Можливо, ми всі прибули на різних кораблях, але зараз ми в одному човні.
Мартін Лютер Кінг молодший
Опис
Це симуляція змагання, щоб знайти найбільш активну екологічну групу молоді. Вони будуть чесними чи жульнічатимуть?
Відповідні права
• Право на рівність перед законом
• Право на життя і виживання
• Право на міжнародний порядок, у якому можуть бути повністю реалізовані права і свободи
Цілі
• Розвинути розуміння цінності співпраці та необхідності моніторингу й перевірки домовленостей
• Розвинути навички співпраці
• Сприяти розвитку справедливості і чесності
Матеріали
• Копії вказівок, по одній на групу
• Копії листка з результатами, по одному на групу
• Одна ручка на групу для особи, яка вестиме підрахунок результатів
• Місце для роботи в малих групах
Ключова дата
  • 5 червняДень охорони навколишнього середовища

Інструкції

Опис ситуації: відбувається змагання з метою виявлення найбільш активного екологічного молодіжного клубу в місті (школі чи класі). Кожен учасник/кожна учасниця представляє окрему молодіжну групу і відбувається гра «на виліт», щоб визначити, хто переходить на наступний етап змагань. Мета полягає втому, щоб набрати максимальну кількість балів.
1.    Попросіть учасників/учасниць поділитися на групи по п'ять осіб і сісти в невеликі кола.
2.    Чотири особи будуть грати представників/представниць конкуруючих молодіжних клубів і один/одна буде вести облік балів. Учасник/учасниця, який/яка веде облік балів, також ви­конує роль судді/суддині та відповідає за надання сигналу початку кожного раунду. Він/вона відповідає за заповнення листка з результатами і за дотриманням кожним учасником правил.
3.    Попросіть групу визначити, хто вестиме підрахунок балів.
4.    Роздайте копію вказівок особі, яка буде вести підрахунок з кожної групи. Попросіть їх уголос прочитати вказівки для своєї групи і переконайтеся, що учасники знають, як грати, і розуміють правила підрахунку балів. Покладіть аркуш так, щоб усі його могли бачити на випадок, якщо вони захочуть подивитися кількість набраних балів.
5.    Коли всі групи готові, вони можуть почати з одного пробного раунду. Якщо всім зрозумі­ло, що вони мають робити, тоді можна починати конкурс.
6.    Після того як всі групи відіграли по 10 раундів, попросіть осіб, котрі вели запис балів, підсумувати загальну кількість балів групи і відмітити найбільший і найменший результат. Потім переходьте до дебрифінгу та обговоріть хід гри і те, чому учасники навчилися спо­чатку в малих групах, а потім разом.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

В малих групах попросіть учасників/учасниць розглянути питання:
•    Хто отримав найбільше балів? Як він/вона грав/грала, щоб перемогти?
•    Хто отримав найменше балів? Які в нього/неї відчуття?
•    Чи хтось почувається обдуреним? Чому?
•    Чи ви укладали якісь угоди перед 5, 8 і 10 раундами? Що сталося?
•    Чи хтось порушив домовленість? Чому?

Зі всіма обговоріть такі питання:

•    Попросіть осіб, котрі вели підрахунки, повідомити найвищий і найнижчий результати і кількість балів усіх груп. Чітко запишіть ці цифри на плакаті.
•    Яка група набрала найбільше балів? Це група, у якій гравці/гравчині співпрацювали чи обманювали?
•    Який зв'язок має ця гра з реальністю? Наведіть конкретні приклади.
•    Коли люди домовляються виступити з метою захисту навколишнього середовища, яким чином можна гарантувати, що всі учасники/учасниці будуть поводитися чесно?
•    Чи є зміст у тому, щоб одна із груп була «найбільш активною» за рахунок інших?
•    Однією з причин, чому не досягнули бажаної угоди стосовно викидів СО2 на 15-й кон­ференції з питань зміни клімату у 2009 році, було те, що країни недомовилися про кон­троль. Чи допомогло б їм, якщо вони повернулися на «крок назад» і не концентрували увагу на практичних деталях, а подивилися б, які права людини порушуються? Чому?
•    Стосовно зміни клімату: чиї права зазнають найбільшого впливу? Які права порушуються?
•    Пам'ятаючи про те, що внаслідок зміни клімату найбільше страждають бідні держави, а багаті держави створюють проблеми, який метод ви вважаєте доцільним, щоб вирі­шити питання справедливості.
•    Збільшення погодних феноменів, що передбачаються внаслідок зміни клімату, означає, що мільйони людей втратять свої домівки. Як має відреагувати на це ваша країна?
•    Чи освіта з прав людини має відігравати певну роль у боротьбі зі змінами клімату? Якщо так, то яким чином?

СОР15 – це скорочення, що означає 15-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Вона також відома під назвою Конференція ООН з питань зміни клімату 2009 року

Поради фасилітатору/фасилітаGoto top

Результатом гри стане те, що групи, котрі співпрацювали, отримають найбільший груповий результат. Ті групи, де хтось грав нечесно, отримають менший сукупний груповий результат; тобто – особа може зробити дуже добре для себе, але за рахунок інших. Слід зрозуміти: якщо всі співпрацюють, то кожен/кожна від цього виграють.

Під час обговорення недоліків добровільних домовленостей і аргументів за і проти уря­дових постанов і законів ви можете спитати учасників/учасниць, що вони думають про інфор­маційні кампанії з метою отримання від виборців/виборчинь підтримку того, що може бути непопулярним, але необхідним заходом. Розгляньте такий приклад: кілька років тому група Tidy Britain провела кампанію «Моя маленька обгортка нічого не змінить». Було продемон­стровано вулицю, устелену обгортками цукерок, на багатьох з яких був написаний слоган «Я нічого не зміню». Що б ви подумали, якби побачили такий постер?

•    Якщо я докладу зусиль, щоб забрати своє сміття додому, то тоді вулиці будуть дещо чистішими і це слугуватиме хорошим прикладом для інших. (Це як один великий палець і три малі пальці).
•    Якщо так зроблять кілька осіб, то великої різниці не буде, але різниці взагалі не буде, якщо всі люди збільшать кількість сміття, яке вони кидають (два малі пальці і два великі пальці).
•    Якщо нам вдасться переконати більшість людей виявляти турботу, то тоді вулиці будуть чистішими. Однак завжди буде кілька людей, котрі будуть продовжувати кидати сміття і користуватимуться перевагами за рахунок інших. Чому це для них має бути безкоштов­но? (три великі пальці і один малий палець).
•    Чому я повинен старатися, коли більше ніхто цього не робить? (чотири малі пальці).

Таким самим прикладом є твердження: «Мій маленький автомобіль не відіграє великої ролі» (для зменшення викидів СО2) або «використання барабанної сушки замість вивішування одягу не робить великої різниці» (для економії енергії). Ви маєте знайти приклад, який най­більше стосується людей з вашої групи.

У багатьох містах діють штрафи за викидання сміття і за те, що люди дозволяють собакам забруднювати тротуари; добровільні заходи не спрацьовують. Мають існувати певні правила. Одним із основних недоліків Копенгагенської угоди є те, результатом саміту 15-ї конференції з питань зміни клімату є відсутність жорстких заходів моніторингу та перевірки викидів СО2.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Група може розглянути ефективність різних видів санкцій і покарань для тих, хто не дотриму­ється правил дома, у школі, у молодіжних групах чи громадах. Який найкращий метод змусити людей дотримуватися правил?
Запропонуйте учасникам/учасницям, що найкращим методом досягнення найвищого ре­зультату буде наказати всім грати в пальці. У реальному світі аналогом може стати наказ уряду: припинити їздити на автомобілях (щоб зменшити викиди СО2), дивитися телевізор максимум протягом однієї години на день (щоб зберігати електроенергію), купувати максимум один технологічний пристрій, наприклад, мобільний телефон, цифровий музичний плеєр чи ігрову приставку на три роки (щоб зберігати ресурси) і стати вегетаріанцями (більш ефективне вико­ристання земель і менше виробництва СО2 та оксидів азоту від тварин). Чи може група знайти приклади законодавства, яке має ефект наказу всім, що вони мають «грати в пальці». (Правила дорожнього руху можуть бути одним із прикладів). Попросіть групу подумати, чи ці приклади обмежують права людини. Яке право і як саме?

Вправа «Боротьба за багатство та владу» є ще однією симуляцією, яка стосується несправедливостей, які виникають унаслідок несправедливого розподілу ресурсів. Якщо ви ба­жаєте вивчити баланс природи і як ми його руйнуємо, то спробуйте гру «Павутина життя».

Ідеї для вправGoto top

Група може захотіти визначити місцеву екологічну проблему та об'єднатись з іншими, щоб натиснути на місцевих посадових осіб діями.

Якщо група зацікавлена у міжнародній політиці, вона може розглянути приклад про недосягнення згоди щодо СОР15 та про те, як сприяти довірі та взаєморозумінню між народами.

Необхідність дій щодо зміни клімату є найактуальнішою проблемою, яка наразі стоїть перед людством. Попросіть групу подумати про те, що вони можуть зробити, щоб особисто зменшити викиди СО2, на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Почніть із до­датку: www.footprintdiary.com, що надає інформацію про наслідки зміни клімату та допомагає користувачам/користувачкам діяти відповідно до власного споживання.

Додаткова інформація

Goto top

Добровільні дії є корисними; краще робити щось, ніж не робити нічого, і ваш приклад може надихнути. Це є основою Всесвітнього фонду дикої природи ініціативи рятівників клімату. Мета ініціативи полягає в тому, щоб змусити компанії знизити свої викиди двоокису вуглецю. http://www.worldwildlife.org/climate/business.html

Цю вправу взято із видання «Візьмемо світ в руку», © Woodcraft Folk, 1993 рік

Прозорість була основною темою на 15-й конференції з питань зміни клімату до того, як при­були міжнародні лідери напередодні конференції. На попередніх конференціях з питань зміни клімату принцип було узгоджено таким чином: скорочення викидів країн, що розвива­ються, мають «контролюватися, повідомлятися і перевірятися» (далі – КПП). Зокрема, концеп­ція КПП мала застосовуватися до «Відповідних національних дій з пом'якшення», які країни, що розвиваються, мають приймати на добровільній основі, таким чином, зацікавлені країни, де розміщені найбільші забруднювачі і які швидко нарощують промисловість, зокрема Китай та Індія, визначають цілі та погоджуються на режим моніторингу та перевірки.

Неспроможність домовитися про справедливий процес моніторингу відображає склад­ність питань, зокрема справедливості та об'єктивності. Частина опозиції країн, що розвива­ються, зокрема Китай, вважали, що пропозиція була надзвичайно несправедливою, що їхні викиди на душу населення значно нижчі, ніж викиди на душу населення розвинених країн, які у зв'язку з тим, що саме на них покладається більша частина вини за проблему, мають нести більше відповідальності за зниження викидів.

Фонд екологічної справедливості встановлює безпосередній зв'язок між необхідністю екологічної безпеки і захистом базових прав людини (http://www.ejfoundation.org).

Матеріал для розповсюдження

Goto top

PDFDownload as PDF

Навчальні матеріали

Мета гри — здобути якомога більше балів.
Правила гри:
•    На рахунок «три» потрібно підняти великий палець догори або виділити вказівний палець, інші стиснути в кулак. У кожному раунді вам потрібно змінювати комбінацію пальців: або «Великий палець», або «Вказівний».
•    Не дозволяється спілкуватися з конкурентами/конкурентками під час гри, дозволено лише перед 5-м, 8-м та 10-м раундами.
•    Ви маєте зіграти всі 10 раундів.

Як вести підрахунок балів

Підрахунок залежить від зіграної комбінації пальців гравців/гравчинь.
•    Якщо кожен/кожна із чотирьох суперників/суперниць зіграв/зіграла комбінацію «Великий палець», тоді всі отримують +1 бал.
•    Якщо три гравці/гравчині зіграли «Великий палець», а один/одна гравець/гравчиня «Вказівний палець», то всі гравці/ гравчині отримують по -2 бали (тобто втрачають 2 бали), крім гравця/гравчині з комбінацією «Вказівний палець», він/вона отримує +3 бали.
•    Якщо у двох гравців/гравчинь комбінація «Великий палець», то вони отримують по -2 бали, а два гравці/дві гравчині, у яких «Вказівний палець», отримують +2 кожен.
•    Якщо лише в одного гравця/однієї гравчині «Великий палець», то він/вона отримує -3 бали, а три гравці/гравчині у яких «Вказівний палець», отримують по +1 балу.
•    Якщо у всіх гравців/гравчинь «Вказівний палець», то вони втрачають по -1 балу.
Це відображено у наведеній нижче таблиці.

TTTT TTTF TTFF TFFF FFFF
+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +3 -2 -2 +2 +2 -3 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1

Раунди 5, 8 та 10 – бонусні. Ви можете отримати екстрабонуси: 5-й раунд – ваші бали збільшаться втричі;
8-й раунд – ваші бали збільшаться в п'ять разів;
10-й раунд – ваші бали збільшаться в десять разів.
Після кожного раунду суддя записує результат в обліковий лист.

Таблиця балів
Імя гравця/гравчині        
Раунд        
0 (Пробний раунд)        
1        
2        
3        
4        
5 (результат × 3)        
6        
7        
8 (результат × 5)        
9        
10 (результат x 10)        
Усього балів (разом за всі раунди)