Дитяча праця приносить необхідний дохід для сім'ї та громади. Забороніть це, і першими від цього страждатимуть діти. Чи це справді так?

Опис
У малих групах проводиться дискусія з метою вивчення таких питань:
• Реальні факти щодо праці дітей
• Причини праці дітей і як з цим покінчити
Відповідні права
• Захист від економічної експлуатації
• Право на освіту
• Право на відпочинок і дозвілля
Цілі
• Розширити обізнаність про дитячу працю, особливо стосовно «Цілей сталого розвитку» (ЦСР)
• Розвинути критичне мислення і навички для аналізу складних проблем
• Розвинути відчуття справедливості і відповідальності для вирішення проблем щодо порушень прав людини
Матеріали
• Копії з інформацією про факти з життя хлопчика на ім’я Ашик; по одній копії на кожного учасника/кожну учасницю
• Ручки або маркери, одна на малу групу
• Папір для фліпчарту або великі аркуші паперу (формат А3)
Підготовка
• Зробити копію проєкту «ідеї для вирішення» на великому аркуші формату A3: одна копія на малу групу і ще одна – для великої групи
• Знайти інформацію для себе про дитячу працю, визначення терміна «праця», а також з'ясувати, наскільки вона розповсюджена
• Знайти інформацію про «Цілі сталого розвитку»
Ключова дата
  • 12 червняВсесвітній день боротьби за ліквідацію дитячої праці

Інструкції

1.    Запитайте учасників/учасниць, що вони знають про дитячу працю.
2.    Поясніть, що ця вправа основана на реальному прикладі з життя хлопчика на ім'я Ашик, який працював на цегельному заводі у Пакистані. Завдання полягає в тому, щоб спробувати знайти можливі шляхи зміни ситуації аналогічно до тієї, що сталася з Ашиком.
3.    Як розминку запропонуйте скласти «спільне оповідання». Складіть уявну історію про один день із життя Ашика. Пройдіть по колу і попросіть кожну людину по черзі додати одне нове речення.
4.    Розділіть учасників/учасниць на малі групи, максимум п'ять осіб у групі. Роздайте всім копії з фактами з життя Ашика. Виділіть 10 хвилин для читання та обміну коментарями.
5.    Роздайте кожній групі копію «ідеї для вирішення». Поясніть, що їх завданням є спільно обговорити і вирішити проблеми, на які наштовхнувся Ашик та інші працюючі діти. Вони мають записати у відповідні колонки можливі заходи, які можуть бути здійснені для вирішення проблем «завтра», «наступного місяця» і «до 2030 року». У них є 30 хвилин для виконання цього завдання, а також призначення представника від групи, який буде доповідати.
6.    У загальному колі запропонуйте учасникам/учасницям по черзі висловити свою думку про зміст кожної колонки. Занотуйте ідеї в лекційних матеріалах. Дозвольте провести обговорення ідей, але пам'ятайте, що час виконання обмежений!
7.    Після заповнення таблиці переходьте до більш детального обговорення та дебрифінгу.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

•    Докладне обговорення залежатиме від загального рівня знань учасників/учасниць, але необхідно охопити питання як про їхні погляди на дитячу працю, так і про можливі рішення.
•    Наскільки люди були обізнаними про існування дитячої праці до проведення цієї вправи? Як вони дізналися? Звідки вони взяли цю інформацію?
•    Чи існує проблема дитячої праці у твоїй країні/місті? Яку роботу виконують діти і чому вони працюють?
•    Чи повинні діти мати право на роботу, якщо вони цього хочуть?
•    Як ви розумієте твердження: «Дитяча праця приносить необхідний дохід для сім'ї та гро­мади. Забороніть це, і першими страждатимуть діти»?
•    Яку вигоду з дитячої праці можемо отримати ми як споживачі?
•    Наскільки важко було зробити можливі кроки до вирішення проблеми дитячої праці? Яку з трьох колонок – «завтра», «наступного місяця» і «до 2030 року» було найважче заповнити? Чому?
•    Багато національних і міжнародних декларацій і конференцій присвячено проблемам дитячої праці. Чому ця проблема досі є настільки масштабною у світі?
•    Яким чином Загальна декларація прав людини та Конвенція про права дитини захищає дітей від експлуатації?
•    Хто повинен нести відповідальність за вирішення проблеми? (Візьміть ручку іншого кольору і напишіть пропозицію у таблиці).
•    Що можуть зробити такі звичайні люди, як ми, щоб сприяти досягненню Цілей сталого розвитку, особливо для допомоги бідним та голодним, хто потребує загальної початкової освіти? Як і коли?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Якщо учасники/учасниці дуже мало знають про дитячу працю, ви можете розпочати вправу, роздаючи їм інформацію про дитячу працю та її наслідки. Можна зробити це цікавим способом – надати статистику з таблиці або додаткової інформації, вказаної нижче, і провести коротку вправу.

Можливо вам доведеться зазначити, що 2030 рік є цільовою датою для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). При необхідності поясність, що ЦСР замінили Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) у 2015 році. 17 Цілей сталого розвитку відображають реальність того, що питання людського розвитку є складними та наскрізними. Три Цілі, що стосуються ситуації Ашика:

Ціль 1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди.
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення мож­ливості навчання впродовж усього життя для всіх.
Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.
Для отримання додаткової інформації про ЦСР див. вправу «Як багато нам потрібно?» та на сайті: www.undp.org.

Для груп може бути складно знайти ідеї, щоб заповнити перші дві колонки з таблиці («завтра» і «наступного місяця»), це може викликати відчуття безсилля і відчаю. Ви можете заохочувати групи, зачитавши таке твердження:

«Завдання громіздке, але не настільки обтяжливе, щоб його неможливо було вирішити. Вар­то, щоб розвинуті країни були залучені до питання дитячої праці. Це вказує на те, що проблеми дитячої праці в дійсності зумовлені не нестачею ресурсів, а відсутністю зацікавлення. Давайте припинимо це». Із рішення Верховного суду Індії щодо справи M.C. Мехта проти штату Таміл Наду та інших, Індія, 1986 рік.

Зазвичай учасники/учасниці розуміють, що для того, щоб знайти ефективне і довгострокове рішення проблеми, у першу чергу необхідно виявити причини. Після аналізу причин рішення стає більш очевидним. Однак вам, можливо, доведеться звернути на це увагу деяких груп, особливо якщо вони «загрузли» у пошуку рішень. Ви можете допомогти знайти ідеї для вирішення, натякаючи на один або більше з наведених варіантів.

Ви можете допомогти знайти ідеї для вирішення, натякаючи на одне або більше з наступних варіантів:
•    Боротьба з бідністю, щоб дітям не доводилося працювати.
•    
Підвищення заробітної плати для дорослих, щоб дітям не доводилося працювати.
•    Удосконалення освіти таким чином, щоб вона була більш цікавою і відповідала потребам дітей.
•    Розробка міжнародних стандартів щодо забезпечення зайнятості дітей.
•    Заборона продуктів, виготовлених з використанням дитячої праці.
•    Розробка на міжнародному рівні мінімальних стандартів найму робочої сили як умова членства у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Для того, щоб зробити вправу актуальною та цікавою, використовуйте будь-які локальні або міжнародні джерела новин про дитячу працю.

Варіації

Goto top

Якщо ви хочете розширити обізнаність учасників/учасниць щодо концепції дитячої праці ще до проведення вправи, ви можете провести, наприклад, одну з тих вправ, що описана на інтернет-сторінках www.unicef.org або www.thinkquest.org.
Замість розминки «скласти оповідання» (етап 2 з інструкції) розділіть учасників/учасниць на малі групи, що складаються максимум з п'яти осіб. Роздайте кожній групі по 5 аркушів паперу формату А3 і попросіть намалювати п'ять історій одного звичайного дня з життя Ашика та представити їх у формі коміксів. Коли групи закінчать, попросіть їх представити історії.

Фасилітатори/фасилітаторки, яким добре вдається малювання коміксів, можуть зобразити історію Ашика у формі стрічки коміксів, зображуючи кожну подію з його життя в окремому квадраті. Переконайтеся, що ваш спосіб зрозумілий для всіх, і надайте лише основну інформацію. Зробіть копії історії (один примірник на групу) і виріжте квадрати. Роздайте один набір картинок на кожну групу і попросіть їх скласти розповідь про Ашика, додавши короткі тексти або репліки. Коли група закінчить, попросіть членів/членкинь групи предста­вити свої історії.

Пропозиції щодо подальших дій

Goto top

Наштовхніть членів/членкинь групи на думку стати активістами руху за відстоювання прав, розповідаючи їм історію того, як 12-річний хлопчик із Канади разом зі своїми друзями заснував організацію «Підлітки можуть звільнити дітей» після того, як він прочитав у газеті статтю про вбивство 12-річного пакистанського робітника заводу, який виступав проти дитячої праці (див.: http://en.wikipedia.org/wiki/ Free_the_Children).
Дізнайтеся більше інформації про дітей, які працювали у Перу й організували свій національний рух організацій перуанської робітничої молоді (іспанською): http://mnnatsop-natsperu.blogspot.com.

Ви можете продовжувати далі і перейти до розгляду питань стосовно нерівних можливостей для молоді вашого суспільства за допомогою вправи «Зробіть крок уперед».
Якщо бажаєте дізнатися більше про Цілі сталого розвитку та побачити, чого коштує по­кращення життя Ашика порівняно зі світовими військовими витратами, продивіться вправу «Як багато нам потрібно?».

Торкніться інтересів членів родини. Наведіть групу на думку про те, де лежить межа між роботодавцями, які експлуатують дітей, таких як Ашик, і роботодавцями, які платять сміхотворно низьку заробітну плату молоді, яка працює вечорами або по суботах, щоб заробити кишенькові гроші або оплатити собі навчання в школі чи коледжі. А батьки, які використовують працю своїх дітей вдома або для сімейного бізнесу? Який власний досвід з приводу цього мають учасники/учасниці? Якщо учасники/учасниці хочуть продовжити ці ідеї, то перейдіть до вправи «Моє дитинство» в навчальній збірці «Усі різні – усі рівні».

Ідеї для вправGoto top

Ви можете брати участь у деяких кампаніях, наприклад: http://www.cleanclothes.org, і почати вибирати одяг та інші предмети, які ви купуєте, дивлячись на країну-виробника. Згідно з оцінками МОП 2013 року з 2000 року кількість дітей, залучених до дитячої праці, у світі скоротилася на третину – з 246 до 168 млн. 85 мільйонів, або більше половини з них, працюють на небезпечних роботах (зниження рівня до 171 мільйонів у 2000 році).

Додаткова інформаціяGoto top

Доповідь Фонду екологічного правосуддя «Діти, які стоять за виробни­цтвом з бавовни», у якій де­тально описані шокуючі умови, у яких перебували більше одного мільйона дітей, деякі у віці п'яти років, працюючи по 12 годин на день в несприятливих погодних умовах, багато з них постраж­дали від фізичного, психоло­гічного й іноді сексуального насильства. 
http://www.ejfoundation.org/page481.html

Дитяча праця – це залучення дітей до роботи на регулярній і стійкій основі. Ця практика вважається експлуатуючою багатьма міжнародними організаціями і є незаконною у багатьох країнах. Дитяча праця відрізняється від разової роботи або роботи протягом неповного робочого дня, яку багато дітей і молодь виконують, щоб заробити кишенькові гроші на додаток до стипендії. Однак це не означає, що люди, які заробляють кишенькові гроші, не експлуату­ються час від часу.

У підрозділі «Загальна інформація» в розділі 5 можна знайти більше інформації стосовно праці дітей і продукції, яка вироблена з використанням такої праці, міжнародні права про дитячу працю і наслідки цієї праці для самої дитини.

У таблиці нижче вказана кількість дітей віком 5-17 років, задіяних у дитячій праці. http://www.childinfo.org/labour.html

Діти, що працюють, дитяча праця та небезпечні роботи за регіонами, вікова група 5-17 років, 2012 рік

Регіон(и) Діти, що працюють Діти, що залучені
до дитячої праці
Діти, що зайняті на 
небезпечних роботах
  (‘000)      %             (‘000)      % (‘000)      %

Азія та Тихий Океан

129,358   15.5 77,723     9.3 33,860     4.1
Латинська Америка
та Карибські острови
17,843     12.5 12,505     8.8 9,638       6.8
Африка на південь
від Сахари
83,570     30.3         59,031     21.4 28,767     10.4
Близький Схід та
Північна Африка
13,307     12.1 9,244       8.4 5,224       4.7
Всього у світі  264,427   16.7 167,956   10.6

85,344     5.4

Довідково. Таблиці 1 та 2 із Позначення прогресу проти дитячої праці: Глобальні оцінки та тенденції 2000-2012, МОП.

Примітка: (а) Регіональні підсумки становлять менше, ніж зазначено у лінії «Всього у світі», оскільки до останніх належать країни, які не входять до чотирьох основних регіонів, про які повідомляється тут.

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Матеріал 1. Факти з життя Ашика

Особисті дані
Ім’я: Ашик Хашмір Вік: 11 років
Національність: пакистанець Сім’я: батьки, бабусі і дідусі, одна сестра і троє братів
Дохід сім’ї: близько 70 євро за місяць

«Професіональні» дані
«Професія»: працівник на цегельному заводі
Години роботи: 12–16 годин на добу (з 30-хвилинною перервою) — 6 днів на тиждень. Вироблення: близько 600 цеглин на день.
Заробітна платня: 1,3 євро за 1000 цеглин (але 50% відраховується на погашення позики його сім’ї). Працює з 5 років

Інша інформація
Його сім'я була протягом двох років у боргах, тому що вони взяли кредит близько 6000 пакистанських рупій (110 євро). На сьогодні сума боргу з відсотками становить приблизно 280 євро.
Батько відіслав Ашика до школи на три місяці, але власник заводу повернув його на виробництво. Батько хлопчика був покараний.
Дохід сім'ї дуже малий, його не вистачає ані на навчання у школі, ані на належне харчування та медичне обслуговування. 

Джерело: http://www.freethechildren.org

Матеріал 2: Варіанти рішень

Які заходи можна вжити у ситуації Ашика, а також стосовно інших працюючих дітей?

Завтра Наступного місяця До 2030 року