У розрізненому світі, діти — об’єднуюча сила, здатна збирати нас усіх разом задля підтримки загальної етики.

Граса Машел-Мандела

Опис
У цій вправі використовується алмазне ранжування, щоб сприяти обговоренню Конвенції про права дитини (КПД), утому числіі:
• Основні права людини і особливі права дитини в контексті КПД
• Обов'язки та відповідальність відповідно до Конвенції
• Як отримати права
Відповідні права
• Права дитини (всі)
• Право вільно виражати свою думку щодо всіх важливих для відповідної особи питань
• Право на захист від економічної експлуатації
• Право на відпочинок, дозвілля та прихильність до власної культури
Цілі

•    Забезпечити знання про Конвенцію про права дитини (КПД)
•    Розвинути навички критично розглядати інформацію і використовувати її уповсякденному досвіді
•    Стимулювати почуття відповідальності, солідарності, справедливості і рівності

Матеріали

Картки з твердженнями — один комплект для малої групи

• Великий аркуш паперу, щоб повісити на стіну схему, а також фломастери
• Достатньо місця для малих груп, щоб працювати самостійно
Підготовка

Зверніться до скороченого варіанта Конвенції про права дитини ТУТ. Перелічить статті на великому аркуші паперу і повісьте список на стіну.

• Ознайомтеся зі змістом карток, наведених нижче, які стосуються Конвенції про права дитини. Вирішіть, які статті сприятимуть найцікавішому обговоренню у вашій групі Розгляньте, які питання є найбільш актуальними для членів групи і які будуть найбільш спірними. За необхідності оберіть інші права і зробіть свої власні картки
• Підготуйте набір карток для кожної малої групи. Покладіть кожен набір в окремий конверт
Ключова дата
  • 20 листопадаВсесвітній день дітей

Інструкції

1.    Почніть з короткого огляду Конвенції про права дитини. Запитайте, що учасники/учасниці знають про це. Вкажіть на настінний плакат і пройдіться по основних статтях.
2.    Попросіть учасників/учасниць розділитися на малі групи з трьох-чотирьох осіб. Роздайте конверти з картками із твердженнями.
3.    Поясніть процедуру алмазного ранжування. Кожна мала група обговорює дев'ять твер­джень і розглядає, як часто кожне з тверджень зустрічається у їхньому власному житті. Потім вони мають розкласти їх у порядку важливості для них, у формі ромба. Спочатку вони мають покласти на стіл найбільш важливе твердження. Нижче одне біля одно­го, – два наступних найбільш важливих твердження. Під ними, вони мають викласти на­ступні три твердження середньої важливості. Четвертий рядок повинен мати дві картки і п'ятий ряд одну картку – твердження, яке, на їхню думку, було найменш важливим. Таким чином, усі картки лежатимуть у формі алмазу.
4.    Дайте групам 25 хвилин, щоб обговорити і прийняти рішення про ранжування.
5.    Коли всі групи закінчать роботу, дозвольте учасникам/учасницям пройти по кімнаті, щоб побачити, як кожна група розмістила твердження. Тоді запросіть усіх на пленарне засі­дання для дебрифінгу.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Почніть із запрошення кожній групі по черзі представити результати своєї роботи. Тоді пере­ходьте до обговорення, чи сподобалася учасникам ця вправа і що вони дізналися нового.
•    Як порівняти алмази для різних груп? Що спільного та відмінного між ними?
•    Чому в різних людей різні пріоритети?
•    Люди можуть говорити, що конкретне право є більш важливим, ніж інше, у їхній грома­ді, але неправильно стверджувати, що одне право важливіше за інше само по собі. Чому?
•    Чи виникне бажання у будь-якої з груп після слухання інших переглянути свої власні рішення щодо ранжування карток? Які аргументи були найбільш переконливими?
•    У цілому, які права не дотримуються у вашій громаді і чому?
•    Чи існують які-небудь права, яких немає у Конвенції, але ви думаєте, що вони мають бути включені?
•    Чому дітям потрібна власна Конвенція?
•    Якщо діти повинні мати свою власну Конвенцію, то чи не має існувати Конвенція для мо­лодих людей віком від 18 до 30 років? Якщо так, то які спеціальні права має містити така Конвенція для молоді?
•    Одна справа – володіти правами за Конвенцією про права дитини, але насправді – на­скільки реально дітям відстоювати їх?
•    Як діти можуть відстоювати свої права?
•    Якщо участь у демократичному процесі є одним зі способів для людей, щоб відстоюва­ти свої права, то що учасники/учасниці можуть зробити зараз, щоб почати «відстоювати свої права» у себе вдома і в їхній школах або клубах? Які права мають особливе значен­ня для молодих людей у групі?
•    Чи є пристрій «The Mosquito», призначений для того, щоб розганяти молодих людей, з громадських місць, де-небудь у вашому місті? Які права молоді порушуються?
•    До кого у вашій громаді можуть звернутися діти, якщо вони знають про серйозні пору­шення їхніх прав?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Існує більш детальна інформацію про алмазне ранжування в главі «Як використовувати посібник» у розділі 1. Зауважте групам, що немає правильних і непра­вильних способів, за якими можна розкласти картки. Вони мають визнати, що у різних людей різний досвід, і тому різні пріоритети, і вони мають бути дотримані. Однак вони мають спро­бувати в кожній з їхніх малих груп дійти єдиної думки з приводу ранжування. Зрештою, у ре­альному житті питання мають бути пріоритетними, а рішення прийматися в інтересах усіх!

У процесі інструктування та оцінювання переконайтеся, що учасники/учасниці розумі­ють, що встановлення пріоритетів має бути відповідно до актуальності прав на життя учас­ників. Немає сенсу говорити про пріоритетність важливості прав як права самого по собі. 

Права людини є неподільними, а отже, неправильно стверджувати, що право на освіту є більш важливим, ніж свобода слова. Але правильно стверджувати, що в моїй громаді право на осві­ту є більш важливим, тому що у нас немає ніякої школи, хоча преса у нас є вільною.

ВаріаціїGoto top

Замість дев'яти статей для ранжування ви можете надати вісім і залишити один бланк картки для груп, щоб дев'яту вони визначили самостійно.

Покладіть картки з твердженнями в капелюх і попросіть учасників/учасниць по черзі взяти одну з них і розказати про вибране твердження протягом однієї хвилини. Зверніться до вправи «Хвилиночку!» для отримання інформації про цей метод.

Попросіть малі групи написати коротке оповідання або представити коротку рольову гру-пригоду, пов'язану з обраною статтею. З іншого боку, історії / рольові ігри можуть бути основані на подіях зі ЗМІ: щось чули, або бачили в кіно чи театрі, або прочитали в книзі чи журналі. Рольові ігри можуть бути розроблені таким чином, що учасники починають з інци­денту і переходять до імпровізації рішень або шляхів, щоб запобігти інциденту, зокрема, по­рушенню в цілому, у майбутньому.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Запросіть когось, хто ознайомлений з КПД, наприклад, суддя/суддиня, адвокат/адвокатка, прокурор/прокурорка штату, голова дитячої лінії допомоги, дитячий психолог/дитяча психо­логиня або хтось з офісу омбудсмена/омбудсменки, щоб провести бесіду з групою. Перед бесідою проведіть мозковий штурм щодо порушень прав дітей, наприклад, жорстоке пово­дження з дітьми, сексуальна експлуатація, зневажливе ставлення та знущання. Дізнайтеся у доповідача/доповідачки, хто в місцевому співтоваристві має обов'язки піклуватися і нести відповідальність, наприклад, батьки, поліція, лінія допомоги, соціальні працівники/працівниці і т. д. Крім того, отримайте поради про те, яких заходів необхідно вжити у разі, якщо вони стають свідками порушень, особливо, якщо це щось таке серйозне, як жорстоке поводження сусіда/сусідки зі своїми дітьми. Такі питання мають вирішуватися з турботою, занепокоєнням та обережністю.

Візьміть питання, яке викликає занепокоєння у групи і попросіть їх обговорити й дослідити більш точно та детально, як порушуються їхні права. Вони також мають враховувати, як поруше­не право має бути збалансоване в контекст прав інших людей. Вони могли б зробити ще один крок і зробити свій внесок у дискусію з дебатами. Запропоновані теми включають у себе: засто­сування санкцій з викорінення дитячої праці; право знати своїх біологічних батьків для дітей, зачатих неприродним шляхом; презервативи в школах; стільникові телефони в школах; зменшен­ня вікового цензу для голосування; зниження віку для дозволу на вживання алкоголю. Ці та інші питання обговорювалися на сторінці: http://debatepedia.idebate.org/en/index.php/Category:Youth

Дізнайтеся більше про роботу Ради Європи з молоддю; введіть «Будуємо Європу для дітей і разом з дітьми» в пошуковій системі.
Уважно подивіться на різні питання, що стосуються участі молоді, у вправі «На сходинках».
Діти і молоді люди часто відчувають дискримінацію. Якщо група хотіла б вивчити питання про дискримінацію, можна виконати вправу: «Всі рівні — всі різні».

Ідеї для вправGoto top

Якщо ви працюєте в школі, дозвольте учням/ученицям переглянути політику шкільного управ­ління та навчальних програм, щоб побачити, наскільки добре політика виконує свої обов'язки і несе відповідальність стосовно КПД. Наприклад, чи забезпечує політика управління освіту, спрямовану на розвиток особистості, талантів і здібностей, або вона базується на при­верненні занадто великої уваги до зубріння, щоб скласти іспити? Чи мають учні/учениці право вільно висловлювати свої погляди з приводу усього, що їх зачіпає? Чи приділяється належна увага поглядам учнівства? Чи функціонує шкільна рада, і наскільки вона ефективна? Чи шкільна дисципліна підтримується за допомогою методів, які узгоджуються з гідністю дитини? Яким чином школа веде боротьбу з расистськими інцидентами і знущаннями?
Обговоріть, чи є місце для вдосконалення і які заходи можуть і мають бути прийняті для вирішення цих питань. Подивіться на підрозділ «Візьмемося за справу» і створіть проєкт. Будьте обережні, щоб не поспішати і не робити того, що буде (надмірно) засмучувати вчителів/ вчительок, особливо якщо ви перебрали владу на себе! 

Якщо ви працюєте в молодіжному клубі або організації, запропонуйте членам/членкиням переглянути політику управління і можливості для участі в ній.
Інформація про участь у дебатах на сайті: http://debatepedia.idebate.org (категорія: молодь)

Додаткова інформаціяGoto top

«Якщо 16-річні достатньо дорослі, щоб пити воду, забруд­нену підприємствами промисловості, якими ви управляєте, якщо 16-річні достатньо дорослі, щоб дихати повітрям, зіпсова­ним спаленим сміттям заводів, які побудував уряд, якщо 16-річні достатньо дорослі, щоб ходити вулицями, які є небезпечними через жахливу наркотичну та злочинну політи­ку, якщо 16-річні вже достатньо дорослі, щоб жити в бідно­сті в найбагатших країнах світу, якщо 16-річні достатньо дорослі, щоб хворіти в країні з найгіршими громадськими програмами у галузі охорони здоров'я всвіті, іякщо 16-річні достатньо дорослі, щоб відві­дувати школу в районах, які не мають належного фінансування, тоді 16-річні вже достатньо дорослі, щоб відігра­вати роль у процесі, що робить їх кращими».

Ребекка Тілсен, 14, яка свідчила для підкомітету Будинку Міннесоти в 1991 році при розгляді зниження вікового виборчого цензу

Відповідно до повного тексту Конвенції, відповідних документів ЮНІСЕФ, які щорічно публі­куються щодо становища дітей у світі, та інших книг і публікацій, що стосуються прав дітей, дивіться посилання у розділі 5 на довідковий матеріал про дітей (підрозділ «Діти»).
Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до заборони акустичних пристроїв «youth dispersal» (москіто). На своєму засіданні в червні 2010 року Генеральна Асамблея за­кликала заборонити всі акустичні пристрої, які дискримінують молодих людей, такі як москіто – пристрій «youth dispersal», який випускає потужний звуковий сигнал, що чують майже всі у віці до 20 років, але мало хто – старше від 25 років, для того, щоб уберегти молодих людей від тиняння без діла. У рекомендації, яка була одноголосно прийнята Асамблеєю, що об'єднує парламентаріїв держав – членів Ради Європи, заявлено, що «вкрай зухвалий» пристрій дис­кримінує молодих людей, розглядаючи їх, ніби вони є «небажаними птахами або комахами-шкідниками». Це також може порушувати права людини, такі як право на приватне життя або свободу зборів, і може являти собою принижуюче поводження щодо гідності, тому що зав­дає «акустичного болю».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Картки з твердженнями

Скопіюйте наведені статті і виріжте їх, зробивши схему з картками із твердженнями.

Дитина має право вільно висловлювати думку з усіх питань, що його/її стосуються, і думці дитини має бути приділена належна увага. Дитина має право на свободу вираження поглядів.

Право дитини на свободу думки, совісті і релігії має поважатися. Дитина має право на свободу асоціації та мирних зборів.

Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в його/її особисте і сімейне життя, житла чи листування. Дитина має бути захищена від незаконного посягання на його/її честь і репутацію.

Батьки несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини.

Дитина має право на освіту. Держава має зробити початкову освіту обов’язковою і доступною, а також безкоштовною для всіх. Шкільна дисципліна має бути введена відповідно до гідності дитини. Освіта має бути спрямована на розвиток особистості, талантів і здібностей, на розвиток поваги до прав людини і основних свобод, у напрямі розвитку свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, взаєморозуміння, толерантності і рівності, а також на розвиток поваги до природного середовища.

Дитина має право на відпочинок і дозвілля, щоб гратися та вільно брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом.

Дитина має бути захищена від економічної експлуатації та від виконання роботи, яка є небезпечною для його/її життя і розвитку. Дитина має бути захищена від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуального насильства, використання в проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці, у порнографії та порнографічних матеріалах.

Держава вживає всіх можливих заходів для захисту та догляду за дітьми, які постраждали від збройних конфліктів.

Кожна дитина, звинувачена у скоєнні правопорушення або злочину, має вважатися невинною, поки її провина не доведена, може мати юридичну допомогу, яка представлятиме його/її справу, а не примушуватиме до дачі свідчень чи визнання вини, мати особисте життя, яке повністю поважають. Справа дитини розглядається в порядку, відповідно до його/ її віку, обставин та благополуччя. Ні смертна кара, ні довічне тюремне ув’язнення, які не передбачають можливості звільнення, не призначаються за злочини, вчинені дітьми у віці до 18 років.