Права людини та Навколишнє середовище

«Спасіння світу лежить у людському серці, у людській спроможності міркувати, у людській лагідності і у людській відповідальності. Ми все ще перебуваємо під впливом згубного і марного переконання, що людина є вершиною світобудови, а не просто частиною її... Ми все ще не знаємо, як поставити моральність попереду політики, науки та економіки. Ми все ще не здатні зрозуміти, що єдиним справжнім стрижнем всіх наших дій – якщо вони мають бути моральними – є відповідальність. Відповідальність є дещо вище, ніж моя родина, моя країна, моя фірма, мій успіх.»                      
Вацлав Гавел

Коли вам пропонують висловитися щодо «навколишнього середовища», про що ви думаєте у першу чергу? Опубліковані у Євробарометрі відповіді включають: кліматичні зміни, забруднення міст, захист природи, катастрофи, що виникли в результаті людської діяльності, такі як нафтові розливи, промислові аварії, землетруси, повені і інші природні катастрофи, і, також, використання природних ресурси. Не дивує й той факт, що проблемні питання  кожної країни дуже відрізняються,  наприклад, забруднення Балтійського моря хвилю громадян Прибалтійських держав, а громадян Мальти і Болгарії хвилює забруднення повітря.

Діоксин — стійка біоакумулятивна токсична речовина, що виникає під час виробництва ПВХ і вінілу, розпадається поступово і тривалий час розповсюджується по планеті, накопичуючись у жирових тканинах та збільшуючись у концентрації під час просування за харчовим ланцюгом. Інколи діоксин у небезпечній концентрації знаходять навіть у тканинах полярних ведмедів та в грудному молоці ескімосів.1

Масштабна занепокоєність станом навколишнього середовища виникла зовсім недавно. В різних культурах, протягом історичного розвитку, існували різні релігійні та філософські традиції стосовно відносин між людиною і всім іншим природним світом. У, так званому, «розвинутому» світі до останнього часу найбільш поширеним було відношення владарювання та експлуатації. І лише на початку 1960-х широка громадськість почала звертати серйозну увагу на той ступінь руйнування, що ми завдаємо навколишньому середовищу. 

Люди розуміють, що ми не можемо викидати наші відходи, сподіваючись, що вони зникнуть самі по собі. Очевидно, що все, що відбувається в одному місці, має вплив на інше, і щоб ми не робили – копали шахти, спилювали дерева, будували або обробляли землю – наші дії мають наслідки, як локальні, так і глобальні, зараз і у майбутньому. Тому наша турбота про навколишнє середовище не може відокремлюватися від турботи про людство і має засновуватися на принципах рівності, права і відповідальності.  Нижче приведено декілька прикладів того, як вплив на навколишнє середовище пов’язаний з правами людини:

Повітря

Повітря, яким ми дихаємо може бути забруднено наприклад промисловими або транспортними викидами, а, також, від побутового палива та паління тютюну. Інші атмосферні забруднення складаються з малоактивного озону та мікроорганізмів, пов’язаних з вуглекислим газом. У Європейському регіоні ВОЗ2, вплив твердих домішок в атмосфері середню тривалість життя кожної особи в середньому на 1 рік. Погіршення якості повітря порушує право на життя і на на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.

Вода

Світові запаси питної води вичерпуються аби задовольнити потреби зростаючої кількості населення не лише у питті і санітарних умовах, а і в зростаючому виробництві харчів, промислових процесів та рекреаційної діяльності.3
У 2011 році 1.1 млрд. людей – кожен сьомий – не мав доступу до безпечного та належного водопостачання, що є очевидним фактом порушення права людини на життя та здоров’я. За підрахунками ВОЗ, 1.8 млн. людей – в більшості, це діти віком до 5 років, які проживають у країнах, що розвиваються – щороку вмирають від діарей них захворювань, що виникли в результаті небезпечної води.
Питання безпеки людини все більш загострюється в той час як кількість води зменшується.  Суперечки можуть бути як усередині країни, наприклад, як було в 2010 році в Нью Делі, Індія, де нерегулярне постачання води, яке, з часом, зовсім припинилося, привело до лютих протестів, навіть з декількома постраждалими. Крім цього, суперечки можуть виникати і між країнами, що пропускають або утримують потік води у направленні до сусіда, який знаходиться вниз за течією, і використовують це у якості політичного інструменту, для актів агресії або тероризму.4

Земля

Близько однієї треті світової поверхні землі використовується для землеробства, і мільйони акрів природних екосистем щорічно видозмінюються.6

За оцінюванням всесвітніх лісових ресурсів, проведеним у 2010 році Усесвітньою продовольчою організацією (ФАО/FAO), щорічно загальні збитки світових лісів становлять 7.3 млн. гектарів (18 млн. акрів). Багато способів землеробства занадто забруднюють навколишнє середовище і нераціональні. Сучасні методи ведення сільського господарства не потребують значної кількості людської праці, тому  люди вимушені мігрувати до міст у пошуках роботи. У 2007 році, вперше в історії, більш ніж половина людства проживала в міських районах7. Земля також відбираються для шахт і інших промислових об’єктів, у той час, як транспортна система нарізає поверхню землі, насуваючись на дику природу. Щодо прав людини, всі ці зміни можуть привести до порушення права на приватну власність, на бажану роботу, права на їжу та участь у культурному житті, і багато інших.

Яким чином повітря, вода та земля забруднюються у навколишньому  середовищі де ви живете?

Світ не належить нам, земля не належить нам. Це наш скарб, який ми зберігаємо для майбутніх  поколінь.
Африканське прислів’я

Ми живемо на земній кулі, яка є скінченною по своїй природі і де все є пов’язаним з усім іншим, наприклад, через харчові ланцюги і круговорот води та геологічні цикли. Природа має здатність певною мірою відновлюватися, але серйозні порушення у згаданих циклах, наприклад, через забруднення, невластиву практику землеробства, іригаційні проекти або надмірний вилов риби, дестабілізують природний баланс. Ядерні катастрофи в Чорнобилі та Фукусімі, загибель дерев у Чорному Лісі в Німеччині у наслідок кислотних дощів, запустинювання земель у південній Іспанії, пересихання Аральського моря в Узбекистані та проект дамби Ілісу в Туреччині – це все приклади того, як людство у процесі свого розвитку завдає шкоди екологічному базису всієї економічної діяльності і життя взагалі.

Кліматичні зміни

Приклади порушень прав людини, пов’язаних з навколишнім середовищем, можна переглянути на сайті:
www.righttoenvironment.org

«Погіршення якості навколишнього середовища планети Земля та істотне збільшення ступеню та частоти стихійних лих, таких як циклони, повені та засухи, значною мірою загострюють людську уразливість щодо відсутності продовольчої безпеки, слабкого здоров’я, і відсутності стабільних засобів існування».               
 
Програма Організації Об'єднаних Націй по довкіллю (ЮНЕП/UNEP).

Згідно до Четвертого Експертного Звіту8 Міжурядової комісії з проблем кліматичних змін (IPCC), «За останні декілька років, наукові дослідження та знання в області кліматичних змін значною мірою просунулися уперед і підтверджують, що існуюче потепління клімату на Землі відбувається у зв’язку з людською діяльністю, такою як  спалювання вуглеводного палива. Потепління Землі вже має значні наслідки, і очікується, що майбутній вплив виявиться крупно масштабний та  руйнівним». Ступінь вірогідності даного прогнозу встановлений як 90%.

Всі країни району басейна річки Дунай розробляють національні  плани організації діяльності та міжнародного співробітництва у Міжнародній Раді захисту річки Дунай, з метою досягнення до 2015 року природоохоронних задач, визначених у Рамковій директиві ЄС по водному середовищу.5

Спалювання вуглеводного паливо – це головна людська діяльність, що сприяє зміні  клімату. Під час горіння, паливо вивільняє в атмосферу Землі вуглекислий газ, водні пари, метан та оксид азоту. Там ці гази  уловлювати сонячну енергію що й спричиняє глобальне потепління. Іноді цей процес називають «парниковим ефектом». Вуглекислий газ є найбільш важливим парниковим газом, тому що від надовго затримується в атмосфері. Поточні  рівні атмосфери вже давно перевищили природний рівень  вуглекислого газу за останні 650,000 років. Ефект занадто серйозний; 11 з 12 років за період з 1995 по 2006 були серед 12 найбільш жарких років за показником глобальної температури поверхні, що є рекордом з  1850 року  (початку індустріалізації).9 Ось деякі з вже існуючих та очікуємих найближчим часом наслідків глобального потепління:

Зміна рівня моря. Підвищення рівня моря затопить деякі невеликі, низько розташовані острівні держави та піддасть ризику затоплення мільйони людей. Проникнення солоної води негативно вплине на низько розташовані сільськогосподарські землі. Вплив вже відчувається у різних регіонах світу, особливо на південно-східних тихоокеанських островах  та в Південно-Східній Азії.

Погодні катаклізми. Повені, засуха та урагани будуть відбуватися частіше та з більшою руйнівною силою.

Вимирання. Якщо глобальна температура підніметься на два градуси Цельсія, то передбачається, що 30%  всіх видів, які живуть на землі, з’являться під загрозою вимирання.10

Брак продуктів харчування. Із зростанням температури і зміною характеру розподілу кількості опадів, врожай значною мірою зменшиться у таких регіонах як Африка, Близький Схід та Індія.

Брак води. Зміна характеру розподілу кількості опадів приведе до виникнення засухи або повнів. Менша кількість води залишиться доступною.

Захворювання. З підвищенням температури, такі захворювання як малярія, захворювання Західного Ніла, лихоманка денге та річкова сліпота перемістяться до інших територій.

Руйнування уразливих ділянок. Пошкоджені території, такі як перетруєні пасовиська, знелісені гірські схили, і еродований орний грунт, стануть більш вразливими ніж раніше до змін клімату.11

Екологічні біженці. Кліматичні зміни, разом з екологічними проблемами, змусять велику кількість  людей мігрувати або шукати  притулку від змін, що відбуватимуться у навколишньому середовищі.

Чи можете ви визначити будь-які наслідки кліматичних змін, що вже вплинули на вашу країну?

Питання рівності

Починаючи з першої хвилини Нового року, у той час як 2 січня американська родина сідає вечеряти, вони вже витратили , на кожну особу, стільки вуглеводного палива, скільки родина з Танзанії витрачає протягом цілого року.
Ендрю Сіммс

Результати кліматичних змін нерівномірно відчуваються по всьому світові. За даними Міжурядової комісії з  проблем кліматичних змін (IPCC) більш за всіх вимушені страждати найбідніші в світі люди.   Нації, що розвиваються, у наслідок їх географічного положення, низького прибутку, слабких інституцій та залежності від діяльності, що сама залежить від кліматичних умов , наприклад, землеробство, відсутність ресурсів для адаптації (наприклад, вирощування різних типів зернових, що підходять для більш або менш засушливих умов).
Інший аспект питання рівності – як розподілити витрати на екологічну компенсацію, наприклад, витрати на перехід на сучасні технології, що спалюють пальне більш ефективно, або перехід на поновлювані джерела енергії такі як вітер, вода або сонячна енергія. Розподіл обов’язків був основним каменем спотикання на 17-й Конференції учасників Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, що проходила у Дурбані, в 2011 році, й досі викликає труднощі у учасників переговорів.
Питання рівності пов’язані з ідеями справедливості, і багато людей кажуть про ідею кліматичної справедливості, маючи на увазі «концепцію  поступової ліквідації та пом’якшення нерівномірного тягаря обов’язків, спричинених кліматичними змінами. Кліматична справедливість це однакове відношення до всіх людей і свобода від дискримінації, створення методів і проектів, що вирішують питання кліматичних змін і систем, що створюють такі зміни та дискримінацію».12

Кліматичні зміни – це реальна погроза міжнародному мирному співіснуванню та безпеці.
Пан Гі Мун

Кліматичні зміни можуть бути найбільшою погрозою для тривалого добробуту населення, і без сумніву потребують негайного вирішення. Проте, концентрація лише на кліматичних змінах може привести до небажаних наслідків: або інші екологічні проблеми, такі як забруднення, перелов або урбаністичний розвиток не отримають належної уваги, або вся увага буде привернута до кліматичних змін, коли насправді інші проблеми потребують вирішення. Гарний приклад такої ситуації  - це коралові рифи. Підвищення температури води, ріст рівня моря та ацидіфікація океанів, викликані кліматичними  змінами, безперечно несуть потенційну погрозу кораловим рифам і, відповідно, правам тих людей, які заробляють собі на життя або проводять свій дозвілля на них. Проте, вже існуючі погрози забруднення, відкладання у зв’язку з надмірним стоком в результаті сільськогосподарського практики, перелов риби, яка годується рифами, колекціонування таких риб, равликів та коралів акваріумістами-любителями, видобуток коралів для створення цементу та дорожнього насипу – це лише невелика кількість існуючих небезпек, що можуть розрушити рифи, ще задовго до того, як на них, через 70 років, вплинуть кліматичні зміни.13

Зростання населення

Кліматичні зміни не повинні перетворитися з незручної правди на зручного цапа-відбувайла для пригнічення інших людей.
Кейт Брандер та інші14

У 1804 році у світі був лише 1 млрд. людей, у 1927р. - 2 млрд.; у 1959 р. три млрд.; у 1974р. - чотири млрд.; 1987 рік – п’ять млрд.; шість млрд. у 1998 році; сім млрд. у 2011. Швидке зростання завдяки комбінації позитивних змін, наприклад, покращеним побутовим умовам, харчуванню і охороні здоров’я, які надали людям можливість жити довше та народжувати більше дітей, які доживають до зрілого віку.  Проте, ми живемо на  планеті, чиї ресурси є скінченими, і зріст населення спричиняє значне навантаження на навколишнє середовище заради забезпечення навіть елементарних потреб у притулку, їжі та воді.

Якщо ми не можемо стабілізувати клімат і не можемо стабілізувати населення, тоді на Землі не існує екосистеми, яку ми можемо врятувати.
Інститут глобального моніторингу

Розмірковуючи про той тиск, що спричиняється на навколишнє середовище, у формулі необхідно враховувати не лише числа, а й життєві цикли і структури вжитку.  Заможні нації, більшість яких проживає в Європі, і становить лише 20% від населення планети, а їх стандарти життя, при цьому, вказують, що вживають вони більш ніж 70% її ресурсів. Тому й населення це також питання рівності.

Китай зменшив рівень народжуваності примусово здійснюючи політику однієї дитини у родині. Чи вважаєте ви, що такі дії китайської влади виправдані? Чи чули ви про інші методи зменшення рівня?

Вирішення проблемних питань

Люди не єдині живі істоти на Землі, а поводяться нібито це саме так.
Автор невідомий

Враховуючи той фат, що вся людська діяльність впливає на навколишнє середовище, постає питання як нам найкращим чином захистити навколишнє середовище, яке нас утримує.

Один підхід - робити це за допомогою міжнародних договорів по окремим питанням. ООН погодила кілька угод та декларацій про захист навколишнього середовища, наприклад, про забруднення повітря, біорізноманітність, біобезпечність, запустинювання, вимираючі види, забруднення від судноплавства, тропічну деревину, заболочені землі, і китобійний промисел.15
Міжнародні дії щодо захисту озонового слою шляхом згортання виробництва хлорфторвуглецю (ХФУ/CFC) та інших озоно-руйнуючих химикатів, виявилися швидкими та дуже ефективними.  Монреальський Протокол щодо речовин, які руйнують озоновий шар вступив в силу в 1989 році; як результат – озоновий слій має поступово поновитися.16

Можливо на сьогоднішній день єдиний найбільш успішний міжнародний договір – це Монреальський Протокол.
Кофі Аннан

Інший приклад – це  Кіотський Протокол (затверджений у 1997р., вступив в дію у 2005 р. і закінчиться у 2012р.), згідно якого країни, дають конкретні зобов’язання зменшити свої викиди парникових газів. Кіотський Протокол важливий, тому що він заснований на принципах справедливості та рівності і передумові про «спільні, проте диференційовані обов’язки». Іншими словами, промислові країни мають платити більше тому що об’єми їх викидів на душу населення зазвичай у 10 разів більше ніж в середньому у країнах, що розвиваються.
Закінчуючи свою дію у 2012 році, протоколу необхідна нова міжнародна система – договірна та ратифікована – яка буде продовженням програми, та поступово покращить ситуацію щодо зменшення викидів парникових газів. Для цього необхідне поновлення політичної відповідальності, усіх сторін, і тих, які підпишуть протокол, і таких, які не підпишуть.

Міжурядова Комісія з проблемних кліматичних змін (ІРСС)

IPCC – провідний міжнародний орган з оцінювання кліматичних змін. Комісія була заснована Програмою ООН з питань навколишнього середовища (ЮНЕП/UNEP) та Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО/WMO) з метою надання світові, на основі існуючих знань, чисто наукової оцінки кліматичних змін та ї х потенційного впливу на екологію та соціо-економічний стан.
IPCC  - міжурядовий та науковий орган. На сьогоднішній день 194 країни ООН та ВМО являються членам IPCC, яка розглядає та оцінює останню наукову, технічну та соціо-економічну інформацію отриману з усього світу та таку, що має відношення до розуміння кліматичних змін. Завдяки свої науковій та міжурядовій природі, IPCC втілює унікальну можливість надати на розгляд керівництва повноцінну та збалансовану наукову інформацію. Відповідно, робота цієї організації є стратегічною, і у той же час політично нейтральною і ніколи  політично регламентуючою.
IPCC не проводить жодних досліджень, чи кліматичних спостережень, пов’язаних з даними чи параметрами. Тисячі вчених з усього світу добровільно надають результати своїх робіт до IPCC.

Права та обов’язки

Стокгольмська Декларація, прийнята у 1972 р. на Конференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього довкілля17 може вважатися відправною точкою підходу до захисту навколишнього  середовища на основі права. Декларація сформулювала принцип про те, що  «Людина [повинна мати] має основне право на свободу, рівність і сприятливі умови життя в довкіллі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче життя, вона несе головну відповідальність за охорону і поліпшення довкілля на благо нинішнього і майбутніх поколінь».
Чи можливо для кожного в світі вести гідне і процвітаюче життя у відповідних умовах без руйнівних наслідків для навколишнього середовища? Якщо так, то яким чином? Руйнування довкілля може бути значною мірою як результат економічного занепаду, так і розвитку. Наприклад, відсталість та подальша бідність ведуть до вирубки лісів, тому населенню необхідно добувати дров’яне паливо для приготування їжі та обігріву. Маючи недостатню кількість пасовиськ, вони вибивають периферійні сільськогосподарські землі, що веде до дезертифікації. Неадекватна обробка стічних вод та збір сміття ведуть до втрати питної води. Невідповідна освіта підриває прагнення нації мати більш чисте навколишнє середовище. Розвиток, з іншого боку, атакує навколишнє середовище іншим чином.¬
Економічні досягнення стимулюють знищення лісів та переселення етнічного населення, і максимальну експлуатацію природних ресурсів. Індустріалізація забруднює повітря, воду та атмосферу  токсичними та хімічними викидами під час виробництва та вжитку, і все це робиться в ім’я розвитку.18

Головна відмінність між Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату РКЗК/UNFCCC та Кіотського Протоколу полягає у тому, що у той час, як Конвенція закликає промислові країни стабілізувати викиди парникових газів, Протокол зобов’язує їх це зробити.

У 1989 році намагався вирішити внутрішні протиріччя між навколишнім середовищем та розвитком через принцип сталого розвитку, що визначається як «розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, не наражаючи на ризик здатність майбутніх поколінь задовольняти їх власні потреби». Потім у 1992 році на Конференції ООН про навколишнє середовище та розвиток (також відому, як зустріч на вищому рівні по проблемам Землі), було прийнято Декларацію Ріо про навколишнє середовище та розвиток. Декларація (відома як «Порядок денний на ХХІ вік»)  була планом дій, які уряди, організації  та окремі особи мали виконати на глобальному, національному або місцевому рівні  у кожній сфері, де людина впливає на навколишнє середовище.  Ще одним підсумком зустрічі в Ріо стала Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК/UNFCCC). РКЗК/UNFCCC забезпечує універсальну концепцію міжурядових зусиль щодо вирішення викликів, як і поставили перед нами кліматичні зміни.

Орхуська Конвенція

Орхуська Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
була погоджена Європейською економічною комісією ООН у 1998 році. Конвенція була ратифікована у 40 країнах та Євросоюзом.  Це перший міжнародний договір, що визнає право «кожної   людини  нинішнього та прийдешніх поколінь на   життя   в навколишньому   середовищі,   сприятливому   для  її  здоров'я  та добробуту». Документ також визнає право на доступ до інформації з питань навколишнього середовища, участь у вирішенні екологічних питань та доступ до незалежних судів у відношенні до рішень з питань навколишнього середовища. Не зважаючи на той факт, що конвенцію було ратифіковано лише країнами Європи та Центральної Азії, і слабкий механізм моніторингу, цей документ має глобальну значущість завдяки поєднанню питань навколишнього середовища з правами людини.19

Рух за охорону навколишнього середовища може вижити лише тоді, якщо він стане рухом за справедливість. Як чисто рух за охорону довкілля він або помре, або перетвориться у корпорацію «зелений камуфляж». Кожен, хто справді піклується за довкілля, не винесе такої ролі. Проте він має безмежні можливості як екологічний, так і  справедливий рух.
Вандана Шива

Підхід з позицій прав людини, який би гарантував головну роль принципів справедливості і рівності прав та обов’язків, багатьма вважається перспективним кроком вперед на шляху захисту навколишнього середовища. Проте, протягом багатьох років, активісти та інші учасники екологічного руху стверджували, що цієї умови недостатньо. Їх точка зору полягає в тому, що якщо людське життя та здоров’я є метою захисту навколишнього середовища, тоді навколишнє середовище може бути захищено в наслідок, та лише у тій мірі, що необхідна для захисту людини. Наприкінці 2009 року  Всесвітня народна конференція з питань  кліматичних змін та прав Матері Землі, в Болівії,  направила на розгляд в ООН Універсальну Декларацію Матері Землі (2010). Стаття 2 проголошує, що «Мати Земля має право на існування, продовження циклу життя, збереження своєї самобутності структур, функцій та процесів, які підтримують всі форми життя». 

Екоцид – злочин, проти природи

Екологічні катастрофи, такі як Севезо у 1976 році, Бхопал у 1984, Чорнобиль у 1986, розлив стічних вод в Іспанії в 1998, та вибух нафтової платформи Deep Water Horizon у 2010 році, дійсно привели до значних судових процесів. Проте, ні майбутні покоління, ні Навколишнє середовище самі по собі ніколи не з’являлися в суді під час розгляду справ.
Переконливі докази можуть заставити бізнеси, що завдають масштабну екологічну шкоду, прийти до суду. Термін «екоцид», що означає будь-які значні руйнування та знищення природного довкілля, було введено в обіг після гербіцидної катастрофи в Південно-східній Азії, що мала місто підчас  війни у В’єтнамі. У квітні  2010, юрист з Великобританії, Поллі Хіггінс запропонував ООН визнати Екоцид міжнародним Злочином Проти Миру на ряду з Геноцидом, Злочинами проти людства, Воєнними злочинами та  Злочинами агресії, за які мають представляти перед Міжнародним кримінальним судом.

[]Створення терміну [злочину] «екоцид (еко-вбивство)» також необхідно, як і існування терміну «людиновбивство». Як існує термін для позначення тих, хто забирає життя людини, так має існувати термін для тих, хто вбиває природу.
Жаім Давід Фернандес Мірабаль,
Міністр навколишнього середовища, Домініканська Республіка

Британії знадобилась половина ресурсів цієї планети щоб досягнути процвітання. Скільки планет знадобиться Індії для розвитку?
Махатма Ганді

Роль Ради Європи

Рада Європи першим пунктом свого порядку денного ставить питання самодостатнього сталого розвитку. ЇЇ політика полягає в тому, що економічний прогрес не має погоджуватися на компроміс щодо  ключових статків людства: якості навколишнього середовища і ландшафту, прав людини і Головна відмінність РКІК/UNFCCC та Кіотським Протоколом полягав в тому, що у ой час, як Конвенція закликає промислові країни стабілізувати викиди парникових газів, Протокол зобов’язує їх це зробити.

Своїми діями Рада Європи допомогла сформувати в Європі відповідне правове поле на підтримку біорізноманітності, територіального планування і управління ландшафтом та самодостатнього сталого територіального розвитку на основі комплексного використання культурних та природних ресурсів. Екологічна Програма Ради Європи, розпочата у 1961 році, розробила Європейську конвенція про ландшафти, Конвенцію про охорону дикої фауни і флори природних місць існування в Європі та Рамкову Конвенцію про значення культурної спадщини для суспільства. Також Рада Європи ввела Європейський диплом територій, що знаходяться під особливою охороною. Створений у 1965 році, диплом видається територіям, що охороняються внаслідок їх видатних наукових, культурних або естетичних якостей; такі території також мають бути предметом, що підлягає збереженню, що можна поєднати разом з програмою сталого розвитку.

Посібник Ради Європи з прав людини та навколишнього середовища містить багато інформації про слухання справ Європейського Суду з прав людини і вплив, який мала Європейська соціальна хартія у відношенні до питань охорони

There have been several efforts to add the right to a healthy environment to the European Convention on Human Rights, through an additional protocol but they have not succeeded. The counter-view was that the European  Court of Human Rights can deal with the most gross environmental violations under Article 8 (private and family life) of the ECHR.

Чи необхідно внести право на здорове навколишнє середовище  до Європейської конвенції про захист прав людини?

Європейський Суд з прав людини

Декілька осіб успішно виносили питання, пов’язанні з навколишнім середовищем, на розгляд Суду на підставі того, що негативні екологічні фактори виявилися причиною порушення одного з їхніх прав людини, які захищає Європейська конвенція про захист прав людини. Судова практика включає втручання в право на життя, право на повагу особистого та родинного життя, а також дому, право на справедливий суд та доступ до суду, право отримувати та поштрювати інформацію та ідеї, право на ефективні захисти правового захисту та право на мирне володіння своєю власністю.

Хамер проти Бельгії

Рішення Європейського Суду з прав людини від 27 листопада 2007 року
Позивачка володіла будинком, збудованим її батьками на лісовому угідді, де не дозволялося будівництво. Судову справу було розпочато проти неї внаслідок того, що вона володіла будинком, збудованим з порушенням відповідного лісового законодавства і судді визнали, що їй належить відновити землю до її первинного стану. Будинок було примусово зруйновано. Позивач скаржилась на порушення її права на особисте життя. Вперше Суд вирішив, що незважаючи на той факт, що навколишнє середовище прямо не захищене в Конвенції проте само по собі воно є цінністю  в якій як суспільство, так і державні органи мають живий інтерес. Економічні міркування і навіть право на власність, не мають виходити на перший план у питаннях охорони навколишнього середовища, зокрема, коли ця сфера законодавчо регулюється державою. Таким чином, державні органи були зобов’язані діяти з метою захисту навколишнього середовища.20

Участь молоді

Тому що молодь більш поінформована щодо питань і більш зацікавлена у тривалій сталості, навколишнє середовище - це одна з сфер, у якій ви маєте стати лідером.
Звіт Молоді Світу, 2003 р.21

У першому Розділі ми описували поняття «про, за допомогою та заради» освіти з прав людини і стверджували, що знання, навички та відношення до захисту прав людини можна отримати лише за допомогою досвіду. «Почніть з того, де є молодь» — ось найкраща мантра працівника з молоддю, а яке місце може бути кращим для початку, а ніж участь в акціях на захист навколишнього середовища? Наприклад, розпочати можна із занепокоєності місцевої групи місцевою дорогою або проектуванням будівництва, що позбавить їх ігрового поля, а може, вони бажають дізнатися, як вони можуть зменшити викиди парникових газів чи зробити свої домівки, школи і коледжі та молодіжні клуби більш екологічно безпечними. На регіональному та національному рівнях вони можуть впливати на публічні дискусії та політичні дебати, наприклад, пишучи листи, показуючи вистави та організовуючи демонстрації.

Захист та інформування про  стан навколишнього середовища — це одне  з найважливіших завдань молодіжних організацій у всій Європі, більшість з яких навіть ставить його на  перше  місце.  Існує  декілька  Європейських  молодіжних  організацій та рухів, які у своїй роботі спираються на захист навколишнього середовища і права людини, підкреслюючи, що екологічна освіта і діяльність не мають кордонів. В програмі Європейських Молодіжних Центрів, відповідна діяльність також поширюється і на питання, які здаються далекими але, насправді, близькими та дуже пов’язаними між собою, — це питання безпечної їжі, екологічної справедливості, самодостатнього сталого розвитку і кліматичних змін.
Можливості для молоді існують і на міжнародному рівні. РКЗК/UNFCCC, визнаючи важливість участі молоді, поширила статус і кількість учасників — представників молоді. Поширений статус дозволяє молоді отримувати офіційну інформацію, приймати участь у зборах  і вимагати  виділення  часу  для промов. Шістнадцяті збори, що відбулися  у Канкуні, Мексика, відвідало близько 500 молодих делегатів, активістів та представників молодіжних організацій з усього світу.

Дбаєте про майбутнє? Піклуйтеся про ліс!


За ініціативи Молодь і Навколишнє середовище Європи (YEE), розпочатої у 2011 році і об’єднавшої молодь з Албанії, Чеської Республіки, Фінляндії, Португалії, Росії і Великобританії, що організувала кампанію, яка закликає молодь мобілізуватися на захист лісів по всьому світові. Кампанія має на меті підвищити обізнаність про загрозу, що існує для світового лісу, закликає молодь до дій, допомогає їм відкрити для себе місцеві ліси та надає їм можливість піклуватися про свої місцеві ліси. http://www.yeenet.eu

Корисні організації і посилання

Трохи більше половини (53%) громадян ЄС кажуть, що за останні півроку вони робили якісь дії, аби подолати кліматичні зміни; сортування і переробка сміття — найбільш поширений спосіб, утримання від купівлі виробів одноразового використання, купівля місцевих та сезонних виробів. 22

Earth Charter (Хартія Землі) - декларація про основні етичні принципи для будівництва справедливого, сталого і мирного світового суспільства у 21-му сторіччі: www.earthcharterinaction.org

Worldwatch (Глобальний моніторинг), дослідження глобальних екологічних питань: www.worldwatch.org

UNite to Combat Climate Changes (ООб’єднаємось, аби подолати кліматичні зміни) – кампанія ООН, яка закликає суспільство усього світу об’єднатися та діяти без зволікання, аби подолати кліматичні зміни:  www.unep.org/unite/

Світові статистичні данні у реальному часі: www.worldometers.info

Calculate your carbon footprint (Підрахуй свій вуглецевий відбиток). Онлайн програма на кількох мовах, безкоштовна та проста у використанні:  www.carbonfootprint.com

Climate justice (Кліматична справедливість): Мережа організацій і рухів з усього світу, присвячена боротьбі за соціальну, екологічну та гендерну справедливість: www.climate-justice-now.org

Масивне  центральне  джерело  даних  і  зручний  спосіб  порівняння  національних статистичних даних: www.nationmaster.com

Відносини між молоддю та кліматичними змінами детально представлені у Звіті ООН Молоді Світу за 2010 рік.

Friends of the Earth International (Міжнародні друзі Землі) - одна з найбільших світових громадських екологічних мереж. Вони проводять кампанії з найбільш актуальних екологічних та соціальних проблем сьогодення:  www.foei.org

350.org світовий громадський рух, що працює над вирішенням проблем кліматичної кризи: www.350.org
У Вікіпедії також представлено перелік найбільш відомих екологічних організацій залежно від їх організаційного типу (міжурядові, урядові і неурядові), які поділено на країни: www.wikipedia.org

Посилання

1 www.healthybuilding.net/pvc/facts.html
2  Європейський регіон ВОЗ включає 53 країни-учасниці. Повний перелік можна переглянути на сторінці 8 брошури ВОЗ/Європа: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/122912/who_office_brochure-UK-www.pdf
3 www.unwater.org
4 Подробиці дивись на: www.worldwater.org
5 www.icpdr.org/icpdr-pages/river_basin_management.htm
6 "World Land Use Seen As Top Environmental Issue", Science Daily, www.sciencedaily.com/releases/2005/08/050808065021.htm
7 www.unfpa.org
8 www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4
9 IPCC, «Atmospheric Вуглекислий газ», www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-3.html#2-3-1
10 www.direct.gov.uk
11 www.righttoenvironment.org
12 www.climate-justice-now.org
13 L.M. Brander, et al, "The Economic Impact of Ocean Acidification on Coral Reefs", Economic and Social Research Institute, working paper no. 282, February 2009.
14 K. Brander, et al, "The value of attribution", Nature Climate Change, Vol. 1, May 2011, p 70.
15 Подробиці дивись на: www.unescobkk.org/rushsap/resources/shs-resources/environmental-ethics-resources/environmental-treaties
16 http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2006/26may_ozone/
17 www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503
18 www.unescap.org/drpad/publication/integra/volume2/malaysia/2my04a.htm
19 www.coastalwiki.org; www.unece.org
20 www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0C818E19-C40B-412E-9856-44126D49BDE6/0/FICHES_Environnement_EN.pdf
21 www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch05.pdf
22 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_372_en.pdf

КОМПАС

Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді

Відображення мережевого вмісту

Ключова дата
  • 22 березняВсесвітній день водних ресурсів
  • 23 березняВсесвітній день метеорологів
  • 21 травеньВсесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу і розвитку
  • 22 травеньМіжнародний день біологічного різноманіття
  • 5 червняВсесвітній день охорони навколишнього середовища
  • 17 червняВсесвітній день боротьби з опустеленням і посухою
  • 11 липняВсесвітній день народонаселення
  • Друга середа жовтняМіжнародний день зменшення наслідків стихійного лиха
  • 16 жовтеньВсесвітній день продовольства
  • 6 листопадаМіжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів