Права людини – це те, чого ніхто не може вас позбавити.
Рене Кассін

Не існує освіти з прав людини без самих прав людини. Розуміння того, що таке права 0 людини, належить до найважливіших знань будь-якого викладача/будь-якої викла­дачки з прав людини. Права людини можна розуміти й пояснювати і простим, і склад­ним методом. Про них можна говорити в абстрактній і концептуальній формі, побачити їх дуже реально через практичні приклади; їх можна розглядати з глобальної або дуже конкретної місцевої точки зору. Проте дуже важливо, щоб той, хто долучається до осві­ти в галузі прав людини, відчував здатність реалізовувати власні права людини і від­повідати на запитання стосовно них. У той час як першочерговим завданням фасилітаторів/фасилітаторок є залучення молоді до вивчення всього, що стосується прав людини, частина цього процесу включає забезпечення точною інформацією, роз'яс­нення складнощів прав людини і вирішення багатьох дилем у цій сфері. Однак це не­можливо виконати лише за рахунок ключових понять і цінностей, що лежать в основі прав людини: універсальності, неподільності і невідчужуваності. Фасилітатор/фасилітаторка з освіти з прав людини є також «послом» і захисником прав людини. Неспро­можність вирішувати або реагувати на ключові питання про права людини призведе до неефективності навчання. Як і у випадку з багатьма іншими проблемами стосовно прав людини, ніхто й не очікує, щоб фасилітатор/фасилітаторка знав відповіді на всі запитання. Незважаючи на це, справедливо очікувати, щоб він знав, де знайти ці від­повіді і як підштовхнути учасників/учасниць знайти свої власні відповіді теж.

Неправильне розуміння походження прав людини, зокрема, так званий «західний» характер їх універсальності та можливості їх застосування, може з легкістю перетво­рити добрі наміри освіти з прав людини на досвід, що підтверджує сумніви і непра­вильне розуміння замість їх роз'яснення. Вивчення прав людини в процесі освіти з прав людини є необхідним і безмірно цінним, без нього ніщо інше не має сенсу.

У цьому розділі ми надаємо користувачам та користувачкам КОМПАСу подальшу інформацію про права людини, які вони, як вони розвивалися і як їх можна захищати й розвивати. Це, очевидно, не вся інформація про концепції і системи прав людини, яку можна передавати. Як інші розділи КОМПАСу, незважаючи ні на що, він забезпечує своїх користувачів важливими відправними точками й основною інформацією. Це вже фасилітатор/фасилітаторка вирішує, чи шукати подальшу інформацію відповідно до характеру його програми і потреб своїх учасників/учасниць. Цей розділ також не потрібно розуміти як «те, що всі мають знати про права людини». Адже він торка­ється різноманітних важливих аспектів прав людини. Окремим учасникам/учасницям і фасилітаторам/фасилітаторкам може знадобитися більше (або менше) інформації, особливо стосовно шляхів розвитку прав людини і їх захисту у своїх країнах.

Права людини мають розуміти всі, а не тільки спеціалісти.

Цей розділ закінчується запитаннями, відповідями і складними питаннями сто­совно прав людини, де охоплено найпоширеніші запитання і сумніви щодо прав людини.

Права людини постійно випробовуються, розвиваються і вдосконалюються.

Будучи (недосконалим) творінням (неідеальних) людства, права людини постійно змінюються, розвиваються і вдосконалюються. Ми розраховуємо на користувачів та користувачок КОМПАСу щодо сприяння їх модернізації, особливо у зв'язку зі змінами, які стануться з дати опублікування нового видання.