативне графічне зображення. В інтернеті, де виникла ця ідея, слова – це зазвичай гіперпосилання, які відкри­вають велику кількість слів, які асоціюються із цим словом.

В матеріалах для розповсюдження наведено приклад того, на що можуть бути схожі такі слова.

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Інструкції
•    Накресліть нечітку лінію вздовж сторінки.
•    Негативні асоціації слід писати ліворуч; чим більший негативний відтінок вони мають, тим ближче до лівого краю їх слід розташовувати.
•    Позитивні асоціації слід писати праворуч; чим більший позитивний відтінок вони мають, тим ближче до правого краю їх слід розташовувати.
•    Асоціації, які пам’ятник викликає найдужче, необхідно записувати більшими літерами, ніж асоціації, які він майже не викликає.

Image: Example of a tag sheet