Голосування — це цивільне таїнство.

Теодор Херцбуг

Опис
Ця вправа включає дослідження людей у суспільстві для дослідження питань голосування на виборах та громадської активності.
Відповідні права
• Право на участь в уряді і у вільні вибори
• Свобода мислення та самовираження
• Право на мирні збори та створення асоціації
Цілі
• Оцінювати причини для використання вашого голосу на виборах
• Розвивати навички для виявлення та критичного аналізування інформації
• Оцінювати особистий внесок кожного громадянина в умовах демократії
Матеріали
• Аркуші для опитування 1 і 2, по одному набору на кожну пару
• Копії коробки 1, нотатки про те, як проводити обстеження, по одному набору на пару
• Ручки або олівці для всіх
• Великі аркуші паперу (А3) або папір для фліпчарту і маркери
• Липкі стрічки
Підготовка
• Копіювати коробку 2, приклад вибіркового опитування, на великому аркуші паперу як допоміжний засіб для додання інструкції
• На папері для фліпчарту, зробіть копії листів опитування аркушів 1 і
2 для запису результатів
• Спланувати графік виконання вправи. Вам потрібно буде виділити 60 хвилин для частини 1 — (введення опитування), мінімум 120 хвилин для частини 2 — (опитування) і 90 хвилин на частину 3 — (Аналіз результатів, дебрифінг та оцінка)
Ключова дата
  • 18 травняПерші парламентські вибори із загального виборчого права в Європі — у Фінляндії в 1917 році

Інструкції

Частина 1: Введення в дослідження
1.    Поясніть, що основна мета цієї першої сесії є підготовка групи, щоб вийти в суспільство з метою опитування щодо причин, чому люди голосують чи не голосують.
2.    Запитайте учасників, чи дійсно вони мають намір голосувати на національних або місцевих виборах наступного (вперше?) разу,  коли  у  них  є  можливість  зробити це. Проведіть опитування за допомогою підняття рук, а потім розділіть групи у відповідності до того, які з них мають намір голосувати (A), і тих, хто не має наміру голосувати (B). Учасники з відповіддю «Не знаю», можуть бути виділені в іншу групу, для того, щоб збалансувати кількість, наскільки це можливо.
3.    Попросіть кожну групу скласти список причин, чому вони роблять або не роблять це, мають чи не мають намір голосувати і напишіть їх на великому аркуші паперу. Дайте їм близько 15 хвилин, щоб підготувати свої списки.
4.    Зберіть групи разом, і попросіть представників від груп А і В зачитати їхні списки.
Дайте час на коротке обговорення в кінці, а також додайте будь-які інші  пропозиції до цих списків.
5.    Роздайте копії листів опитування 1 і 2. Поверніться до його великої копії, яку ви зробили.
Переконайтеся, що люди бачать, що лист 1 для записів відповідей респондентів, які не збираються голосувати, а лист 2 для запису відповідей виборців. Вкажіть, що листи аналогічні, за винятком питання 2, яке відрізняється на двох аркушах. Пройдіться по питанням, переконавшись, що всі розуміють.
6.    Тепер поясніть спосіб у який буде вестись запис відповідей. Покажіть групі приклад і поясніть, як використовувати метод «5 штрихові ворота» для підбиття підсумків.
7.    Роздайте копії нотаток про те, як проводити інтерв’ю, по одному примірнику для кожної пари. Пройдіться по них і поговоріть про:
•    Як вони можуть переконатися, що респонденти вибираються випадково?
•    Скільки людей буде опитувати кожна пара? (Чим більше, тим краще!)
•    Коли і де проводитиметься опитування?
•    Коли буде зроблено дослідження?
•    Час, щоб повернутися і обговорити результати.

Частина 2: Опитування
1.    Переконайтеся, що всі мають чітке уявлення про свої завдання, а потім переходьтедо опитування.
2.    Узгодьте час для повернення.

Частина 3: Аналіз результатів
Групи зустрічаються, щоб зібратися, проаналізувати і обговорити результати. Ви повинні мати 60 хвилин для цього.
1.    Попросіть пари додати свої результати в кожну коробку і відобразити їх на двохвеликих графіках. Таким чином, інформація з кожної групи буде зібрана та можна буде підрахувати підсумки для всієї групи. Вони також повинні записати «причини», з яких вони беруть інтерв’ю. Якщо одна і та причина була названа кілька разів, запишіть, як часто, знову ж за допомогою методу «5-штрихові ворота».
2.    Коли вся інформація зібрана, попросіть людей розрахувати наступну статистику:
•    Загальна кількість опитаних
•    частка виборців у загальній вибірці та частка НЕ-виборців в загальній вибірці
•    частка опитаних чоловіків та жінок
•    частка опитаних у кожній віковій групі
•    вікова група з найменшою кількістю виборців
•    вікова група з найбільшою кількістю виборців
•    найбільш поширені аргументи на користь не-голосування
•    найбільш поширені аргументи на користь голосування
•    можливо, люди дали аргументи (будь-якого роду), пов’язані з людьми, чи партіями.
3.    Тепер переходьте до обговорення того, чи людям сподобалося робити опитування, їхній досвід і що вони дізналися нового.

Дебрифінг та оцінка

Goto top

У ході  загального  обговорення  результатів  ви  можете  торкнутися  цілого  ряду різних питань, наприклад:
•    Які були почуття груп при проведенні опитування? В загальному, чи були люди готові відповісти на запитання анкети?
•    Чи важко було проводити опитуванням? Чи сподобалося їм це?
•    Чи вдалося групі отримати «представницьку» вибірку населення в цілому? Які були труднощі в цьому?
•    Які є проблеми, виходячи з висновків  щодо результатів окремих груп? Як можна було б їх уникнути?
•    Чи були якісь статистичні дані, що особливо здивували групу?
•    Чи були результати опитування неочікуваними?
•    Чи збігаються відповіді, які дали люди, з почуттями в середині вашої групи? Як ви думаєте, ваша група є «представником» населення в цілому?
•    Чи зробили б вони що-небудь по-іншому, якби вони повинні були зробити опитування ще раз? Чи були допущені які-небудь помилки?
•    Чи представляють результати вашого опитування реальну картину ставлення до голосування у вашій місцевості? Чому так? Чому ні?
•    Чи можете ви розраховувати на висновки? Або ви повинні погодитися з результатами попередньо?
•    Статистичні дані часто представлені як факти, що підтверджують аргумент. Наскільки обережними повинні бути люди, із статистичними даними?
•    Яке сприйняття в групі тепер про необхідність, або можливість іншим чином використовувати свій голос? Чи змінилася чиясь думка (в іншому напрямку!)? Якщо це так, якими були найбільш переконливі аргументи?
•    Чи виконується у нас право людини на вибори? Як демократія закріплена в документах з прав людини?

Поради фасилітаторуGoto top

Частина 1, планування опитування має на меті закласти основу для фактичного опитування, у частині 2. На самому початку, ви можете сказати прямо, що метою діяльності є надання молодим людям почуття власного значення у сприянні демократичному процесу. Бажано підкреслити цей аспект конкретно, замість того, щоб «переконувати» їх використовувати свої голоси. Поясніть, що ви хочете, щоб кожен член групи прийняв власне рішення для себе в кінці сесії, але для того, щоб це зробити, для них буде важливо оцінити багато різних причин для голосування, які існують.
Спробуйте зробити обговорення про те, що, можливо, люди не проголосували (точка 4), як «об’єктивні» можливості, а не заохочення «виборців», щоб спробувати вплинути на
«не-виборців». Не витрачайте занадто багато часу на це обговорення, це призначено для проведення сцени опитування.
При обговоренні, як проводити інтерв’ю (пункт 7), вам потрібно взяти до уваги труднощі, з якими група може зіткнутися при проведенні такого опитування. У деяких громадах, людям може бути  ніяково  бути  опитаними  на  вулиці  людьми,  яких  вони не знають. У цьому випадку може бути краще, щоб члени групи опитали своїх друзів і знайомих.

Приклад, як заповнювати таблицю
Лист опитування 1: не виборці
Питання 1: До якої вікової групи ви належите (необов’язково)?

  До 25 25 – 40 40 – 60 Більше 60 Воліє не відповідати

Жінки

Чоловіки

Питання 2: Яка була ваша головна причина не брати участі у голосуванні на попередніх виборах?

Я думав, що це
не буде мати 
ніякого значення 
для результату
Там не було 
нікого, за кого
 я хотів би 
проголосувати
Я не 
погоджувався 
ні з однією із 
кандидатур 
запропонованих 
політиків
Мене це 
не цікавило
Інша причина 
(вказати деталі):
Я не був у цьому районі в той час 
Я не довіряю політикам
Мене попросили не йти

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Подивіться на інформацію в довідкових матеріалах з розділу «Демократія», а також дізнайтеся, в якому році жінки вперше отримали право голосу у вашій країні. Крім того, можна з’ясувати, які групи у вашому суспільстві не мають сьогодні право голосувати (наприклад, діти, іммігранти або ув’язнені). Обговоріть причини цього, і чи вважаєте ви це справедливим.
Крім того, можна організувати дискусію з іншими групами або школами про те, що повинно бути змінене щодо права того, в якому віці молоді люди можуть голосувати.
У демократичному суспільстві, є багато можливостей для людей, щоб вжити заходів щодо проблем, які їх стосуються. Вправа «Електростанція» на стор. 150 дає учасникам можливість подумати про те, як сприяти соціальним змінам.

Ідеї для вправGoto top

Організуйте свято в день, коли жінки отримали право голосу у вашій країні.

Якщо ви виявили групи у вашому суспільстві, що позбавлена права голосу, і ви відчуваєте, що це несправедливо, напишіть лист членам вашого парламенту, висловивши зтурбованість з боку вашої групи. Постарайтеся також отримати інші підписи.

Додаткова інформація

Goto top

Ви можете бути зацікавлені вивченням про Дотмокрасі в якості інструмента для сприяння участі шляхом голосування. Дотмокрасі — це рівні можливості та участь групи в процесі прийняття рішень, є визнаним методом спрощення збору та пріоритетності ідей серед великої кількості людей. Учасники записують ідеї і застосовують позначки під кожною ідеєю, щоб показати, яким з них вони віддають перевагу. Кінцевий результат являє собою графік, як візуальне уявлення колективного уподобання групи. http://www.dotmocracy.org/

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Нотатки про те, як проводити опитування
Пошук опитуваних

Підійдіть до перспективних опитуваних навмання: іншими словами, ви не повинні «вибирати» людей, які будуть включені або виключені з опитування, тому що вони молоді, старі, красиві, або жінка, і так далі. Намагайтеся уникати упередженості.
Запитайте людину, в якої ви хочете взяти інтерв’ю, чи не буде вона заперечувати, відповісти на кілька запитань опитування. Поясніть, хто ви, скажіть, що відповіді будуть анонімними, і що результати опитування не будуть оприлюднені, вони призначені тільки для використання в цій конкретній групі.

Запис інтерв’ю

Якщо люди, до якої ви підійшли, погоджується взяти участь в опитуванні, то запитайте їх, чи використовувала вони свої голоси на останніх виборах. Якщо відповідь «ні», то заповнюйте лист 1 «не-виборці». Якщо відповідь «так», тоді заповнюйте лист 2 — «виборці».

Питання 1: Учасники повинні вказати тільки їх вік, якщо вони не заперечують. В іншому випадку, галочку треба поставити в останній колонці.
Питання 2: Покажіть опитуваним варіанти і попросіть їх вибрати один. Якщо у них є інша причина, запишіть її в примітці в стовпці Є. Увага : Різниця між В і С, що в В є причина стосовно участі конкретної людини і С є причиною стосовно участі партії.

Позначки повинні бути чіткими, так, щоб їх можна було порахувати пізніше. Скільки можливо людей, стільки може бути зареєстровано на одному аркуші. Тільки одна позначка повинна бути зроблена після кожного питання для кожної людини.

Лист опитування 1: не виборці (люди, що не голосували)

Питання 1 : В якій віковій групі ви знаходитеся? (необов’язково)

  До 25 25 – 40 40 – 60 Більше 60 Бажає не відповідати
ЧОЛОВІКИ          
ЖІНКИ          

 

Питання 2: Якою була ваша основна причина не голосувати на останніх виборах, що відбулися?

А. Я думав, що це не буде мати ніякого значення для результату. 
Б. Не було нікого, за кого я хотів би проголосувати
В. Я не погоджувався ні з однією з кандидатур пропонованих політиків 
Г. Мене це не цікавило
Д. Інші причини (вказати деталі)

A B C D E

 

 

 

       
Лист опитування 2: для виборців

Питання 1 : В якій віковій групі ви знаходитеся? (необов’язково)

  До 25 25 – 40 40 – 60 Більше 60 Бажає не відповідати
ЧОЛОВІКИ          
ЖІНКИ          

 

Питання 2: Якою була ваша основна причина, щоб голосувати на останніх виборах, що відбулися?
А.Я відчував, що це була моя демократична відповідальність 
Б. Я хотів проголосувати за [людину]
В. Я хотів проголосувати за [партію]
Г. Я не хотів, щоб виграла [інша людина / група] Д. Інші причини (вказати деталі)

A B C D E