Демократія — це не те, у що ви вірите, і не місце, щоб повісити капелюха. Це те, що ви робите. Ви приймаєте участь. Якщо ви перестанете це робити, демократія завалиться.

Еббі Гофман

Опис

Це завдання включає перемовини щодо прав та обов’язків громадян, уряду, недержавних організацій та ЗМІ у демократичному суспільстві

Відповідні права
• Право на участь у правлінні та у вільних виборах
• Свобода інформації та самовираження
• Кожен має обов’язки перед суспільством
Цілі
• Сприяти розумінню зв’язків між правами та відповідальністю
• Розвивати навики ведення дискусії та співробітництва
• Заохочувати до громадянської відповідальності
Матеріали
• Аркуш паперу формату А4 та олівець кожній групі для ведення записів
• 4 великих аркушів паперу (А3) та папір для фліпчарту (по одному
«листу для записів» кожній групі)
• 3 маркери (червоний, зелений, синій) для кожної групи
• 4 клубки мотузки або пряжі (з нитками різних кольорів для кожної групи)
• Скотч для кожної групи
• Ножиці
• Роздруковані правила гри для кожної групи
Підготовка

• Від кожного клубка мотузки або пряжі відріжте по 6 ниток (загальною кількістю 24 нитки, по 6 ниток кожного кольору, один колір для групи).

Ключова дата
  • 15 вересняМіжнародний день демократії

Інструкції

1.    Поясніть,  що  мета  цієї  вправи  —  скласти  «карту»  взаємовідносин  між  чотирма
«акторами» в (ідеальному) демократичному суспільстві.
2.    Поділіть учасників на чотири рівні групи, які представляють чотирьох «акторів» у демократичному суспільстві: уряд, НУО, ЗМІ і громадян.
3.    Видайте кожній групі олівець та аркуш паперу А4 для записів і попросіть їх, щоб протягом 10 хвилин вони разом визначили роль, яку відіграє у демократичному суспільстві їхній «актор», його природу, головні функції, які він виконує. Під кінець обговорення їм слід визначитися з 5 найважливішими функціями.
4.    Потім вони повинні підготувати свої «листки для записів». Видайте кожній групі великий аркуш паперу (А3 або папір для фліпчарту) і червоний маркер, і попросіть їх написати вгорі аркуша «актора», якого вони представляють, а нижче його п’ять найважливіших функцій.
5.    Об’єднайте групи, щоб вони представили свої «листки для записів». Нехай групи обміняються своїми думками. Спитайте їх, чи згодні вони щодо основних функцій даних чотирьох «акторів». За бажанням під час обговорення групи можуть доповнити відповідні списки.
6.    Потім знову кожній групі видайте зелений маркер. Дайте їм п’ятнадцять хвилин, щоб визначити, що їм потрібно одне від одного для виконання своїх функцій. Коли час буде добігати кінця, попросіть групи визначити дві найбільш важливі вимоги, які вони пред’являть іншим «акторам», і перелічити їх в окремому списку під заголовком, зробленим зеленим кольором.
7.    Роздайте копії «правил гри», продивіться їх та з’ясуйте, що повинен робити кожен учасник. Потім зберіть «листк для записів» та розкладіть їх по середині кімнати у формі квадрата на відстані біля одного метра (див. діаграму). Попросіть членів кожної групи зайняти місце біля свого «кутка».
8.    Роздайте кожній групі 6 ниток з клубка або пряжі, скотч та синій маркер.
9.    Тепер почніть переговори. Кожен раунд переговорів повинен  тривати 10 хвилин.
Нагадайте  учасникам,  що  їхня  мета  —  створити  «мапу»  відносин  між  різними
«акторами», і при досягненні згоди одна нитка з’єднує за допомогою скотча два листки, що означає приймання на себе відповідальності.
10.    Переходьте до дебрифінгу та оцінки, коли учасники сидітимуть навколо мапи.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Попросіть учасників подивитися на створену ними карту та замислитися:
•    Чи важко було визначити функції, які у демократичному суспільстві виконують уряд, НУО, ЗМІ та громадяни?
•    Чи були розбіжності в учасників групи щодо того, які вимоги слід прийняти, а які відхилити?
•    Які вимоги, висунуті іншими групами, вони не згодні визнати своєю сферою відповідальності? Чому? Ви вважаєте, що такі випадки можуть створити труднощі у реальній ситуації?
•    Чи визнала група сферою своєї відповідальності ту, яку раніше відхиляла? Що вони думають про це зараз?
•    Чи виконання цієї вправи відкрило людям про демократичне суспільство щось нове, що вони раніше не знали? Чи були якісь несподіванки?
•    Про які права йшла мова у цій вправі?
•    У статті 29 ЗДПЛ зазначається: «Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи». Які ваші обов’язки на даний момент є найбільш важливими?
•    Яку роль відіграють різні актори у забезпеченні дотримання прав кожного?
•    Яку роль відіграють різні актори у забезпеченні доступу кожного до освіти в галузі прав людини?

Поради фасилітаторуGoto top

Використання різних кольорів (один колір — один «актор») зробить карту більш привабливою та спростить задачу встановлення зв’язків, наприклад, всі вимоги громадян можуть виділятися жовтим, а ЗМІ — чорним.
Під час виконання 5 етапу інструкцій після того, як групи складають перелік функцій, не витрачайте занадто багато часу для обговорення питань всією групою. Ви повинні використовувати цей етап, як підказку для наступної роботи, яку вони будуть виконувати у малих групах. Групи можуть висловити бажання занотувати функції інших груп.

Якщо групи не можуть визначитися з функціями, спробуйте їх запитати, що робить їхній «актор», і чого б не вистачало, якби його не існувало! Ви можете навести деякі приклади, щоб допомогти групам почати:
•    Уряди розроблюють законодавство, вирішують питання загальної політики та забезпечують виконання бюджету країни.
•    НУО лобіюють інтереси меншин, розглядають питання, які уряд (або опозиція) не піднімають, та організовують заходи на підтримку змін до законодавства.
•    ЗМІ повідомляють про політику уряду, вивчають проблеми, роблять аналіз та коментарі.
•    До «функцій» громадян входить все, що має значення для демократичного суспільства: ідеї можуть стосуватися пропозицій створення парламенту, участі у правозахисній діяльності, заснування організацій для захисту окремих груп, опитування та участі у політичному житті тощо.

Коли вони складатимуть свої переліки вимог (етап 5), накажіть висувати реальні вимоги до інших «акторів»! Відповідальність повинна бути прийнятою, отже, вони не повинні висувати несправедливі або нерозумні вимоги.

Під час проведення 9 етапу переговори не повинні представлятися як змагання, а також займати занадто часу. Підкресліть, що учасники групи повинні дивитися один на одного, як на партнерів: мета — створити суспільство, в якому всі акторі співпрацюють заради загального блага. Отже, раунди повинні проходити швидко: групи повинні приймати вимоги, якщо вони здаються розумними, а в іншому випадку, навпаки, відхиляти їх, обговорюючи протиріччя пізніше.
Якщо групам потрібна допомога в обмірковуванні вимог та відповідальності, ви можете навести приклад ЗМІ та громадян: журналісти зобов’язані повідомляти про місця подій, а громадяни повинні повідомляти ЗМІ та надавати докази.

ВаріаціїGoto top

Використовуючи різну кількість «акторів» суспільства, вправу можна зробити більш або менш складною: наприклад, ви можете додати «бізнесменів», «меншини» або соціально- неблагополучні групи. Хоча це ускладнить процес переговорів, і можливо, що ви не захочете, щоб групи обмінювалися вимогами. Ви також може використовувати категорії, які більш відносяться до життя молоді, наприклад, замініть «громадян» на «молодих людей» і «уряд» на «школу».

Вправу можна зробити більш простою, виключив одну або більше груп: наприклад, працюючи лише з «громадянами» та «урядом». Такий прийом переважно використовується під час роботи з малими групами.

Ви хочере виконати вправу без використання «листків для записів»: під час переговорів хтось з першої групи повинен тримати один кінець нитки і запропонувати тримати другий кінець комусь з іншої групи. Якщо всі учасники будуть тримати свої кінці, то під кінець переговорів все «суспільство» повинно фізично об’єднатися!

Пропозиції щодо виконання подальших дій

Goto top

Група може продовжити розробляти карту, додаючи до переліку учасників різні групи суспільства (див. Варіації). Для кращого розуміння вони можуть замінити карту іншим аркушем паперу. Розміркуйте, які зв’язки у вашому суспільстві не встановлено, що можна зробити, щоб змінити це.

Якщо група хоче поміркувати над шляхом, яким рухається суспільство, і, особливо як вони хотіли б його розвивати, вони можуть виконати вправу «Наше майбутнє».

Ідеї для вправ

Goto top

Знову виконайте вправу, але цього разу виконайте її як метод аналізу того, як один з одним взаємодіють ваш уряд, ЗМІ, НУО та громадяни. З’ясуйте, які зв’язки могли би бути кращими і зверніть на це увагу «акторів» за допомогою листів, блогу або статті у місцевих ЗМІ. Ви фактично могли б почати покращувати зв’язки між вашою організацією, школою, коледжем або клубом з іншими «акторами».

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Правила гри

1.    Мета вправи полягає в тому, щоб кожний «актор» змусив інших «акторів» прийняти свої вимоги.
2.    Переговори між парами «акторів» проходять у три раунди наступним чином:
•    Раунд 1: переговори відбуваються між громадянами та НУО та між ЗМІ та урядом.
•    Раунд 2: переговори відбуваються між громадянами та ЗМІ та між НУО та урядом.
•    Раунд 3: переговори відбуваються між громадянами та урядом та між ЗМІ та НУО.
3.    Під час кожного раунду учасники переговорів самостійно вирішують, хто починає, і по черзі висувають один одному вимоги.
4.    Висуваючи вимоги, учасники повинні робити це чітко та стисло. Вони також повинні пояснити, що ці вимоги передбачають і чому вони висувають цю конкретну вимогу, чому саме її, чому важливо бути здатним виконувати свої функції.
5.    Під час вирішення питання про прийняття вимоги або її відхилення учасники груп повинні вирішити, чи те, що від них вимагається, є справедливим, і чи зможуть вони виконати це.
6.    Якщо згоди досягнуто, то групи використовують одну з ниток «заявника вимоги» і зв’язує ними два «листки для записів», що означає досягнуту згоду. Група, яка погоджується, повинна зробити синім маркером короткий запис у своєму «листку для записів», що нагадуватиме їм про відповідальність, на яку вони погодилися.
7.    Якщо друга група відхилить вимогу, то нитка не використовується.
8.    Проводьте переговори, поки не обговорите усі вимоги.
9.    Під час кожного раунду процедура повторюється, поки не будуть встановлені зв’язки між усіма чотирма «акторами».
10.    Під кінець цього процесу буде створено карту, яка відображає відносини між різними акторами у демократичному суспільстві. Кожен актор матиме «листок для записів» з переліком своїх функцій (червоний маркер), переліком вимог інших «акторів» (зелений маркер) та переліком дій, які вони погодилися здійснити, щоб відповідати вимогам інших «акторів» (синій маркер). Вимоги та дії позначаються кольоровою ниткою.

Image : Record sheet in activity Making links