Справедливий робочий день заслуговує на справедливу щоденну оплату!

Опис
Це симуляція зустрічі між роботодавцями/роботодавицями і працівниками/працівницями разом з представниками/представницями їх профспілок (ПС), щоб провести переговори щодо заробітної плати та умов праці. Питання, що розглядаються, включають:
• Роль профспілок
• Колективні переговори на робочому місці
• Права працівників/працівниць
Відповідні права
• Право на працю
• Право на справедливі умови праці
• Право на формування та приєднання до торгівельних союзів
• Право на проведення страйків
Цілі
• Розширити розуміння про роботу і ролі профспілок у громадянському суспільстві
• Розвивати навички консенсусу для прийняття рішень
• Сприяти участі, відповідальності та солідарності
Матеріали
• Копії роздаткового матеріалу 1 «Ситуація», по одному на кожного учасника/учасницю
• Копії роздаткового матеріалу 2 «Короткий словник деяких умов праці», по одному на кожного учасника/кожну учасницю
• Етикетки для ідентифікації цілей (по можливості)
• Папір, кольорові маркери і ручки (по можливості)
• Дві кімнати (бажано, але необов'язково)
Підготовка
• Перечитайте цілі, утому числі роздаткові матеріали, щоб ви були добре підготовлені, щоб діяли в ролі консультанта/консультантки для будь-якого з гравців/гравчинь під час діяльності.
• Підготуйте кімнату. Поставте п'ять стільців у коло. Ці стільці для представників/представниць різних партій і людини, яка буде головувати на засіданні. За ними організуйте інші стільці для решти учасників/учасниць.
Related rights
Ключова дата
  • 1 травняДень міжнародної солідарності трудящих

Інструкції

1.    Представте вправу. Поясніть, що це симуляція зустрічі роботодавців/роботодавиць, з од­ного боку, і працівників/працівниць та представників/представниць профспілок – з дру­гого. Мета полягає в тому, щоб домовитися про заробітну плату та умови праці через колективні переговори.
2.    Як розминку попросіть групу придумати назву і бізнес компанії, якій вони хочуть присвя­тити сценку. Це може бути реальна або уявна компанія, виробництво справжніх чи уявних продуктів. Нехай вони також дадуть назву для профспілки.
3.    Тепер розділіть учасників/учасниць на дві групи в співвідношенні 2:1. Менша група – це роботодавці/роботодавиці, а більша – працівники/працівниці та представники/представниці їхніх профспілок.
4.    Роздайте копії роздаткового матеріалу 1 «Ситуація» та роздаткового матеріалу 2 «Короткий словник деяких термінів праці». Дайте учасникам/учасницям 10 хвилин, щоб почитати матеріали, а потім перевірте, чи всі розуміють інформацію.
5.    Поясніть, що роботодавці/роботодавиці – це голови рад і один/одна із них є головою засідання. Вони висуватимуть свої пропозиції в першу чергу. Тоді профспілка та працівники/працівниці оголосять свої пропозиції. Після цього всі сторони будуть вести переговори, щоб спробувати дійти згоди.
6.    Запропонуйте учасникам/учасницям домовитися про процедуру зустрічі, наприклад, чи потрібні обмеження часу, скільки часу кожна людина може говорити (не більше двох хвилин, можливо?), загальний час для зустрічі, переговори з невеликими перервами, щоб представники могли проконсультуватися зі своїми групами підтримки і т. д. Хто ще матиме змогу говорити? Чи тільки представники/представниці?
7.    Потім запросіть учасників/учасниць повернутися у свої дві групи для підготовки (30 хви­лин). Роботодавці/роботодавиці мають обрати двох представників/представниць і голову наради. Працівники/працівниці мають вибрати двох представників/представниць. Обидві групи мають:
•    розробити нові пропозиції, що будуть представлені на засіданні;
•    вирішити, які повноваження на переговорах будуть мати представники/представниці;
•    визначити допустиму межу найгіршого сценарію розвитку подій.
8.    Коли групи будуть готові, запросіть представників/представниць сісти на п'ять стільців у внутрішньому колі, а інші щоб сіли за ними. Запропонуйте голові відкрити засідання.
9.    Коли зустріч закінчиться, візьміть невелику паузу для того, щоб дати людям змогу вийти з ролі, а потім переходьте до дебрифінгу та оцінки.

Дебрифінг та оцінкаGoto top

Почніть із короткого огляду того, чи сподобалася учасникам/учасницям діяльність у рамках виконання вправи, а потім перейдіть до обговорення, що відбувалося і про що вони дізналися.
•    Як дві групи працювали разом, щоб вирішити їхні початкові пропозиції? Це було легко чи складно?
•    При розробці початкових пропозицій групи розглядали свої власні інтереси чи інтере­си компанії в цілому?
•    Чи розробила група тактику для ведення переговорів?
•    Як пройшла зустріч? Чи мали змогу говорити всі, хто хотів?
•    Чи могли б сторони дійти до спільної взаємоприйнятної угоди?
•    Право належати до профспілки є визнаним правом людини. Наскільки важливе це пра­во? Які будуть наслідки, якщо цього права не буде?
•    Як багато людей знають про профспілки, хто вони і що вони роблять?
•    Наскільки сильними є профспілки у вашій країні? А щодо роботодавців/роботодавиць: чи є також якісь їхні організації?
•    Чи є хто-небудь із учасників/учасниць членами/членкинями профспілок? Чому? Які переваги та недоліки цього?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

Перед початком цієї діяльності ви маєте взяти до уваги громадську думку і загальне ставлен­ня до профспілок у вашій країні. Наприклад, у посткомуністичних суспільствах може чинити­ся опір цій діяльності через спадок від тих часів, коли профспілки розглядалися як «школи комунізму». У цих умовах ви можете почати з вивчення образів та стереотипів щодо профспіл­ки. Крім того, можна попросити учасників/учасниць звернутися до місцевих профспілок за інформацією і зробити інші дослідження з питань праці у їхніх країнах. Ви могли б також відзначити актуальність і важливість профспілок щодо захисту прав працівників/працівниць, незалежно від політичної системи, з якою вони ототожнювалися.

Залежно від групи, вам може знадобитися дати більш докладні рекомендації про процес пе­реговорів. Ви можете дати учасникам/учасницям кілька порад про те, що необхідно врахову­вати при розробці своїх позицій і пропозицій, наприклад:
•    Чи було б прийнятно для співробітників/співробітниць відмовитися від підвищення своїх заробітних плат для збереження всіх робітників/робітниць?
•    Які категорії працівників/працівниць мають бути звільнені, якщо звільнення в кінцево­му підсумку все ж передбачається здійснити?
•    Якою мірою цей проєкт реальний? Чи може компанія витримати економічний тягар?

Дозвольте зустрічі та переговорам з якомога дужче наблизитися до реальності! Якщо під час обговорення співробітники/співробітниці та профспілки думають про досягнення своєї мети за допомогою страйку, то ви можете надати їм папір і ручки, щоб зробити плакати для пі­кету. Якщо роботодавці/роботодавиці хочуть придушити страйк працівників/працівниць, тобто організувати блокування, переконайтеся, що у вас є інша кімната для робітників/робіт- ниць, яку можна використати для роботи!

У більшості країн Європи існують закони, що регулюють ведення колективних перегово­рів. Ви можете застосувати таке законодавство і скопіювати деякі з важливих статей, щоб допомогти учасникам/учасницям розвинути цю діяльність на повну силу.

ВаріаціїGoto top

Іншим прикладом ситуації, пов'язаної з переговорами про права, може бути зустріч у школі для вирішення суперечки з «проблемним» учнем/«проблемною» ученицею. Зустріч може бути між школярем/школяркою і його/ії батьками, з одного боку, та завучем/завучкою і класним керівником/класною керівницею – з другого.

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Запросіть члена/членкиню профспілки приїхати, щоб виступити з доповіддю. Ви знайдете телефони профспілок у місцевому телефонному довіднику. Взагалі профспілки готові набли­зитися до молодих людей, і це може бути гарною можливістю для вас!

Якщо групі подобається обговорення ідей, то їх може зацікавити вправа «Де ви стоїте?», у якій люди мають захищати свої думки щодо низки питань про права людини.

Ідеї для вправ

Goto top

Ознайомтеся з інформацією про права працівників/працівниць у вашій країні. Якщо ви маєте повний робочий день або якщо ви працюєте для отримання кишенькових грошей чи маєте неповний робочий день, роботу для студентів або роботу на літо, ознайомтеся з інформацією щодо своїх прав, наприклад, про більшу оплату в нічний час та у вихідні дні, обізнаність сто­совно оподаткування, страхування, необхідності відповідного обладнання тощо, також з'ясуй­те питання стосовно здоров'я і техніки безпеки. 

Розробляйте проєкт спільно з місцевими профспілками, щоб сприяти профспілковому руху серед молоді.

Додаткова інформаціяGoto top

Міжнародна конфедерація профспілок (МКП) представляє 176 млн працівників/працівниць у 151 країні і території, а також має 301 національну філію. Вона робить щорічне опитування про порушення стосовно прав профспілок з докладними звітами про обмеження, наприклад, вступу до профспілок, право на страйк, колективні переговори і захист працівників у країнах по всьому світі, у тому числі багатьох в Європі. Див. сайт: www.ituc-csi.org.

23 березня 2010 року Міжнародна конфедерація профспілок почала кампанію щодо за­лучення роботи глобальних профспілок для поповнення та організації молоді. Нова молодіж­на кампанія використовує ряд різних інструментів, утому числі відео, соціальні мережі, пла­кати та вебсайти, а також спеціальне керівництво кампанією.

Більш детальна інформація про молодь та членство в профспілці в розділі 5, в основній інформації підрозділу про роботу.

Примітка

Ця вправа була розроблена у співпраці зі профспілкою ГМО у Великобританії, європейською профспілкою коледжу (ETUCO) та Асоціацією європейського навчання працівників щодо впливу нових технологій (AFETT).

 

 

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Роздатковий матеріал 1: «Ситуація 1»

Ця сцена – це зустріч представників/представниць роботодавців/роботодавиць та працівників/працівниць і профспілки (ПС), які зайшли в глухий кут у спробі дійти згоди щодо питання заробітної плати. Завод працює 24 години на добу, 365 днів на рік.

У цілому він має 1000 одиниць робочої сили – від виробництва до управління. Усі працівники є членами/членкинями профспілки.

У цей час компанія має фінансові та економічні труднощі, але насправді не є на межі банкрутства. Прибутки залишилися високими, але минулого року вони скоротилися, зважаючи на загальне скорочення в цьому секторі, який зіткнувся із кризою. За останні три роки заробітна плата знизилася на 3 % і чисельність персоналу скоротилася на 10 %.

Працівники вимагають підвищення заробітної плати у зв’язку з її підвищенням в інших галузях промисловості.

Керівництво зазначило, що для будь-якого підвищення заробітної плати буде необхідне скорочення персоналу. Його пропозиції:
•    4 % підвищення заробітної плати з урахуванням звичайної заробітної ставки за 12 місяців за договорами фізичних осіб (інфляція в цей час становить 2 % річних);
•    оплата на основі відпрацьованих годин за рік, а не за щоденні або щотижневі години, а також скасування понаднормових робіт;
•    скорочення числа працівників/працівниць (10 % персоналу – в основному тих, хто працює неповний робочий день, займає тимчасові посади, і стажерів/стажерок – слідуючи правилу «останнім прийшов, першим пішов») і добровільні звільнення .

Пропозиції керівництва були відхилені Генеральною асамблеєю робітників, через їх побоювання опинитися в набагато гіршому становищі (на цей момент 40 % працівників отримують значну частину своєї заробітної плати і вчасно). Профспілки і працівники/працівниці зробили зустрічні пропозиції керівництву:
•    збільшення на 9 % заробітної плати протягом двох років;
•    понаднормові і премії завжди залишатимуться без змін;
•    поточна чисельність персоналу зберігається і будь-який співробітник, який змушений зважаючи на надмірність чисельності пройти перепідготовку, проходить її за рахунок компанії;
•    якщо вимоги не будуть виконані, вібудеться страйк.

Зустрічна пропозиція була відхилена керівництвом, яке стверджувало, що пропозиції працівників/працівниць та профспілки не вирішать проблем, з якими стикається компанія.
Переговори тривають вже протягом двох місяців.
Це політика компанії: якщо угода не може бути досягнута протягом двох місяців, тоді слід скликати спеціальне засідання за участю всіх зацікавлених сторін. Саме ця зустріч і є основою симуляції. Обидві сторони зобов’язані прийти з новою пропозицією, яка є реальною основою для підписання взаємоприйнятної угоди.
У цілому має бути п’ять оcіб за столом переговорів: два представники/представниці від керівництва, голова зборів (призначається роботодавцями/роботодавицями) і два представники/дві представниці профспілки. Через те що це позачергові загальні збори, усі співробітники/співробітниці можуть бути присутніми.

 Роздатковий матеріал 2. Короткий словник деяких термінів праці  

Колективні переговори Це процес переговорів, у яких представники/представниці роботодавців/роботодавиць та працівників/працівниць спільно прагнуть дійти згоди і вирішити питання, такі як заробітна плата й умови роботи.
Локаути Це один із найрадикальніших засобів використання влади роботодавцем. Роботодавець/роботодавиця відмовляється дозволяти співробітникам/співробітницям виходити на їх місця роботи, тобто він/вона буквально змушує їх прийняти вимоги керівництва.
Скорочення штату Працівники/ працівниці стають непотрібними і їх звільняють, тому що роботодавець/роботодавиця приймає рішення про закриття бізнесу. Співробітники/співробітниці можуть мати право на вихідну допомогу як компенсацію.
Вихідна допомога Якщо постійний працівник/постіійна працівниця несправедливо звільнений/звільнена або скорочений/скорочена у зв’язку з реструктуризацією компанії, то він/вона має право на отримання компенсації, яка називається вихідною допомогою. Величина вихідної допомоги часто базується на тій заробітній платі, яку працівник/працівниця отримував, наприклад, заробітна плата одного тижня за кожний рік роботи.
Страйк Право на страйк є одним з основних соціальних прав людини, яке розглядається як необхідний елемент для успішного ведення колективних переговорів і як інструмент для пом’якшення нерівності у притаманних роботодавцю/роботодавиці і працівникам/працівницям відносинах. Страйк – відмова від роботи або обструкція роботі співробітниками/співробітницями. Робітники/робітниці не можуть просто піти на страйк, коли вони відчувають це! Деякі умови мають бути виконані, які зазвичай встановлюються законодавством і відрізняються залежно від країни.
Профспілка Профспілка є асоціацією, яка існує, щоб захищати інтереси трудящих, у тому числі щодо заробітної плати та умов праці. Профспілка в цілому представляє робітників/робітниць у переговорах з роботодавцями. У багатьох країнах профспілки організовані в конфедерації.