Навчитись — це повірити в переміну. 

Пауло Фрейре

Опис
Це вправа обговорення в малих групах та на пленарних засіданнях, що працюють над такими питаннями:
• Що таке освіта і як вона відповідає або не відповідає, народним потребам
• Участь у процесах прийняття рішень
Відповідні права
• Право на освіту, включаючи право на освіту у сфері прав людини
• Свобода думи і її висловлення
• Право брати участь в управлінні своєю країною
Цілі
• Задуматися про систему освіти і наскільки вона відповідає потребам людей
• Розвинути навички співпраці та участі у демократичному процесі прийняття рішень в школі і на клубному рівні
• Сприяти справедливості і її включенню
Матеріали
• 4 великих аркушів паперу або папір для фліпчарту і ручки, для малої групи з чотирьох осіб
• Додатковий папір, достатньої кількості, щоб учасники могли робити нотатки, якщо вони захочуть
Підготовка
  • Зробіть по одній копії роздаткових матеріалів на малу групу
Ключова дата
  • Тиждень, що включає 15 жовтняЄвропейський тиждень місцевої демократії

Інструкції

Вправа складається з двох частин: Частина 1 (35 хвилин) це обговорення того, яку освіту хочуть мати люди, і частина 2 (60 хвилин) — йде дискусія про те, як розвивати демократичні системи таким чином, щоб молодь мала право голосу щодо освіти, яку вони отримують.

Частина 1. Яку освіту ми маємо і якою б ми хотіли її бачити? (35 хвилин)

1.    Почніть з короткого обговорення того, що люди розуміють під терміном «освіта».
Вкажіть, що освіта — це дещо більше, ніж те, що відбувається в школі або коледжі. Намалюйте відмінності між формальною, інформальною і неформальною освітою. Учасники повинні знати, що отримання освіти є одним з прав людини (стаття 26 Загальної декларації прав людини).
2.    Проведіть мозковий штурм щодо всіх позитивних і негативних аспектів шкільної системи у вашій країні і зверніть увагу на ключові слова на фліпчарті.
3.    Коротко розгляньте ключові слова і подумайте, чому система освіти саме така, з посиланням на деякі пункти із списку, наприклад, навчальний план, розміри класів, правила школи стосовно одягу і позакласної діяльності.
4.    Попросіть учасників розділитися на малі групи від 4 до 5 чоловік. Роздайте текст статті
28 Конвенції про права дитини (КПД). Дайте групам 15 хвилин, щоб визначити цінність
свого права на освіту. Наприклад, чи початкова освіта є доступною і безкоштовною для всіх у вашому суспільстві? Якщо ні, то для кого існують виключення і чому? Які форми дисципліни і гідності людини поважають? Чи сприяє талантам і здібностям кожного навчальна програма розвитку особистості? Що знаходиться в центрі уваги, наприклад, виховання хороших громадян, або підготовка робочої сили? Чи входить освіта в сферу прав людини?
5.    Поверніться до роботи у великій групі і попросіть людей залишити контакти для зворотного зв’язку з ними.

Частина 2. Розвиток демократичних систем, таким чином щоб люди могли висловити свою думку. (60 хвилин)

1.    Запитайте у групи, хто приймає рішення відносно виду освіти, яку вони отримують.
2.    Попросіть людей повернутися в свої малі групи, щоб розглянути, як саме приймаються рішення в їх школі. Наприклад, хто вирішує чому навчати, яку позакласну діяльність буде організовано? Як управляється школа або коледж? Як приймаються бюджетно- фінансові рішення? Як розроблюється і узгоджується політика? Наскільки враховується думка молоді?
3.    Поясніть їм, що вони не тільки мають право людини на освіту, але й також, що відповідно до статті 12 Конвенції про права дитини, «дитина має право висловлювати свої погляди з усіх питань, що стосуються його/її і думці дитини має бути приділена належна увага».
4.    Попросіть кожну групу розглянути позитивні і негативні аспекти існування демократично обраного органу, наприклад, студентської ради, прийняття рішення з питань освіти на місцевому рівні.
5.    Наступний етап залежить від обставин в групі. Якщо в вашій школі немає ради, то групи повинні попрацювати, щоб вирішити, якого роду раду вони хотіли б, яку компетенцію вона має мати, і як дійти до її створення. Якщо у вашій школі або коледжі вже є рада, то вони повинні розглянути, як вона працює, і розробити план, як змусити її працювати краще. Поясніть, як зробити SWOT-аналіз і скажіть групі, що у них є тридцять хвилин, щоб розробити план дій, написаних на великому аркуші паперу фліпчарту на дошці.
6.    Поверніться до пленарного засідання і попросіть групи повідомити про свої результати.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Багато пунктів вже було зроблено на різних етапах попередніх обговорень. Однак, буде потрібен час, щоб проаналізувати діяльність в цілому, та відобразити навчання загальними балами і спланувати, що зробити наступним.
•    Чи сподобався людям захід? Чи було це корисно? Чому? Чому ні?
•    Чому існуючі структури прийняття рішень, саме такі, як вони є? Які є історичні прецеденти?
•    Чи  виконували  вони  свої  функції  в  минулому?  Чи  відповідають  вони  вимогам сьогодення? Якщо ні, то чому?
•    Чому структури прийняття рішень та процедури мають переглядатися регулярно?
•    Як порівнювалися плани дій у різних групах?
•    Чого вони коштують із розрахунку часу, зусиль і грошей?
•    Наскільки вони реалістичні? (Примітка: це добре мати грандіозні задуми, але ви повинні зробити крок за кроком, щоб досягнути мети!)
•    «Дитина має право висловлювати свої погляди з усіх питань, що стосуються його/її і думці дитини має бути приділена належна увага». Чи є це реалістичною вимогою стосовно національної програми освіти? Як сюди може ввійти молодь?
•    Наскільки поважають в класі статтю 12? Скільки часу має бути присвячено для
«висловлення своєї думки»?
•    Деякі групи, наприклад, ромів, часто визнають що їх право на освіту порушують. Чому це так та як можна спростити доступ до освіти?
•    Як освіта в галузі прав людини представлена в вашій школі? Ви дізнаєтеся про права людини із різних конвенцій? У вас є можливість взяти участь в проектах щодо заохочення прав людини у вашій школі та у співтоваристві?

Поради фасилітаторуGoto top

Ця  діяльність  була  написана  з  посиланням  на  школи  і  коледжі  із  згадуванням  про «ради школи або коледжу». Це не повинно стримувати тих, хто працює не в офіційній обстановці, захід в рівній мірі має відношення до молоді в молодіжних клубах і асоціаціях, а не до ради як її керівного органу. Просто відповідно до цього адаптуйте вирази, які використовуватимете.

Ознайомтеся зі статтями 12 і 28 Конвенції про права дитини. Якщо ви працюєте з молоддю у віці старше 18 років, то зверніться до права на освіту в Загальній декларації прав людини (стаття 26).

Існує загальна інформація про освіту та права людини в довідковій інформації розділу 5. Замітки про відмінності між формальною, неформальною і інформальною освітою можна знайти тут. Метод SWOT-аналізу описано і пояснено в «Ідеї для вправ».

Навіщо потрібна шкільна рада?

Школа/Шкільна рада покликана дати студентам голос у шкільних питаннях, які безпосередньо стосуються їхніх інтересів. Існує багато хороших причин для створення рад і забезпечення їх ефективної роботи. Ті ж міркування стосуються й ради або комітету управління молодіжними організаціями.

Користь для учнів

Участь у шкільній раді сприяє освітньому чи особистісному розвитку учнів, тому що:
•    Ради сприяють навчанню громадянству, політичній ефективності і демократичним відносинам.
•    Ради сприяють соціальній впевненості та особистим цінностям.
•    Учні мають право кинути виклик владі.
•    Учні дізнаються, як приймати рішення справедливим і підзвітним чином.
•    Учні дізнаються про реалії життя, наприклад, як працювати з обмеженим бюджетом або при байдужому ставленні керівництва.

Практичні вигоди

•    Демократичні методи управління діють краще авторитарних, тому що вони в кінцевому рахунку більш ефективні, так як вони заохочують учнів брати на себе відповідальність.
•    Ради заохочують співпрацювати, використовувати енергію і зменшувати відчуження.
•    Ради можуть поліпшити атмосферу школи: педагоги викликають більше довіри; вимоги сприймаються як більш обґрунтовані.
•    Якими б не були обмеження внаслідок зовнішніх, соціальних і політичних тисків шкільної ради, на практиці показано учням добру волю педагогічного колективу, та відданість певним цінностям.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Нехай група і далі працює над ідеями, що виникли в ході виконання вправ і, взявши поради із пункту «Ідеї для вправ», прагне до більш вагомої ролі у прийнятті рішень в школі, коледжі чи клубі.
Якщо групі сподобалося розмислювати про освіту, яку вони хотіли б мати, вони можуть скористатися настільною грою з вправи «Повість про два міста», що задає питання про те, в яких містах люди хотіли б жити. Якщо учасники бажають дізнатися про загальне ставлення до голосування, то перегляньте заходи у вправі «Голосувати чи не голосувати».

Ідеї для вправGoto top

Учасники можуть розглянути посилання і здійснити обмін інформацією з іншими студентськими радами своєї області, на національному чи міжнародному рівні.

Група може черпати натхнення із проекту «Світло в Правах Автобусного Туру». Організаційне бюро студентських союзів європейських шкіл (OBESSU) і її члени, влаштувало тур по всій Європі, з відвідуванням більш ніж 10 країн і організації різних заходів, прагнучи сприяти активній участі, і зробити так, щоб студентські голоси були почуті. Тур почався у Вільнюсі, Литва, 9 вересня 2001 року, а кінцева зупинка була 21 жовтня в місті Клуж- Напока, Румунія. www.lightontherights.eu

Додаткова інформаціяGoto top

Міра, в якій молодь може брати участь у процесах прийняття рішень залежить від їх віку та питання, що вирішується. Візьміть драбину молодіжної участі Роджера Харта, як за корисну модель www.freechild.org. Існує більш детальна інформація про драбину участі у довіднику для Громадянства та участі.

Можливості безпосередньої участі у процесах прийняття рішень  ростуть  в багатьох країнах, наприклад, формування бюджетів, процес, в якому безпосередньо спостерігаються ефекти участі людей, або зміна політики, пріоритету витрат. Це не просто консультаційна вправа, а втілення прямої, дорадчої демократії:http://www.participatorybudgeting.org.uk. Одним із прикладів є програма «Ти вирішуєш» (Udecide), Ньюкасл (Велика Британія), участі програмного бюджетування, де в травні 2008 молодь мала 20% голосів на закупівлю послуг на £2,25 млн для Дитячого Фонду міста. Визнаючи, що діти і молодь є експертами, проект покликаний дати молодим людям у місті, які найбільше виграють від Фонду, шанс мати реальний голос в тому, як він буде розподілений.

Організаційне бюро студентських союзів європейських шкіл (OBESSU)є європейською організацією, яка об’єднує студентські організації. Воно працює для того, щоб:
•    Представляти погляди школярів у Європі по відношенню до різних освітніх установ і платформ
•    Підтримувати і покращувати якість і доступність освіти та освітньої демократії в Європі
•    Покращувати умови в середніх школах в Європі з метою сприяти більшій солідарності, співпраці і взаєморозумінню між школярами
•    Покласти край дискримінації і несправедливості в рамках освітніх систем, в країнах Європи, де вони існують.
Більше інформації на:  www.lightontherights.eu

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFDownload as PDF

Конвенція про права дитини, стаття 28:
Дитина має право на освіту. Держава повинна зробити початкову освіту обов’язковою, доступною і безкоштовною для всіх, та заохочувати розвиток різних форм середньої освіти, зробити їх доступними для кожної дитини. Шкільна дисципліна повинна бути введена відповідно з гідністю дитини. Освіта повинна бути спрямована на розвиток особи, її талантів і здібностей, поваги прав людини та основних свобод, свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, взаєморозуміння, толерантності та рівності, виховання поваги до природного середовища.