Голосування — це цивільне таїнство.

Теодор Херцбуг

Опис
Ця вправа включає дослідження людей у суспільстві для вивчення питань голосування на виборах та громадської активності.
Відповідні права
• Право на участь в управлінні та вільних виборах
• Свобода думки та самовираження
• Право на мирні збори та створення асоціації
Цілі
• Оцінювати причини для використання вашого голосу на виборах
• Розвивати навички для виявлення та критичного аналізування інформації
• Оцінювати особистий внесок кожного громадянина/кожної грома­дянки в умовах демократії
Матеріали
• Аркуші для опитування 1 і 2, по одному набору на кожну пару
• Копії коробки 1, нотатки про те, як проводити обстеження, по одному набору на пару
• Ручки або олівці для всіх
• Великі аркуші паперу (А3) або папір для фліпчарту і маркери
• Липкі стрічки
Підготовка
• Копіюйте коробку 2, приклад вибіркового опитування, на великому аркуші паперу як допоміжний засіб для надання інструкції
• На папері для фліпчарту зробіть копії аркушів опитування 1 і 2 для запису результатів
• Сплануйте графік виконання вправи. Вам потрібно буде виділити 60 хвилин для частини 1 «Вступ до опитування», мінімум 120 хвилин для частини 2 «Опитування» і 90 хвилин на частину 3 «Аналіз результатів, дебрифінг та оцінка».
Ключова дата
  • 18 травняПерші парламентські вибори із загального виборчого права в Європі — у Фінляндії в 1917 році

Інструкції

Частина 1. Вступ до опитування
1.    Поясніть, що основна мета цієї першої сесії є підготовка групи, щоб вийти в суспільство з метою опитування щодо причин, чому люди голосують чи не голосують.
2.    Запитайте учасників/учасниць, чи дійсно вони мають намір голосувати на національних або місцевих виборах наступного (вперше?) разу, коли у них є можливість зробити це. Проведіть опитування за допомогою підняття рук, а потім розділіть групи відповідно до того, хто має намір голосувати (A), хто не має такого наміру (B). Учасники/учасниці з відповіддю «Не знаю» можуть бути виділені в іншу групу, для того щоб збалансувати кількість, наскільки це можливо.
3.    Попросіть кожну групу скласти список причин, чому вони роблять або не роблять це, мають чи не мають намір голосувати і напишіть їх на великому аркуші паперу. Дайте їм близько 15 хвилин, щоб підготувати свої списки.
4.    Зберіть групи разом і попросіть представників/представниць від груп А і В зачитати їхні списки. Дайте час на коротке обговорення в кінці, а також додайте будь-які інші пропо­зиції до цих списків.
5.    Роздайте копії аркушів опитування 1 і 2. Поверніться до його великої копії, яку ви зробили. Переконайтеся, що учасники/учасниці бачать, що аркуш 1 – для запису відповідей респондентів/респонденток, які не збираються голосувати, а аркуш 2 – для запису відповідей виборців. Укажіть, що аркуші аналогічні, крім питання 2, яке відрізняється на двох аркушах. Пройдіться по питаннях, переконавшись, що всі їх розуміють.
6.    Тепер поясніть спосіб, у який буде вестись запис відповідей. Покажіть групі приклад і поясніть, як використовувати метод «5-штрихові ворота» для підбиття підсумків.
7.    Роздайте копії нотаток про те, як проводити інтерв'ю, по одному примірнику для кожної пари. Пройдіться по них і з'ясуйте:
•    Як вони можуть переконатися, що респонденти/респондентки вибираються випадково?
•    Скільки людей буде опитувати кожна пара? (Чим більше, тим краще!)
•    Коли і де проводитиметься опитування?
•    Коли буде зроблено дослідження?
•    Час, щоб повернутися і обговорити результати.

Частина 2. Опитування
1.    Переконайтеся, що всі мають чітке уявлення про свої завдання, а потім переходьтедо опитування.
2.    Узгодьте час для повернення.

Частина 3. Аналіз результатів
Групи зустрічаються, щоб зібратися, проаналізувати й обговорити результати. Вам потрібно 60 хвилин для цього.
1.    Попросіть пари додати свої результати в кожну коробку і відобразити їх на двох великих графіках. Таким чином, інформація з кожної групи буде зібрана та можна буде підрахувати підсумки для всієї групи. Вони також мають записати «причини», з яких вони беруть інтерв'ю. Якщо одна і та сама причина була названа кілька разів, запишіть, як часто, знову ж за допомогою методу «5-штрихові ворота».
2.    Коли вся інформація зібрана, попросіть людей розрахувати таку статистику:
•    загальна кількість опитаних;
•    частка виборців у загальній вибірці та частка невиборців у загальній вибірці;
•    частка опитаних чоловіків та жінок;
•    частка опитаних у кожній віковій групі;
•    вікова група з найменшою кількістю виборців;
•    вікова група з найбільшою кількістю виборців;
•    найбільш поширені аргументи на користь неголосування;
•    найбільш поширені аргументи на користь голосування;
•    наявність аргументів (будь-якого роду), пов'язаних із людьми чи партіями.
3.    Тепер переходьте до обговорення того, чи сподобалося учасникам/учасницям робити опитування, якого досвіду вони набули і що дізналися нового.

Дебрифінг та оцінка

Goto top

У ході загального обговорення результатів ви можете торкнутися цілого ряду різних питань, наприклад:
•    Які були почуття груп при проведенні опитування? У цілому, чи були люди, готові відповісти на запитання анкети?
•    Чи важко було проводити опитуванням? Чи сподобалося їм це?
•    Чи вдалося групі отримати «представницьку» вибірку населення в цілому? Які були труднощі в цьому?
•    Які є проблеми, що підтверджено висновками щодо результатів окремих груп? Як можна було б їх уникнути?
•    Чи були якісь статистичні дані, що особливо здивували групу?
•    Чи були результати опитування неочікуваними?
•    Чи збігаються відповіді, які дали люди, з почуттями всередині вашої групи? Як ви думаєте, ваша група є «представником» населення в цілому?
•    Чи зробили б вони що-небудь по-іншому, якби вони мали зробити опитування ще раз? Чи були допущені які-небудь помилки?
•    Чи представляють результати вашого опитування реальну картину ставлення до голо­сування у вашій місцевості? Чому так? Чому ні?
•    Чи можете ви розраховувати на висновки? Або ви маєте погодитися з результатами попередньо?
•    Статистичні дані часто представлені як факти, що підтверджують аргумент. Наскільки обережними мають бути люди зі статистичними даними?
•    Яке сприйняття в групі тепер про необхідність (або можливість) іншим чином використо­вувати свій голос? Чи змінилася чиясь думка (в іншому напрямі!)? Якщо це так, якими були найбільш переконливі аргументи?
•    Чи виконується у нас право людини на вибори? Як демократія закріплена в документах з прав людини?

Поради фасилітатору/фасилітаторціGoto top

У частині 1 планування опитування має на меті закласти основу для фактичного опитування у частині 2. На самому початку ви можете сказати прямо, що метою діяльності є надання молодим людям почуття власного значення у сприянні демократичному процесу. Бажано підкреслити цей аспект конкретно, замість того щоб «переконувати» їх використовувати свої голоси. Поясніть, що ви хочете, щоб кожен член/кожна членкиня групи прийняв/прийняла власне рішення для себе в кінці сесії, але для того, щоб це зробити, для них буде важливо оцінити багато різних причин для голосування, які існують.
Спробуйте зробити обговорення того, чому збираються чи ні голосувати максимально об'єктивним (точка 4), а не заохочувати «виборців», вплинути на «невиборців». Не витрачайте занадто багато часу на це обговорення, це призначено для проведення сцени опитування.

При обговоренні того, як проводити інтерв'ю (пункт 7), вам потрібно взяти до уваги труднощі, з якими група може зіткнутися при проведенні такого опитування. У деяких громадах людям може бути ніяково бути опитаними на вулиці людьми, яких вони не знають. У цьому випадку можливо краще, щоб всі з групи опитали своїх друзів/подруг і знайомих.

Украй важливо, щоб ви оцінили, скільки інформації може зібрати група. Не беріть занадто багато, щоб учасники/учасниці не «втонули» у розрахунках. Якщо це велика група, то кож­на пара має опитати менше людей, ніж ви маєте у малих групах

Приклад заповнення таблиці
Лист опитування 1: невиборці
Питання 1. До якої вікової групи ви належите (необов’язково)?

  До 25 25 – 40 40 – 60 Понад 60 Не бажає відповідати

Жінки

Чоловіки

Питання 2. Яка була головна причина вашої неучасті в голосуванні на останніх виборах?

Я думав/думала, що це не буде мати ніякого значення для результату Там не було 
нікого, за кого
 я
хотів би/хотіла б

проголосувати
Я не погоджувався/не погоджувалася з жодною із кандидатур запропонованих кандидатів/кандидаток Мене це 
не цікавило
Інша причина 
(вказати деталі)
Я не був/не була у цьому районі в той час 
Я не довіряю політикам/політикиням
Хтось попросив мене не йти

Пропозиції щодо виконання подальших дійGoto top

Подивіться інформацію в Глосарії про термін «демократія», а також дізнайтеся, у якому році жінки вперше отримали право голосу у вашій країні. Крім того, можна з'ясу­вати, які групи у вашому суспільстві не мають сьогодні права голосувати (наприклад, діти, мігранти або ув'язнені). Обговоріть причини цього, чи вважаєте ви це справедливим.
Крім того, можна організувати дискусію з іншими групами або школами про те, що повинно бути змінене щодо права того, у якому віці молоді люди можуть голосувати.
У демократичному суспільстві є багато можливостей для людей, щоб ужити заходів щодо проблем, які їх стосуються. Вправа «Електростанція» дає учасникам/учасницям змогу подумати про те, як сприяти соціальним змінам.

Ідеї для вправGoto top

Організуйте свято в день, коли жінки отримали право голосу у вашій країні.

Якщо ви виявили групу у вашому суспільстві, що позбавлена права голосу, і ви відчуваєте, що це несправедливо, напишіть лист членам/членкиням вашого парламенту, висловивши стурбованість із боку вашої групи. Намагайтеся також отримати інші підписи.

Додаткова інформація

Goto top

Ви можете бути зацікавлені вивченням Дотмокрасі в полі інструмента для сприяння участі шляхом голосування. Дотмокрасі – це рівні можливості й участь групи в процесі прийняття рішень, це визнаний метод спрощення збору та пріоритетності ідей серед великої кількості людей. Учасники/учасниці записують ідеї і застосовують позначки під кожною ідеєю, щоб по­казати, яким із них вони віддають перевагу. Кінцевий результат являє собою графік як візуальне уявлення спільного уподобання групи: http://www.dotmocracy.org/

Матеріал для розповсюдженняGoto top

PDFPDF

Нотатки про те, як проводити опитування
Пошук опитуваних
Підійдіть до перспективних опитуваних навмання: тобто ви не маєте «обирати» людей, які будуть включені або виключені з опитування, тому що вони молоді, старі, красиві, або жінка/чоловік і т. д. Намагайтеся уникати упередженості.
Запитайте людину, в якої ви хочете взяти інтерв’ю, чи не буде вона заперечувати відповісти на кілька запитань опитування. Поясніть, хто ви, скажіть, що відповіді будуть анонімними, що результати опитування не будуть оприлюднені, вони призначені тільки для використання в цій конкретній групі.

Запис інтерв’ю

Якщо людина, до якої ви підійшли, погоджується взяти участь в опитуванні, то запитайте її, чи голосувала вона на останніх виборах. Якщо відповідь «ні», то заповнюйте лист 1 «невиборці». Якщо відповідь «так», тоді заповнюйте лист 2 – «виборці».

Питання 1. Учасники/учасниці опитування мають вказати тільки свій вік, якщо вони не заперечують. В іншому випадку галочку треба поставити в останній колонці.
Питання 2. Покажіть опитуваним варіанти і попросіть їх обрати один. Якщо у них є інша причина, запишіть її в примітці в стовпці Д. Увага! Різниця між Б і В у тому, що в Б є причина стосовно участі конкретної людини, а В є причиною стосовно участі партії.

Позначки мають бути чіткими, щоб їх можна було порахувати пізніше. На одному аркуші реєструємо стільки людей, скільки можливо. Після кожного питання для кожної людини має бути зроблена тільки одна позначка.

Лист опитування 1: невиборці (особи, що не голосували)

Питання 1. До якої вікової групи ви належите? (необов’язково)

  До 25 25 – 40 40 – 60 Понад 60 Не бажає відповідати
ЖІНКИ          
ЧОЛОВІКИ          

 

Питання 2. Якою була головна причина вашої неучасті в голосуванні на останніх виборах?

А. Я думав/думала, що це не буде мати ніякого значення для результату. 
Б. Не було нікого, за кого я хотів би/хотіла б проголосувати.
В. Я не погоджувався/не погоджувалася із жодною кандидатурою запропонованих політиків. 
Г. Мене це не цікавило.
Д. Інші причини (вказати деталі).

А Б В Г Д

 

 

 

       
Лист опитування 2: виборці

Питання 1. До якої вікової групи ви належите? (необов’язково)

  До 25 25 – 40 40 – 60 Понад 60 Не бажає відповідати
ЖІНКИ          
ЧОЛОВІКИ          

 

Питання 2. Якою була головна причина вашої участі в голосуванні на останніх виборах?
А. Я відчував/відчувала, що це була моя демократична відповідальність. 
Б. Я хотів/хотіла проголосувати за [людину].
В. Я хотів/хотіла проголосувати за [партію].
Г. Я не хотів/не хотіла, щоб виграла [інша людина / група].    Д. Інші причини (вказати деталі).

A Б В Г Д