Права людини — це те, чого ніхто не може вас позбавити.
Рене Кассін

Не існує освіти в глаузі прав людини без самих прав людини. Розуміння того, що таке права людини належить до найважливіших знань будь-якого викладача в галузі прав людини. Права людини можна розуміти і пояснювати як простим, так і складним методом. Про них можна говорити в абстрактній і концептуальній формі або побачити їх дуже реально через практичні приклади; їх можна розглядати з глобальної або дуже конкретної місцевої точки зору. Проте дуже важливо, щоб той, хто залучається до освіти в голузі прав людини, відчував здатність реалізовувати власні права людини і відповідати на запитання стосовно них. В той час як першочерговим завданням фасилітаторів є залучення молоді до вивчення всього, що стосується прав людини, частина цього процесу включає забезпечення точною інформацією, роз’яснення складнощів прав людини і вирішення багатьох дилем даній сфері. Однак це неможливо виконати лише за рахунок ключових понять і цінностей, що лежать в основі прав людини: універсальності, неподільності та невідчужуваності. Фасилітатор з освіти в галузі прав людини є також «послом» і захисником прав людини. Неспроможність вирішувати або реагувати на  ключові  питання  про  права  людини  призведе до неефективності навчання. Як і у випадку з багатьма іншими проблемами стосовно прав людини, ніхто і не очікує, щоб фасилітатор знав відповіді на всі запитання. Незважаючи на це, справедливо очікувати,щоб він знав, де знайти ці відповіді і як підштовхнути учасників знайти свої власні відповіді теж.

Неправильне розуміння походження прав людини, зокрема, як вважається «західний» характер їх універсальності та можливості їх застосування може з легкістю перетворити добрі наміри освіти в галузіправ людини на досвід, що підтверджує сумніви і неправильне розуміння замість того, щоб їх роз’яснити. Вивчення прав людини в процесі освіти в галузі прав людини є необхідним і
;безмірно цінним без нього, ніщо інше не має сенсу.

В цій главі ми надаємо користувачам Компаса подальшу інформацію про права людини, які вони, як вони розвивались і як їх можна захищати і розвивати. Це, очевидно, не вся інформація про концепції і системи прав людини, яку можна передавати.

Права людини повинні розуміти всі, а не тільки спеціалісти.

Як і у випадку з іншими розділами Компаса, не дивлячись ні на що, він забезпечує своїх користувачів важливими відправними точками і основною інформацією. Це вже фасилітатор вирішує, чи шукати подальшу інформацію у відповідності до характеру його програми і потреб своїх учасників Цю главу також не потрібно розуміти як «те, що всі мають знати про права людини». Замість цього вона торкається різноманітних важливих аспектів прав людини. Окремим учасникам і фасилітаторам може знадобитись більше (або менше) інформації, особливо стосовно шляхів розвитку прав людини і їх захисту у власних країнах.

Ця глава закінчується розділом запитань, відповідей і важких питань стосовно прав людини. Вона охоплює найпоширеніші запитання і сумніви щодо прав людини.

Права людини постійно випробовуються, розвиваються і вдосконалюються.

Будучі (недосконалим) творінням  (неідеальних) людей, права  людини постійно змінюються, розвиваються і вдосконалюються. Ми розраховуємо на користувачів КОМПАСа щодо сприяння їх модернізації, особливо у зв’язку зі змінами, які стануться з дати опублікування КОМПАСу.