Ласкаво просимо до КОМПАСу, повністю переглянутого та доповненого видання посібника з освіти з прав людини за участю молоді.

КОМПАС було вперше опубліковано у 2002 році в рамках Молодіжної програми освіти з прав людини Директорату Ради Європи з питань молоді та спорту. Програма була створена тому, що освіта з прав людини включає в себе освітні програми та вправи, які сприяють утвердженню рівності людей на основі людської гідності, що завжди мало і має неоціненне значення у формуванні демократичного громадянства для всієї молоді, а також у розвитку культури універсальних прав людини.

КОМПАС став довідниковим посібником для багатьох молодих людей, залучених до ціннісно орієнтованої молодіжної роботи та неформальної освіти. На сьогодні він доступний більш ніж 30 мовами, починаючи від арабської та японської і закінчуючи ісландською й мовою басків. У деяких країнах він став частиною ресурсів для навчання прав людини в школах, але все ж таки в деяких інших країнах його використання у школах є неможливим. Пригоди КОМПАСу Європою часто відображають реальність ставлення до освіти з прав людини: підтриманий тут і поборений там, похвалений одними та зневажений іншими.

Успіх КОМПАСу наслідував його молодший брат, КОМПАСІТО – посібник з освіти в галузі прав людини для дітей, вже доступний декількома мовами, який має стати ще одним бестселером з освіти з права людини.

Важливо, що КОМПАС і його публікації різними мовами стали своєрідним містком, завдяки якому освіта з прав людини була внесена до порядку денного роботи з молоддю та включена до програми багатьох шкіл. Тобто були створені національні мережі з освіти з прав людини в декількох країнах, де вони посилили роботу правозахисних організацій та професійних освітянських спільнот в реальному просуванні права на освіту з прав людини, для дітей та молоді в Європі. Форум з освіти з прав людини за участю молоді «Жити, навчатися, діяти заради прав людини», що відбувся в Будапешті у 2009 році, підкреслив важливість освіти з прав людини на сьогодні:1

 • Права людини не можуть бути самостійно захищеними і підкріпленими лише правовими документами. Освіта з прав людини – навчання про, через і для прав людини – є надзвичайно важливою для того, щоб переконатися, що права людини зрозумілі, підтримані і сприйняті всіма. 
 • Робота, яка проводиться молоддю та для молоді через КОМПАС – посібник з освіти з прав людини за участю молоді, чітко показує, що Рада Європи може розраховувати на великодушність, пристрасть і компетентність молоді, щоб зробити права людини доступною реальністю для багатьох інших молодих людей. […] Досвід роботи з молоддю та досвід неформального навчання були успішно імплементовані у всі проєкти сфери освіти з прав людини, включаючи як формальне, так і неформальне навчання.
 • Освіта з прав людини не може бути лише в компетенції неурядових та молодіжних організацій, так само і не може здійснюватися лише на волонтерських засадах. Держави несуть основну відповідальність за здійснення освіти в галузі прав людини. Освіта має бути сприйнята, підтримана і, власне, підкріплена ними у спосіб, що передбачає поєднання як формального, так і неформального секторів освіти. 

Для багатьох освітян та освітянок із прав людини КОМПАС став своєрідним синонімом освіти з прав людини. Однак освіта в галузі прав людини набагато більша за сам КОМПАС. КОМПАС лише вказує шляхи та пропонує практичні вправи щодо застосування освіти з прав людини, але він залишає фасилітатору/фасилітаторці та, врешті-решт, учаснику/учасниці вибір шляху і способу навчання.

КОМПАС не є збірником прав людини сам по собі; він навчає прав людини.

Що нового в КОМПАСі 2012 року видання?

У перші 10 років свого життя КОМПАС зіткнувся зі швидким зростанням запитань і проблем щодо прав людини та освіти з прав людини. Серед таких: прискорення про­цесів глобалізації, глобального тероризму і глобальної війни з тероризмом, світова фінансова криза, вплив людини на зміну клімату, різноманітні кольорові революції в Грузії, Україні та ряді арабських країн, експансія Інтернету, війни в Іраку і Афганістані, цунамі і ядерні катастрофи на Фукусімі та багато іншого.

КОМПАС відчайдушно вказував на кризи, переходячи від однієї кризи до іншої, а станом на 2010 рік стало очевидно, що в багатьох сферах він виявився застарілим.

Було б легше створити цю версію КОМПАСу як «2.0» або «3.0». Однак усе не так просто. Практичні матеріали з освіти з прав людини, що є в цій версії КОМПАСу, дуже схожі на те ж саме, що було раніше: передбачено спірних питань, зосередженість на навчанні та конкретні дії, також очікуються.

Ми взяли до уваги оцінки користувачів та користувачок – онлайн і офлайн, а також так зване «прискорення історії», тому що не все те, що було важливим у 2002 році, є так само важливим і сьогодні. Нашим головним завданням було створення КОМПАСу, що відповідав би реаліям другого десятиліття ХХІ століття.

Результати є такими:

 • Ширший вибір та різноманітніші вправи, включаючи діяльність, спрямовану на вирішення проблеми прав людини у сферах інтернету, тероризму, релігії та пам'яті. Ми рекомендуємо вам ознайомитися і спробувати застосувати їх. У цілому ми розраховуємо, що користувачі та користувачки КОМПАСу отримають користь від понад 60 запропонованих вправ з освіти з прав людини. Ми також сподіваємося, що практикуюча освітянська спільнота винайде нові і творчі шля­хи вирішення проблем прав людини і загальнолюдських цінностей. 
 • Додано цілий ряд нових підрозділів, у тому числі «Інвалідність», «Релігія», «Пам'ять» і «Тероризм». Було реорганізовано інші розділи («Гендер» і «Праця» / «Соціальні права»). Філософія цих розділів залишається такою ж, як у 2002 році: вони виконують підтримувальну функцію та заохочують допитливих педагогів/ педагогинь/фасилітатора/фасилітаторок з прав людини дізнатися більше.
 • Значною мірою реорганізовано розділ 1, який зосереджено на освіті з прав людини як на фундаментальному праві людини з урахуванням можливостей, наданих Хартією Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. Він також забезпечує краще розуміння використання КОМПАСу в аудиторіях.
 • Більш детальний розгляд тем стосовно прав людини запропоновано в розділі 5. Але це не позбавляє фасилітатора/фасилітаторку можливості звернення до інших альтернативних джерел. Така вже природа освіти з прав людини: ви завжди можете піти далі і ви завжди можете піти глибше!

Ми також додали деякі вправи до видання 2002 року, які менше використовувалися. Усе це сприяло тому, що зараз КОМПАС має ширший зміст і налічує більше сторінок.

Основні цінності і підходи, на яких базується КОМПАС, повністю зберігають свою силу. КОМПАС все ще повинен бути:

 • достатнім. Користувачі та користувачки знайдуть усе, що потрібно, щоб запро­ваджувати та пізнавати освіту з прав людини за участю молоді;
 • готовим до використання. Запропоновані вправи не вимагають додаткових ресурсів або тривалої підготовки;
 • актуальним для молоді. Діяльність і питання з прав людини легко поєднати із проблемами та поглядами підлітків і молоді;
 • практичним та емпіричним. Усі вправи включають пропозиції стосовно робо­ти і залучають учасників у більш ніж звичайні когнітивні процеси;
 • придатним для формальної та неформальної освіти. Фактично всі вправи можуть бути впроваджені у шкільному середовищі та в класах, проте може ви­никнути необхідність у деяких адаптаціях, особливо стосовно тривалості, навіть якщо вони були розроблені для неформальних освітніх установ;
 • адаптивним. Усі вправи можна адаптувати до контексту, групи і суспільства, у якому їх будуть виконувати. Пропозиції щодо варіацій допомагають фасилітатору/фасилітаторці створювати власні адаптації;
 • відправною точкою. Зацікавлені фасилітатори/фасилітаторки та викладачі/ викладачки можуть знайти багато пропозицій і ресурсів для більш глибокого занурення в конкретні питання з метою отримати більше інформації про права людини;
 • загальним і цілісним. КОМПАС може бути використаний для вивчення будь- яких питань стосовно прав людини і підходить для будь-якого рівня знань учнів­ства. Він базується на всеохоплювальному і цілісному підході до навчання, який об'єднує цінності, наміри, навички та знання.

КОМПАС написано для всіх, хто зацікавлений у правах людини, хто хоче брати участь в освіті з прав людини. Немає жодних вимог щодо попереднього досвіду ви­кладання чи правозахисних дій, надається значна підтримка щодо роботи з вправами і стосовно того, як адаптувати і розвивати їх відповідно до потреб учасників/учасниць і реальної ситуації. Існує спеціальний розділ, присвячений підказкам для виклада­цького кола.

Повідомте нам, якщо ми досягли успіху, і допоможіть нам покращити видання за допомогою зворотного зв'язку на сайті www.coe.int/compass.

Примітки
 Повідомлення учасників/ учасниць форуму «Жити, навчатися, діяти заради прав людини», доповідь Гавана Тітлея, Рада Європи, 2010 рік.