Конвенція про права дитини

У Законі про права людини вказано, що дитина – це будь - яка людина віком до 18 років. Згідно з оцінкою ЮНІСЕФ за 2005 рік, загальна кількість дітей у світі становить 2,2 млрд. Кількість дітей в Європі, ймовірно, складе близько однієї десятої від цього числа - близько 200 мільйонів.

Дитина повинна знати, що вона – диво, такої іншої дитини, як ця, не було ще з самого початку світу, і не буде до кінця світу.
Пабло Касалс

Діти теж люди, тому вони мають точно такі самі права людини, що й дорослі. Однак, визнано, що діти потребують особливого піклування і допомоги, з цієї причини вони також мають «свій» договір про права людини - Конвенцію про права дитини (КПД).
КПР затверджена Організацією Об'єднаних Націй в 1989 році і вступила в силу 2 вересня 1990 року. КПР поширюється на всіх дітей віком до 18 років у тих країнах, які прийняли Конвенцію, і майже кожна країна світу прийняла її. Тільки Сполучені Штати Америки і Сомалі не ратифікували Конвенцію.

Чому КПР є настільки важливою?

КПР - це найбільш широко ратифікований інструмент з прав людини у світі. Він виступає орієнтиром в історії прав дітей, тому що це був перший юридично обов'язковий міжнародний документ, прийнятий спеціально на захист прав дітей.

КПР не надає дітям більше прав, ніж іншим людям, але в ній визнана необхідність у додаткових гарантіях для того, щоб переконатися, що діти здатні користуватися правами людини, які має кожна людина. Це стосується міжнародних договорів, що охоплюють повний спектр прав людини: громадянських, політичних, соціальних, економічних і культурних прав.

Материнство і дитинство мають право на особливу турботу і допомогу. Всі діти, незалежно від того, чи вони народилися в шлюбі або поза ним, повинні користуватися однаковим соціальним захистом.
Загальна декларація прав людини, Стаття 25 (2)

КПР дозволила зробити великий крок до захисту дітей, оскільки згідно КПР діти – це особистості, які мають права і обов'язки, за рахунок яких вони можуть розвивати свої здібності. Крім того, у КПР встановлені певні основи, щоб добиватися виконання прав дітей.

Якщо кожна дитина, незалежно від її статі, етнічного походження, соціального статусу, мови, віку, національності або релігії має ці права, то діти також повинні нести відповідальність за повагу до одне одного гуманним способом. Якщо діти мають право на захист від конфлікту, жорстокості, експлуатації та зневаги, то вони також несуть відповідальність не залякувати або не спричиняти шкоду один одному. Якщо у дітей є право на чисте довкілля, то вони також несуть відповідальність і повинні зробити все можливе, щоб піклуватися про навколишнє середовище.1

Чому деякі права дитини важче захищати, ніж права дорослих?

Як працює КПР?

Ваші діти - не ваші,
Вони – сини і дочки життєвих сил.
Ви можете дати притулок для їх тіла, а душі -
Душі пішли у завтрашній день.
Туди не проникнути вам, як не намагайтеся.
Халіль Джебран

Країни, які прийняли КПР, повинні звітувати кожні 5 років перед Комітетом з захисту прав дитини про результати, які були досягнуті у забезпеченні виконання прав, передбачених у Конвенції. Іншим організаціям також рекомендується надавати звіти, а неурядові організації постійно збиратимуть дані про можливі порушення Конвенції, що не увійшли до офіційного звіту з боку уряду.
Комітет з захисту прав дитини складається з незалежних експертів. Після розгляду всіх представлених звітів – з боку уряду і неурядових організацій - він провів засідання в Женеві для опитування представників уряду, і видав ряд заключних зауважень. Ці зауваження були зроблені у формі рекомендацій, яким повинні слідувати країни, щоб внести виправлення і зробити покращення у тих галузях, в яких Комітет вважає, що Конвенція не виконується належним чином. Вони проводитимуть постійні перевірки, чи виконуються ці рекомендації, поки уряд не представить свій наступний звіт.

Яку інформацію щодо прав дитини у вашій країні ви би включили до звіту, що надається Комітету з захисту прав дитини?

Факультативні протоколи до Конвенції про права дитини

Є два факультативних протоколи до Конвенції про права дитини, що прийняті у травні 2000 року, і контролюються Комітетом з захисту прав дитини. Перший Факультативний протокол стосується залучення дітей у збройні конфлікти, а другий є Факультативним протоколом з питань торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії.
У червні 2011 року Генеральна Асамблея ООН з захисту прав людини ухвалила проект третього Факультативного протоколу щодо порядку розгляду Комітетом скарг на порушення прав дітей. Новий протокол дозволить Комітету з захисту прав дитини розглядати скарги від дітей та їх представників про порушення їхніх прав.

Важливі риси КПР

КПР включає 54 статті, в яких описаний повний і широкий спектр прав – громадянських, політичних, культурних, соціально - економічних, і всі вони служать основою для захисту прав людини у віці до 18 років. КПР основана на трьох категоріях прав і керується за чотирма основними принципами.

Категорії «Три П»

Правозахисні статті з Конвенції про права дитини можна згрупувати за трьома категоріями, які часто називають «Три П»(англ. “Three Ps” - participation, protection, provision), тобто категорії участі, захисту та забезпечення.

Перша категорія - «участь» - була (і залишається) дуже інноваційною, і відображає розуміння дітей, як суб'єктів права, а не об'єктів захисту, згідно Конвенції. Багато дорослих людей і членів організацій вважають дітей не здатними самостійно мислити, а їх уподобання і висновки - не важливими, принаймні, при прийнятті рішень про їх соціальний захист. Однак, Конвенція висуває ідею сприймати дітей, як людей, чиї бажання дійсно повинні враховуватися. Згідно Конвенції, діти мають право на гідність і гідне ставлення до себе вже лише тому, що вони є людьми, незалежно від їхнього віку. Відношення до дітей з гідністю дозволяє їм бути незалежними та висловлювати свої побажання і думки, як тільки вони здатні робити це. А врахування їх побажань і думок є важливим фактором у прийнятті рішень по відношенню до дітей.

Крім визнання прав дітей на участь, Конвенція також визнає, що діти можуть потребувати особливого захисту, наприклад, від жорстокого поводження, насильства, експлуатації та зневаги.
Третя категорія - забезпечення, вона охоплює необхідні права, виконання яких необхідне для елементарного виживання і повноцінного розвитку дитини, наприклад, право на забезпечення достатнього харчування, чистої води, житла, формальної освіти і охорони здоров'я.

Наскільки ви прислуховуєтеся до молоді і поважаєте бажання молоді, з якою ви працюєте?

Дитячий парламент у Фінляндії

В Інтернеті розроблений інтерактивний віртуальний дитячий парламент Фінляндії. Ця віртуальна конструкція надає представникам місце, незалежно від часу і розташування, де можна взаємодіяти між собою і розвивати свою діяльність.
Правління та Комітети Дитячого парламенту зустрічаються щотижня в Інтернеті в чатах, обговорюють питання і готуються до майбутніх пленарних засідань. Члени Дитячого парламенту обговорюють проблеми он-лайн на форумах, реагують на результати дослідження, надані з боку керівництва, і проводять двотижневе пленарне засідання на сайті. Правління і всі діти також зустрічаються особисто. http://www.lastenparlamentti.fi

Чотири принципи

Держави-учасниці повинні надавати дитині, здатній сформулювати свою власну думку, право вільно висловлювати свої погляди в усіх питаннях, що стосуються дитини, причому думка дитини враховуватиметься належним чином залежно від віку і зрілості дитини.
КПР, стаття 12.

В основі всієї Конвенції лежать чотири керівних принципи, або загальні вимоги до виконання всіх прав, закріплених у договорі. Ці принципи також розглядаються, як окремі статті у договорі. Коли Комітет ООН з прав дитини розробив Керівництво для звітування щодо виконання прав згідно Конвенції, ці принципи були перераховані, як окремі питання, які необхідно внести до звіту.

Принцип 1: Недопущення дискримінації (стаття 2)

Стаття про недопущення дискримінації є необмеженою: вона забороняє дискримінацію за перерахованими причинами, але й забороняє інші форми, що не згадані в точній формі. Однакові можливості повинні надаватися дівчатам і хлопчикам, працездатним дітям та дітям-інвалідам, мусульманам, індусам і християнам, багатим і бідним, і так далі.

Держави-учасниці повинні поважати і забезпечувати виконання прав згідно Конвенції для кожної дитини в межах її юрисдикції без дискримінації будь-якого виду, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, інвалідності, народження або іншого становища дитини, її батьків або юридичного опікуна.
КПР, стаття 2

Принцип 2: Врахування інтересів дитини (стаття 3)

Цей принцип стосується дітей, які є повноправними людьми, чиї інтереси повинні враховуватися. Цей принцип враховує навіть більше: він не просто стверджує, що потреби дітей є важливими, він говорить, що врахування проблем повинне бути головним чинником у прийнятті рішення стосовно виконання прав дитини. Це не обов’язково означає, що слід робити все, що забажає дитина з будь - якого приводу, а іноді стороння людина виступає кращим суддею на захист інтересів дитини, особливо в довгостроковій перспективі.

Хто, на вашу думку, повинен приймати рішення про те, що є кращим для дитини: батьки, дитина або державні органи?

Здійснюючи будь-яку діяльність, спрямовану на захист дітей… найбільшу увагу необхідно приділити інтересам дітей.
КПР, стаття 3

Принцип 3: Право на життя, виживання і розвиток (стаття 6)

Цей принцип набагато ширше, ніж здається на перший погляд: він накладає зобов'язання на держави, які підписали КПР, контролювати не лише фізичний розвиток дітей, але і їх ментальний, духовний, моральний, психологічний та соціальний розвиток. Уряди повинні «створити середовище», яке найкраще підходить для підготовки кожної дитини до самостійного життя у вільному суспільстві.

Принцип 4: Повага до поглядів дитини (стаття 12)

Цей принцип вже частково розглянутий в рамках категорії «участі», описаної вище. Держави-учасниці Конвенції у своєму звіті, який вони надають Комітету з захисту прав дитини, повинні підкреслити необхідність надати дітям можливість висловлювати свою думку стосовно сімейного життя, шкільного життя, закладів соціального забезпечення, а також щодо положень про безпритульних.

Становище дітей: факти і цифри

Goto top

За рахунок КПР був зроблений гігантський крок вперед у напрямку до формалізації державних обов’язків, які повинні виконувати уряди, та звітності. Тим не менш, це був лише початок процесу. Кожній країні світу належить пройти довгий шлях до захисту прав дітей, щоб забезпечити виконання прав відповідно до стандартів, встановлених у Конвенції.

Держави-учасниці повинні виконувати права на виживання і розвиток дитини в максимально можливій мірі.
КПР, стаття 6.2

Діти в усьому світі

З 2,2 мільярдів дітей у світі, 600 мільйонів живуть у крайній бідності. Це означає, що кожна четверта дитина живе менш ніж на один євро в день.2
Щороку майже 9 мільйонів дітей у віці до п'яти років помирають від тих причин, які значною мірою можна було б відвернути і запобігти. Тим не менш, така статистика була набагато вищою 20 років назад, а зараз продовжує знижуватися.
17 000 дітей помирають від голоду щодня.3
За оцінками ООН, близько 250 000 дітей - хлопчиків і дівчаток у віці до 18 років – мають справу з озброєними угрупуваннями або збройними силами.
Більше 100 мільйонів дітей початкового шкільного віку не відвідують школу, з них більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Діти у Європі

Є багато питань, на які наштовхуються діти у Європі, але статистичні дані щодо цього дуже обмежені. В інших розділах цих глав представлена додаткова детальна інформація про деякі конкретні питання.

Права дитини у Європі

- Багато дітей страждають від насильства в сім’ї, в суспільстві, в інтернатах та в інших місцях. У Центральній і Східній Європі 35% школярів
заявили під час опитування, що над ними знущалися протягом останніх двох місяців до цього опитування, відсоток таких дітей склав
від 15 до 64%.
- 19% дітей у країнах ЄС перебувають на межі бідності.
- Більше 626 000 дітей живуть в інтернатах у 22 країнах Центральної і Східної Європи та країнах СНД.
- Деякі групи дітей страждають від дискримінації, часто за кількома причинами. Наприклад, циганські діти відсторонені від освіти та
мають обмежений доступ до медичного обслуговування. Багато дітей-інвалідів постійно відчувають упередження в свою сторону або
недостатню поінформованість, їх постійно відсторонюють від участі у прийнятті рішень, що стосуються їх власних інтересів.
- Незважаючи на те, що Європейський Союз є одним з найбагатших регіонів у світі, діти в усьому регіоні, як і раніше, живуть у бідності.
9% дітей віком до 14 років живуть у сім’ях, де жоден дорослий не має оплачуваної роботи. Дитяча бідність і соціальна ізоляція значно
зросли в деяких країнах ЄС протягом останніх двадцяти років, причому молодші діти більше страждають від бідності, ніж будь-яка інша
група.Права дитини у Європі

Чотири місяці ми не відвідували школу, ми шість разів переїздили, ні, сім разів, і шість разів міняли школу…Мені не подобається переїздити, тому що кожного разу я завожу нових друзів, а потім я повинна переїздити знову і знову.
Дівчина, 10 років, цитата з видання «Прислухайтесь до голосів безпритульних дітей»

Вуличні діти

ЮНІСЕФ визначив три типи безпритульних дітей: діти, які живуть на вулиці, які втекли від своїх сімей і живуть в одиночку на вулицях; діти, які працюють на вулиці, та які проводять більшу частину свого часу на вулицях, перебиваються, як можуть, і діти з вуличних сімей, які живуть на вулиці разом зі своїми сім'ями. У доповіді Суспільства захисту дітей Великобританії вказано, що:

• Кількість марокканських неповнолітніх дітей, що приїздять до Іспанії, невпинно зросла з того часу, як Міністерство внутрішніх справ Іспанії зареєструвало їх у перший раз в 1998 році. Від 811 осіб цього року, кількість зросла більш ніж у чотири рази до 3500 осіб за 2002 рік.
• Кількість дітей, працюючих на вулиці в Санкт - Петербурзі (Росія), становить приблизно 10 000 - 16 000 осіб: 20 % з цих дітей залучені до проституції.
• За даними деяких дитячих будинків в Україні, 97% дітей, які покидають інтернати, стають безпритульними.
• Близько 2500 дітей у Грузії опинилися на вулиці, щоб заробити гроші, просячи милостиню або займаючись проституцією.
• 100 000 молодих людей тікають з дому у Великобританії щороку: у 6,7% з утікачів були біологічні батьки, 13 % з них мали тільки або батька, або мати, 18% були з прийомних сімей, а 30,8% - з родин іншої форми.

Чи знаєте ви статистику безпритульних вуличних дітей у вашій країні?

Торгівля людьми

Майже кожен експерт вважає, що торгівля людьми є зростаючою проблемою, але складність полягає у тому, що фактична статистика кількості людей, залучених до торгівлі людьми, не точна і не узгоджена. За оцінками уряду Сполучених Штатів, приблизно 600 000 - 800 000 осіб щорічно стають жертвами торгівлі людьми за кордоном. Згідно даних з Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, понад 20% жертв торгівлі людьми в країні та за її межами складають діти.
Настав час захищати дітей —    всіх наших дітей — це спільна справа, яка може об’єднати нас, не зважаючи на нашу політичну орієнтацію,
релігійну приналежність і культурні традиції. Ми повинні заборонити і не допускати насильство і приниження дітей. Олара Отунну, Спеціальний Представник ООН у справах дітей і збройних конфліктівнвенція Ради Європи про заходи протидії торгівлі людьми

Конвенція Ради Європи про заходи протидії торгівлі людьми
Ко
Конвенція Ради Європи про заходи протидії торгівлі людьми набула чинності першого лютого 2008 року. Договір заснований на визнанні принципу, що торгівля людьми є порушенням прав людини і посяганням на гідність і самодостатність людської особистості. Це комплексний договір, спрямований на наступні заходи:
- Запобігання торгівлі людьми
- Захист прав людей, які стали жертвами торгівлі людьми
- Судове переслідування торговців людьми

Це стосується всіх форм торгівлі людьми, незалежно від того, яка людина стала жертвою, та незалежно від форми експлуатації.

Насильство проти дітей

Тілесне покарання

Тілесні покарання дітей - це не просто урок поганої поведінки; це переконливий приклад порушення права менших, більш слабких людей.
Томас Хаммарберг, Комісар Ради Європи з питань захисту прав людини

У Законі про права людини встановлено, що діти мають право на захист від усіх форм насильства, включаючи тілесні покарання у себе вдома, в школі, і в будь-який інший обстановці. Проте, суспільство в усьому світі, в тому числі у багатьох європейських країнах, все ще досі дозволяє і навіть схвалює деякі форми насильства дітей, зокрема, насильства вдома.
У 1998 році Європейський суд з прав людини виніс принципово нове рішення на захист (Справа А. проти Великобританії), це був перший закон про тілесне покарання батьками. Дитина «А», маленький англійський хлопчик, був побитий вітчимом палкою, в результаті чого зазнав серйозних тілесних ушкоджень. Європейський суд визнав, що було порушено право хлопчика на захист від принизливого покарання.
Станом на червень 2011 року, тілесні покарання заборонені законом в школах 117-ти країн, хоча тільки в 29 країнах з них діти захищені від жорстокого насильства, де б вони не знаходилися, навіть вдома. Двадцять дві держави - члени Ради Європи заборонили насильство вдома, в школах, в органах кримінально-виконавчої системи, а також в інших системах соціального забезпечення.

Чи правильно заборонити всі форми тілесних покарань дітей?

One test of the correctness of educational procedure is the happiness of the child.
Maria Montessori

Кібермоббінг і сексуальне насильство

Діти можуть піддаватися впливу багатьох ризиків, коли вони використовують Інтернет, наприклад, при перегляді небажаного матеріалу, он-лайн знущання і можуть зазнати переслідування або стати жертвами жорстокого поводження та експлуатації, наприклад сексуального насильства дітей. Люди, які працюють в постійному контакті з дітьми, можуть вжити заходів, щоб захистити їх від таких загроз, за допомогою наступних дій:
• Написання доповідей, скарг або прохань, якщо ви взнаєте про дитину, яка може піддатися таким ризикам, або виявите заборонений або небезпечний матеріал в Інтернеті
• Розширення прав і можливостей дітей за допомогою інформування їх і обговорювання з ними цього питання
• Розширення прав і можливостей батьків, які повинні бути обізнаними про небезпеку використання Інтернету і можливості відбору і контролю сайтів та веб-сторінок, які відвідують їхні діти.

Рада Європи розробила інтерактивну гру для маленьких дітей під назвою «Дикий Інтернет - ліс», яка допомагає маленьким дітям виявити і протистояти віртуальним загрозам під час пошуку веб- сторінок у безпечному середовищі.

Я вирішила, що краще кричати. Мовчання є реальним злочином проти людяності.
Надія Мандельштам, російська письменниця

Сексуальне насильство

Фактичні дані показують, що приблизно кожна з п'ята дитина у Європі стала жертвою тої чи іншої форми сексуального насильства. За оцінками, в 70% - 85% випадків кривдником є та особа, з якою дитина знайома і якій довіряє. Сексуальне насильство може приймати різні форми: сексуальне насильство в колі сім'ї, дитяча порнографія і проституція, корупція, домагання через Інтернет і сексуальне насильство з боку однолітків.
Сексуальне насильство дітей існує в кожній країні Європи, але є багато факторів, які перешкоджають отримати чіткі дані про його масштаб, глибину та причини. Про більшість випадків не повідомляється, їх розкриття може зайняти багато років, надійні статистичні дані отримати важко, не існує стандартизованого, скоординованого методу збору даних.
Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства (Конвенція, підписана в Лансароте), включає всі необхідні заходи для запобігання сексуального насильства, щоб захистити дітей та притягнути до кримінальної відповідальності правопорушників. Це перший міжнародний договір, спрямований на боротьбу з усіма формами сексуального насильства дітей. Його відмінною рисою є так званий підхід чотирьох «Р»: (англ.: four “P” prevention, protection, prosecution, promotion), тобто боротьба з насильством над дітьми, захист дітей, які стали жертвами насильства, переслідування злочинців і зміцнення співпраці та політики участі. Конвенція, що була підписана в Лансароте (Італія), зокрема, вимагає підбір і підготовку фахівців, які будуть працювати у тісному контакті з дітьми, сексуальне виховання і підвищення обізнаності в цьому питанні, а також підтримку програми інтервенції потенційних злочинців.КОЖНА П'ЯТА ДИТИНА

КОЖНА П’ЯТА ДИТИНА

Боротьба з сексуальним насильством дітей за допомогою конкретних правових документів і проведення комплексних інформаційно - пропагандистських дій представляють собою дві з усіх стратегічних цілей програми Ради Європи «Будуємо Європу для дітей і разом з ними». У листопаді 2010 року була започаткована кампанія Ради Європи «Кожна п'ята дитина», щоб зупинити сексуальне насильство дітей. Кампанія «Кожна п'ята дитина» має намір домогтися подальшого підписання, ратифікації та введення в дію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, проінформувати дітей, їхні родини/опікунів і суспільство в цілому, надати інструменти для запобігання і повідомлення про сексуальне насильство дітей, та підвищити обізнаність про його масштаби.
Детальніше читайте на www.coe.int/oneinfive

Європейська ініціатива

Goto top

Рада Європи

Рада Європи та її держави - члени прийняли ряд правових інструментів, програмам і рекомендацій для вирішення деяких проблем, з якими стикаються діти у Європі сьогодні. Деякі Угоди Ради Європи, що стосуються конкретно дітей, включають в себе наступне:
• Європейська конвенція про здійснення прав дітей (2000 р.)
• Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (2007 р.), перша міжнародна правова угода, яка передбачає кримінальну відповідальність за сексуальне насильство дітей
• Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута в 2008 році).
Звичайно, всі угоди, укладені на захист прав людини, поширюються також на дітей.Будуємо Європу для дітей і разом з ними

Будуємо Європу для дітей та разом з дітьми

Ця програма була впроваджена в результаті проведення Третього саміту глав держав і урядів Ради Європи (Варшава, 2005 р.). Вона складається з двох тісно пов'язаних проблем: розвиток прав дітей та захист дітей від насильства. Основною метою цієї програми є надання допомоги усім керівним органам і учасникам у розробці та впровадженні національних стратегій щодо захисту прав дітей та запобігання насильства дітей.

Рада Європи також наголошує на необхідності підвищення інформованості та запровадження кампаній для вирішення найважливіших питань порушення прав людини, зокрема, прав дітей.
У 2007 році Молодіжний сектор Ради Європи опублікував Компасіто: Посібник Ради Європи з навчання дітей правам людини. Цей посібник було розроблено у відповідь на сильно зростаючу вимогу з боку адвокатів з метою зосередження уваги на необхідності виховання молоді та її інформування про права людини. Подальше розповсюдження Компасіто по всій Європі довело, що виховання в галузі прав людини є дуже ефективним, якщо його почати вже з ранніх років життя дітей.
Виховання в рамках Демократичної програми для громадян встановлює нові правила для реалізації освітньої діяльності, які дозволяють надати дітям можливості і права бути громадянами і розуміти механізми демократії.

Європейська мережа радників молоді

Європейська мережа радників молоді була започаткована в 2008 році з метою активного залучення дітей і молоді до щорічної роботи в рамках ENOC і надання їм можливості бути почутими на європейському рівні. Діти та молодь, як власники своїх прав і експерти свого власного життя та середовища, в якому вони зростають, матимуть можливість брати участь у діяльності ENOC для того, щоб поділитися своїм досвідом, дати омбудсменам дітей чітке уявлення про те, які питання стосуються їх, і яким чином можна забезпечити захист дітей і виконання їх прав, закріплених в КПР.

Європейська мережа омбудсменів у справах дітей

Слово «омбудсмен» походить від скандинавського слова «ombud», що означає, представник, комісар або делегат. Цей термін став означати людину, яка має справу з і/або розглядає скарги, представляє і захищає інтереси/права певної групи, говорить від імені цієї групи, і намагається покращити умови для людей, і для групи в цілому. Багато країн зараз мають своїх власних Омбудсменів у справах дітей, а в 1997 році була створена Європейська мережа омбудсменів з прав дітей (ENOC). Завданням Омбудсмена є контроль виконання Конвенції про захист прав дитини, будучи повністю незалежним від уряду та інших державних органів. Омбудсмен у справах дітей, як правило, захищатиме інтереси/права дитини по відношенню до державних та власних повноважень, а також стежитиме за умовами, в яких діти зростають. До 2011 року до цієї галузі приєдналися 39 закладів у 30 країнах. Обов’язок омбудсмена полягає у контролі виконання і захисті прав дітей.

Чи існує омбудсмен для захисту дітей у вашій країні?

Європейський Союз

У 2006 році Європейська комісія видала документ «На шляху до реалізації стратегії ЄС про права дитини», що став новою рушійною силою у напрямку захисту прав дітей на порядку денному в Європейському Союзі; в ньому визначено сім цілей для здійснення діяльності Комісії та встановлення критеріїв Порядку денного ЄС 2011 р. Комісія також розробила в 2010 році план дій щодо неповнолітніх без супроводу дорослих і переслідування правопорушників в рамках програми ЄС DAPHNE, яка спрямована на боротьбу з насильством дітей, молоді та жінок. Порядок денний ЄС про права дитини націлений на виконання обов’язків з боку ЄС згідно Лісабонської угоди та Статуту основоположних прав з метою контролю виконання і захисту прав дитини в усіх важливих галузях політики і діяльності ЄС. До цього порядку денного включено 11 конкретних завдань, виконуючи які ЄС може зробити свій внесок у ефективну підтримку благополуччя і безпеки дітей.

Мережа організацій «Eurochild»
«Eurochild» представляє мережу організацій і людей, що працюють по всій Європі, щоб покращити рівень життя дітей і молоді. Eurochild є прикладом робіт, що ведуться громадянським суспільством в Європі та за її межами для захисту дітей через спільну роботу організацій, проведення досліджень, комунікацію і пропаганду. Дізнайтеся більше на
 www.eurochild.org

Неурядові організації

Неурядові організації не тільки мають право голосу при здійсненні контролю над виконанням КПД, але також сприяють виконанню прав дітей через їх повсякденну роботу і практику. Важливу роль відіграють також організації, під керівництвом яких знаходяться діти. Діяльність НУО включає в себе дуже різноманітні основоположні дії, починаючи з виховання дітей в галузі прав людини, закінчуючи дослідженнями, ініціативами і програмами захисту дітей, партнерством з органами державної влади для здійснення політики, адаптованої для дітей, наданням альтернативних звітів з прав дитини, і так далі.
Деякі приклади організацій, діяльність яких спрямована на захист прав дитини:
«Міжнародний захист дітей», міжнародні НУО з 40 країн світу, чия діяльність спрямована, зокрема, на правосуддя по справам неповнолітніх, як через безпосереднє втручання, так і через лобіювання, моніторинг та підготовку фахівців.
«ECPAT», міжнародна мережа, яка представлена в більш ніж 70 країнах, що працюють у напрямку боротьби з дитячою проституцією, дитячою порнографією, торгівлею дітьми і сексуальною експлуатацією дітей.
Група НУО, що контролюють виконання Конвенції про захист прав дитини, представляє собою мережу з більш ніж 70 державних та міжнародних НУО, завдання яких полягає у розвитку, реалізації і контролю виконання Конвенції про права дитини.
Європейський молодіжний форум - платформа під керівництвом молоді, до якої входять 98 національних молодіжних рад і міжнародних молодіжних організацій з різних країн Європи, яка працює над участю молоді у здійсненні діяльності на захист дітей, представляючи і захищаючи їх потреби і інтереси, а також та інтереси своїх організацій у напрямку Європейських закладів, Ради Європи та Організації Об'єднаних Націй.
Європейська конфедерація молодіжних клубів(ECYC) представляє собою мережу молодіжних робочих організацій і юнацьких клубів, які ведуть відкриту молодіжну діяльність і позаформальна освіта у співробітництві з 28 організаціями – членами Конвенції, що знаходяться у 27 європейських країнах.
Врятуйте дітей - організація, діяльність якої розповсюджена у 120 країнах світу, є однією з провідних організацій, працюючих у напрямку розвитку та захисту прав дітей та надання підтримки нужденним дітям. З широким діапазоном ініціативи, від прямого втручання до інформаційно- пропагандистської діяльності та представлення інтересів, ця організація бачить світ, в якому кожна дитина має право на виживання, захист, розвиток і участь.
Соціалістичний інтернаціонал (Соцінтерн) (IFM - SEI) - міжнародний освітній робітничий рух, діяльність якого спрямована на розвиток можливостей дітей і молоді та на боротьбу за свої права за допомогою проведення семінарів та тренінгів, організації міжнародних таборів, конференцій та кампаній, спрямованих на забезпечення освіти, а також ведення пропаганди та робіт безпосередньо з дітьми, які стали жертвами.

Goto top

Кінцеві посилання

Комітет Великобританії для ЮНІСЕФ, листівка:  www.unicef.org/pakistan/rightsleaflet.pdf
«Становище дітей в усьому світі за 2008р», ЮНІСЕФ 2008: www.unicef.org/sowc08/docs/sowc08.pdf
«Становище дітей в усьому світі, спецвипуск до 20 - річчя Конвенції про права дитини», ЮНІСЕФ, 2010: www.unicef.org/rightsite/sowc/pdfs/SOWC_Spec%20Ed_CRC_Main%20Report_EN_090409.pdf

4 Заява Генерального секретаря, «Голова ООН: Голод вбиває 17 000 дітей щодня», CNN, 2009: http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/11/17/italy.food.summit/
5 «Звіт про гуманітарну діяльність, 2009 р.», ЮНІСЕФ, 2009: www.unicef.pt/docs/HAR_2009_FULL_Report_English.pdf
6 Всесвітня доповідь з контролю EFA, «Прихована криза: збройні конфлікти і освіта», видання Oxford University, ЮНЕСКО, 2011: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743e.pdf
7 Посібник для парламентарів, № 13, 2007 р., Боротьба з насильством над дітьми, Міжпарламентський союз та ЮНІСЕФ: www.ipu.org/PDF/publications/violence_en.pdf
8 Див: Сайт юстиції Європейської комісії: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm
9 «Вдома чи в домашніх умовах? Формальне піклування і усиновлення дітей у Східній Європі та Центральній Азії», ЮНІСЕФ, 2010: www.unicef.org/ceecis/At_home_or_in_a_home_report.pdf
10 Див: www.oecd.org/dataoecd/2/17/43198877.pdf
11 Всесвітні Новини про безпритульних дітей, Консорціум безпритульних дітей: http://streetkidnews.blogsome.com/ and www.streetchildren.org.uk/news.asp?newsID=73
12 «Статистика безпритульних дітей», Консорціум, 2009р.: www.streetchildren.org.uk/_uploads/resources/Street_Children_Stats_FINAL.pdf
13Див: http://england.shelter.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/114853/Child_Poverty_and_Housing.pdf
14 «Звіт з переслідування правопорушників», Державний департамент США, Бюро переслідування та боротьби з торгівлею людьми, 2006 р.: www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/65983.htm
15 «Діти і тілесні покарання»: «Право людини, а також право дитини на захист від побоїв», Рада Європи, видання 2006 р.: https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1237635&Site=CM
16 Пітер Ньюелл. Тілесні покарання в школах і крок до заборони всіх тілесних покарань в Європі та Центральній Азії, Міжнародна ініціатива з заборони всіх видів тілесного покарання дітей, 2011 р.: www.endcorporalpunishment.org
17 Європейське законодавство: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/index_en.htm 
18 Дивhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0060:en:NOT

КОМПАС

Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді

Ключова дата
  • 15 травняМіжнародний день сім’ї
  • 4 червняМіжнародний день захисту дітей
  • 12 серпняМіжнародний день молоді
  • 20 листопадаВсесвітній день дітей